Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Навчальні програми для гуртків туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти

Навчальні програми для гуртків туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Навчальні програми для гуртків

туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти

(спортивно-туристський профіль)

(випуск 2)

Київ 2013

Автори програм

Бондарчук Олег Степанович – завідуючий відділом патріотичного виховання Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (блок «Етнографічне краєзнавство» розділу 4)

Глей Валерій Іванович – методист Броварського районного центру туризму, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму (блок «Гірський туризм» розділу 2)

Іванов Олександр Вікторович – керівник гуртків Сєвєродонецького центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Луганської області, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму (блок «Велосипедний туризм» розділу 2 – в співавторстві з Куцеваловим А.В.)

Колотуха Олександр Васильович – методист Кіровоградського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, кандидат географічних наук, майстер спорту зі спортивного туризму, суддя національної категорії зі спортивного туризму (блок «Лижний туризм» розділу 2)

Кондратенко Олександр Миколайович – методист Харківської обласної станції юних туристів (блок «Водний туризм» розділу 2)

Куцевалов Андрій Володимирович – директор Бучанського центру позашкільної роботи Київської області, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму (блок «Велосипедний туризм» розділу 2 - в співавторстві з Івановим О.В.)

Матюшков Олег Сергійович – методист Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму і спортивного орієнтування (блок «Пішохідний туризм» розділу 2)

Мельник Володимир Валентинович – методист відділу організаційно-педагогічної роботи Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (блоки «Географічне краєзнавство», «Історичне краєзнавство» розділу 4)

Наровлянський Олександр Данилович – заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, заслужений вчитель України, кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму і спортивного орієнтування, суддя національної категорії зі спортивного туризму (загальна редакція, пояснювальна записка, розділ 1)

Полохін Володимир Геннадійович – керівник гуртка мотоциклетного туризму навчально-виховного комплексу № 6 "Перспектива" м. Жовті Води Дніпропетровської області (блок «Мотоциклетний туризм» розділу 2)

Пшінка Богдан Олегович – керівник гуртків Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, майстер спорту зі спортивного туризму (розділ 3)

ВСТУП
Невід’ємною складовою системи освіти в Україні є позашкільна освіта, яка забезпечує можливість самореалізації, набуття різноманітних вмінь та знань учнівською та студентською молоддю.

Значну роль в системі позашкільної освіти відіграють позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого напряму, а в них чимале місце посідають гуртки спортивно-туристського профілю.

Заняття в спортивно-туристських гуртках, участь в змаганнях сприяють самоствердженню вихованців, формуванню в них лідерських якостей, формуванню стійкого потягу до здорового способу життя. Під час туристських походів та екскурсій діти та молодь пізнають історію рідного краю, знайомляться з пам’ятками історії, природи та культури.

До другого випуску збірки програм гуртків туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти включено програми гуртків основного рівня з пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, мотоциклетного туризму.

Зазначені програми розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13.05.2013 №1) та Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 19.06.2013 №2)).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з найпопулярніших напрямів позашкільної роботи нині є туристсько-краєзнавчий. Серед туристсько-краєзнавчих гуртків чільне місце посідають об’єднання туристсько-спортивного профілю.

Цей напрям діяльності сприяє формуванню здорового способу життя, фізичному загартуванню вихованців, зміцненню їх здоров’я, самоствердження, вихованню лідерських якостей. Водночас під час походів та змагань вихованці пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, знайомляться з пам’ятками природи. Можливість вирішення цих нагальних для сучасної української освіти питань в процесі діяльності гуртків з видів спортивного туризму визначає актуальність створення даної програми.

Гуртки з різних видів спортивного туризму є найбільш поширених серед туристсько-краєзнавчих гуртків. Це обумовлює необхідність створення програм для таких гуртків, які нині працюють за застарілими або створеними на місцях програмами. В багатьох випадках існуючі прграми не забезпечують належного рівня підготовки вихованців.

Програми призначені для роботи з гуртками відповідного профілю позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України. Матеріали, включені до збірки, дозволяють забезпечити роботу гуртків пішохідного, лижного, гірського, велосипедного, водного, мотоциклетного туризму.

Навчальна програма реалізується в туристсько-спортивних гуртках туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти та спрямована на дітей віком від 11 до 15 років (в гуртках велосипедного туризму - 13 до 17 років, мотоциклетного туризму – від 15 до 18 років). Як правило, у гуртки повинні прийматися, вихованці, які попередньо пройшли навчання за програмою «Юні туристи-краєзнавці» початкового рівня.

Навчальні програми створені на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 №676.

Метою програми є виховання всебічно розвиненої особистості засобами спортивного туризму.

Завданнями програми є:

- виховувати в гуртківців почуття патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до історичних, культурних та природних пам’яток рідної землі;

- навчити вихованців долати природні та штучні перешкоди, орієнтуватися на місцевості, організовувати бівуак та побут в польових умовах, надавати долікарську допомогу, обслуговувати та ремонтувати велосипед, мотоцикл, катамаран, байдарку тощо в умовах спортивно-туристського походу;

- сформувати у вихованців високі моральні якості, самодисципліну, вміння визначати мету та досягати її, працювати в колективі (команді), аналізувати власні дії та дії товаришів.

- сприяти підвищенню рівня туристсько-спортивної майстерності вихованців, підготувати їх до участі в спортивних туристських походах та змаганнях з відповідного виду спортивного туризму відповідного рівня складності.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

  • 1-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

  • 2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

  • 3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програму побудовано на основі блочного принципу. Програма гуртка з певного виду спортивного туризму формується шляхом включення до неї блоків, частина з яких є загальним для всіх видів туризму (вступ, фізична підготовка, загальнотуристська підготовка, підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах, підсумки), інші (краєзнавство та спеціальна туристська підготовка) обираються керівником відповідно до обраного виду туризму та напряму краєзнавчої роботи.

Включення до програми краєзнавчого матеріалу передбачає можливість обрання керівником гуртка одного з варіантів краєзнавчого розділу програми (історичного, географічного, етнографічного краєзнавства) з числа пропонованих. При цьому можливе як використання блоків одного з видів краєзнавства протягом двох років навчання з поступовим поглибленням знань, так і оволодіння кожного року початковими відомостями з іншого виду краєзнавства.

Програма, сфрмована керівником гуртка з використанням блоків навчального матеріалу, вміщених в цій збірці, не потребує додаткового затвердження органами управління освітою та/або навчальними закладами.

Керівник гуртка має право самостійно коригувати кількість годин, виділених на вивчення окремих тем, перерозподіляти навчальний час в залежності від місцевих умов, рівня підготовки вихованців, запланованих походів та масових заходів тощо.

Спортивний туризм, як будь-який вид спорту, вимагає постійних тренувань для підтримки необхідного рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична підготовка повинна розвивати витривалість, силу, координацію рухів, гостроту реакції. Спеціальна фізична підготовка розвиває ті ж якості, але додатково, направлена на формування та розвиток якостей, притаманних для конкретного, обраного керівником виду туризму. Так, у водному туризмі здійснюється робота по відпрацюванню прийомів веслування та іншої роботи веслом, для чого необхідна значна частина тренувань має проходити на воді.

Під час першого року навчання основну увагу на теоретичних та практичних заняттях варто приділяти оволодінню загальнотуристськими навичками, методам орієнтування, бівуачним роботами тощо, одночасно розпочинаючи освоєння основ обраного виду туризму. На другому році навчання збільшується кількість занять, присвячених оволодінню специфічними прийомами, характерними для обраного виду туризму. Практичні заняття варто проводити на різноманітних формах рельєфу, враховуючи специфіку обраного виду туризму. Так, при проведенні занять гуртка гірського туризму варто використовувати елементи, подібні до гірського рельєфу, які зустрічаються у рівнинній місцевості - схили ярів і кар’єрів, стіни будівель, великі камені і валуни тощо.

Програма передбачає проведення занять у формі лекцій, вікторин, навчально-тренувальних занять тощо. Доцільним є використання активних та інтерактивних форм навчання, технічних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, наочності тощо.

Обов’язковою складовою навчального процесу є участь вихованців у одно-триденних туристських походах, а також участь в багатоденному заліковому спортивному поході. Програма передбачає участь вихованців у змаганнях, зльотах, інших масових заходах (в якості як учасників, так і суддів, організаторів). Можливе проведення екскурсій та/або експедицій з активними способами пересування.

При проведенні одно-триденних походів та участі в масових заходах рекомендується для одноденного походу використовувати 8 годин навчального часу, дводенного походу чи масового заходу - 14 годин, триденного – 22 години.

Обов’язковим елементом навчального процесу туристсько-спортивного гуртка є проведення залікового багатоденного туристського походу відповідного рівня складності, який проводиться в період канікул поза межами сітки годин.

При визначенні району, рівня складності та інших характеристик залікового походу необхідно враховувати специфіку виду туризму. Так виходячи з географічної характеристики районів України та їх туристських можливостей після закінчення першого року навчання гуртка гірського туризму пропонується провести пішохідний похід І категорії складності в районі з гірським рельєфом. Після другого та третього років навчання проводиться заліковий гірський похід відповідно І і ІІ категорії складності. В гуртку мотоциклетного туризму після першого року навчання проводиться заліковий трьох-чотириденний мопедний (мотоциклетний) туристський похід по рідному краю без використання автомобільних доріг загального користування. Після другого та третього року навчання здійснюється багатоденний некатегорійний мотоциклетний похід та похід першої категорії складності рідним краєм. Найбільш підготовлені вихованці можуть взяти участь у мотоциклетних походах в районі Кримських та Карпатських гір. В разі проведення мотоциклетних походів по дорогах загального користування вихованці гуртка повинні отримати посвідчення на право управління відповідним транспортним засобом у встановленому законодавством порядку. Проведення велосипедних походів з використанням доріг загального користування можливе лише з вихованцями, які досягли 14 років.

Особливої уваги керівника потребує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, збереження життя та здоров’я вихованців. Для цього необхідно забезпечити безумовне дотримання правил техніки безпеки, контроль за якістю та належним станом спеціального, зокрема страхувального спорядження. Керівникам гуртків велосипедного та мотоциклетного туризму необхідно суворо дотримуватись вимог діючих Правил дорожнього руху, зокрема щодо віку велосипедистів та мотоциклістів, які беруть участь в дорожньому русі. В гуртках велосипедного туризму з вихованцями, які не досягли 14-ти річного віку, а мотоциклетного – які не досягли 16 років - практичні заняття та змагання потрібно проводити виключно на спеціально обладнаних майданчиках, дорогах з перекритим на час змагань автомобільним рухом та в інших місцях, на які не розповсюджується дія Правил дорожнього руху

Визначення рівня досягнення прогнозованих результатів здійснюється шляхом участі вихованців у походах та змаганнях відповідного рівня складності, а також на підставі виконання ними та присвоєння у встановленому порядку спортивних розрядів зі спортивного туризму.
Навчально-тематичний план

Перший рік навчання


Назва розділу, теми

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього

Вступ

4

0

4

Розділ 1. Загальнотуристська підготовка

30

22

52

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання

2

0

2

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму

2

0

2

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

2

0

2

1.4. Єдина спортивна класифікація України

2

0

2

1.5. Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості

8

8

16

1.6. Загальнотуристське спорядження

4

4

8

1.7. Організація бівуака. Харчування в поході

4

4

8

1.8. Пересування в поході. Загальні вимоги щодо безпеки в туристських походах. Страховка

2

4

6

1.9. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

4

2

6

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка

18

22

40

Розділ 3. Фізична підготовка

0

48

48

Розділ 4. Краєзнавство

6

8

14

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 - 3-денні походи, змагання тощо)

0

56

56

Підсумок

2

0

2

216

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин


Другий рік навчання


Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

Заняття

Практичні

заняття

Всього

Вступ

4

0

4

Розділ 1. Загальнотуристська підготовка

24

22

46

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання

2

0

2

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму

2

0

2

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

4

0

4

1.5 Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості

4

8

12

1.6. Туристське спорядження

4

4

8

1.7. Організація бівуаку. Харчування в поході

4

6

10

1.8. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

4

4

8

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка

24

30

54

Розділ 3. Фізична підготовка

0

44

44

Розділ 4. Краєзнавство

10

4

14

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 - 3-денні походи, змагання тощо)

0

52

52

Підсумок

2

0

2


РАЗОМ216

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин


Третій рік навчання


Назва розділу, теми

Кількість годин
Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього

Вступ

4

0

4

Розділ 1.. Загальнотуристська підготовка

18

14

32

1.1. Актуалізація знань попереднього року навчання

2

0

2

1.2. Історія розвитку та сучасний стан туризму

2

0

2

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

4

0

4

1.5 Топографічна підготовка. Орієнтування на місцевості

2

6

8

1.6. Загальнотуристське спорядження

2

0

2

1.7. Харчування в поході

4

2

6

1.8. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

2

6

8

Розділ 2. Спеціальна туристська підготовка

18

44

62

Розділ 3. Фізична підготовка

0

56

56

Розділ 5. Підготовка та участь в туристсько-краєзнавчих заходах (1 - 3-денні походи, змагання тощо)

0

60

60

Підсумок

2

0

2

РАЗОМ


Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годинБлоки загального характеру

Перший рік навчання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів...
Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В....

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів...
Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В....

Програма гуртка „ Екскурсоводи”
У збірнику подані авторські та адаптовані програми гуртків та секцій гуманітарного циклу Закарпатського обласного палацу дитячої...

Центр творчості дітей та юнацтва відділу освіти Макарівської райдержадміністрації...
Автори: Левченко Ірина Броніславівна – методист туристсько-краєзнавчого напрямку, керівник гуртка «Дитяча телестудія «Надія»

Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради Київської області...
Керівник: Яременко Людмила Петрівна, учитель географії, керівник туристсько-краєзнавчого гуртка Білоцерківського колегіуму Білоцерківської...

Заняття
Збірник опорних конспектів підготовлений працівниками Закарпатського центру туризму, краєзнавства екскурсій І спорту учнівської молоді...

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-7
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. Економіка. 6-11 класи»

Освітні портали міністерство освіти І науки України
Новини. Внз. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота,...

Навчальні програми, тренажери
Аудіопраграма "Рідний край" звуковий посібник, де основна інформація закладена у слові так само як І в тексті

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка