Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кз кор «центр творчості дітей та юнацтва київщини» інформаційно-методичні матеріали

Кз кор «центр творчості дітей та юнацтва київщини» інформаційно-методичні матеріали
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ»

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо проведення обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді
«КИЇВЩИНА - МІЙ ЗАПОВІТНИЙ КРАЙ»

у 2017 році

Дюдя Л.Ю., методист відділу

спортивного туризму і

краєзнавства КЗ КОР «ЦТДЮК

тел. 063-876-02-16

(04563)6-46-45, 4-18-27


Відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації на 2017 рік, у квітні відбудеться обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Київщина – мій заповітний край», присвячена 85-й річниці утворення Київської області, та з метою розвитку творчих інтересів учнівської молоді з різних напрямів краєзнавства, науково-дослідницької та природоохоронної роботи, виховання патріотичних почуттів і любові до рідного краю. Дату та місце проведення конференції буде повідомлено додатково.

Організатори конференції: департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

До участі в заході запрошуються учні та вихованці загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів. Склад делегації від району (міста) – 3 вихованці (учні) та керівник.

Кожен учасник конференції може виступити лише в одній із запропонованих секцій:

Підземні багатства Київщини;

Історія Київщини у ХХ-ХІ століттях;

Географія та екологія рідного краю;

Мандруємо Київщиною;

Традиції і сучасність малої Батьківщини.

Зміст пошукових робіт повинен ґрунтуватися на матеріалі, зібраному на території Київської області, та презентувати результати пошукової роботи вихованців (учнів) за обраною темою.

Заявки (додаток 1) та пошукові роботи (додаток 2) просимо подавати до 15 березня 2017 року у відділ спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини (09113, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 90; або 5-те відділення «Нової пошти» для Дюді Людмили Юріївни, тел. 063-876-02-16).

У підсумку проведення конференції буде сформовано й розміщено на сайті КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» електронний збірник матеріалів юних краєзнавців – учасників зазначеного заходу. Статті до збірника учасники надсилають до 15 березня 2017 року на електронну адресу ctduk_tyrustu@ukr.net (додаток 3).

У кожній секції учасники конференції презентують матеріали своїх досліджень відповідно до змісту визначених тем:

Підземні багатства Київщини. Юні краєзнавці досліджують природні геологічні пам’ятки області; родовища корисних копалин, кар’єрів будівельних матеріалів; водні ресурси та їх використання в області, районі, населеному пункті; сучасні геоморфологічні процеси на території населеного пункту; історичне минуле рідного краю на основі речових пам’яток тощо. Учасники проводять польові та лабораторні археологічні дослідження, співпрацюють з музеями археології та геології, висвітлюють проблеми розвитку археології, геології в Україні та Київській області; збирають колекції мінералів, гірських порід, палеонтологічних та археологічних решток.

Історія Київщини у ХХ-ХІ століттях. Дослідження історичних подій, економічного, соціального, політичного, культурного, освітнього та релігійного життя на території сучасної Київської області (районів та населених пунктів) у роки Першої світової війни, Української революції (1917-1923), утвердження тоталітарного режиму та становлення сучасного адміністративно-територіального устрою Київщини (1932), Другої світової війни, повоєнні та роки десталінізації, кризи радянської системи, розпаду Радянського союзу та відновлення незалежності України.

Відображення змін у адміністративно-територіальному реформуванні Київщини від початку ХХ століття до сьогодення: історія утворення населених пунктів, районів, їхні назви, символіка та процес декомунізації тощо.

Інформація про земляків: учасників національно-визвольних рухів і повстань, борців за незалежність України, видатних культурних (письменників, поетів, художників, музикантів, співаків тощо), громадських, освітянських, релігійних діячів, науковців, спортсменів, а також представників окремих професій, трудові династії тощо.

Географія та екологія рідного краю. Учасники вивчають адміністративно-територіальні особливості рідного краю (населеного пункту, району, області); досліджують природні ресурси (кліматичні, ґрунтові, водні, лісові, зоологічні тощо), унікальні ландшафти, об’єкти природно-заповідного фонду Київської області (лісові, гідрологічні, зоологічні, ботанічні, орнітологічні, іхтіологічні тощо); досліджують природне середовище з урахуванням антропогенних змін, окреслюючи проблеми раціонального природокористування, екології, охорони природи і здоров’я; описують територіальні особливості розміщення промислового виробництва, сільського господарства, населення, транспорту тощо. Досліджують діяльність екологічних громадських організацій, приймають участь у природоохоронних акціях та заходах з охорони здоров’я тощо.

Мандруємо Київщиною. Інформація про місця Київщини, які є або можуть стати цікавими екскурсійними та культурними об’єктами, рекреаційними зонами (історичні, архітектурні пам’ятки, меморіальні комплекси, пам’ятники, музеї державні, приватні та навчальних закладів, мальовничі природні (ландшафтні парки, урочища, панорамні пейзажі), цікаві мистецькі об’єкти рідного краю, тематичні розважальні парки та заклади, приватні садиби та теплиці, ферми, місця для активного відпочинку тощо. Юні дослідники також презентують розроблені ними туристсько-краєзнавчі та екскурсійні маршрути.

Традиції і сучасність малої Батьківщини. Матеріали, які містять дослідження про особливості культури, традицій, відзначення свят, обрядів українського народу, характерних для Київщини. Вивчаються традиційні народні ремесла та історія їхнього розвитку, діяльність сучасних майстрів Київщини.

Юні краєзнавці збирають інформацію та описують сучасні етнографічні, культурні, мистецькі, історичні, просвітницькі, спортивні традиційні заходи рідного краю (фестивалі, ярмарки, свята, історичні реконструкції, виставки, концерти, змагання тощо).

Вимоги до виступу
На виступ доповідачам відводиться до 7 хвилин. Учасники конференції можуть використовувати будь-який вид наочності: фотографії, графіки, діаграми, відеофільми, аудіозаписи, електронні презентації, археологічні, геологічні та етнографічні знахідки, інший фактичний матеріал. Виклад матеріалу має бути чітким та логічним. Після виступу – дискусія до 2 хвилин, яка включає відповіді на запитання керівника секції та учасників конференції.

Усі доповідачі отримають сертифікати учасників обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Київщина – мій заповітний край».


Додаток 1
Форма заявки

учасника обласної конференції юних краєзнавців

«Київщина – мій заповітний край»


 1. Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________

 2. Вихованець (учень), гуртка (класу), вказати повну назву гуртка та навчального закладу______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. П.І.Б керівника роботи (гуртка) __________________________________

 2. Контактні телефони доповідача та керівника, E-mail _______________

_______________________________________________________________

 1. Назва секції ________________________________________________

 2. Тема виступу _________________________________________________

 3. Необхідне технічне забезпечення ________________________________

Дата заповнення та підпис
Додаток 2
Вимоги до оформлення пошукових робіт
Роботи подаються у друкованому вигляді та на електронних носіях (документ Microsoft Word, формат А-4, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5 у форматі RTF, сторінки нумеруються) обсягом до 15 друкованих сторінок. У додатках до роботи (обсягом до 10 сторінок) можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, схеми, картографічний матеріал, вироби тощо розміром не менше ніж 10 х 15 см, а також відеоматеріали.

На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно-територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його підпорядкованість, тема роботи та рік виконання.

На другій сторінці – назва колективу (пошукової групи), прізвище, ім’я та по-батькові керівника або керівників пошукової групи, наукових консультантів (у разі їх наявності), місця їх роботи та номери телефонів, списки учасників групи із зазначенням місця їх навчання.

Список літератури та корисні електронні посилання (не менше 5-ти найменувань) друкуються згідно з вимогами МОН щодо оформлення літературних джерел. Посилання на джерела в тексті подаються у квадратних дужках (без зносок).

Зазначається також перелік опитаних осіб, які надавали свідчення, інформацію та консультативну допомогу (П.І.П., повна дата народження, місце проживання (населений пункт), посада та місце роботи, характер відношення до об’єкту дослідження – родич, колега, товариш, сусіди, науковець, інше).
Додаток 3
Вимоги до оформлення статті у збірник
Документ Microsoft Word, формат А-5, усі поля по 2 см, шрифт Times New Roman – 11 pt без переносів, міжрядковий інтервал – 1,15, абзацний відступ – 1 см, сторінки не нумеруються) обсягом до 6 друкованих сторінок разом зі списком літератури. У тексті статті можна розмістити не більше 3-х фото чи ілюстрацій, хорошої якості та розміром не більше 6х7 см).

Стаття має складатися з таких частин:

 1. назва (жирним шрифтом, відцентрована);

 2. зліва дані автора чи авторів (курсивом, П.І.П., назва гуртка і навчального закладу, клас);

 3. текст;

 4. список використаної літератури, корисні електронні посилання (до 5-ти найменувань), оформлені згідно вимог МОН України, та перелік опитаних осіб, які надавали свідчення, інформацію та консультативну допомогу.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент освіти І науки Київської облдержадміністрації Київський...
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

Керівництво роботою музею. Планування роботи. Музейна рада
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Методичний посібник 2013 Рекомендовано Вченою радою Київського обласного...
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Програма обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «київщина мій заповітний край»
Департамент освіти І науки Київської обласної державної адміністрації, та Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості...

Дослідження історичних подій, економічного, соціального, політичного,...
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

Центр творчості дітей та юнацтва відділу освіти Макарівської райдержадміністрації...
Автори: Левченко Ірина Броніславівна – методист туристсько-краєзнавчого напрямку, керівник гуртка «Дитяча телестудія «Надія»

Методико-бібліографічні матеріали
Неповторна краса природи Харківщини : методико-бібліографічні матеріали / уклад. С. О. Андрус; ред. Т. В. Смєкалова; Департамент...

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

Управління культури І туризму харківської обласної державної адміністрації
Харківська обласна бібліотека для юнацтва пропонує бібліотекарям І вихователям молоді використати в своїй роботі з виховання патріотизму...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка