Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Сторінка1/3
  1   2   3
Криворізька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №93

підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

( 2012-2013 навчальний рік)

e:\анимационные картинки для презентаций. часть 2\школа\c41-17_.jpg

Кривий Ріг -2013

Укладачі: Васильченко І.М.; вчитель математики, вчитель першої категорії.
Рецензенти: Шеляг М.Л., директор КЗШ № 93.

Штобе Н.І., заступник директора з НВР КЗШ № 93


Узагальнення підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу КЗШ № 93 у 2012-2013 н.р.

В наведеному посібнику дається глибокий аналіз роботи шкільного методичного об’єднаня вчителів природничо-математичного циклу, що працювали при методичній раді загальноосвітньої школи № 93 протягом 2012-2013 н.р., розкривається тематика засідань та їх рішень, перспективи майбутньої роботи. Наведені діаграми та фотоматеріали до звіту доповнюють його.

Матеріал можуть використовувати в своїй роботі вчителі школи та малодосвідчені керівники методичних об’єднань.
Відповідальні за випуск: Васильченко І.М.
Протягом 2012-2013 навчального року методичне об’єднання працювало над науково-методичною проблемою «Підвищення ефективності роботи по формуванню природничо-математичного інтелекту шляхом реалізації технологій креативної освіти». Серед основних завдань, що стояли перед членами методичного об’єднання, були:

 • Впроваджувати в зміст шкільної природничо-математичної освіти найновіші досягнення сучасної науки та соціальні потреби суспільства.

 • Забезпечувати прикладну спрямованість змісту навчальних програм природничо-математичних циклів.

 • Узгоджувати зміст та послідовність вивчення матеріалу відповідно навчальних програм.

 • Впроваджувати курси за вибором, факультативи з природничо-математичних дисциплін, спрямованих для реалізації до профільного та профільного навчання.

 • Залучати учнів до використання інформаційно-комунікативних технологів в процесі навчання.

 • З метою реалізації інтелектуального потенціалу вчителів залучати їх до впровадження сучасних технологій.

 • Продовжити роботу на третьому етапі над науково-методичним проектом області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (2010-2015 роки).

Робота методичного об’єднання здійснювалася за такими напрямками:

 1. Робота на третьому етапі над науково-методичним проектом області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

 2. З метою всебічного розвитку навчальних компетенцій учнів, урахування потреб викладання шкільних дисциплін впроваджувати в зміст шкільної природничо-математичної освіти найновіші досягнення сучасної науки та соціальні потреби суспільства;

 3. Особливу увагу приділяти вчителям використанню прикладної спрямованості навчальних предметів, інтеграції знань учнів;

 4. Удосконалювати навички впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, використання Інтернет можливостей;

 5. З метою реалізації та підвищення професійного потенціалу вчителям вивчати та застосовувати в практиці сучасні навчальні технології;

 6. Організовувати обмін досвідом проведення уроку як основної частини навчального процесу з наступними обговореннями його вдосконалення.

У склад шкільного методичного об’єднання входило 7 вчителів, з яких вищу кваліфікаційну категорію мали – Соколовська Людмила Никифорівна, Тихоненко Лідія Петрівна; спеціаліст І категорію – Васильченко Інна Миколаївна, спеціаліст ІІ категорію – Сафіна Людмила Віталіївна; спеціаліст – Бойко Олександр Володимирович, Єрмоленко Марина Вікторівна. Всі вчителі вищої категорії мають звання «Вчитель-методист».
Васильченко Інна Миколаївна – керівник ШМО вчителів природничо-математичного циклу

d:\документы\шмо\новая папка\dsc_5280 васильченко і. м. вч. математики.jpg

Посада:

вчитель математики і фізики.

Освіта: криворізький державний педагогічний інститут 1997р.

Педстаж: 16 років.

Категорія: спеціаліст І категорії.

Кваліфікаційна перепідготовка: березень 2013р. Посвідчення №748.

Педагогічне кредо: мій життєвий девіз робити людям добро, я стараюсь допомагати тому, хто поряд, а професіональне кредо – регулярно поповнювати і вдосконалювати свої знання, відповідати часу в якому я живу, місцю яке займаю. Я радію, що майбутнє покоління – наші діти – ростуть більш розумними і талановитими, ніж ми. Значить, життя моє не марне.

Протягом року працювала над науково-методичною проблемою: «Розвиток креативних здібностей учнів на уроках математики шляхом впровадження у навчально-виховний процес проектної технології». З досвіду роботи над проблемою виступала на шкільному методичному об’єднанні.

Предметно-методична проблема: «Формування ключових компетентностей учнів через впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання математики.».

Протягом 2012-2013 навчального року:

 • Приймала активну участь в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики. Являюся його керівником з вересня 2010року.

 • Підготувала іллюстраційний матеріал для міського семінару з фізики який проходив у КЗШ № 111.

 • Підготувала учня шостого класу Архипенко Олександра до районного туру олімпіади з математики, який зайняв третє місце.

 • Підготувала учнів до участі у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

 • Протягом навчального року як керівник методичного об’єднання надавала методичну допомогу молодим вчителям, Єрмоленко М.В., Бойко О.В.

 • Протягом року особливу увагу приділяла організації навчання школярів, вдосконаленню методики навчання та виховання, пошуку ефективних методик та прийомів подачі теоретичного та практичного матеріалу на уроці та в позаурочний час.

 • Протягом навчального року скеровувала роботу вчителів природничо-математичного циклу на виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

 • Допомагала в організації та виступала на семінарі з профільного навчання при КЗШ №93.

 • З грудня 2012 року почала викладати фізику. За цей період підготувала 12 учнів до участі у конкурсі «Левеня». Ці учні отримали результати: два учня отримали сертифікати високого рівня, а чотири – достатнього рівня, останні стали учасниками.

 • За друге півріччя як вчитель фізики зробила дидактичний матеріал для контрольних робіт з фізики для учнів 7, 8, 9,11 класів, придбала п’ять рухомих карт зоряного неба.

 • Систематично виписую періодичні видання з математики а саме «Математику в школах України» та «Математику в школах України. Позакласна робота», якими користуюся у своїй роботі.

 • У своїй роботі своєчасно опрацьовую нову нормативно правову базу і як керівник методичного об’єднання ознайомлюю з нею членів ШМО вчителів природничо-математичного циклу.

d:\видео камера\фото\img_2762.jpgВасильченко І.М. Тиждень математики.

Вікторина для початкової школи.

Єрмоленко Марина Вікторівна

Посада: c:\users\user\desktop\1.jpg

вчитель географії

Освіта:

вища, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012 р.

Педагогічний стаж: 1 рік

Категорія: спеціаліст

Педагогічне кредо: «Навчати народ – означає робити його краще, просвіщати народ – означає підвищувати його моральність, робити його освіченим – означає цивілізувати його» (В. Гюго).

Протягом року працювала над науково-методичною проблемою: «Реалізація ідей креативної педагогічної системи як умова формування інноваційного потенціалу особистості».

Предметно-методична проблема: «Формування ключових компетентностей учнів на уроках географії».

Протягом 2012 – 2013 навчального року приймала участь:

 • у шкільному методичному об’єднанні, зокрема з виступами на тему «Нетрадиційні уроки в системі викладання предметів природничого спрямування» та «Методичні рекомендації щодо підготовки вчителя до уроку»;

 • розробляла інтегровані та інтерактивні уроки;

 • готувала учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах з географії, конкурсу «Геліантус» тощо;

 • разом з ученицею 9 класу Руденко Вірою приймали участь у шкільному конкурсі мультимедійних проектів, де зайняли 1 місце;

 • підготувала ученицю 9 класу до участі в олімпіаді районного та міського рівня з правознавства.

Впродовж даного навчального року з метою дослідження передового педагогічного досвіду відвідувала уроки вчителів математики ВасильченкоІ.М., вчителя біології Соколовської Л. Н.. В свою чергу провела відкриті уроки з географії у 7 класі з теми «Населення Південної Америки» та 9 класі з теми «Машинобудування України» на якому були присутні керівник ШМО Васильченко І. М. та заступник директора з навчально-виховної роботи Штобе Н. І..

Отримувала різноманітну методичну допомогу від школи молодого вчителя та особисто наставника Мохтан І. Ю., зокрема щодо підготовки до уроку, ведення шкільної документації тощо.

Протягом року особливу роль приділяла втіленню особистісно-орієнтовного підходу до навчання школярів, пошуку ефективних методів та прийомів навчання.

Сколовської Людмили Никифорівни

c:\users\user\desktop\1 (2).jpg

Посада:

вчитель біології

Освіта:

вища, КДПІ

Педагогічний стаж: 38 років.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист
Моє кредо: Счастье всегда на стороне отважного

П.И.Багратион

У 2012-2013 навчальному році працювала над науково-методичною проблемою: «Креативне навчання в процесі викладання біології як засіб реалізації творчого потенціалу обдарованих дітей» і предметно-методичною: «Удосконалення науково-дослідницької діяльності учнівської молоді».

В рамках до профільного навчання викладала курс за вибором «Юні генетики і селекціонери» у 8 класі і в рамках профільної освіти факультатив «Основи генетики людини» в 11 класі. Для поліпшення реалізації якості природничо-математичної освіти використовую елементи новітніх технологій.

Направляю свою діяльність при організації урочної та позаурочної роботи на залучення обдарованих дітей для виконання програми «Обдаровані діти надія Кривбасу» та «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». В процесі проведення засідань шкільного МО та семінарів виступала з доповідями поглиблюючи самоосвіту.

Результатом моєї праці є підготовка і випуск добірки матеріалів по роботі з обдарованими дітьми. Завдяки реалізації проблеми над якими я працюю по роботі з обдарованими учнями я маю такі результати у 2012-2013 н.р.:

І Переможці олімпіад:

 1. Лук’яненко Сергій Володимирович – учень 8 класу ІІІ місце у районному етапі.

 2. Будникова Вікторія Олександрівна – учениця 11 класу ІІІ місце у районному турі з екології.

ІІ Науково-дослідницька діяльність:

 1. Лук’яненко Володимир Володимирович – учень 8 класу зайняв ІІІ місце в районному конкурсі учнівських науково-дослідницьких робіт з біології і учасник міського конкурсу «Живана» з роботою на тему «Вплив здорового способу життя у підлітків на попередження захворювання серцево-судинної системи».

 2. Лук’яненко Сергій Володимирович – учень 8 класу зайняв ІІІ місце в районному конкурсі учнівських науково-дослідницьких робіт з біології і учасник міського конкурсу «Живана» з роботою на тему «Вплив здорового способу харчування на здоров’я підлітків і особливо органів травлення».

 3. Будникова Вікторія Олександрівна – учениця 11 класу з роботою на тему «Особливості росту і розвитку ялини і сосни в умовах промислового міста Кривого Рогу» зайняла ІІІ місце в районному конкурсі науково-дослідницьких робіт з біології і прийняла участь в міському конкурсі «Живана».

 4. Місюра Назар Вікторович – учень 11 класу з роботою на тему «Ріст і розвиток столового буряка в залежності від строків висівання, густоти посіву і дії біостимуляторів в умовах промислового міста Кривого Рогу» зайняв ІІІ місце в обласному конкурсі, стипендіат МАН.

 5. Зайняли з учнівським колективом 6 класу в районному конкурсі екологічних агітбригад ІІІ місце.

Приймала участь в районному святі «День птахів» в номінаціях: «Птах року»; «Птахи наших парків і садів»; «Збережемо дерево-збережемо Землю».

d:\видео камера\фото\img_2779.jpg

Соколовська Л.Н. День здоров’я. Вікторина з біології.

Бойко Олександр Володимирович
Посада: d:\работа\шмо\фото учитилей\вч. хімії бойко о.в.jpg

вчитель хімії.

Освіта:

вища, КДПУ.

Педагогічний стаж:

4 роки.

Категорія: спеціаліст

Фах за дипломом: вчитель хімії, біології та екології
Педагогічне кредо: Кожна дитина талановита!

Але талановита по - своєму

Науково-методична проблема: «Формування ключових компетентностей школярів через впровадження продуктивних, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання»

Проблема над якою працював протягом року: «Розв’язування задач з хімії як шлях до формування ключових компетентностей учнів».

Активно працюю в шкільному методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу.

Протягом року особливу увагу приділяв організації навчання школярів, вдосконаленню методики навчання та виховання, пошуку ефективних методик та прийомів подачі теоретичного та практичного матеріалу на уроці та в позаурочний час.

Протягом 2012-2013 навчального року приймав активну участь у шкільному методичному об’єднанні; підготував учнів до участі в районній хімічній олімпіаді (переможців немає) та до Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус» ( 12 учасників; 2 учня мають грамоти з предметів і 6 учнів мають дипломи ΙΙ та ΙΙΙ ступенів).

На засіданнях методичного об’єднання та педагогічних радах робив змістовні повідомлення з питань викладання хімії в сучасних умовах, ділився досвідом конструювання уроку. На засіданнях методичних об’єднань виступав з темами:

 • «Інтеграційний аспект викладання хімії»;

 • «Обмін досвідом:підготовка до уроку»;

 • «Удосконалення вмінь учня орієнтуватися в інформаційному середовищі шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках природничого циклу предметів».

Протягом навчального року отримував методичну допомогу від наставника Соколовської Людмили Никифорівни, керівника МО Васильченко Інни Миколаївни та керівництва школи.

В наступному році я планую: впроваджувати в зміст шкільної природничо-математичної освіти найновіші досягнення сучасної науки; залучати учнів до використання інформаційно-комунікативних технологів в процесі навчання.

З метою реалізації III етапу обласної науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» членами методичного об’єднання було проведено 5 засідань.

На засіданні № 1 від 10.09.2012 розглянули такі питання:

 1. Вивчити методичні рекомендації МОН України та обласного Дніпропетровського управління освіти, ДОІППО, міського інноваційно-методичного центру з питань планування та організації навчального процесу викладання природничо-математичних дисциплін в 2012-2013 навчальному році:

 1. Напрямки роботи ШМО на ІІІ етапі обласного науково-методичного проекту:«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

 2. Організація позакласної роботи та підготовка до предметних олімпіад та різноманітних конкурсів.

 3. Організація моніторингових досліджень щодо рівня навчальних компетенцій учнів.

Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

 1. Слухали: керівника шкільного методичного об’єднання, Васильченко І.М., про сучасні пріоритети та навчальні новації при викладанні природничо-математичних дисциплін в умовах профільної освіти і моделювання структури методичної роботи з педкадрами на новий навчальний рік.

Ухвалили:

 • опрацювати всім вчителям:

 • Втілювати в процес викладання предметів природничо-математичного циклу проблемно-пошукову (дослідницьку) діяльність учнів зі супроводом програмної підтримки та здійснення комп’ютерного моделювання.

Звернути увагу на методику складання різнорівневих контрольних робіт форму та методику їх проведення.

 • Впроваджувати інформаційні технології, активізувати самостійну роботу учнів;

 • Використовувати продуктивні технології навчання з метою стимулювання креативності учнів;

 • Проводити семінари, конференції, «круглі столи» тощо з метою сприяти обміну досвідом роботи вчителів;

 • З метою підготовки учнів до зовнішнього тестування включати в процес традиційної перевірки рівня досягнень учнів різні форми тестових завдань та систематично аналізувати їх результати.

 • Проаналізувати стан готовності учнів і вчителів до заходів з моніторингу якості освіти.

 • Тримати на постійному контролі виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. Всім вчителям щоквартально звітувати керівнику МО про виконання цієї програми.

 • Проводити моніторингові дослідження навченості учнів, участі у конкурсах та олімпіадах. Своєчасно здавати звіти керівнику МО.


На засіданні №2 від 12.11.2012

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...

1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік
Моніторинговий аналіз роботи шмк вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014н р. – Кривий Ріг, 2014. – 24 с

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

1. 1 І модуль. Аналіз роботи методичного об’єднання за 201 2 -201...
Методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів гпд на 2013-2014 навчальний рік

Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Нововодолазька гімназія Нововодолазької райради Харківської області, вчителів української мови та літератури, керівник районного...

Програма єс для школярів (eTwinning також є одним із її проектів),...
Вчителів-амбасадорів визначають Національні служби підтримки (серед тих, хто проявляє себе найактивніше), після чого вони допомагають...

Курсова підготовка. Вчитель географії Романова М. М., проблема «Компетентнісний...
Навчально-виховне об'єднання №25 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей

Проекту
Керівник проекту: Кулик М.І. голова шкільного методичного об'єднання класоводів класних керівників

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’яБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка