Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку Тема, зміст уроку

Уроку Тема, зміст уроку

52 годиниДата уроку

Тема, зміст уроку

Домашнє завданняВступ (1 год)
1
Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адміністративно - територіальний устрій

1.Вивчити §1

2.(с) Накреслити схему в зошиті

3.(д) Підготувати повідомлення про одну із історичних земель УкраїниТема 1. Україна та її географічні дослідження (9 год)
2
Фізико - географічне положення України. ПР №1 Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею

1. Вивчити §2

2.(с) Виконати завдання 5 на ст. 19

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 19

4.(в) визначити географічні координати крайніх точок України

3
Розташування території України стосовно годинних поясів. Визначення положення України в годинних поясах

1.Вивчити §3

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Розв'язати географічні задачі на визначення місцевого часу

4
Джерела географічної інформації

1.Вивчити §4

повторити §2-3

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) На підставі власного досвіду написати невеликий твір, у якому містяться географічні відомості.

5
Карти - джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней

1.Вивчити §5

повторити §4

2.(с) Виконати завдання 3 на ст. 32

3.(д) Скласти таблицю "Особливості картографічних проекцій"

6
Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти і атласи

1.Вивчити §6

повторити §5

2.(с) виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 36

7
ПР №2 Опис місцевості і розв'язання задач за навчальними топографічними картами

1.Вивчити §7

повторити §6

2.(с) Виконати завдання 4 на ст. 41

3.(д) Скласти географічні задачі за топографічними картами

8
Географічні дослідження на території України

1.Вивчити § 8-9

2.(с) Заповнити таблицю у зошиті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 45

9
Узагальнення і систематизація знань з теми: "Україна та її географічні дослідження"

1.Повторити § 1-9

2.(с) Виконати тестові завдання на ст. 50-51

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 49Тема 2. Загальна характеристика природних умов і ресурсів України (10 год)
10
Тектонічні структури. Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур.

1.Вивчити § 11

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Позначити на контурній карті основні тектонічні структури

11
Геологічна будова. Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід

1.Вивчити §12

повторити §11

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 71

12
Геохронологічна таблиця. Зміна природних умов території України в різні геологічні ери

1.Вивчити § 10

повторити §11-12

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 1-2 на ст. 59

13
Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин

1.Вивчити § 13

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 77

14
Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу

1.Вивчити §14-15; повторити §13

2.(с) Скласти схему "Основні типи рельєфу України"

3.(д) Заповнити таблицю в зошиті

15
Різноманітність і багатство мінерально - сировинних ресурсів, їх зв'язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин

1. Вивчити § 16

2.(с) Позначити на контурній карті родовища паливних корисних копалин України

3.(д) Виконати завдання 7 на ст. 93

16
Рудні корисні копалини

1.Вивчити § 17

2.(с) Позначити на контурній карті родовища рудних корисних копалин України

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 97

17
Нерудні корисні копалини

1. Вивчити §18

2.(с) Позначити на контурній карті родовища нерудних корисних копалин України

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 103

18
ПР №3 Встановлення взаємозв'язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України

1) Повторити § 16-18

19
Узагальнення і систематизація знань з теми: " Загальна характеристика природних умов і ресурсів України"

1. Повторити §10-18

2.(с,д) Виконати тестові завдання на ст. 104-105Тема 3. Клімат, поверхневі води, рослинний і тваринний світ України (12 год)
20
Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники. Взаємодія чинників кліматоутворення

1.Вивчити §19

2.(с) Замалювати схему холодного і теплого атмосферних фронтів

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 112

21
Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси. Погода і небезпечні погодні явища

1.Вивчити §20

повторити §19

2.(с) Виконати завдання 6 на ст. 119

3.(д) Виконати завдання 7 на ст.119

4.(в) Підготувати повідомлення про несприятливі кліматичні явища на території України

22
Прогноз погоди. Синоптична карта

1.Вивчити §21

повторити §19-20

2.(с) Заповнити таблицю у зошиті

3.(д) Навести приклади народних прикмет, за якими можна визначити характер погоди

23
Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії та водного режиму річок

1.Вивчити §22

2.(с) Підготувати повідомлення про основні річкові системи України

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 131

24
Річкові системи. Канали. ПР №4 Позначення на контурній карті річок та каналів

1.Вивчити §23

повторити §22

2.(с) Виконати завдання 4 на ст. 137

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 137

25
Озера і лимани. Водосховища. Підземні води

1.Вивчити §24

повторити §23

2.(с) Виконати завдання 5-6 на ст. 143

3.(д) Виконати завдання 7 на ст.143

26
Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водний баланс і водні ресурси України

1.Вивчити §25

повторити §24

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Виконати завдання 7 на ст. 147

27
Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. ПР №5 Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України

1. Вивчити §26

2.(с) Заповнити таблицю "Основні типи ґрунтів України"

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 153

28
Земельні ресурси України

1.Вивчити конспект у зошиті; повторити §26

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) За допомогою карти ґрунтів визначити які типи ґрунтів поширені в Дніпропетровській області

29
Рослинний світ України

1.Вивчити § 27

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 159

30
Тваринний світ України

1.Вивчити §28

повторити §27

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 165

31
Узагальнення і систематизація знань з теми: " Клімат, поверхневі води, рослинний і тваринний світ України"

1.Повторити § 19-28

2.(с,д) Виконати тестові завдання на ст. 166-167Тема 4. Ландшафти і фізико - географічне районування (12 год)
32
Природно - територіальні комплекси. Ландшафти та їх класифікація

1.Вивчити §29

2.(с) Замалювати схему "Взаємодія компонентів і чинників ПТК"

3.(д) Виконати завдання на контурній карті

33
Фізико - географічне районування. Наукове і практичне значення природного районування

1.Вивчити §30

повторити §29

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Виконати завдання на контурній карті

34
Зона мішаних і широколистяних лісів

1.Вивчити §31

повторити §30

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Заповнити таблицю в зошиті

35
Зона лісостепу

1.Вивчити §32

повторити §31

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Заповнити таблицю в ошиті

4.(в) Виконати завдання 5 на ст. 189

36
Зона степу

1.Вивчити §33

повторити §32

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Заповнити таблицю в зошиті

37
ПР №6 Складання порівняльної характеристики природних зон України

1) Повторити §29-33

38
Українські Карпати

1.Вивчити §34

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Підготувати повідомлення про один із заповідників Карпат

39
Українські Карпати

1.Вивчити §35

повторити §34

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 205

40
Кримські гори

1.Вивчити §36

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 211

41
Кримські гори

1.Повторити §36

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Підготувати повідомлення про природоохоронні території в Криму

42
Фізико - географічна характеристика природних комплексів Чорного і Азовського морів. Проблеми використання і охорони їх вод

1.Вивчити §37-38

2.(с) м на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 221

43
Узагальнення і систематизація знань з теми: " Ландшафти і фізико - географічне районування"

1.Повторити §29-38

2.(с,д) Виконати тестові завдання на ст. 222-223Тема 5. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона (7 год)
44
Геоекологічна ситуація в Україні. ПР №7 Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні

1.Вивчити §39

2.(с) Виконати завдання з картою на ст. 230

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 231

45
Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

1.Вивчити §40

повторити §39

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Виконати завдання 5 на ст. 235

46
Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні

1. Вивчити §41

повторити §40

2.(с) Заповнити таблицю у зошиті

3.(д) Виконати завдання 6 на ст. 240

47
Використання і охорона природних умов і ресурсів

1.Вивчити конспект у зошиті; повторити §41

2.Підготувати повідомлення про природоохоронні території України

48
Використання і охорона природних умов і ресурсів

1.Вивчити конспект у зошиті

2.Виконати завдання 6 на ст.240

49
Моніторинг навколишнього середовища в Україні

1.Вивчити §42

2.Підготувати повідомлення про способи відтворення природних умов та ресурсів

50
Узагальнення і систематизація знань з теми: " Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона"

1.Повторити §39-42

2.Виконати тестові завдання на ст. 246

51
Узагальнююче повторення
52
Резервний час
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Уроку Тема, зміст уроку
Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Уроку тема уроку
...

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка