Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку тема уроку

Уроку тема уроку


уроку

ТЕМА УРОКУ

Дата проведення

ВСТУП

1.

Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.
РОЗДІЛ І. Україна та її географічні дослідження.

Тема 1. Фізико-географічне положення України.

2.

Фізико-географічне положення України. Практична робота1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.
3.

Розташування території України стосовно годинних поясів. Пр. робота 1 (продовження) Визначення положення України в годинних поясах.
Тема 2. Джерела географічної інформації.

4.

Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі. Музеї. Географічні довідники.
5.

Карти – джерела географічної інформації.
6.

Топографічні карти та їх практичне використання. Пр. робота 2. Опис місцевості та розв’язання задач за навчальними топографічними картами.
Тема 3. Географічні дослідження на території України.

7.

Географічні відомості про територію України в античні та середні віки.
8.

Дослідження території України в ХVIII-XX ст. Роль у вивченні природи та господарства України українських вчених-географів.

Тематичне тестування.


РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика природних умов

і природних ресурсів України.

9.

Тема 1. Тектонічні структури
10.

Тема 2. Геологічна будова
Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова.

11.

Рельєф України
12.

Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.
Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси.

13.

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв'язок з геологічною будовою. Паливні корисні копалини.
14.

Рудні і нерудні корисні копалини. Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання. Практична робота 3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України.
15.

Контрольна робота.
Тема 5. Кліматичні умови та ресурси.

16.

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники, їх взаємодія.
17.

Кліматичні карти. Кліматичні ресурси.
18.

Погода і небезпечні погодні явища. Метеорологія.
Тема 6. Внутрішні води.

19.

Поверхневі води. Основні річкові басейни. Характер гідрографії й водного режиму. Найбільші річкові системи України. Канали. Практична робота 4. Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт (протягом теми)
20.

Озера і лимани. Водосховища. Підземні води. Основні артезіанські басейни України.
21.

Болота. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона. Практична. робота 4 (продовження). Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.
22.

Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси. Пр. робота 5. Аналіз закономірностей у поширенні ґрунтів на території України.
23.

Тема 8. Рослинний покрив.
24.

Тема 9. Тваринний покрив.
Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування.

25.

Тема 1. Природно-територіальні комплекси.

Тема 2. Фізико-географічне-районування.
26.

Тема 3. Зона мішаних і широколистяних лісів.
27.

Тема 4. Зона лісостепу.
28.

Тема 5. Зона степу. Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країн України (за вибором).
39.

Тема 6. Українські Карпати.
30.

Тема 7. Кримські гори.
31.

Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну.
32.

Контрольна робота.
Розділ ІV. Використання природних умов і природних ресурсів

та їх охорона.

33.

Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні.
34.

Тема 2. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів. Практична робота 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України.
35.

Повторення вивченого матеріалу
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Уроку Тема, зміст уроку
Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

Уроку Тема, зміст уроку
...

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка