Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №13 Географія Дата : 09. 12. 2013р. Клас 10 Тема : Глобальні проблеми людства

Урок №13 Географія Дата : 09. 12. 2013р. Клас 10 Тема : Глобальні проблеми людства

Урок № 13 Географія

Дата : 09. 12.2013р. Клас 10

Тема : Глобальні проблеми людства

Мета: 1. Узагальнити і систематизувати знання учнів про основні глобальні проблеми людства. Встановити причини їх виникнення та загострення на сучасному етапі. Показати шляхи їх вирішення та роль України в цих процесах.

2. Поглиблювати навички й уміння самостійно працювати з додатковими джерелами знань , оформляти проектні роботи й захищати їх , вести дискусії.

3. Виховувати любов до природи , бережливе й господарське ставлення до її багатств.

Обладнання: політична карта світу , презентації проектних робіт , кросворди, плакати , екологічна карта Апостолівського району .

Форма проведення: урок – презентація . Урок – узагальнення умінь , знань і навичок.

Девіз уроку: « Подібно до того , як буває хвороба тіла , буває також хвороба життя»

Демокріт

Хід уроку:

 1. Організація учнів класу: ознайомлення учнів з формою проведення уроків , темою та метою.

 2. Актуалізація опорних знань. Проведення фронтальної бесіди. Повторення назв глобальних проблем.

 3. Мотивація учнів на уроці.

Слово вчителя.

У ХХІ ст.. усі галузі суспільної діяльності розвиваються небаченими раніше темпами. Саме тому й соціальні перетворення стали більш глибокими. Сучасні джерела демонструють органічний зв’язок внутрішньодержавних і загальноосвітніх процесів , що прискорило формування єдиного світового господарства , єдиної світової економіки – глобального світу. Визначальний вплив на ці процеси справила НТР , яка змінила виробничі відносини таким чином , що з’явилися глобальні загальнопланетарні проблеми.

На цьому уроці ми з вами розглянемо такі проблеми:

 • Запобігання новій Світовій війні;

 • Екологічну;

 • Енергетичну;

 • Хвороб світу;

 • Терористичну;

 1. Узагальнення знань , умінь і навичок.

Презентація проектної роботи з даної теми.

Презентація проектних робіт.

І група. Екологічна проблема.

Неконтрольоване зростання населення , кількість якого може перевищувати критичну межу , зростання забруднення атмосфери , гідросфери та літосфери, накопичення відходів при виснажені майже всіх ресурсів призвело до глобальних екологічних проблем. Унаслідок антропоцентричного гуманізму , що виявився хибним , природа вже не може само очищуватися і знешкоджувати відходи людської діяльності. Це загрожує життю суспільства.

ІІ група. Проблема збереження миру і відведення світової війни.

Це проблема № 1 . За підрахунками вчених , за всю історію людства у світі було 14,5 війн , у яких загинуло 3.5 млрд. осіб. Нова світова війна неминуче буде ядерною , і наслідки її будуть жахливі – загроза існування Землі. З перемогою політики нового мислення і роззброєння відпала загроза ядерної війни. Україна перша в світі , маючи величезний ядерний потенціал , добровільно відмовилася від ядерної зброї.

ІІІ група. Енергетична проблема.

Енергетична проблема зумовлена збільшенням енергоспоживання при виснаженні паливно – енергетичних ресурсів. Так , за 1945 – 1995 р. людство використало 2/3 усього палива , добутого за час свого існування. Запаси викопних ресурсів , зокрема вугілля , великі , крім того , сучасні технології дозволяють використовувати нетрадиційні джерела енергії. З іншого боку – відносна ресурсна обмеженість , ускладнення умов видобутку, великі затрати на видобуток , що роблять нерентабельними використання в майбутньому , а також надмірне забруднення навколишнього середовища.

ІV група. Проблема хвороб

V група. Проблема тероризму.

VІ група. Ресурсна проблема.

Ресурсна проблема відбиває рівень забезпеченості сировинними ресурсами процесу життєдіяльності людей і виробництва.

Результати антропогенної дії на відновлювальні ресурси / вода , повітря , рослинний і тваринний світ/ - страхітливі. Біомаса суходолу зменшилася на 7 %. Зменшилася площа лісів до 1/5 проти ¼ в другій половині ХІХ ст.. Різко зросло забруднення вод, грунтів , повітря. Гостро постала проблема невідновних ресурсів. Протягом другої половини ХХ ст.. обсяг видобутку корисних копалин збільшився у 3,4 рази.

VІІ група. Проблема використання Світового океану.

Із загостренням енергетичної , ресурсної і продовольчої проблем , погляди людства все більше звертаються до ресурсів Світового океану , який розглядається як природна комора багатств. Дедалі більше зростає видобуток корисних копалин із дна океану , насамперед шельфу, зокрема нафти і газу. Величезна роль біомаси , зокрема планктону , у вирішенні продовольчої проблеми. Можливість використання енергії хвиль , течій. Найважливіший потенціальний ресурс Світового океану - дейтерій , паливо для термоядерних установок.

VІІІ група. Продовольча проблема.

Земля спроможна прогодувати нинішнє і перспективне населення. За територією Мальтуса , населення зростає в геометричній прогресії , а виробництво продовольства в арифметичній. Цю гіпотезу розкритиковано , але сучасні послідовники доводять правоту Мальтуса.

За даними ООН , кількість людей , які голодують , постійно зростає : 1970р. – 460 млн. осіб , 1990 р. – 550 млн., а в 2000 р. – 650 млн.

Щохвилини на Землі від голоду помирає близько 2 000 дітей . За даними ООН , мінімальна калорійність їжі повинна дорівнювати 2 400 калорій за добу.

ІХ група. Демографічна проблема.

Демографічна проблема – це сукупність соціально – демографічних проблем сучасності , які зачіпають інтереси всього людства . Це стрімкий ріст населення – демографічний вибух у країнах , що розвиваються. Протягом хвилини населення Землі збільшується на 172 людини.

Демографічна криза в економічно – розвинутих країнах , неконтрольована урбанізація , стихійна внутрішня та зовнішня міграція, безробіття призводять до загострення інших глобальних проблем. Шляхи розв’язання : обмеження народжуваності в країнах , що розвиваються ; підвищення культурно – освітнього рівня населення ; планування сім’.

Х група. Проблема освоєння космосу.

Усе інтенсивніше людство посилює свою присутність у космосі і його освоєння. Людина може жити і працювати в космосі. Це підтвердив практичний досвід космічної діяльності. Завдяки освоєнню космосу було створено комплекс космічних систем прикладного і наукового призначення : космічні системи зв’язку , мете реологічні супутники , супутники дистанційного зондування Землі для розвідування природних ресурсів і т.д. Характерна індустріалізація космосу , зокрема виробництво продукції , яку складно отримати на Землі.

ХІ група. Проблема регіональних конфліктів.

Зниження гонитви озброєнь і військового напруження , утвердження нового стану політики знизили ймовірність ядерного конфлікту , але й надалі гостро стоїть проблема регіональних військових конфліктів, першопричиною яких часто стоять міжнаціональні проблеми.

Після Другої світової війни до початку 90 – х років відбулося понад 30 міжнародних конфліктів. У зонах таких конфліктів гине втричі більше цивільних , ніж військових

( Придністров’я , Чечня , Абхазія , Близький Схід , Афганістан, Ірак , країни колишньої Югославії).

 1. Підсумок уроку

Вчитель підсумовує та оцінює роботу учнів. При цьому наголошує , що розв’язання глобальних проблем є моральним обов’язком суспільства перед майбутнім.

Запитання для обговорення

 • Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

 • Чи важко вам було виступати у ролі експертів?

 • Чи важко було знаходити виходи із ситуацій , що склалися в світі?

 • Що потрібно робити , щоб уникнути в майбутньому таких ситуацій?

 • Чи знадобляться вам отримані на уроці знання в майбутньому ?

Робота з кросвордом


г


л

п

р

о

б

л

е

м

и


б

а


л


ь
н
іВизначення важливості кожної проблеми через прикріплення стрічок на політичну карту.

Домашнє завдання: повторити тему «Політична карта світу».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відкритий урок з географії 10 – й клас За темою: «Поняття про глобальні...
...

Уроку «Глобальні проблеми людства»
Обладнання: політична карта світу, атлас, картки, запалена свічка, мультимедійна презентація, проекти учнів

Тема: Рольова гра «Засідання Римського клубу з теми «Глобальні проблеми...
Аргументованого відстоювання власних ідей та переконань, удосконалювати вміння вислуховувати протилежні точки зору та робити власні...

Довгань Г. Д. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт І академічний рівень
Тема: Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Урок №13 Дата 24. 10. 2014 р. Вчитель Сичова Оксана Миколаївна
Тема: «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у п п. ХІХ ст»

Урок Дата проведення: Тема уроку
Обладнання: стінні фізична та політична карти Південної Америки, атласи та підручники для 7-го класу, роздатковий матеріал, фотографії...

Уроку
Вступ. Географія — наука про природу Землі та її різно­манітність, про населення І його господарську ді­яльність, про взаємодію природи...

1. Стародавня епоха пізнання Землі
Географія наука про природу Землі та її різноманітність, про населення І його господарську діяльність, про взаємодію природи І людства...

Глобальні проблеми сучасності: Життя чи самознищення!?
На уроці учні працюють в групах, виступають з повідомленнями, розвивають навички пошуку інформації, її систематизації та узагальнення....

Урок прес конференція тип уроку : урок систематизації й узагальнення...
Тема: «рослинний покрив та тваринний світ україни. Охорона й відтворення.» 8 класБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка