Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку Тема, зміст уроку

Уроку Тема, зміст уроку

52 годиниДата уроку

Тема, зміст уроку

Домашнє завданняТема 1. Політична карта світу (6 год)
1
Предмет соціально - економічної географії світу. Джерела географічних знань

1. Вивчити §1

2.(с) Виконати завдання 4 на ст. 7

3.(д) Підготувати повідомлення про одного з економ - географів світу

2
Видатні економ - географи світу

1.(с) Вивчити §2

2.(д) Виконати завдання 4 на ст. 11

3
Сучасна політична карта світу. Поняття "країна", "держава"

1. Вивчити §3

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст.17

4
Форми правління і адміністративно - територіального устрою

1. Вивчити §4

повторити §3

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст.21

4.(в) Виконати завдання 4 на ст.21

5
Політичні та економічні системи країн. Типологія держав

1. Вивчити §5

повторити §4

2.(с) Скласти схему типів держав

3.(д) Виконати завдання 3-4 на ст. 26

6
Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

1. Вивчити §6

повторити §5

2.(с) Виконати завдання 3 на ст. 31

3.(д) Виконати завдання 4 на ст.31

4.(в) Підготувати повідомлення про одну із міжнародних організаційТема 2. Населення світу. Взаємодія суспільства і природи (7 год)
7
Населення світу: кількість, відтворення, демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси

1. Вивчити § 7

2.(с) Виконати завдання 3 на ст.38

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 38

8
Розміщення населення

1. Вивчити §8

повторити §7

2.(с) Виконати завдання 3 на ст. 43

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 43

9
Мовний і етнічний склад населення. Релігія як явище культури. Світові релігії

1. Вивчити §9

повторити §8

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 4 на ст.49

4.(в) Підготувати реферат "Сучасні нетрадиційні джерела енергії та їх використання"

10
Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. ПР №1 Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

1. Вивчити §10

повторити §9

2.(с) Виконати завдання 3 на ст. 52

3.(д) Виконати творче завдання 5 на ст.52

11
Світові природні ресурси. Раціональне і нераціональне природокористування

1. Вивчити § 11

повторити §10

2.(с) Виконати завдання 3 на ст.57

3.(д) Виконати завдання 4 на ст.57

12
Мінеральні ресурси

1. Вивчити §12

повторити §11

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 61

13
Земельні, лісові, водні ресурси. Ресурси Світового океану, рекреаційні ресурси. ПР №2 Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості 2-х окремих країн чи регіонів світу

1. Вивчити

§ 13-14;повторити §12

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 65

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 65

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 65Тема 3. Світове господарство. Глобальні проблеми людства (8 год)
14
Міжнародний поділ праці. НТР та її вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

1. Вивчити §15

2.(с) Виконати завдання 3 на ст.76

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 76

4.(в) Підготувати доповідь "Вплив НТР на розвиток транспорту"

15
Географія основних галузей промисловості світу. Енергетика, металургія

1. Вивчити § 16

повторити §15

2.(с) Виконати завдання 3 на ст.79

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 79

16
Хімічна промисловість, машинобудування

1. Вивчити §17

повторити §16

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 85

17
Лісова і деревообробна промисловість. Легка, харчова промисловість

1.Вивчити § 18; повторити §17

2.(с) Побудувати діаграму в зошиті

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 89

4.(в) Підготувати повідомлення про одне із підприємств легкої промисловості

18
Світове сільське господарство

1. Вивчити § 19 повторити §18

2.(с) Виконати завдання 3 на ст. 94

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 94

19
Географія світового транспорту

1.Вивчити §20 повторити §19

2.(с) Виконати завдання 3 на ст.98

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 98

20
Поняття про глобальні проблеми людства

1. Вивчити §21 повторити §20

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 103

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 103

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 103

21
Роль світової громадськості у розв'язанні глобальних проблем

1.Вивчити §22 повторити §21

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 107

4.(в) Виконати завдання 4 на ст.107Тема 4. Регіони та країни світу. Країни Європи (9год)
22
Загальна характеристика Європи

1.Вивчити §23

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 114

4. (в) Виконати завдання 4 на ст. 114

23
Європейські субрегіони. Західна Європа

1.Вивчити §24 повторити §23

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 118

4.(в) Підготувати реферат "Історико - культурні об'єкти країн Західної Європи

24
ФРН

1.Вивчити §25 повторити §24

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 124

4. (в) Виконати завдання 4 на ст. 124

25
Велика Британія

1. Вивчити §26 повторити §25

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 130

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 130

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 130

26
Франція

1. Вивчити §27 повторити §26

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 136

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 136

27
Італія. ПР №3 Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії та Італії (за вибором)

1. Вивчити §28-29 повторити §27

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 148

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 148

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 148

28
Держави - сусіди України: Росія, Білорусь

1. Вивчити §30-31 повторити §28-29

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 160

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 160

29
Держави - сусіди України: Польща, Словаччина

1. Вивчити §32 повторити §31

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 166

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 166

30
Держави - сусіди України: Угорщина, Румунія, Молдова

1. Вивчити §33 повторити §32

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 2 на ст. 172

4.(в) Виконати одне творче завдання ст. 172 (на вибір)Тема 5. Країни Азії (7 год)
31
Загальний огляд країн Азії. Склад регіону

1. Вивчити §34

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 177

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 177

4.(в) Підготувати довідник країн Азії

32
Особливості господарства. Важливі морські комунікації, туризм. Місце регіону в системі світового господарства

1. Вивчити §35 повторити §34

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 183

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 183

33
Японія

1. Вивчити §36 повторити §35

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 189

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 189

4.(в) Підготувати реферат про особливості культури Японії

34
Японія

1.Вивчити конспект у зошиті

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 189

35
Китай

1. Вивчити §37 повторити §36

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 196

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 196

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 196

36
Індія

1. Вивчити §38-39 повторити §37

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 2 на ст. 202

4.(в) Виконати одне творче завдання на ст. 209 (на вибір)

37
Узагальнення і систематизація знань з теми: "Країни Азії"

1.Повторити §34-39Тема 6. Країни Північної та Латинської Америки (8 год)
38
Північна Америка: склад території, особливості економіко - географічного положення

1. Вивчити §40

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 213

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 213

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 213

39
США. Географічне положення, населення, галузі господарства

1. Вивчити §41 повторити §40

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 219

3.(д) Виконати завдання 2 на ст. 219

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 219

40
США. Сільське господарство. Зовнішні економічні зв'язки

1. Вивчити §42 повторити §41

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 225

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 225

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 225

41
ПР №4 Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу

1.Повторити §40-42

42
Канада

1. Вивчити §43 повторити §42

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 231

3.(д) Виконати завдання 4 на ст. 231

4.(в) Виконати одне творче завдання на ст. 231 (на вибір)

43
Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта

1. Вивчити §44 повторити §43

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 237

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 237

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 237

44
Країни Латинської Америки

1. Вивчити §45 повторити §44

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Виконати завдання 2 на ст. 242

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 242

45
Узагальнення і систематизація знань з теми: " Країни Північної та Латинської Америки"

1. Повторити §40-45Тема 7. Країни Африки, Австралії та Океанії (6 год)
46
Країни Африки. Загальний огляд

1. Вивчити §46

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 250

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 250

47
Найбільші країни Африки

1. Вивчити §47 повторити §46

2.(с) Виконати завдання 2 на контурній карті

3.(д) Виконати завдання 2 на ст. 258

4.(в) Виконати завдання 3 на ст. 258

48
Австралія

1. Вивчити §48 повторити §47

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 263

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 263

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 263

49
Океанія. Нова Зеландія. Специфіка розвитку малих острівних країн

1. Вивчити §49 повторити §48

2.(с) Виконати завдання 1 на ст. 268

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 268

4.(в) Виконати одне творче завдання на ст. 268

50
Всесвітні економічні відносини

1. Вивчити §50 повторити §49

2.(с) Виконати завдання 2 на ст. 272

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 272

4.(в) Виконати завдання 4 на ст. 272

51
Узагальнення і систематизація знань з теми: " Країни Північної та Латинської Америки"

1.Повторити § 46-50

52
Узагальнююче повторення
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Уроку Тема, зміст уроку
...

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Уроку тема уроку
...

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка