Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

К ласифікація інформаційних систем

К ласифікація інформаційних систем

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7Використання ГІС

у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних проектів

Роботу виконав

Сергєєв Михайло Сергійович

учень 11 - А класу

спеціалізованої школи № 102

Шевченківського району м. Києва

Під керівництвом:

вчителя географії і економіки, методиста Чернобровкіної Тетяни Григорівни

і вчителя інформатики Зубко Лариси Яківни
КИЇВ – 2010


Зміст


Зміст 3

ВСТУП 4

Класифікація інформаційних систем 4

1. Передумови розвитку геоінформатики 8

2. Суть геоінформатики та ГІС 8

3. Що таке геоінформаційна система – ГІС 9

Ключові переваги геоінформаційних систем 9

Складові геоінформаційних систем 10

Операції, які здійснюються ГІС 10

Галузеве використання ГІС 11

Джерела даних та їх типи 13

4. Картографія 14

Структура і класифікація 15

5. Застосування ГІС 17

6. Перспективи розвитку ГІС на найближчі роки 19

Висновки 20

Література 21

Додаток 1 22

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ: 22

ОБМІЛІННЯ АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ 22

Додаток 2 24

ВИКОРИСТАННЯ GPS ДЛЯ ПОШУКУ ЗАТОНУЛИХ КОРАБЛІВ 24

Додаток 3 26

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ І ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СУЧАСНОГО ВУЛКАНІЗМУ 26

Додаток 4 27

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАВОДКАМИ І ПОВЕНЯМИ 27

Додаток 5 29

МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ: 29

ГЕНАЛДОНСЬКА ЛЬОДОВИКОВА КАТАСТРОФА 2002 р. 29

Додаток 6 31

ПРОЕКТ «ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК» 31

ВСТУП


«Сьогодні геоінформатика являє собою систему, яка охоплює науку, техніку і виробництво ...»

А. М. Берлянт

Рівень та обсяги наявної на сьогодні інформації про навколишній світ настільки значні, що вже неможливо її опрацьовувати, аналізувати та розуміти без сучасних апаратно-програмних засобів. Тому є необхідним створення автоматизованої системи кадастру на основі сучасних комп’ютерних технологій та телекомунікацій як єдиного комплексу.

Класифікація інформаційних систем
ГІС - це сучасна комп’ютерна технологія для картування і аналізу об’єктів реального світу, також подій, які відбуваються на нашій планеті. Ця технологія об’єднує традиційні операції роботи з базами даних, такими як запит і статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації та географічного (просторового) аналізу, які надає карта. Ці можливості відрізняють ГІС від інших інформаційних систем і забезпечують унікальні можливості для її застосування в широкому спектрі задач, пов’язаних з аналізом та прогнозом явищ і подій довкілля, з осмисленням і виділенням головних факторів и причин, а також їх можливих наслідків.

ГІС об’єднує традиційні операції при роботі з базами даних – запит і статистичний аналіз – з перевагами повноцінної візуалізації і географічного (просторового) аналізу, які надає карта. Ця особливість дає унікальні можливості для застосування ГІС в розв’язуванні широкого спектру задач, пов’язаних з аналізом явищ і подій, прогнозуванням їх імовірних наслідків, плануванням стратегічних рішень.

Мета дослідження: опис поточної ситуації на світовому ринку ГІС, визначення сучасних тенденцій і основних показників системи, опис споживачів і виробників на ринку. До дослідження даної теми нас привела думка про те, що серед різноманіття сучасних інформаційних систем геоінформаційна система є всеосяжною і об’єднує та пов’язує різноманітні аспекти життя і господарської діяльності суспільства.

Об'єкт дослідження: ГІС (геоінформаційна система) в географії

Предмет дослідження: історія виникнення та розвитку ГІС; докладне ознайомлення з системою, як одним з елементів автоматизованої системи кадастру; розповсюдження, виробництво і застосування, якісні і кількісні характеристики системи.

Завдання дослідження: дослідити історію виникнення ГІС; проаналізувати значення ГІС, як однієї з головних складових сучасних інформаційних систем; визначити місце у світовому господарстві та міжнародному географічному поділу праці; описати і проаналізувати, де і як застосовують ГІС; навести приклади використання ГІС; базуючись на дослідженнях минулого року створити проект «Шацький національний природний парк» з використанням технології ГІС.

Джерела інформації: науково-популярна література, інформаційні матеріали ЗМІ, енциклопедичні і електронні словники, ресурси всесвітньої мережі Інтернет.

Практичне значення роботи полягає в тому, що в ній до певної міри узагальнений матеріал, який може служити цілям ознайомлення, вивчення, опису ГІС в інших дослідницьких роботах, бути застосований в учбовій і позаурочній діяльності учнів.

Методи дослідження: використано документи та інформаційні джерела, довідкову літературу, нормативну базу; здійснено пошук інформації в Інтернеті (вивчення, аналіз, опрацювання, оформлення); залучено методи статистичного, економіко-математичного та системного аналізу, моделювання, наукового пояснення, географічного порівняння; використано соціологічні методи дослідження та графічний інструментарій; створено інформаційний блок, карти, умовні позначки; оформлено карти з використанням таблиць та діаграм; використано метод проектів.

Особистий внесок: проведено узагальнення та аналіз інформаційних джерел; наукові положення, висновки й рекомендації дослідження обґрунтовано не тільки теоретично, але й підтверджено результатами практичного впровадження розроблених карт, таблиць. Всі дані, які включені в роботу, були одержані шляхом пошуку, збору і аналізу вторинної інформації, тобто зібраної раніше для вирішення інших завдань і опублікованої у відкритих джерелах. Створено власний проект «Шацький національний природний парк».

Практичне значення одержаних результатів: Матеріали роботи можна використати на уроках географії й економіки, а також як інформаційне джерело для написання доповідей, рефератів і проведення семінарів та круглих столів. Ця робота буде цікавою знахідкою для пересічного споживача, бо вона має не тільки наукове але й пізнавальне значення.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-дослідження (з використанням інтерактивних технологій)
Лихоносова Світлана Миколаївна учитель географії та біології, учитель-методист, Відмінник освіти України, нвк «Школа-ліцей інформаційних...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Дослідження є актуальним з огляду на значні зміни, що відбулися в...
Від того на скільки якісно І повно вони сформовані, залежить ефективність роботи книгозбірень із задоволення різноманітних інформаційних...

Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захарченко Володимир Іванович. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний...

Первая международная научно-практическая конференция открытые эволюционирующие системы
Збірка містить тексти доповідей учасників Першої міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи", які...

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій
Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка