Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку: Розташування території України стосовно годинних поясів. Практична робота №1

Тема уроку: Розташування території України стосовно годинних поясів. Практична робота №1

Тема уроку: Розташування території України стосовно годинних поясів.

Практична робота №1: Визначення положення України в годинних поясах.

Мета: визначити особливості положення України стосовно годинних поясів, показати різницю між поясним і місцевим часом на її території, закріпити вміння орієнтуватися в поняттях поясний, місцевий, літній, декретний час, зробити загальний висновок про особливості географічного положення України.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: карта півкуль, часових поясів, глобуси, атласи, підручники.

Опорні поняття: земна вісь, меридіани.

Базові поняття: поясний, місцевий, літній, декретний час.

Хід уроку.
1.Організаційний момент

Визначення мети та завдань уроку.

Прийом «Здивуй всіх»

Учні коротко розповідають про першу навколосвітню подорож експедиції Фергана Магеллана.

П. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Прийом «Мікрофон»

Учні, продовжуючи один одного, передають уявлений мікрофон і відповідають на питання «Чи вважаєте ви географічне положення України вигідним і чому?».

Прийом «Бліцопитування»

 • Що таке глобус?

 • Що таке градусна сітка?

 • Які лінії проведено на глобусі і навіщо?

 • Що ми визначаємо за допомогою паралелей та меридіанів?

Ш. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Здивуй всіх»

Учні продовжують розповідь про експедицію Фергана Магеллана, роблячи наголос на те, що саме вона першою торкнулась питання зміни дат під час переходу з Західної півкулі в Східну.

1V.Вивчення нового матеріалу

Прийом «Бліцопитування»

 • Що таке рік? Скільки він триває?

 • Що таке доба?

 • В якому напрямку обертається Земля?

 • Що відбувається на Землі в результаті цього обертання?

 • Де Магеллан втратив один день? І чому?

Учитель. Вавілонці за чотири тисячоліття до нашої ери налічували 360 діб на рік. Їхні жерці помітили, що Сонце під час рівнодення, рухаючись небосхилом, описує півколо. У діаметрі цього півкола Сонце укладається 180 разів, тому вони саме на стільки частин стали поділяти півколо, а відповідно до цього коло – 360 частин. Кожен день відповідав 1 градусу кола або був «одним кроком Сонця».

Точну тривалість року дозволили встановити дослідження Н.Коперніка, який довів, що не Сонце обертається навколо Землі, а шлях Сонця уявно колоподібний. Внаслідок цього обертання різні частини земної поверхні послідовно потрапляють до зони сонячного освітлення в різний час, тому день і ніч у різних місцях земної кулі настають неодночасно.

Місцевий час - дійсний сонячний час на певному меридіані.

Як отримати різницю сонячного часу двох меридіанів?

Прийом «Географічний практикум».

1) Земля робить повне обертання навколо осі за 24 години, будь-яка точка її поверхні на цей час проходить коло, тобто 3600.

Розрахуйте, на скільки градусів повертається Земля за одну годину? (15 градусів)

Визначте скільки часу необхідно Землі аби здійснити оберт на 1 градус? (4 хвилини)

Задача. Який місцевий час буде в місті Свалява (Закарпатської області), якщо в місті Антрацит (Луганської області) одинадцята ранку?

Розв’язання: Оскільки різниця часу між двома географічними пунктами дорівнює різниці їхніх довгот, визначимо її: Свалява – 230 сх. д., Антрацит – 390 сх. д.

390- 230= 160

10 - 4 хвилини

60 - х хвилин

х=16 х 4=1 година 4 хвилини (різниця в часі).

Якщо в місті Антрацит 11 година ранку, то в місті Свалява на 1 годину 4 хвилини менше. ( Місто Антрацит розташоване східніше, ніж м.Свалява)

11 год. – 1 год. 4 хв. = 9 годин 56 хвилин.

Відповідь: в м. Сваляві місцевий час 9 год. 56 хв.

Прийом «Словничок»

Лінія зміни дат, умовна лінія на поверхні земної кулі, що розмежовує місця, які мають в один і той же момент часу календарні дати, що відрізняються на одну добу, проходить у більшій своїй частині по 180 меридіану.

В місцях, що розташовані безпосередньо по обидва боки від лінії зміни дат, години і хвилини співпадають, а календарні дати відрізняються на одну добу.

Прийом «Географічний практикум»

Завдання

1 варіант.

Якщо поясний час 19 год. 30 хв., то місцевий час у місті Богуславі (310сх.д.) становить:

а) 19 год. 34 хв.; б) 20 год. 36 хв.; в) 20 год. 40 хв.; г)19 год. 30 хв.

П варіант.

Якщо поясний час 14 год. 00 хв., то місцевий час у місті Запоріжжя (350сх.д.) становить:

а) 14 год. 20 хв.; б) 14 год. 00 хв.; в) 13 год. 40 хв.; г) 14 год. 30 хв.
Учитель. У повсякденному житті краще та зручніше користуватися поясним часом, тобто часом годинного поясу. Годинні пояси – це 24 умовні ділянки, на які поділена земна поверхня від Північного до Південного полюса вздовж меридіанів. Ширина кожної ділянки дорівнює 150, і її поясний час – це середній місцевий сонячний час основного географічного меридіана цього поясу.

- Який меридіан вважають основним у годинному поясі?

Той, що проходить приблизно посередині цього поясу і відстає рівно на 150 від сусідніх основних меридіанів. Годинні пояси пронумеровані від 0 до 23. Основним меридіаном нульового годинного поясу є Гринвіцький, на 150 на схід від нього розташований меридіан першого годинного поясу тощо.

Прийом «Хвилинка підручника»

Учні працюють з текстом підручника.

Запитання для роботи:

-Які основні особливості поясного часу України?

Межа між годинними поясами не проходить точно визначеним меридіаном. Вона може коливатися в залежності від державних кордонів, адміністративно-економічних одиниць, відносин та природних умов.

Отже: Територія України розташована у межах 1-го, 2-го та 3-го годинних поясів, але для зручності ми користуємося відліком часу 2-го годинного поясу, що охоплює більшу частину території держави.

Цей час називається київським, бо серединний меридіан цього поясу проходить поблизу Києва.

Прийом «Географічна лабораторія»

Обчислити задачу:

Поясний час Харкова – 16 год., поясний час Гринвіцького меридіана.

а)14год., б)15 год., в)17 год., г)18 год.

Прийом «Слово вчителя»

На літній період годинники переводяться на годину вперед для більш ефективного використання світлої частини доби та економії електроенергії. Літній час введений майже в усіх країнах Європи, зокрема і в нашій країні.

Декретний час було запроваджено урядом СРСР Декретом від 16 червня 1930 року, у 1992 році декретний час в Україні було скасовано, а в Росії він залишився, тому київський час відрізняється від московського на 1 годину.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Бліцопитування»

 • Що таке місцевий час? Поясний час?

 • У яких годинних поясах розташована територія України?

 • Де знаходиться лінія зміни дат?

 • Навіщо Україна переходить на літній час?

Прийом «Експрес-тест»

1.Виберіть правильне твердження:

а) 80% території України знаходиться в 2 часовому поясі, 20% - у 1 часовому поясі;

б) 95% території України знаходиться в 2 часовому поясі, частина Закарпатської області – в 1 часовому поясі, Луганська і частина Харківської та Донецької областей – у 3 часовому поясі;

в) територія України лежить у 2 часовому поясі.

2.Місцевий час якого міста України буде більший:

а) Львів;

б) Київ;

в) Луганськ;

3.За одну годину Земля обертається на:

а) 300;

б) 200;

в) 150.

4.Назвіть час, за який Земля здійснює оберт на 10:

а) 12 хв.;

б) 8 хв.;

в) 4 хв.;

5.Часовий пояс, в якому знаходиться більша частина території України:

а) нульовий;

б) перший;

в) другий;

6.Часовий пояс, за яким ведеться відлік часу в межах території України:

а) другий;

б) третій;

в) перший;

7.Якщо в Києві (310сх. д.) 11 год. 25 хв., то місцевий час у Львові (240сх.д.) складає:

а) 10 год. 50 хв.;

б) 10 год. 57 хв.;

в) 11 год. 00 хв.;

8.Якщо місцевий час у с. Червона Зірка Луганської області (400 сх. д.) 14 год. 00 хв., то місцевий час у м. Чоп Закарпатської області (220 сх. д.) складає:

а) 14 год. 00 хв.;

б) 13 год. 00 хв.;

в) 12 год. 48 хв.

9.Якщо поясний час 12 год. 00 хв., то місцевий час у Харкові (360 сх. д.) складає:

а) 12 год. 20 хв.;

б) 12 год. 26 хв.;

в) 12 год. 24 хв.;

10. Нульовим годинним поясом є … .

11.Територія України розташована в … часовому поясі.

Бесіда.

18.Поясніть, з якою метою вводиться літній час.

19.Поясніть, з якою метою і за яким принципом виділяють часові пояси.

20.Поясніть, що таке лінія зміни дат і де вона проходить.

21.Охарактеризуйте положення території України відносно годинних поясів.

VI. Підсумки уроку. Рефлексія.

Прийом «Роблю висновок»

Територія України розташована в П часовому поясі.

Кожна місцевість має свій місцевий час, що визначається за місцевим меридіаном.

Нульовим годинним поясом є Гринвіцький.

На практиці користуються поясним часом, який визначається за середнім меридіаном кожного поясу.

Прийом «Мікрофон

Що цікавого ви дізналися на уроці?

Що вам найбільше сподобалося?

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте параграф підручника.

Розв’яжіть завдання, що знаходяться в кінці параграфа підручника.

Складіть по дві задачі на визначення місцевого і поясного часу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна...
Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості. Практична робота № Порівняльна...

Тема уроку
Практична робота №1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею

Уроку тема уроку
...

Уроку Тема, зміст уроку
...

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Управління освіти Краматорської Ради
Практична робота з інформатики №49. Тема: Підготовка презентаційного заходу та його комп’ютерне супроводження

Урок 7 клас Тема: Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження
Практична робота №14. складання комплексної характеристики однієї з річок материка

Завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
...

5 клас Предмет
Практична робота № Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

Календарно-тематичне планування Економічна І соціальна географія України, 9 клас
Практична робота №1 Визначення позитивних І негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка