Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Стан І шляхи підвищення якості викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах області Вступ

Стан І шляхи підвищення якості викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах області Вступ

Сторінка1/3
  1   2   3


Л.М. Хлань,

завідувач навчально-методичного

кабінету географії
Стан і шляхи підвищення якості викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах області

Вступ

Завданням вивчення географії є цілеспрямоване формування у школярів як пізнавальної сфери (аналіз, синтез, узагальнення, проведення аналогії, висловлення суджень тощо), так й емоційної (здатність сприймати, реагувати, виділяти головне, бути готовим відстоювати свою точку зору) та психомоторної (уміння спостерігати й наслідувати, діяти за інструкцією тощо), формування географічних компетенцій та посилення ролі географії в особистісному розвитку учнів і підготовці їх до практичного життя.

Головною особливістю викладання географії у 2010/2011 – 2011/2012 н.р. було створення можливостей її вивчення на профільному рівні. Важливим етапом роботи вчителя географії у реалізації ідей профільного навчання було детальне ознайомлення зі змістом нових програм та підручників для рівнів стандарту та профільного.

В роботі методичних об’єднань вчителів географії були відображені пріоритетні напрями роботи:

 • якісна робота районного (міського) методичного об’єднання вчителів географії;

 • мережна взаємодія як засіб покращення роботи шкільного методичного об'єднання, до складу якого входять учителі географії;

 • узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;

 • залучення педагогів до роботи в профільних класах;

 • створення фонду літератури, аудіо - та відеоматеріалів в електронному вигляді.

Завдяки цим напрямам роботи у 2010/2011 – 2011/2012 н.р. було досягнуто певних результатів у роботі:

 • сформовано організаційно-координаційні вертикалі науково-методичної служби (обласний, районний (міський), шкільний рівні);

 • підвищення ефективності роботи Р(М)МО, ШМО, учителя географії;

 • створення профільних класів (географічний та економічний).

Навчально-методичний кабінет географії КОІППО імені Василя Сухомлинського співпрацює з КДПУ імені Володимира Винниченка, КНТУ, які проводять заняття для вчителів географії під час курсів підвищення кваліфікації, а для учнів – при підготовці до олімпіад, написанні наукових робіт.

У 2010 році КОІППО імені Василя Сухомлинського (НМК географії) разом із КДПУ імені Володимира Винниченка, (природничо-географічний факультет, кафедра географії та геоекології) було започатковано проведення міжвузівської конференції, під час якої викладачі кафедри розкривали актуальні питання розвитку географічної науки в області, а методисти відділів освіти та вчителі географії області презентували досвід роботи з науково-методичного супроводу викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах.

Під час обласних семінарів голів РМО вчителів географії з проблеми «Розвиток професійної компетентності учителя географії в умовах профілізації освіти» презентували досвід роботи вчителі Петрівського району (2010 р.) (Лепська О.П., завідуюча районним методичним кабінетом, Яновська Л.Є., методист методичного кабінету, Чорна Л.А., голова РМО вчителів географії); вчителі Новомиргородського району (2011р.) (Стоянова Н.О., завідуюча районним методичним кабінетом, Новохатченко Т.М., методист методичного кабінету, Чайковська Л.М., голова РМО вчителів географії).

Навчально-методичними кабінетами географії, біології, хімії КОІППО у 2011 році започатковано проведення регіонального семінару вчителів природничого циклу дисциплін з проблеми «Компетентнісний підхід до оцінювання рівня навченості школярів в умовах профільного навчання» для педагогів Компаніївського, Бобринецького, Устинівського районів. Продемонстрували актуальність даної проблеми методисти та вчителі Компаніївського району (Шахназарова А.П., завідуюча методичним кабінетом, Олешко А.С., методист методичного кабінету).

Педагогічна наука і громадськість, суспільство в цілому все більше розуміють значущість такого явища, як обдарованість. Робота з обдарованими дітьми, що передбачає розвиток здібностей особистості, її самовизначення, соціальну адаптацію та культурне ставлення є одним із пріоритетних завдань на етапі розбудови сучасної освітньої системи. Враховуючи потреби сьогодення, навчально-методичним кабінетом була створена обласна творча група вчителів географії з проблеми "Формування міжпредметних компетентностей в контексті роботи з обдарованими дітьми". Під час засідань творчої групи презентували досвід роботи з даної проблеми її члени: Петренко С.Г., вчитель географії Новопразького НВК (вересень, 2010); Савлук Г.І., вчитель географії Суботцівської ЗШ І-ІІІ ст. (квітень, 2010); Ковальчук М.М., вчитель географії СЗНЗ І-ІІІ ст. № 3 м. Долинської (листопад, 2010); Мельник А.М., вчитель географії Аджамської ЗШ І-ІІІ ст. (квітень, 2011), Скрипник Н.М., вчитель географії Бобринецької ЗШ І-ІІІ ст. № 2 (жовтень, 2011); Сербіненко О.О., вчитель географії Устинівської ЗШ І-ІІІ ст. (квітень 2012).

За даний період (2010 – 2012 роки) курсовою підготовкою було охоплено 260 педагогів. Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки педагогічних кадрів з напряму підвищення кваліфікації вчителів географії, змінами в типовому положенні про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 р. № 930) розроблено навчально-тематичні плани і програми курсів для вчителів, які викладають предмети освітньої галузі “Природознавство” (географія, біологія, природознавство, екологія). На всіх потоках курсів розглядалися питання профільного навчання та впровадження педагогічних технологій при викладанні географії, особлива увага зверталась на зміст викладання цього предмета за новими програмами.
І. Навчально-методичне забезпечення викладання предмета

Аналіз навчальних програм та підручників з географії

У 2010/2011 – 2011/2012 н.р. викладання географії здійснювалося згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.03 року № 306 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 року № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.10 року № 1/9-580 «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році»;

 • листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році»;

 • лист Міністерства освіти і науки від 07.07.2010 р. № 1/9-480 «Перелік програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.11 р. №1/9-901 «Додатковий Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496 «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.11 року № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.10 р. № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.12 р. №1/9-61 «Порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році».

За рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.11 р. № 1/9-483; лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.11 р. № 1/9-622) офіційно рекомендовано навчальні програми (табл. 1) та підручники (табл. 2)

Таблиця 1

Навчальні програми з географії,
рекомендовані Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу.Упор. Бєскова Н.В.

1-11

Вікторія

2008


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка

6-9

Перун

2005


Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України

8-9

Вікторія

2009


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний)

10-11

Київ

2010


Програми курсів за вибором та факультативів (11-річна школа). Географія. Ч. І, ІІ
Київ

2010

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти...
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07. 02. 20011 №Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення...

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Програми з географії для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх...
Основним завданням викладання географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей є ознайомлення...

Програма схвалена методичною радою хонмібо
Харківської області» керівники загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів І форм власності мають забезпечити обов’язкове викладання...

Програма з географії Програму зовнішнього незалежного оцінювання...
Оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах

Методичні рекомендації до застосування краєзнавчого матеріалу на...
На сьогодні проблеми підвищення якості навчально-виховного процесу є найбільш актуальними І потребують широкого застосування інноваційних...

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального...
Цей Типовий перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими повинні бути обладнані кабінети біології, географії,...

Список навчальних програм, підручників та посібників для загальноосвітніх...
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Гімназії: шляхи реалізації
Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення нвп

Мацько Л. І., Христенок В. Ф., Сидоренко О. М., Мацько О. М
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка