Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку Тема, зміст уроку

Уроку Тема, зміст уроку

52 годиниДата уроку

Тема, зміст уроку

Домашнє завданняВступ (1 год)
1
Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ - географи

1. Вивчити ст. 5-10

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 10

3.(д) підготувати повідомлення про видатного економ - географаТема 1. Україна на карті світу (3 год)
2
Економіко - географічне положення України. ПР №1 Визначення позитивних і негативних рис економіко - географічного та геополітичного положення України

1. Вивчити §1

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст.18

3.(д) Виконати завдання 3 на ст. 18

3
Українські історичні землі. Сучасний адміністративно - територіальний поділ України.

1. Вивчити §2

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Підготувати повідомлення про одну із історичних земель України

4
ПР №2 Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

1.Вивчити § 3; повторити §1-2

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 28

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 28Тема 2. Населення (5 год)
5
Механічний рух населення. ПР №3 Побудова графіка зміни кількості населення за певний період

1.Вивчити §4-5; повторити § 3

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 39

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст.39

6
Національний та етнічний склад населення. ПР №4 Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України

1.Вивчити §7

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 58

3.(д)Виконати практичні завдання 2-3 на ст. 58

7
Міське та сільське населення. Типи населених пунктів

1.Вивчити §6; повторити §4-5

2.(с) Виконати практичні завдання 1-2 на ст. 51

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст.51

4.(в) Виконати практичне завдання 4 на ст.51

8
Урбанізація. Сільське розселення та його географія

1.Вивчити конспект у зошиті; повторити §6

2.(с) Заповнити схему в зошиті

3.(д) Заповнити таблицю в зошиті

9
Трудові ресурси і зайнятість населення

1. Вивчити §8; повторити §4-7

2.(с) побудувати діаграму в зошиті

3.(д)Виконати практичне завдання 2 на ст. 64Тема 3. Господарство (5 год)
10
Загальна характеристика господарства України

1. Вивчити §9

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 72

3.(д)Виконати практичне завдання 2 на ст. 72

11
Територіальна структура господарства

1.Вивчити §10 повторити §9

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 77

3.(д)Виконати практичне завдання 2 на ст.77

12
Економічний потенціал України

1. Вивчити §11 повторити §10

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 77

3.(д)Виконати практичне завдання 3 на ст. 77

13
Загальна характеристика промисловості України. ПР №5 складання схеми галузевої структури промисловості України

1.Вивчити §12

повторити §11

2.(с)Виконати практичне завдання 1 на ст. 91

3.(д)Виконати практичне завдання 2 на ст.91

14
Паливна промисловість. ПР №6 Позначення на контурній карті основних районів видобутку нафти, газу, вугілля та нафто - і газопроводів

1.Вивчити §13

повторити §12

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 97

3.(д)Виконати практичне завдання на ст.97Тема 4. Господарство (8 год)
15
Електроенергетика. ПР №7 Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій

1. Вивчити §14

повторити §13

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 102

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст.102

16
Чорна металургія. ПР №8 Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної металургії

1.Вивчити §15

повторити §14

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 107

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст.107

17
Кольорова металургія

1.Вивчити §16

повторити §15

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 111

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 111

18
Машинобудування і металообробка: загальна характеристика

1.Вивчити §17

повторити §16

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 115

3. Виконати практичне завдання 3 на ст. 115

19
Галузева і територіальна структура машинобудування

1. Вивчити конспект у зошиті

повторити §17

2.(с) Заповнити таблицю в зошиті

3.(д) Скласти кросворд "Промисловість України"

20
Хімічна промисловість

1.Вивчити §18

повторити §17

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 120

3.(д) Виконати практичні завдання 2-3 на ст.120

21
Лісова і деревообробна промисловість

1.Вивчити §20

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 127

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 127

22
Промисловість будівельних матеріалів

1.Вивчити §19

повторити §20

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 124

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст.124Тема 5. Господарство (8 год)
23
Легка промисловість. Художні промисли

1.Вивчити §26

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 156

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст.156

24
Харчова промисловість

1.Вивчити §25

повторити §26

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 153

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст.153

25
Галузева структура сільського господарства

1.Вивчити §21

2.(с) Виконати практичні завдання 1 на ст. 136

3. Виконати практичне завдання 2 на ст. 136

26
Рослинництво. ПР №9 Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур

1.Вивчити §22

повторити §21

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 142

3.(д) Виконати практичне завдання 5 на ст. 142

27
Тваринництво

1.Вивчити §23

повторити §22

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 146

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 146

28
Зональна спеціалізація сільського господарства

1.Вивчити §24

повторити §23

2.(с) Виконати практичне завдання 3 на ст. 149

3.(д) скласти кросворд про господарство України

29
Галузі соціальної сфери, їх значення та розвиток в Україні

1.Вивчити §29

повторити §24

2.(с) Заповнити таблицю у зошиті

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 177

30
Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни

1.Вивчити конспект у зошиті; повторити §29

2.(с) заповнити схему у зошиті

3.(д) підготувати повідомлення про соціальні проблеми УкраїниТема 6. Господарство (7 год)
31
Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Залізничний транспорт

1.Вивчити §27

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 166

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст.166

32
Автомобільний транспорт

1.Вивчити конспект у зошиті; повторити § 27

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Заповнити таблицю у зошиті

33
Водний транспорт

1. Вивчити §28

повторити §27

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 172

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 172

34
Повітряний та трубопровідний транспорт

1.Вивчити конспект у зошиті; повторити § 28

2.(с) Заповнити схему у зошиті

3.(д) Виконати завдання на контурній карті

35
Світове господарство та міжнародний поділ праці

1.Вивчити §30

повторити §28

2.(с) Заповнити таблицю у зошиті

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 180

36
Зовнішні економічні зв'язки

1.Вивчити §31

повторити §30

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 183

3.(д) Підготувати повідомлення про основних торгівельних партнерів України

37
Географія зовнішньої торгівлі України. Інтеграція України в світову економіку

1.Вивчити §32

повторити §31

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 187

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 187Тема 7. Територіальний поділ України (9 год)
38
Економіко - географічний поділ України

1.Вивчити §33

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 194

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 194

39
Столичний економічний район

1.Вивчити §34

повторити §33

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 200

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 200

40
Північно - Західний та Карпатський економічні райони

1.Вивчити §35-36 повторити §34

2.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 205

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 212

41
Подільський економічний район

1.Вивчити §37

повторити §35-36

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 217

3.(д) Виконати практичне завдання 2 на ст. 217

42
Центральний економічний район

1.Вивчити §38

повторити §37

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 222

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст.222

43
Північно - Східний економічний район

1.Вивчити §39

повторити §38

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 228

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 228

44
Донецький економічний район

1.Вивчити §40

повторити §39

2.(с) Виконати практичне завдання 1 на ст. 234

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 234

45
Придніпровський економічний район

1.Вивчити §41

повторити §40

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 239

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 239

46
Причорноморський економічний район

1.Вивчити §42

повторити §41

2.(с) Виконати практичне завдання 2 на ст. 246

3.(д) Виконати практичне завдання 3 на ст. 246Тема 8. Географія своєї області (4 год)
47
Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови та ресурси області

1.Вивчити конспект у зошиті

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Підготувати повідомлення про історію заселення області

48
Історія заселення території. Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні одиниці. Загальна характеристика господарства

1.Вивчити конспект у зошиті

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Підготувати повідомлення про сільське господарство області

49
Промисловість. Сільське господарство. Транспорт

1.Вивчити конспект у зошиті

2.(с) Виконати завдання на контурній карті

3.(д) Заповнити таблицю в зошиті

50
ПР №10 Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об'єктів

1) Вивчити конспект у зошиті

51
Узагальнююче повторення
52
Резервний час
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема, зміст уроку
Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

Уроку Тема, зміст уроку
...

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Уроку тема уроку
...

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка