Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку Тема уроку

Уроку Тема уроку

Загальна географія , 6клас.

70 год ., 2 год. на тиждень.


Дата

уроку

Тема уроку

Практичні роботи,

Примітка

Вступ ( 2год)1

Географія – наука про Землю, її природу, населення і господарську діяльність людини.


2

Методи географічнх досліджень. .Особливості організації власних географічних досліджень.

Дослідження. Спостереження на місцевості у природі
Розділ 1. Розвиток географічних знань про Землю ( 5 год)

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину ( 1 год)
3

Уявлення про Землю у давнину.Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі ( 3год)
4

Відкриття нових земель.5

Великі географічні відкриття


6

Навколосвітні подорожіТема 3. Сучасні дослідження ( 1 год)
7

Сучасні географічні дослідження

Дослідження. Робота з додатковим джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття
Розділ 2. Земля на плані і карті. ( 11 +2 год)
Тема 1. Орієнтування на місцевості ( 2 год.)8

Способи орієнтування на місцевості


9

Визначення напрямів на місцевості. Компас . Азимут.Тема 2. Способи зображення Землі ( 6 год.)
10

Способи зображення Землі


11

Масштаб та його види

Практична робота №1. Розвязування задач з використанням різних видів масштабу.


12

План, його основні ознаки


13

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей і шкали висот.


14

Карти, їх елементи.


15

Види географічних карт. Практичне значення карт.Тема 3. Географічні координати ( 3 + 2 год.)
16

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.17-18

Географічні координати. Правила відліку географічної широти і довготи.


19

Географічні координати свого населеного пункту.

Практична робота №2. Визначення географічних координат за географічною картою20

Контрольна роботаРозділ 3. Оболонки Землі ( 41 год)

Тема1. Літосфера. ( 12 год.)
21

Внутрішня будова Землі.


22

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити


23

Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.


24

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі.


25

Землетруси.26

Вулканізм і вулкани, гейзери.

Практична робота 3

Практична робота №3 Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів.27

Зовнішні процеси, що змінюють поверхню Землі. Вивітрювання.28

Робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків


29

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини. ПР 3.

Практична робота №7. ( продовження)

Пр 330

Різноманітність та утворення гір на суходолі. ПР 3.

Пр 331

Рельєф дна океану.

Пр 332

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.Тема 2. Атмосфера ( 12 +1 год )
33

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері


З4 -35

Температура повітря.

Практична робота №6

Складання графіка зміни температури повітря.36

Освітлення і теплові пояси Землі


37

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни.


38

Вітер . Місцеві вітри.

Практична робота №6

Складання рози вітрів, їх аналіз.38

Вода в атмосфері. Хмари.

Практична робота №6

Складання діаграм хмарності та опадів.40

Атмосферні опади.


41

Погода, її елементи.


42

Практична робота 5

Практична робота №5.

Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості.43

Клімат . Основні кліматичні показники.


44

Кліматичні пояси і головні типи клімату планети. Зміни клімату.


45

Контрольна робота.Тема 3. Гідросфера.(12 год.)
46

Гідросфера, її основні частини .

47

Світовий океан та його частини.

Практична робота №6

Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів.48

Властивості вод Світового океану.


49

Рух води в Океані.
50

Багатства вод Світового океану.


51

Води суходолу. Річки.


52

Живлення , режим і робота річок.

Практична робота №6

Позначення на контурній карті річок.53

Озера і штучні водойми.

Практична робота №7. Позначення на контурній карті річок, озер, водоспадів.54

Болота. Штучні водойми.


55

Льодовики.


56

Підземні води. Термальні і мінеральні води


57

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану.Тема 4. Біосфера та грунти (2 год.)
58

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній корі.


59

Властивості грунтів. Грунтовий покрив.Тема 5. Природні комплекси (3 год)
60

Природні комплекси. Географічна оболонка


61

Практична робота № 7.

Практична робота №7

Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості.62

Природні зони Землі, їх особливостіРозділ ІV. Планета людей.(5 год)

Тема 1. кількість і розміщення населення Землі (2 год)
63

Кількість і розміщення населення Землі.


64

Раси і народи світу.Тема 2. Держави світу (2 год)

65

Держави світу.66

Держави- сусіди України .

Практична робота №8

Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць
Тема 3. Вплив людини на природу (1 год)
67

Вплив людини на природу.68 - 70

Підсумокподілитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Уроку Тема, зміст уроку
Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

Уроку тема уроку
...

Уроку Тема, зміст уроку
...

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка