Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Міністерство освіти І науки України

Міністерство освіти І науки УкраїниМіністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра методики початкової

та природничо – математичної освіти


Географічний комплекс

Індивідуальне завдання

Слухача дистанційних курсів

вчителів географії

вчителя географії Беївської

загальноосвітньої школи I-III ступенів

Кучерявенко Ольги Володимирівни
Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук

Ткаченко Олена Львівна


Суми - 2013

Шкільний географічний кабінет – це матеріальна база організації і проведення всієї навчально-виховної роботи на уроках географії і позакласного виховання.

Географічний кабінет – дуже важлива ланка в організації навчально - виховного процесу на уроках географії. Адже в географічному кабінеті знаходиться вся матеріально – технічна база, яку необхідно використовувати при проведенні уроків з 6-го по 10-й класи.Навчально-географічне обладнання кабінету має величезний вплив на ефективність навчання і виховання.

У викладанні географії шкільне обладнання забезпечує наглядність навчання. А це – одне із важливих джерел інформації, засіб пізнавальної діяльності школярів.

Використання навчального обладнання сприяє підвищенню рівня організації праці учнів і вчителя, дозволяє створити необхідні умови для вдосконалення викладання географічної інформації, підвищенню якості знань учнів. Матеріальна база шкільної географії створює умови для самостійної діяльності учнів.

У зв’язку з тим, що різні види навчального обладнання характеризуються нерівноцінними функціонально-дидактичними можливостями, виникає проблема диференційованого підходу до використання їх у процесі формування знань, вмінь і навичок учнів. Наприклад, карти, необхідні для формування просторових і картографічних уявлень, понять про розташування географічних об’єктів. Макети створюють образне уявлення про географічні об’єкти, приладами користуються при виконанні практичних робіт, при проведенні спостережень.

Аналізуючи зміст навчальних засобів, учні розвивають мислення і мову, виявляють великий інтерес до предмету, оволодівають елементарними навиками наукових досліджень.

Засоби навчання сприяють національно-патріотичному вихованню учнів, допомагають формуватись їх естетичним смакам.

Використання наглядних засобів навчання розвиває в учнів практичні вміння і навички: робота з картою, приладами, глобусом, компасом.Навчальне обладнання має великий вплив на вдосконалення форм і методів навчання. А це, в свою чергу сприяє використанню вчителем різноманітних методичних прийомів, підвищує ефективність викладання, сприяє розвитку творчості та ініціативи школярів.

В кабінеті географії , на відміну від інших шкільних приміщень створюються необхідні умови для демонстрації, зберігання і накопичування навчально – наглядних посібників, які необхідно використовувати на уроках географії. В тому числі накопичуються і зберігаються роботи учнів, які можна, як приклад використовувати для інших школярів. Наприклад, творчі завдання з географії (проектні роботи), основ економіки, кращі роботи з проведеного тижня географії.Звичайно, що урок – це основна, але не єдина форма навчально-виховної роботи в школі. Для того, щоб задовольнити географічні інтереси дітей , в кабінеті географії можна проводити заняття краєзнавчого гуртка «Рідний край» для учнів 6 кл., факультатив з географії «Країнознавство» для учнів 10-го класу. В даному випадку кабінет виступає зв’язувальною ланкою між уроками географії і позакласними годинами. Старшокласники поглиблюють знання з тем, які вивчають у шкільній програмі. За необхідністю проводити консультації для учнів школи з питань контрольного опитування. З цією метою виготовляється стенд «Готуємось до контролю знань». В післяурочний час доцільно проводити роботу з обдарованими дітьми, які готуються до районної географічної олімпіади.Кращі роботи в конкурсі

“ Ландшафт, який хочеться зберегти”

Роль кабінету географії в роботі вчителя

Географічний кабінет займає провідну роль у вивчення курсу географії в школі. Ще в кінці ХІХ століття кабінети географії створювали в привілейованих школах царської Росії. На початку ХХ століття поширюється тенденція до викладання різних предметів в окремих кабінетах, що сприяло покращенню якості навчання цих предметів. М.М.Баранський (1888 – 1961) дуже високо оцінював наявність географічного кабінету в школі і вважав його "справжнім штабом” усієї роботи, резервом подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів з географії.

Добре обладнаний кабінет географії стимулює мотивацію та зацікавленість учнів до вивчення курсу географії в школі.

Обладнання кабінету географії

Географічний кабінет – це спеціально обладнане приміщення з раціонально-логічним розміщенням комплекту наочності та технічних засобів навчання, меблями, які стимулюють і забезпечують ефективність процесу вивчення географії. Для обладнання кабінету географії необхідна кімната не менше 50 кв. м. і лаборантська кімната площею до 20 кв. м. У школах з великою кількістю учнів доцільно створювати два географічних кабінетів з однією лаборантською кімнатою: один для середніх (5-7 класів) і другий для старших (8-11 класів).

У кабінеті географії мають бути: шафи для навчальних посібників і літератури, експозиційні стенди, глобуси, географічні карти світу та України, мультимедійний комплекс, портрети видатних географів світу, робочі місця для вчителя та учнів, інше обладнання.

Робоче місце вчителя є місцем демонстрування наочних засобів навчання.Розміщуючи обладнання в кабінеті, необхідно враховувати науково – географічні, педагогічні, психолого-фізіологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні вимоги сьогодення, норми і правила безпеки.

У лаборантській кімнаті, яка призначена для зберігання технічних засобів навчання, наочних посібників, зручно розміщують відповідні меблі та різно габаритні посібники.

Кабінет географії повинен бути обладнаний тематичними та змінними стендами.

Проте за зовнішнім оформленням він не повинен нагадували музей чи виставку. Практика показала, що коли всі стіни кабінету постійно завішані картинами, географічними картами, плакатами, портретами мандрівників, то учні розсіюють свою увагу, розглядаючи ці експонати та відволікаються від пояснень вчителя. На сучасному етапі розвитку освіти, оформлення кабінету вимагає комп’ютерного забезпечення

Географічний майданчик.

Значення географічного майданчика для вивчення географії в школі

За сучасними програмами з фізичної географії (та інших шкільних предметів) передбачається проведення практичних занять на географічних (комплексних ) майданчиках.

Під час роботи на географічному майданчику насамперед поглиблюються знання програмного матеріалу, формується діалектико – матеріалістичний світогляд, розвитку спостережливості та аналітичного мисленя учитель має можливість пов¢язувати теоретичний матеріал з практикою, що забезпечує грунтовність знань учнів.

На географічному майданчику прорводіться систематичні спостереження за погодою у своїй місцевості, висотою Сонця над горізонтом в різні пори року, тривалістю дня і ночі, практичні заняття з основ топографії (орієнтування на місцевості, вимірювання відстаней, складання плану місцевості та ін.), деякі теми " Атмосфера” і "Клімат”.

Крім цього географічний майданчик використовується для проведення занять гуртків, факультативних курсів.

Розміри географічного майданчика можуть бути різними, але найкращою є ділянка 25 х 25 м. На ній можна розмістити всі необхідні прилади і влаштувати «зелений клас» під відкритим небом. Шкільний географічний майданчик необхідно обнести парканом із штахетиків висотою 1 м. Одну сторону паркана треба пофарбувати через метр в різні кольори (білий і зелений), щоб учні привчалися вимірювати віддаль на око і могли визначити середню довжину свого кроку. На географічному майданчику доцільно зробити такі відділи: 1) агрометеорологічний; 2) астрономічний: 3) геоморфологічний; 4) математичний; 5) «зелений клас».

Працездатність вчителя і учнів, ефективність їх роботи залежить від санітарно-гігієнічних умов До числа важливих факторів, які забезпечують оптимальні умови відноситься мікроклімат у кабінеті, тобто температура повітря (+16º, +18º), вологість повітря (30% - 60%). В кабінеті необхідно мати прилади для вимірювання температури, тиску та вологості повітря.

Освітлення – одна із важливих умов працездатності учнів. У кабінеті необхідні освітлювальні лампи у відповідності до сучасних вимог. Вдала кольорова гама побілки стін підвищує якість освітлення, знижує зорову і нервову втому, створює робочий настрій.

В географічному кабінеті має бути затишно та комфортно, як для учнів, так і для вчителів. Тоді процес навчання буде приносити радість та задоволення усім! Успіхів Вам!


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №14\18. 2-2018 від 11. 01)

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки України
«Теоретичні І прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»

Міністерство освіти І науки України
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Міністерство освіти І науки україни
За якими програмами вивчаються українознавчі дисципліни, кількість годин на тиждень, форма вивчення

Міністерство освіти І науки україни
Глядченко Ганна Василівна, директор центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені Богдана Хмельницького, кандидат в дійсні члени

Україна міністерство освіти І науки україни відділ освіти бучацької...
Контроль за виконанням данного наказу покласти на заступника директора школи Ковалівську Орисю МихайлівнуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка