Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Пересопницьке Євангеліє: українська національна святиня» До 450-річчя української Першокниги (1556-1561 рр.)

«Пересопницьке Євангеліє: українська національна святиня» До 450-річчя української Першокниги (1556-1561 рр.)

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

БІБЛІОТЕКА

«Пересопницьке Євангеліє: українська національна святиня»
До 450-річчя української Першокниги (1556-1561 рр.)


Рекомендаційний список літератури

Інформаційно-бібліографічний відділ

бібліотеки

Вінниця 2011

 1. Про відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17 груд. 2009 р. № 1069/2009. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1069%2F2009. - Назва з екрану.

 2. Про відзначення на державному рівні 450-ї річниці Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 12 трав. 2010 р. № 2175-VI . - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2175-17. - Назва з екрану.

 3. Про підготовку та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів від 18 серп. 2010 р. № 1693-р . - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1693-2010-%F0. - Назва з екрану.

 1. 450-річчя "Пересопницького Євангелія" святкуватимуть на державному рівні // Голос України. - 2010. - 13 січ. - С. 7.

 2. Глинчак В. Книга присяги: Пересопницьке Євангеліє - відоме і невідоме / В. Глинчак // Дзеркало тижня. - 2004. - 12 лют. - С. 23.

 3. Губанов, О. "Західна брама" - перехрестя можливостей / О. Губанов // Віче. – 2011. – № 1. – С. 9.

 4. Дубровіна, Л. 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія ХVI ст. / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – С.40-43.

 5. Квурт, К. 2011-й - рік української першокниги / К. Квурт // Науковий світ. – 2011. – № 1. – С.17.

 6. Кухарук, М. "...Завдяки людинолюбному промислу божому прийшов я до богоспасенного міста, що називається Львів" - написав Іван Федоров, залишивши нам докладну розповідь про те, як створював тут друкарню / М. Кухарук // Віче. – 2011. – № 1. – С.13-15.

 7. Марчук, Л. Нове життя старої Пересопниці / Л. Марчук, О. Жилін // Віче. – 2011. – № 1. – С.10-12.

 8. Омелянчук, І. З неперспективного села - на туристичну Мекку. 450-річчя Пересопницького Євангелія відзначатимуть не в Києві, а в Пересопниці на Рівненщині / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 2011. –  5 берез. – С. 9.

 1. Паламарчук Л. Учням про чудеса України : Пересопницьке Євангеліє / Л. Паламарчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1999. - № 2. - С. 1.

 2. Писаренко, С. А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! / С. Писаренко, М. Білокопитов // Віче. – 2011. – № 1. – С. 6-8.

 3. Прокопенко В. Блага вість із Пересопниці : [Пересопницьке Євангеліє] / В. Прокопенко // Дзеркало тижня. – 2001. - № 23. – С. 20.

 4. Прокопчук, О. Видання Пересопницького Євангелія - крок до об'єднання слов'янських народів / О. Прокопчук // Віче. – 2011. – № 1. – С. 12.

 5. Слава тобі, рік першокниги! // Віче. – 2011. – № 1. – С. 4-5.

 6. Цимбалюк Є. Євангеліє, на якому присягають президенти / Є. Цимбалюк // Голос України. – 2005. - 25 січ. – С. 3.

 7. Чепіга, І. Пересопницьке євангеліє. Історія відкриття пам'ятки / І. Чепіга // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – С. 38-39.

 8. Юркова, О. 450-річчя "Пересопницького Євангелія" святкуватимуть на державному рівні / О. Юркова // Голос України. – 2010. – 13 січ. – С. 7.

 9. Юркова, О. Пересопницьке Євангеліє буде в сучасному форматі / О. Юркова // Голос України. – 2011. –  2 квіт. – С. 1.

 1. 2011 рік - рік української первокниги - Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://community.livejournal.com/ukraine_russia/5676449.html. - Назва з екрану.

 2. 2011-й рік стане роком української первокниги : Верховна Рада оголосила 2011 роком української первокниги і прийняла рішення на державному рівні відзначити 450-річчя Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/surprising/4bea9d69b818f. - Назва з екрану.

 3. Автограф української історії: ІХ-ХХІ ст. [Пересопницьке Євангеліє] [Електронний ресурс] : Документальні виставки on-line. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/Avtografy/R-1.php. - Назва з екрану.

 4. Глинчак В. Книга Присяги. Пересопницьке Євангеліє — відоме і невідоме [Електронний ресурс] / В. Глинчак. - Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3150/49176. - Назва з екрану.

 5. Дорош Є. Перша книга президентів : про середньовічний фоліант, який небезпідставно вважають чи не найдорожчою духовною святинею України [Електронний ресурс] : [Коротка історія Пересопницького Євангелія] / Є. Дорош. - Режим доступу: http://www.courier-pfu.com.ua. - Назва з екрану.

 6. Дубровина Л. А. Не бывает неуникальных рукописей [Электронный ресурс] : [директор Института рукописи Национальной библиотеки Украины Л. А. Дубровина о Пересопницком Евангелие] / Л. А. Дубровина, В. Сорокопуд. - Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/materials/news/2120. - Загл. с экрана.

 7. Дубровіна Л. А. Археографічний та кодикологічний опис Пересопницького Євангелія [Електронний ресурс] / Л. А. Дубровіна, Л. А. Гнатенко. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/PJevanhel.pdf. - Назва з екрану.

 1. Євангеліє, на якому присягають президенти, створила поліська жінка : [вважає луцький історик Юрій Максименко. Пересопницьке Євангеліє] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.volynnews.com/news/analytic/1108. - Назва з екрану.

 2. Карпенко О. Євангеліє для президентів [Електронний ресурс] : [презентація факсимільного видання Пересопницького Євангелія] / О. Карпенко. - Режим доступу: http://prostir.museum/publications/ua?id=377. - Назва з екрану.

 3. Книга [Пересопницкое Евангелие] : Время. Люди. События. Место. Книга. Свет. Судьба книги - судьба народа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ozmns.narod.ru/kniga/Zagovor_KNIGA.html. - Загл. с экрана.

 4. Книга Присяги. Пересопницкое Евангелие [Электронный ресурс] : Видеоэкскурс на родину книги. - Режим доступа: http://video.online.ua/132406. - Загл. с экрана.

 5. Кралюк П. Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / П. Кралюк. - Режим доступу: http://litakcent.com/2010/09/03/tam-de-pysalosja-peresopnycke-jevanhelije.html. - Назва з екрану.

 6. Миколюк О. До ювілею Першокниги : На святкування 450-річчя створення Пересопницького Євангелія на Рівненщину запрошено президентів п’яти країн [Електронний ресурс] / О. Миколюк. - Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/310986. - Назва з екрану.

 7. На чому присягають українські президенти? [Електронний ресурс] : [Коротка історія Пересопницького Євангелія].- Режим доступу: http://gvik.narod.ru/2005/n26/05_26s5.htm. - Назва з екрану.

 8. Омелянчук І. Пересопниця: на семи вітрах [Електронний ресурс] : [Пересопницьке Євангеліє. Історія міста та книги] / І. Омелянчук. - Режим доступу: http://ukrslovo.net/ukraine/5589.html. - Назва з екрану.

 1. Пересопницкое Евангелие [Электронный ресурс] : [Презентация книги. Фотолента].- Режим доступа: http://www.phl.ua/_site/src/result.aspx?_keyword_name. – Загл. с экрана.

 2. Пересопницкое Евангелие: книга, которая сама рассказывает свою историю [Электронный ресурс] : Часть 1-3. - Режим доступа: http://pravoslavie.info/news.php?view=50. – Загл. с экрана.

 3. Пересопницьке Євангеліє - в Лондоні [Електронний ресурс] : [Факсимільне видання Пересопницького Євангелія отримала Британська бібліотека в Лондоні]. - Режим доступу: http://orthodoxy.org.ua/uk/krasa pravoslav ya/2008/05/28/16271 .html. - Назва з екрану.

 4. Пересопницьке Євангеліє - Духовна Святиня Народу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/kaleido_digest/35690. - Назва з екрану.

 5. Пересопницьке Євангеліє - святиня українського народу" : Із виступів на науково-практичній конференції, що відбулася 23.05.2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://peresopnytske.org.ua/ukr/nauchnie_material/dokladu_ukr.html. - Назва з екрану.

 6. Пересопницьке Євангеліє : Українська Першокнига : Віртуальна виставка Рівненської державної обласної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=55. - Назва з екрану.

 7. Пересопницьке Євангеліє : Українська православна церква [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://orthodox.org.ua/uk/novini/peresopnitske_evangelie. - Назва з екрану.

 8. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] : [дані про книгу]. - Режим доступу: http://peresopnytske.org.ua. - Назва з екрану.

 9. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] : [Коротка історія рукопису. Ілюстрації]. - Режим доступу: http://www.art.lutsk.ua/art/peresop/index.shtml. - Назва з екрану.

 10. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] : [про проект видання факсимільної копії Пересопницького Євангелія]. - Режим доступу: http://peresopnytske.org.ua. - Назва з екрану.

 11. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] : Пересопницьке євангеліє - визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст. - Режим доступу: http://litopys.org.ua. - Назва з екрану.

 12. Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Documents/Evangelie.php. - Назва з екрану.

 13. Пересопницьке Євангеліє. Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.- Назва з екрану.

 14. Пересопницьке Євангеліє: шедевр світової культури, який сам розповідає свою історію [Електронний ресурс] : Історична довідка. Факсимільне видання Пересопницького Євангелія. Реконструкція палітурки для Пересопницького Євангелія. - Режим доступу: http://www.adef.com.ua/book-peresopnica.php. - Назва з екрану.

 15. Прокопенко В. Блага вість із Пересипниці [Електронний ресурс] : [Коротка історія літописного міста та написання Пересопницького Євангелія] / В. Прокопенко. - Режим доступу: http://www.zn.ua/3000/3680/31349. - Назва з екрану.

 16. Рибаченко В. Пересопницьке Євангеліє видано факсимільно [Електронний ресурс] : [Контекст історичний, культурно-духовний, матеріально-речовий, доленосний, державно-політичний. Меценати, спонсори, натхненники] / В. Рибаченко. - Режим доступу: http://www.chasipodii.net. - Назва з екрану.

 17. Рівненщина - натхненне джерело Святої Книги (до 450-річчя виходу у світ Пересопницького Євангелія) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rv.gov.ua. - Назва з екрану.

 18. Родина нашего Евангелия : [Пересопницкого Евангелия. Село Пересопница Ровненской области] [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ukrdomain.net/news0102.php. - Загл. с экрана.

 19. Сидоренко М. У столиці презентовано факсимільне видання "Пересопницького Євангелія" [Електронний ресурс] : [20 липня 2010, Український дім, м. Київ] М. Сидоренко. - Режим доступу: http://orthodox.org.ua/uk/aktualne/2008/07/21/3245.html. - Назва з екрану.

 20. Солонська Н. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / Н. Солонська. - Режим доступу: http://www.rius.kiev.ua. - Назва з екрану.

 21. Толочко П. П. Пересопницьке Євангеліє і його історичний контекст [Електронний ресурс] : [Виступ на науково-практичній конференції "Пересопницьке Євангеліє - святиня українського народу", що відбулася 23.05.2008] / П. П. Толочко. - Режим доступу: http://peresopnytske.org.ua/ukr. - Назва з екрану.

 22. Фото сторінок Пересопницького Євангелія (оригінал) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://peresopnytske.org.ua/ukr. - Назва з екрану.

 23. Чепіга І. Бібліографія праць про Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / І. Чепіга. - Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua. - Назва з екрану.

 24. Чепіга І. Дві яскраві дати української національної святині [Електронний ресурс] : [Пересопницьке Євангеліє] / І. Чепіга. - Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua. - Назва з екрану.поділитися в соціальних мережахСхожі:

План заходів щодо відзначення 85-річчя утворення Київської області
Обласна літературно-пошукова конференція «Реалії ато у віддзеркаленні сучасної української літератури» (за художніми, публіцистичними...

Удосконалений стандарт українська мова як іноземна
Запропонований Стандарт покликаний стати основою системи стандартів з української мови як іноземної

Урок 55 Тема: Україна моя Батьківщина
Читання вчителем акровірша «У всіх людей одна святиня» М. Чернявського, написаного на дошці, з метою повідомлення теми уроку. (Додаток...

Тема: Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора
Виховувати повагу до представників інших народів, що проживають в Україні, почуття толерантності до етнічних меншин та представників...

Дослідження стане в добрій пригоді науковцям при дослід-женні історії...
Монографію присвячено дослідженню життєвого І творчого шляху Ольги Василівни Дучимінської (1883-1988) – української письменниці,...

Каталог навчальних програм варіативної частини
Збірник “Програми курсів за вибором І факультативів з української мови/української літератури. 8-11 класи/За заг ред к. Таранік —...

Методична підтримка протягом всього року
До 25-річчя незалежності України. Пишаємося бути українцями осіння сесія 24 жовтня-05 листопада 2016 р

Директору. Методична робота у школі
Дунаєва, Любов. Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870–1952) /...

2. Сценарій заходу
Дню української писемності й мови: ліричні поезії українських авторів, подається скорботний календар української мови, ігрові завдання,...

Нетрадиційні форми роботи на уроках української мови
Вивчення української мови в школі передбачає, як відомо, реалізацію з основних питань: 1 дати учням знання з мови І вміння використовувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка