Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Загальноосвітніх навчальних закладах амур-нижньодніпровського району на 2012-2015 роки

Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Загальноосвітніх навчальних закладах амур-нижньодніпровського району на 2012-2015 рокиДодаток № 1

до рішення районної у місті ради

від 11.04.2012 № 3/12-6
Програма

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти

в Загальноосвітніх навчальних закладах амур-нижньодніпровського району

на 2012-2015 роки
Загальні положення

Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах освіти Амур-Нижньодніпровського району на 2012-2015 року (далі – Програма) спрямована на впровадження державної політики у сфері загальної середньої освіти та базується на основних положеннях законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 30.09.10 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07.02.20011 №Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Дніпропетровській області».

Програма охоплює основні напрямки реалізації Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, враховує пріоритетні задачі, які стоять перед освітою – надання молоді сучасної якісної освіти, можливості практичного використання набутих знань в майбутній професійній діяльності, підвищення якісного рівня загальноосвітніх навчальних закладів району.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці.

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення якості природничо-математичної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району;

 • модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних предметів;

 • модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Виконання Програми сприятиме:

 • підвищенню якості та престижу шкільної природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району;

 • зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району;

 • модернізації системи методичної та психолого-педагогічної підтримки педагогічних кадрів району;

 • розширенню мережі класів природничо-математичного напрямку;

 • формуванню інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук;

 • розвитку наукових досліджень в галузі математики, фізики, хімії, біології, географії, що в подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.

Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року:

 • оснастити навчальні кабінети хімії, біології, фізики, географії, математики сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо), що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району;

 • оновити фонди шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, навчальною, науково-популярною, довідниковою літературою з хімії, біології, фізики, географії, математики, що сприятиме поліпшенню навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району;

 • забезпечити загальноосвітні навчальні заклади району фаховими періодичними виданнями, що сприятиме зміцненню науково-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів району;

 • розширити мережу профільних класів з природничо-математичного напряму.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми та її заходів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених місцевим бюджетом, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Завдання та заходи

щодо виконання Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

Амур-Нижньодніпровського району

на 2012 – 2015 роки

№ з/п

Заходи

Строки виконання

Відповідальні

1.1

З метою забезпечення стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти і підвищення її якості у загальноосвітніх навчальних закладах району:

 • проаналізувати стан оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, фізики, біології,географії та математики;

 • проаналізувати забезпеченість навчальних закладів методичною, науково-популярною, довідковою літературою та інформаційно-методичними комплексами з природничо-математичних наук (електронними посібниками, віртуальними лабораторіями, електронними базами знань), навчальними програмними засобами з предметів шкільного циклу;

 • проводити паспортизацію предметних кабінетів, лабораторій тощо;

 • проводити моніторинг ефективності впровадження природничо-математичного напряму освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Щорічно

Відділ освіти,

загальноосвітні навчальні заклади

1.2

З метою забезпечення ефективного впровадження природничо-математичної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району:

 • забезпечити загальноосвітні навчальні заклади лаборантами предметних кабінетів хімії, фізики, біології;

 • продовжити вдосконалення системи та підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів.

Постійно

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.3

Провести інструктивно-методичне інформування педагогічної громадськості щодо нормативно-правових актів (програми, положення про кабінет, вимоги безпеки…), прийнятих у період реалізації Програми та забезпечити їх дотримання.

2012-2015 роки

Відділ освіти

1.4

Здійснити поетапне оновлення обладнання (пристроїв, пристосувань, приладів, апаратури), навчальних кабінетів хімії, фізики, математики, біології, географії.

2012-2015 роки

Загальноосвітні навчальні заклади

1.5

Здійснити поетапне оновлення демонстраційних матеріалів (натуральних об’єктів , муляжів, моделей, друкованих таблиць…) навчальних кабінетів хімії, фізики, математики, біології, географії.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.6

Здійснити поетапне оновлення лабораторного посуду навчальних кабінетів хімії, фізики, математики, біології, географії.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.8

Провести поетапну утилізацію застарілих хімічних речовин в навчальних кабінетах хімії.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.9

Розробити механізми обліку матеріальних цінностей та матеріальних об’єктів, що відносяться до групи прекурсорів відповідно до чинного законодавства.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.10

Забезпечити навчальні кабінети хімії, фізики, математики, біології, географії інтерактивними засобами навчання.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.11

Провести поетапне забезпечення навчальних кабінетів хімії, фізики, математики, біології, географії комп’ютерною технікою.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.12

Проводити розповсюдження кращого досвіду організації роботи навчальних кабінетів хімії, фізики, математики, біології, географії у районі. Проводити конкурси-огляди кабінетів.

Щорічно

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.13

Забезпечити навчальні заклади району навчально-методичними комплектами для профільного навчання з природничо-математичних предметів.

2012-2015 роки

Відділ освіти


1.14

Забезпечити навчальні заклади району електронними засобами навчального призначення з природничо-математичних предметів

( електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо).

2012-2015 роки

Відділ освіти

1.15

Забезпечити навчальні заклади району фаховими виданнями природничо-математичного профілю.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.16

Оновити фонди шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною, науково-популярною та довідковою літературою.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.17

Сприяти подальшому підвищенню кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу у закладах післядипломної освіти.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.18

Здійснювати постійну методичну та психолого-педагогічну підтримку молодих фахівців.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.19

Продовжити підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників та рівня практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.20

Проводити презентації інноваційних досягнень педагогів загальноосвітніх навчальних закладів району через організацію педагогічних виставок, ярмарків, захисту педагогічних ідей та представлення напрацювань педагогів у періодичних виданнях різного рівня.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.21

Розповсюджувати кращий педагогічний досвід вчителів природничо-математичного циклу на районному, міському, обласному та Всеукраїнському рівнях.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.22

Створити медіатеку кращого педагогічного досвіду вчителів природничо-математичного циклу.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.23

Залучити педагогічних працівників до участі в роботі освітнх порталів.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.24

Для забезпечення безперервної післядипломної педагогічної освіти систематично проводити науково-практичні, теоретичні методичні заходи: семінари, тренінги, практикуми, засідання за круглим столом, конференції).

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади


1.25

Проводити районні семінари з профільного навчання та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій.

2012-2015 роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади


1.26

Розширення мережі класів(груп) профільного навчання з природничо-математичних предметів .

2012-2015

роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.27

Проводити олімпіади, турніри, конкурси з метою заохочення до вивчення предметів природничо-математичного циклу учнівської молоді.

2012-2015

роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.28

Забезпечити участь навчальних закладів у міжнародних освітніх порівняльних дослідженнях:TIMSS, PIRLS

2012-2015

роки

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

1.29

Провести аналіз стану викладання та оцінювання якості знань з природничо-математичних предметів за результатами зовнішнього оцінювання і моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти. Досліджувати ефективність цільової комплексної Програми в аспекті підвищення якості освіти як основного завдання школи.

Щорічно

Відділ освіти


Голова районної у місті ради О.А.Ганноченко


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою «Болгарська мова. 1-4 класи» (автори: Терзі...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...

Стан І шляхи підвищення якості викладання географії в загальноосвітніх...
Ність сприймати, реагувати, виділяти головне, бути готовим відстоювати свою точку зору) та психомоторної (уміння спостерігати й наслідувати,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Харьковской области
«Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти І науки України, для використання у загальноосвітніх...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

П роведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх...
Проведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка