Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку

Тема уроку

5 клас. Українська мова.

Тема уроку: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення.

Мета уроку : ознайомити учнів з основними нормами літературної вимови голосних звуків; формувати вміння щодо написання й вимови голосних е, и, о в коренях слів, ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом; повторити відомості та вдосконалити знання про орфограму; формувати вміння визначати в словах вивчені орфограми.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

Прочитати виразно вірш.

З-під землі біжить водичка,

Але це не озерце,

Не струмочок і не річка,

А цілюще джерельце. (О.Важеніна)

Запишіть в зошити слова землі, озерце, джерельце, біжить, водичка, зозуля, урожай. Розставте наголоси. Дайте відповідь на питання:

Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

Як вимовляються ненаголошені [е],[и],[о]?

Як вимовляються ненаголошені [а],[у],[і]?

Розглянемо таблицю «Основні норми української літературної вимови голосних звуків» (за підручником)

В українській літературній вимові голосні під наголосом вимовляються завжди чітко, плутаються ненаголошений [е] з [и], [и] з [е], написання яких створює складність; [о] з [у] плутають лише перед складом з наголошеним [у] або [і]. Ненаголошені [е], [и] та [о], що перевіряються наголосом

У складах з ненаголошеним голосним пишеться та сама буква, що й під наголосом Голубка, бо голуб; розумний, бо розум; великий, бо велич; непримиренний, бо мир.

Ненаголошені [е], [и] та [о],що не перевіряються наголосом

Пишемо е, якщо при змінюванні слова неякісний звук випадає або чергується зі в закритому складі Вітер – вітру, камені – камінь, але в кількох дієслівних коренях випадає и: згинати – зігну, починати – почну, проривати – прорву.

Пишемо е в кореневих буквосполученнях -ере-, -еле- Берег, стерегти, пелена. Пелехатий, але на межі кореня і суфікса можливе буквосполучення -ери-, -ели-: вели-чезний

Пишемо и в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли- у словах: Бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця, тривати, тривога, глитати

Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи і Поріг – порога, кожух – кожушина.

У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.

Прочитати текст. Назвіть наголошені й ненаголошені голосні у словах тексту. Як перевірити правильність їх написання?

Україна надзвичайно багата різноманітними лікувальними ресурсами. На території нашої держави більш 500 джерел мінеральних вод, де функціонує 50 курортів, більше 20 лікувальних закладів, а також близько 40 заводів, які розливають мінеральні води.

Джерела такі є на Харківщині, у Криму, Карпатах. У західному Криму знайдені ще підземні гарячі води, які не тільки мають лікувальні властивості, а й господарчі (можуть дати тепло для опалення майже 50 тис. квартир). Багата Україна й лікувальними грязями, які застосовують для лікування у вигляді ванн і аплікацій. (З підручника географії).

Тренувальні вправи.

Перепишіть текст, вставляючи в словах пропущені е або и, підібрати і записати, де це можливо, перевірочні слова.

То тільки здається, що з..ма приспала все д..вкола. Цієї пори в зат..шних барлогах народжуються в..дм..жата. Їм ледве в..стачає мат..ринського м..л..ка до в..сни, поки з’яв..ться якась рослинна пожива. У теплих нірках з..мують р..одинами ховрашки.

У хвойних лісах з..мують лосі, дикі свині, козулі. Лосі тр..маються темних с..сняків, ласують хвоєю. К..зулі см..кують дубовими л..сточками. (Із журналу)

Прочитати вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки. Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко? Які – нечітко?

Босий хлопець

Сіно косить,

Роса росить

Босі ноги.

От Кіндрат, так Кіндрат!

Зуб зламав об мармелад!

(народна творчість)

Прослухайте уважно скоромовки. Запишіть 6 слів, в яких голосні у ненаголошених складах вимовляються нечітко.

Подані слова записати у стовпчик, підкреслити букву. Що позначає сумнівний голосний. Дописати до кожного слова самостійно дібрані перевірочні слова.

Червоний, липневий, глибокий, здивований, крикливий, сивина, дверцята, медичний, випиляний, листуватися, випиляти, записати, зупинити, впливати, сливовий, вишневий.

Орфографія - це система правил щодо способів передачі звукового складу слів на письмі, написання їх окремо, разом або через дефіс, написання великої літери,а також правильне перенесення частини слова з рядка в рядок.

Одиницею орфографії є орфограма – написання певного звука, морфеми, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи іншим правилом (орфографічним).

Єдина, і обов’язкова для всіх орфографія, як і єдина орфоепія, грає дуже велику роль в спілкуванні людства, сприяє гарному рівню мовної культури.

Орфографічні помилки

– це помилки, пов’язані з порушенням правил написання. При перевірці робіт орфографічна помилка позначається вертикальною рискою - |.

Правильне написання слів перевіряється за орфографічним словником.

Корегування текстів.

І текст.

Батьківщиною слов’янської абетки, як відомо, стала болгарія. Саме там на її весокогіррях нашли собі претулок і захесток мудрі вегнанці – учні Керила і мефодія. Вони прадовжили вилику Місію братів, недали згаснути духовному вогнищу.

ІІ текст.

Писемність – очі людини. А вани мають бути ведющими і прониклевими, топто дивитис на Світ, бачети єго очима предків і наступних поколінь. А для цього необхідно знати витоки своїї духовності, свою історію і культуру.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Уроку Тема, зміст уроку
Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

Уроку тема уроку
...

Уроку Тема, зміст уроку
...

Уроку тема уроку
Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка