Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

22 червня 2016 року № 704
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1050/29180

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Цей Типовий перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими повинні бути обладнані кабінети біології, географії, математики, фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, враховуючи вимоги новітніх технологій викладання предметів природничого циклу.

Цей Типовий перелік забезпечує єдині підходи і вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму та рівні умови здобуття освіти для всіх учнів, визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного обладнання кабінетів природничо-математичних предметів і є обов'язковим для засобів навчання та навчального обладнання, що будуть закуповуватися після набрання чинності цим наказом, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах державної та комунальної форми власності та рекомендаційним для навчальних закладів іншої форми власності.

2. У цьому Типовому переліку терміни вживаються у таких значеннях:

блок – сукупність взаємопов’язаних елементів, що виконують певну функцію;

гербарій – колекція (зібрання) спеціально зібраних і засушених рослин, призначена для навчальних цілей;

засоби навчання – частина обладнання закладів освіти як сукупність матеріальних об’єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності і виховному впливу на учнів;

інструменти навчальні – ручні та механізовані знаряддя або пристрої (обробні, монтажні, контрольно-вимірювальні, художні, садово-городні), призначені для виконання учнями практичної роботи;

карта навчальна – картографічний твір встановленого формату, що побудований в картографічній проекції, узагальнений і виконаний у певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи наземного простору з розміщеними на них об’єктами реальної дійсності, зміст якого визначається навчальними програмами;

колекція – зібрання однорідних предметів, підібраних за родовими та систематизованих за видовими ознаками, яке використовується як навчально-наочний посібник;

комплекс – системна комбінація будь-яких видів засобів навчання, обладнання, навчальних видань, функціонально пов’язаних між собою та організованих як єдине ціле для забезпечення досягнення визначеної навчально-виховної мети;

комплект – набір будь-яких видів засобів навчання, обладнання, навчальних видань, змістовно пов’язаних між собою та призначених для забезпечення досягнення визначеної навчально-виховної мети;

макет – різновид моделі навчальної, яка є об’ємно-просторовою композицією комплексу структурно взаємопов’язаних окремих об’єктів, що вивчається або використовується в навчально-виховному процесі;

меблі – рухоме майно або майно, яке на відміну від нерухомого можна переміщувати і яке використовується як обладнання загального призначення;

мікропрепарати – дрібні об’єкти, які важко розпізнати неозброєним оком (цілі організми, клітини та зрізи клітин і тканин рослин, тварин і людини) і які потребують використання електронної та оптичної апаратури;

модель навчальна – засіб навчання переважно демонстраційного типу, що спрощено відтворює об’єкт вивчення, якщо його неможливо або складно демонструвати в натуральному вигляді; об’ємне або площинне відображення (копія) об’єкта, процесу чи явища, взаємозв’язків між їх частинами, з більшою або меншою умовністю у відтворенні принципів, властивостей будови та функціонування, що вивчаються чи використовуються в навчально-виховному процесі;

муляж – різновид моделі навчальної, який максимально наближено відтворює зовнішні властивості об’єкта, що вивчається, ігноруючи його внутрішню будову;

набір – сукупність однорідних предметів, які разом становлять щось ціле;

обладнання навчальне – частина засобів навчання як сукупність матеріальних об’єктів, які застосовуються для передачі навчальної інформації і в окремих випадках використовуються як джерело знань;

посуд – порожнисті вироби зі скла, глини, пластмаси, металу та інших твердих матеріалів, призначені для зберігання речовин, лікарських препаратів тощо;

таблиця навчальна – друкований листовий наочний посібник, що містить цифровий чи текстовий матеріал, малюнки, графічні зображення для ілюстрації теми чи розділу навчальної програми з розташуванням їх за певною системою і призначений для демонстрації в умовах навчальної аудиторії;

технічне завдання – документ, що встановлює основні призначення, показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

3. Оснащення загальноосвітнього навчального закладу повинно відповідати вимогам:

державних освітніх стандартів;

необхідності і достатності оснащення освітнього процесу для повної реалізації основних освітніх програм;

комплектності і модульності, що дозволяють реалізовувати різні освітні програми, з урахуванням реальних особливостей загальноосвітніх навчальних закладів та основних освітніх програм, різних робочих програм та навчально-методичних комплексів, напрямів позаурочної діяльності, а також інших потреб учасників освітнього процесу;

відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров'я учнів і охорони праці працівників освітніх установ;

універсальності – можливості застосування навчального обладнання для вирішення комплексу завдань у навчальній і позаурочній діяльності, в різних предметних галузях, з використанням різних методик навчання тощо;

забезпеченості ергономічного режиму роботи учасників освітнього процесу;

узгодженості спільного використання (змістового, функціонального, технологічного, програмного тощо).

4. Комплектація кабінетів природничо-математичних предметів шкільними меблями та навчально-методичними матеріалами здійснюється відповідно до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 грудня 2012 року № 1423, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 44/22576.

5. Засоби навчання та навчальне обладнання, що поставляються та використовуються у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, повинні мати на момент поставки висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або технічний паспорт на виріб, та/або декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання викладеними українською мовою, та обов’язковим методичним забезпеченням для демонстраційних, практичних та лабораторних робіт відповідно до навчальної програми.

6. Комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики та хімії повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1:

Таблиця 1

Назва засобу/обладнання

Технічне завдання

Демонстрації та лабораторні роботи

(за навчальною програмою)

Кількість

1

2

3

4

І. Комп'ютерне та мультимедійне обладнання

1. Мультимедійне обладнання

1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1

А) Інтерактивна дошка:

дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення;

робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі;

мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення;

дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера;

дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch;

роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок;

тип інтерфейсу – USB;

довжина інтерфейсного кабелю – не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення;

підключення дошки до персонального комп’ютера вчителя;

гарантія на дошку не менше 3 років1

Б) Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом:

світловий потік не менше 2500 ANSI люменів;

роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024 х 768 пікселів) або WXGA (1280 х 800 пікселів);

аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10;

ресурс роботи лампи не менше 5000 годин в стандартному режимі;

проектор повинен комплектуватись підвісом;

проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі;

відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра;

довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення;

підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя;

гарантія на проектор не менше 3-х років;

гарантія на лампу проектора не менше 1-го року або 1000 годин в робочому режимі
1

В) Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом:

для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту;

сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя;

підтримує імпорт створених файлів різних форматів;

є можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення;

інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно;

підтримує українську мову;

має функцію автоматичного оновлення
1

1.2. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2

А) Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями:

світловий потік не менше 2500 ANSI люменів;

роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024 х 768 пікселів) або WXGA (1280 х 800 пікселів);

аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10;

ресурс роботи лампи не менше 5000 годин в стандартному режимі;

комплект електронних маркерів;

комплект для підвісу (кріплення);

відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра;

довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення;

підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя;

гарантія на проектор не менше 3-х років;

гарантія на лампу проектора не менше 1-го року або 1000 годин в робочому режимі

Б) Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями:

робоча поверхня матова, білого кольору, розрахована у тому числі для письма на ній маркерами на водяній основі;

розмір повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3, 16:9, 16:10

В) Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями:

для створення та перегляду інтерактивного навчального контенту;

сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя;

наявність базових графічних інструментів: вибір типу та кольору маркера, базові геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник), можливість зміни фону робочої зони (в лінію, в клітинку);

підтримка одночасної роботи не менше 2-х користувачів (маркерів);

можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, редагувати) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення;

підтримує українську мову;

має функцію автоматичного або ручного оновлення
1

Г) Система інтерактивного опитування:

бездротовий пульт для вибору варіанта відповіді, не менше 12 клавіш;

модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами;

сумка для зберігання та перенесення;

програмне забезпечення для створення, зберігання, відтворення та аналізу запитань різного типу
1
Ґ) Акустична система зовнішня або вбудована в проектор:

потужність: не менше ніж 10 Вт;

частота: не гірше ніж 100 Гц-20000 Гц
1

2. Комп’ютерне обладнання

2.1. Навчальний комп’ютерний комплекс

А) Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук):

процесор: Pentium 32xx або еквівалент;

відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент;

оперативна пам’ять: технологія не гірше DDR3, частота не менше 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb;

жорсткий диск: тип не гірше SATA, швидкість шпинделя не менше 5400 об/хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500 Gb;

батарея: ємність не менше ніж 6500 mAh або не менше 8 годин автономної роботи;

дисплей: діагональ не менше ніж 15”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366 х 768;

WEB-камера: не менше ніж 0,3 Mp;

роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0 та 1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіо вихід;

комунікації: наявність Bluetooth та/або Wi-Fi 802.11, LAN;

операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом;

пакет програмних засобів офісного призначення: сертифікований в Україні, з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки;

антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз;

термін дії ліцензії не менше ніж 5 років
1
Б) Портативний комп'ютер учня (ноутбук) або пристрій - трансформер (2 в 1):

процесор: Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент;

відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics або еквівалент;

оперативна пам’ять: з технологією не гірше ніж DDR3, об’єм пам’яті не менше ніж 2 Gb;

жорсткий диск: тип не гірше SATA, швидкість шпинделя не менше 5400 об/хв, об’єм пам’яті не менше ніж 320 Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше ніж 32 Gb;

батарея ємністю не менше ніж 4000 mAh або не менше 6 годин автономної роботи;

дисплей з діагоналлю не менше ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше ніж 5 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366 х768;

WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp;

роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0 та 1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід;

комунікації: наявність Bluetooth та/або Wi-Fi 802.11b/g/n/;

корпус: пиловологостійкий, відповідність класу захисту не менше ніж IP41;

операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями;

пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою;

антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз;

термін дії ліцензії не менше ніж 5 років

2 - 15*

2.2. Спеціалізоване програмне забезпечення

А) Програмне забезпечення для таких функцій:

прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео;

відстежування переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксування зміни у формі графіків;

автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою

Для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ


1

Б) Мікроскоп:

оцифровування показань приладів з лінійними, радіальними шкалами, цифровими дисплеями в режимі реального часу; створення карти руху об'єктів у досліджуваній області

Для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ

1

В) Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси:

педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків для усіх класів;

система управління освітніми пристроями: додаток повинен надавати інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активності учнів

1


2.3. Wi-fi роутер

Пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв

1

2.4. Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір):

формат паперу А4;

принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів;

сканер кольорових та чорно-білих документів;

швидкість друку не менше ніж 25 ст/хв;

технологія струменева або лазерна;

стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5 %;

витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні
1

3. Демонстраційне обладнання

3.1. Панель демонстраційна

Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників

1


4. Пристосування

4.1. Дошка. Тип 1

Дошка маркерна, біла на металевій основі, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.

Маркери для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний).

Губка для маркерної дошки.

Набір магнітів для кріплення до дошки.

Набір для кріплення дошки

1
10 комп.

2

3

1

4.2. Дошка. Тип 2

Дошка для крейди темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.

Набір крейди для дошки (біла та кольорова).

Набір магнітів для кріплення до дошки.

Набір для кріплення дошки

1

5

3

1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 року за №1121/9720, та з метою дотримання загальних та спеціальних вимог до матеріально-технічного...

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою «Болгарська мова. 1-4 класи» (автори: Терзі...

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Програми docxПерелік навчальних програм робочого навчального плану...
Перелік навчальних програм робочого навчального плану Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для вивчення предметів...

Перелік підручників для учнів 8 класу, які варто обрати для більшості...
«Українська мова» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Заболотний О. В., Заболотний В. В.)

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Украины от 24. 09. 2012г. №1038 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...

Перелік підручників
«Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Заболотний В. В., Заболотний О. В.)

Перелік збірників завдань для дпа
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка