Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів

Сторінка1/3
  1   2   3


ВІДДІЛ ОСВІТИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

з досвіду роботи вчителів

природничо-математичного циклу

Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів

2013 рік

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації. Впровадження ідей В.О.Сухомлинського в навчально-виховний процес: метод. Посібник / керівник ШМО: О.М. Курлова. – Первозванівка, 2013.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcribyfexm7nf1d0fxg5igxcwa-nvo1a7tdyrbwa0jg1m1ebeu8u

Первозванівська ЗШ

ШМО вчителів природничо-

математичного циклу:

керівник: О.Курлова 2013
ВСТУП

Якщо ви бажаєте щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника

В. Сухомлинський

В умовах, коли змінюється освітня парадигма, здійснюється перехід від репродуктивної, авторитарної педагогіки до освіти інноваційного гуманістичного типу, постать учителя, його професійна компетентність набувають надзвичайно важливого значення .

Від особистих якостей учителя та рівня його підготовки залежить не лише якість шкільної освіти, а й рівень духовної культури вихованців. Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, введення нових оригінальних методик викладання - все це ставить учителя на шлях творчої, дослідницької роботи.

Вчитель, перш за все, повинен мати високий рівень інформаційної культури, знати «класичні» основи методики викладання предметів та володіти інноваційними формам та здійснювати аналіз результатів власної творчої діяльності і педагогічного та учнівських колективів. Основними завданнями методичних формувань має бути розвиток професійної компетентності кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації, а й творчо їх реалізувати в практичній діяльності.

Робота Шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу забезпечує розвиток творчої активності педкадрів, сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню в них вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.

Працюючи над власними методичними проблемами, основами на методичній проблемі школи та ШМО вчителі школи творчо впроваджують новітні технології та використовують передовий педагогічний досвід. На передодні відзначення 95 річниці від дня народження В.О. Сухомлинського вчителі опрацювали і розробили власні розробки уроків та розкрили різноманітні теоретичні засади ідей видатного педагога. Протягом року творчо впроваджували спадщину Василя Олександровича в поєднанні з новими технологіями навчання. Засідання ШМО та робота між засіданнями була різноманітна і продуктивна:sam_1786.jpg

 • Галерея славетних уроків;

 • Віртуальна екскурсія по мережі інтернат;

 • Майстер-клас;

 • Круглий стіл;

 • Тренінг;

 • Творчі звіти.

Професійністю і результативністю відзначаються уроки Гореленко І.Л. Курлової О.М та молодого спеціаліста Кльоз І.В. Вчителі ШМО протягом року звітували з теми: «Формування пізнавальних інтересів і розвиток творчих здібностей учнів на уроках» де помітним було впровадження ідей В.О. Сухомлинського. Це і уроки на свіжому повітрі у Курлової О.М., Гореленко І.Л., Бондаренка О.М. „Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу”, - писав наш видатний земляк. Уроки – казки у Гореленко І.Л. розкривають науковий зміст навчального матеріалу та зацікавлюють учнів, активізують їх пізнавальну діяльність.

«Справжнє виховання немислиме без життя у світі праці. Праця лежить в основі і морального, і естетичного, і емоційного виховання» - писав В.О. Сухомлинський, саме тому під час викладання уроків трудового навчання О. М. Бондаренко користуються наступними принципами відомого педагога:

 • Важливою умовою, що забезпечує здорову основу розвитку особистості в колективі і самого колективу, є фізична праця, що є обов'язковою для всіх.

 • Розумну, освічену, культурну людину будь-яка праця робить більш творчою, більш радісною.

 • Праця дозволяє у повному обсязі і яскраво розкрити природні задатки і нахили дитини.

На уроках математики Курлова О.М., Федіна О.О.. Кльоз І.В.

 • формують логічне мислення та творчу уяву учнів;

 • вчать обґрунтовувати наслідки, досягати кінцевого результату раціональним способом;

 • навчають застосовувати набуті знання у різних життєвих ситуаціях та навчальних предметах;

 • виховують культуру наукового висловлювання думки;

 • розвивають діалектичне, системне, функціональне мислення.

Творчі задачі за порадами В.О.Сухомлинського добираються з народної творчості або з повсякденного життя. Такі задачі мають прикладний характер і дозволяють учням усвідомлювати значимість математики.

Досвід роботи вчителя хімії Масаніної А.В. свідчить про силу традиційних методів навчання. Її уроки мають логічну будову, правильну структуру, вчитель доступно та на високому науковому рівні викладає предмет.

Кожен вчитель методичного об’єднання приділяє значну увагу розвитку мовлення учнів, за переконанням В.О. Сухомлинського, головне завдання словесника — це виховати в дитини любов до рідної мови. Вчитель повинен зробити рідне слово основою духовного світу дитини. Адже рідна мова — одна-єдина на все життя, тому треба знати, берегти, збагачувати її. У своєму записнику В.Сухомлинський занотовує: «Дві рідні мови — це так само безглуздо, якби ми намагалися уявити, що одну дитину народили дві матері. У дитини є одна мати. Рідна. До смерті. До останнього подиху». Цими словами видатний педагог висловив своє педагогічне кредо, для вчителів ШМО природничо-математичного циклу Первозванівської школи це також стало основою уроку і навчально-виховного процесу вцілому.

Діяльність ШМО спрямована на розвиток педагогічної майстерності вчителів, збагачення їх індивідуально -творчої лабораторії з метою оптимізації підготовки до роботи з обдарованою молоддю. Протягом року було опрацьовано рекомендації з питань підготовки, організації та проведення шкільних олімпіад та системи олімпіадних завдань. Учні школи беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», стають призерами районних олімпіад, Середа С. – ІІ місце (математика), Жовтяк В. – ІІІ місце (трудове навчання).

Заслуговує на увагу досвід роботи вчителів з ІКТ супроводом на уроках у вчителів Бондаренко О.М., Гореленко І.Л., Кльоз і.В., Федіної О.О., Курлової О.М. Вчителі розробляють власні презентації проводять уроки використовуючи інформаційне забезпечення SMART, що лише через трансформування в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій можливо підвищити якість освіти та забезпечити компетентнісний підхід в освітньому процесі.

Протягом останніх років вчителі беруть активну участь у роботі РМО, виступають на засіданнях і конференціях, діляться власним досвідом з вчителями районну, області. Випускають власні брошури, готують творчі звіти що свідчить про високу результативність їх педагогічної діяльності.dscn0508.jpg

pa270044

О.М. Бондаренко

вчитель інформатики та трудового навчання
В своїй педагогічній діяльності впроваджує такі ідеї В.О. Сухомлинського на уроках трудового навчання та інформатики:

 • розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності ;

 • висока моральність праці,

 • її суспільно корисна спрямованість;

 • раннє залучення до продуктивної праці;

 • різноманітність видів праці;

 • постійність, безперервність праці;

 • наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці;

 • творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук;

 • наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок та ін.

На уроках використовує продуктивну фізичну працю, яка має дві сторони:

1) собистісна, у якій проявляються індивідуальні нахили, здібності, покликання, майстерність, а праця виступає як усвідомлена взаємодія людини з природою;100_1760

2) суспільна сторона (виготовлення матеріальних цінностей для суспільства).

Вони пов'язані між собою, оскільки, з одного боку, людина знаходить певне задоволення в процесі роботи, а з іншого - виготовляє матеріальні цінності, необхідні як їй самій, так і суспільству в цілому, саме тому я намагаюсь на уроці гармонійно поєднати ці складові праці.

Важливими є уроки роботи учнів 5-7 класів у майстерні та на навчально-дослідній ділянці, бо, як писав В. Сухомлинський: „На цих уроках учні освоюють уміння та навички, потрібні кожній людині в її повсякденному житті. Водночас ці уроки відіграють і велику виховну роль. Виконуючи найпростіші роботи з паперу, тканини, глини та пластиліну, дерева й металу, учень опановує початкові елементи трудової діяльності людини - елементарні вміння та навички, які є основою для складніших умінь та навичок, часто зовсім не схожих на ті, з якими учень має справу на уроках", тому одним іх напрямів моєї навчальної мети на моїх уроках є розвиток в учнів таких навичок і вмінь, які стануть їм у пригоді в повсякденному житті.

Наголошуючи на важливості ідей В. Сухомлинського для підготовки сучасної молоді до праці слід зазначити, що він „обґрунтував систему трудового виховання школярів засобами матеріально-практичних цінностей, в яку ввійшли: психологічна підготовка до праці; закони дитячої праці; власне праця; технологія раціональної діяльності; шкільні трудові традиції; закономірності, принципи, методи та форми трудового виховання". Цими засобами я керуюсь при підготовкі і проведенні своїх уроків. pa270049

Крім праці у майстерні чи на ділянці має бути ще й улюблена справа, що приносить їм естетичну та моральну насолоду, а для цього у них має бути вільний час. Саме у цей вільний час кожному учню надаюється можливість виконувати різноманітну роботу, обирати, помилятися, поступово знаходити справу, яка подобалась.

Тому основна задача педагога – зацікавити учнів, допомогти їм знайти цю свою улюблену справу.

З цією метою залучає учнів до підготовки доповідей, рефератів. Відбувається постійне поєднання пояснення теми з розповіддю про відповідну професію, з метою профорієнтацією учнів. Учні залучаються до творчої цілеспрямованої праці, спрямованої на досягнення позитивного результату.

pa260041

pa260040


фото0341.jpg


О.М. Курлова

вчитель математики

«Важливе завдання школи –

виховати людину допитливою,

творчою, думаючою»

В.О. Сухомлинський


Формування пізнавальних інтересів і розвиток творчих

здібностей учнів на уроках математики

Геометрія один з найскладніших предметів у школі. Вивчаючи геометрію учні формують не лише предметні компетенції: знання, вміння, навички а й пізнавальний інтерес, логічне мислення, творчу уяву..

Геометричний матеріал – це образи і символи. Тому завдання вчителя допомогти учню створити реальні об’єкти в ході моделюючої діяльності, навчити використовувати здобуті знання у повсякденному житті. В.О. Сухомлинський писав: "Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Ми повинні вчити і виховувати так, щоб дитина почувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця".

Дійсно, необхідно творчу фантазію дітей нічим не обмежувати, але вчити спиратися на науковий понятійний апарат і логічні прийоми сприймання мислення.

Задачі є невід'ємною складовою курсу геометрії у школі. Особливу увагу, творчо працюючому вчителю, необхідно звертати на творчі задачі, адже, як писав В.О. Сухомлинський, «це вправи, що пробуджують внутрішню енергію мозку, стимулюють гру розумових сил». Наприклад, використовуючи елементи ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач) за допомогою методу фокальних об'єктів учні вчаться створювати власні задачі та казки.

Суть методу полягає у перенесенні властивостей одного предмета на інший. Фокальними (лат. focus — осередок) називають об'єкти, що перебувають у фокусі, в центрі уваги.

Використовуючи метод фокальних об'єктів, слід дотримуватись такого алгоритму роботи:

1. Розглядаючи або змінюючи будь-який об'єкт, мимоволі обрати інший предмет (кілька предметів), який не стосується фокального слова.

2. Для вибору іншого предмета (кількох предметів) дітям пропонують картинки, іграшки, яскраві предмети.

3. Дати 5—10 визначень вибраного предмета (Який він (вона, воно, вони)?).

4. Дібрані ознаки прикладають до слова у фокусі; отримані словосполучення розглядають.

5. Коли потрібне або цікаве словосполучення знайдено, надати фокальному слову відповідних якостей. Для цього ввести до фокального об'єкта не властиві йому елементи, які зумовлюють його видозміну.

Наприклад: слово у фокусі — трикутник

Слова-помічники:

Квадрат (правильна фігура, має діагоналі, діагональ ділить квадрат на два тиркутники)

Кут ( його мають більшість геометричних фігур, різні види кутів)

Завдання: скласти казку (розповідь) про фокальний об'єкт, використовуючи знайдені визначення.

«Жили в країні Геометрія геометричні фігури. Трикутник і квадрат були сусідами. Трикутнику було не дуже комфортно, що він має лише три кути. Якось вночі він вирішив нашкодити квадрату і забруднив йому його прямі, рівненькі кути. На рвнок трикутник здивувався, як радів квадрат, адже він обрізав свої зіпсовані кути і став восьмикутником. Трикутник йшов вулицею і не міг стримати сльози. Назустріч йому йшов мудрець, дізнавшись про горе трикутника, заспокоїв його. Він пояснив, що трикутник більш значуща фігура в геометрії. Адже існують різні види трикутників, що кожний многокутник можна поділити на певну кількість трикутників. І без трикутника не обходиться людство ще з давніх часів.»

Головним в таких завданнях, є не втратити математичний зміст, розкрити основні властивості та елементи фігур.

Пробудити інтерес учнів до вивчення геометрії допоможуть завдання прикладного характеру, особливо ті, які школярі зможуть виконати не у класній кімнаті, а на свіжому повітрі. Адже за словами В.О. Сухомлинського, «Середовищем, фоном для переживання і сприйняття світоглядних істин є краса природи»

Творчість – це могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою розкривається світ. І ми вчителі повинні розкрити прекрасну сторону нашого світу. Саме такий підхід допоможе педагогам розвинути творчий потенціал та пізнавальну діяльність учнів. І знову слова Василя Олександровича є актуальними: «Найважливішою задачею математичної освіти є озброєння учнів загальними прийомами мислення, просторової уяви, розвиток здатності розуміти зміст задачі.

Новий зміст освіти вимагає особливої уваги до особистості вчителя – ключової постаті у формуванні громадянина України. І читаючи твори В.О. Сухомлинського усвідомлюєш відповідальність за виховання наступних поколінь.
dsc09944.jpg

Урок геометрії у 7 класі (2 години)
Тема уроку: Коло, описане навколо трикутника.

Коло, вписане в трикутник

Джерела методичної інформації:

1.1. Голодюк Л.С. Проектування сучасного уроку та його ІТ-компоненту: наук.-метод. посібн./ за наук.ред. Л.С.Голодюк. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 88с.

1.2. Заслонкіна Л.С. Уроки інтерактивного навчання / Л.С. Заслонкіна // Все для вчителя.- 2013.-1.- С. 101-102.

1.3. Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання / Т.І. Чернецька. - ТОВ «Праймдрук», 2011. – 352с.

Джерела навчальної інформації:

Основний підручник

2.1. Бевз Г.П. та ін.. Геометрія: Підручник для 7 кл. загальноосвт. навч. закладів/ Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. – К.: Вежа, 2007. – 208с.: іл..

2.2. Олійник Л.І. Геометричний тренажер, 7 клас/ Л.І. Олійник. – Тернопіль: Підручники і посібники,2011 -128с.

2.3. Бабенко С.П. Геометрія. 7 клас: Експрес контроль/ С.П.Бабенко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011. – 112с.

2.4. Раухман А.С. Сень Я.Г. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів. – К.: Рад. Школа, 1989.

Тип уроку: урок закріплення знань умінь і навичок з практичною направленістю


Мета уроку:

Навчальна складова мети уроку: формування предметної компетенції. Учень (учениця) зображує на малюнках коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо нього. Описує взаємне розташування кола і прямої. Формулює означення кола, круга, їх елементів; дотичної до кола, кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник; властивості серединного перпендикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра і хорди, точки перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника, точки перетину бісектрис кутів трикутника. Доводить властивості: дотичної до кола, існування кола, вписаного в трикутник, та кола, описаного навколо трикутника.

Розвивальна складова мети уроку: формування навичок мислення високого рівня (знання, розуміння, використання, оцінювання пам’яті, уваги) та практичного застосування знань, творчого потенціалу учнів.

Виховна складова мети: формування поведінкових та соціально-трудових компетенцій, навичок роботи в групі, парах, індивідуальної роботи навичок самооцінювання, толерантного ставлення до оточуючих, навколишнього середовища прививати інтерес до геометрії, історії математики, праці.

Обладнання: індивідуальні картки, стрічки, рулетки для практичного завдання, проектор, екран, програмне забезпечення SMART.

Клас об’єднаний у три динамічні групи ( вертикальні – по рядах; горизонтальні – по партах 1 парта – учні з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень, 2-середній, достатній, 3-достатній, високий)

Хід уроку

Діяльність учителя

(викладання)

Діяльність учнів

(учіння)

Діяльність учителя

(організація і управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. ОУНПДУ)

1.Організаційний момент

Перевірка готовності учнів до уроку.

Повідомлення плану роботи на уроці:

 1. Мотивація навчальної діяльності. Перегляд слайдів (2-5 хв)

 2. Перевірка знань теоретичного матеріалу (6-10 хв)

 3. Закріплення навичок побудови елементів трикутника; вписаного та описаного кіл.(10-15хв)

 4. Розв’язування задач(16-26 хв)

 5. Кооперативне навчання «Розробка план-схеми квітникової ділянки» (27-42хв)

 6. Інструктаж з ТБ (43-45хв)

 7. Практична робота на свіжому повітрі (46-80 хв)

 8. Підведення підсумків(81-90хв)

Самоперевірка учнів.

Постановка запитань щодо плану уроку


Консультування учнів за потребою

2. Мотивація навчальної діяльності

Геометрія є феноменом загальної культури людей. Деякі теореми геометрії є одними з найдавнішими пам’ятками світової культури. Людина не може бути всебічно розвиненою, якщо вона незнає геометрії, адже геометрія виникла не лише з практичних, а й з духовних потреб людства.

«Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру в безмежні сили людського розуму» - писав В. О. Сухомлинський.

Дійсно, математика вчить чіткості й строгості й міркувань, учить усвідомлювати всі застосовувані в доведеннях посилання й розрізняти доведене і здогад, виховує вимогливість до повноцінності аргументації. Завдяки своїй строгості математичні теорії є надійним знаряддям у розкритті таємниць природи.dsc09940.jpg

Висловлювання власних припущень щодо практичної значущості теми, що вивчається

Слова вчителя супроводжуються слайдами

«Геометрія навколо нас»

3.Актуалізація наявного теоретичного та практичного досвіду

1) Фронтальна бесіда

- Дайте означення трикутника; кола;

- Сформулюйте означення кола вписаного в трикутник; описаного навколо трикутника

- бісектриси, серединного перпендикуляра; дотичної до кола;

- назвіть скільки спільних точок має дотична з колом; як розміщена дотична до радіуса кола проведеного в точку дотику?

Відповідають з місця

Доповнення та уточнення за вибором учнів


Фронтальне опитування здійснюється за вибором учителя.

Корегування правильності відповідей учнів, у разі необхідності виконувати малюнки на дошці

2)Практичне завдання (для кожного учня у вертикальних групах)

 1. побудуйте трикутник;

 2. Побудуйте коло;

 3. Побудуйте дотичну до кола;

 4. Побудуйте два кола: з зовнішнім дотиком; внутрішнім дотиком, щоперетинаються;

 5. Коло вписане в трикутник;

 6. Коло описане навколо трикутника.

Виконують практичне завдання відповідно до номера;

Спікери груп перевіряють правильність виконання завдань і звітують перед учителем

Контроль та корегування роботи груп та спікерів

4. Вдосконалення умінь і навичок

1) Робота з індивідуальними картками

1 парта (Додаток 1) Вставити в означення пропущенні слова;

2 парта (Додаток 2) Виконати тестові завдання;

3 парта (Додаток 3) Розв’язати задачу

2) Творче завдання. Розробка план-схеми квітникової ділянки (кооперативне навчання)

dsc09929.jpg

3)Робота на свіжому повітрі

Інструктаж з ТБ;

Правила поведінки на свіжому повітрі.

«Мозковий штурм»: Пригадайте, які вимірювальні прилади ви знаєте?

Слово вчителя: «У світі є не тільки потрібне, корисне, але і красиве. З того часу, як людина стала людиною, з тієї миті, коли вона задивилася на пелюстки квітки і вечірню зорю, вона стала вдивлятися в саму себе. Людина збагнула красу ... Краса існує незалежно від нашої свідомості і волі, але вона відкривається людиною, нею осягається, в її душі ..»

Виконують індивідуальні завдання на картках

(учні можуть консультуватися один з одним у горизонтальних групах, при необхідності звернутися до вчителя)

Учні індивідуально, схематично зображають власні план схеми ділянок;

Об’єднуються у пари, обирають спільні елементи, потім в четвірки і групи. Група обирає спікера, який об’єднуючись з іншими спікерами і створюють на маркерній дошці єдину план-схему

Троє учнів (по одному з кожної групи) виконують завдання на комп’ютері у програмному забезпечені SMART. (Додаток4)

Останні оформлюють власні проекти на аркушах А4

Слухове сприйняття матеріалу;

Почергове озвучення


Взаємоперевірка правильності виконання завдання здійснюється за записом на екрані та коментується вчителем з акцентуванням уваги на повноті зроблених учнями записів

Звернути увагу учнів на те, що схема повинна містити коло вписане у трикутник і коло описане навколо трикутника

Контролювати правильність побудов геометричних фігур при необхідності надавати консультації та допомогу

Узагальнення відповідей учнів з демонструванням

 • Сантиметрової стрічки;

 • Лінійки;

 • Рулетки;

 • Довільної стрічки (згадати як в стародавньому Єгипті користувалися мотузкою, для побудови трикутників).

Показати учням, як за допомогою стрічки (рулетки) побудувати коло, півколо, ¼ кола на земельній ділянці; правильний трикутник, прямокутний трикутник, довільний трикутник.

Знайти центр вписаного кола в трикутник і описаного кола навколо трикутника

В групах виконують завдання, розподіливши між собою обов’язки.

Почергова презентація роботи представниками від кожної групи


Слідкувати за дотриманням правил ТБ;

Роботи в групах;

Правильністю виконання розміток.

Короткий коментар, щодо причин виникнення ускладненнь

5. Підсумок уроку

(проводиться у класній кімнаті)

Висловлення власних міркувань, щодо актуальності і необхідності таких уроків.

Коментування пізнавальної активності учнів на уроці. Оцінення учнів.

 1. Домашнє завдання.

 1. Виконати тестові завдання (додаток5)

 2. Опрацювати матеріал підручника на ст..

 3. Створити власну план-схему квітникової ділянки (кольорову, можна в електронному варіанті)

Самостійний вибір варіанта домашньої навчальної діяльностіdsc09938.jpg

Консультування учнів за потреби

Додаток 1.

Вставте в означення пропущенні слова:

 1. Колом називається геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини __________________________від даної точки.

 2. Коло називається вписаним у трикутник, якщо _______________.

 3. Через точку, що лежить за межами кола можна провести ____________ дотичних до кола.

 4. Точка рівновіддалена від сторін кута лежить______________________

Додаток 2.

Тестові завдання

 1. Знайдіть відстань від центра кола з радіусом 12 см до дотичної проведеної до даного кола.

а) 6см; б) 12 см, в) 3см; д) 1см.

2. Два кола з радіусами 6см і 10см мають зовнішній дотик. Знайдіть відстань між центрами кіл.

а) 6см; б) 10 см, в) 16см; д) 4см.

3. Коло вписане в трикутник АВС, знайдіть відрізок, який дорівнює відрізку ОКбезымянный.jpg

а) ОМ; б) ОС, в) КС; д) МС.

Додаток 3.


Знайдіть кут ВОС, якщо кут КВС=70о?
Розв’яжіть задачу

безымянный.jpg

Додаток 4.

ПЛАН-CХЕМА КВІТНИКА Створена у програмному забезпечені SMART

без имени_1.jpeg

Додаток 5. Д/З тестові завдання

 1. Через точку, що лежить на колі можна провести дотичних до даного кола:

а) дві; б) одну, в) безліч; д) жодної.

2. Два кола з радіусами 5 см і 6 см мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між центрами кіл:

а) 6см; б) 5 см, в) 11см; д) 1см.

3. Як розташовані кола з радіусами 12см і 7 см, якщо відстань між їх центрами 21см.

а) мають внутрішній дотик; б) перетинаються, в) не мають спільних точок; д) мають зовнішній дотик.


Знайдіть кут СВК, якщо кут ВОС=110о

а) 70о; б) 20 о, в) 35 о; д) 55 о
4. безымянный.jpgdsc09941.jpg
І.Л.

Гореленко

вчитель географії та біологіїdsc09553.jpg

Головним завданням географії на сучасному етапі є формування розвиненої, активної, особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, уміти застосовувати знання в певних життєвих ситуаціях. Учень сучасної школи має володіти певними якостями, зокрема:

 • Самостійно набувати необхідні знання, уміло застосовувати їх на практиці.

 • Грамотно опрацьовувати інформацію.

 • Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах

 • Самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

Держава має забезпечувати виховання особистості, підготовленої до життя і праці в мінімальному світі; збереження культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, формування в дітей сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самоосвіти та самореалізації особистості; створення умов для розвитку обдарованих дітей.

Усі ці проблеми хвилювали і Василя Олександровича Сухомлинського. Саме в його працях знаходимо відповіді на те, як виховувати людину-творця, гуманіста. Його хвилювали проблеми розвивального навчання, ідея особистого підходу до організації навчання.

Працював великий педагог і над розкриттям індивідуальних обдарувань і задатків, нахилів. В.Сухомлинський писав «Кожна людина - особистість неповторна, виховання нової людини полягає насамперед у розкритті цієї неповторності, самобутності, творчої індивідуальності.» ці слова видатного педагога намагалися впроваджувати в практику викладання географії в школі.

Традиційні методи викладання іноді стають перешкодою для становлення самостійної творчої особистості учня. Тому використовую особисто зорієнтований підхід у процесі викладання географії. Мета-створення умов для розвитку і становлення особистості як суб’єкта діяльності та суспільних відносин. Особисто зорієнтована освіта акцентує увагу на розвитку ціннісно-смислової сфери діяльності учнів, яка виявляється в їхньому ставленні до діяльності, що пізнається, її переживанні, усвідомлені як цінності. Учень в такій системі виступає суб’єктом не лише навчання, а й життя.c:\users\компьютер\desktop\фото\свято осені 020.jpg

Учні не просто слухають розповіді вчителя, а й постійно співпрацюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують однокласники, за допомогою вчителя ведуть відбір змісту, закріпленого науковими знаннями.

Наприклад, вивчаючи тему: «Охорона природних ресурсів України» у 8-му класі застосовую «клуб-дискусію», де учні об’єднуються в 2 групи та їм пропонується аргументовано підтвердити або спростувати проблемне запитання. «Учені підтверджують, що за сучасних умов масштаби діяльності людини можна порівняти з природним. Якщо це так, то чи може людина нейтралізувати негативні наслідки своєї діяльності позитивним впливом на природу?

«Коли дитина на власному досвіді переконується, що кожне явище має свою причину, що розуміння причини і закономірного наслідку допомагає людині підкорювати сили природи, її мислення набуває цінної риси, вона намагається знайти, пояснити причину кожного явища». В.О.Сухомлинський.

Вивчаючи тему: «Моря України» в 8 класі пояснюю, що Одеські вчені встановили, що Чорне море наступає на сушу зі швидкістю до 5 мм за рік. Мешканці Чорноморського узбережжя Херсонщини відчули на собі вищесказане пророкування повною мірою, особливо селище Блакитне в 2003 р. У цьому селищі 2 км. території вже зникло під водою.c:\users\компьютер\desktop\фото\foto 035.jpg

Учням пропоную подумати, що може статися з Причорноморською низовиною через 1000 років.

Звичайно, результати ідентичні. Вся територія буде затоплена, Кримський півострів зменшиться, О. Джарилгач зникне.

В.О.Сухомлинський підкреслював: «Дуже важливо, щоб учень оволодів знаннями в процесі активної праці, бачив, усвідомлював, переживав результати своїх зусиль; розумів, що глибина знань, сталість умінь і навичок – усе це залишить від нього» . Особистісно орієнтований підхід до навчання передбачає різні форми і методи проведення уроків.

Треба, щоб учитель не допускав розумового ледарства на уроці, яку В.О.Сухомлинський вважав: «небезпекою, що морально калічить людину і щоб навчання було цікавим та ефективним для всіх дітей, а спілкування радісним і корисним».

Однією з форм роботи є самостійна робота учнів на уроці. Діти працюють з текстом підручника, додатковою інформацією, в групах. Самостійна робота сприяє активізації розумової діяльності. Вони визначають основний зміст, розкривають суть явища.

Велику роль відіграють ділові ігри, уроки-подорожі, експедиції, екскурсії, які сприяють розкриттю творчої особистості учня.

Наслідуючи В.О.Сухомлинського намагаюсь виховувати любов до рідного краю, до України, почуття власної гідності. Велике значення у вивченні природи рідного краю відіграють навчальні практики. Навчання географії – складний і багатогранний процес, у якому учні не лише здобувають знання, а й оволодівають певними вміннями. У них формуються погляди на навколишній світ, відповідне ставлення до нього розвиваються здібності й інтерес.

Педагогічна діяльність вчителя географії пов’язана з живим емоційним учнівським колективом, чутливим до всього прекрасного справедливого цікавого, розумного. Свого часу В.Сухомлинський писав – «Колектив – це дуже чутливий інструмент, який творить музику виховання, необхідну для впливу на душу кожного вихованця, - творить тільки тоді, коли цей інструмент настроєно. А настроюється він лише особистістю педагога, точніше настроюється він тим, як дивляться вихованці на педагога, як на людину, що вони в ньому бачать, відкривають. Силою, яка примушує кожного вихованця глянути на себе, замислитися над власною поведінкою, управляти собою – а з цього по – суті починається справжнє виховання – є особа вихователя, його ідейні переконання, багатство його духовного життя».

Ці мудрі слова великого педагога доводять, що вчитель географії повинен в комплексі формувати інтерес учнів до географії як навчального предмета, а поряд з цим здійснювати процес виховання учня. У різних навчальних ситуаціях залежно від змісту матеріалу відбувається екологічне, естетичне, патріотичне, моральне, громадянське та родинне виховання.

Кожен урок це творчість, пошук нових, ефективних засобів спілкування з дітьми вимогливість, гуманність.

Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського є дуже доцільним сьогодні, оскільки вона допомагає інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку дитини, допомагає виховувати духовне багатство, вчить відчувати, сприймати , аналізувати, порівнювати.

Великий педагог не тільки розкрив роль і значення почуттів у житті і діяльності дитини, а й показав природу як основний засіб екологічного, інтелектуального і духовного її розвитку. Екологічним вихованням вчимо дітей бачити і берегти красу природи, бути духовно багатим і благородним.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік
Моніторинговий аналіз роботи шмк вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014н р. – Кривий Ріг, 2014. – 24 с

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Донецької міської...

Курсова підготовка. Вчитель географії Романова М. М., проблема «Компетентнісний...
Навчально-виховне об'єднання №25 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня...
Звіт директора Бориспільського нвк «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
Узагальнення підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу кзш №93 у 2012-2013...

«Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради

Китай
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці

Досвіду виховної роботи національно-патріотичного спрямування в Черкаській області
Чигиринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2» Чигиринської районної...

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка