Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік

1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради

Районний методичний кабінет

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 112

Моніторинговий аналіз роботи

шкільної методичної комісії вчителів

природничо-математичного циклу за 2013/2014н.р
Керівник ШМКАртюшенко А. В.

м. Кривий Ріг

2014

Моніторинговий аналіз роботи ШМК вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014н.р. – Кривий Ріг, 2014. – 24 с.

Укладач ЯкименкоЛ.Д..


У збірці подано досвід творчо працюючих вчителів природничо-математичного циклу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №112 у 2013-2014н.р. Висвітлено проблеми, над якими працюють вчителі, напрямки роботи комісії в цілому, результати проведених моніторингових досліджень, досягнення творчо обдарованої молоді школи.

Зміст
Вступ

 1. Завдання, поставлені вчителями природничо – математичних дисциплін на поточний навчальний рік

 2. Коротка інформація про особовий склад ШМК вчителів природничо-математичних дисциплін

 3. Форми підвищення кваліфікації педагогів

 4. Досягнення творчо працюючих вчителів й учнів

 5. Завдання на наступний навчальний рік

Висновки


Вступ

Методична робота – це відповідна система індивідуальної і колективної діяльності вчителя, що спрямована на підвищення його професійної компетентності, передусім з фахового предмета та методики його викладання.

Головне завдання методичної комісії природничо-математичних дисциплін є координація науково-методичної та організаційної роботи вчителів кафедри, яка б сприяла впровадженню найбільш ефективних методів і форм роботи для вирішення навчальної проблеми ШМК і школи загалом.

Планування роботи методичної комісії здійснюється після значної аналітичної роботи:

 • вивчення змісту навчальних планів та програм з предметів;

 • вивчення якості знань, умінь, навичок учнів;

 • виявлення причин невдач попереднього року;

 • вивчення ефективності застосування методів і форм роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів;

 • визначення шляхів виконання єдиних вимог до системи оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.


В арифметиці ставити питання

важливіше за вміння їх розв’язувати.

Г. Кантор
1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік

У період модернізації освіти пріоритетними напрямками роботи шкільної методичної комісії вчителів природничо-математичних дисциплін на поточний навчальний рік були:

- теоретична підготовка вчителів,вивчення рекомендованої літератури з питань інноваційних технологій;

- створювання умов для безперервного зростання педагогічної майстерності,функціональної грамотності вчителів,рівня їх самоосвітньої діяльності.

- моніторинг якості творчих компетентності вчителів математики;

- використання технологій продуктивного навчання з метою розвитку креативності учнів.

- розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп.

Методична робота ШМК вчителів м була направлена на:

-вивчення і реалізацію державних нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу,районних та обласних рекомендацій.

-роботу з Держаними стандартами освіти;

-впровадження диференційованої методичної освіти вчителів через проведення постійно-діючих семінарів-практикумів, майстер-класів,тренінгів з метою підвищення професійної майстерності педагогів.

-надання практичної допомоги вчителям щодо відбору сучасних інноваційних технологій, спрямованих на розвиток творчого потенціалу особистості;

-оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень;

-формування сучасного стилю креативного мислення учителів та готовності до впровадження інтеграційних методах і технологій профільного навчання;

-створення належної психологічної атмосфери на уроці;

-розвиток інноваційного потенціалу творчо обдарованих дітей;

На думку вчителів ШМК вчителів природничо-математичних дисциплін, головне призначення вчителя – допомагати, супроводжувати, направляти й підтримувати діяльність учнів у навчально-виховному процесі. Все це неможливо без створення сприятливих умов для творчого розвитку особистості. При цьому педагог повинен виступати в ролі активного організатора і учасника навчального процесу.

Тому, тематика засідань методичної комісії була підпорядкована реалізації: Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року,єдиного в області методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», науково-методичним темам району «Збагачення інтеграційного науково-методичного інструментарію природничої освіти – шлях до професійного зростання вчителів і розвитку інноваційного потенціалу учнів в багатопрофільному просторі профільного навчання», школи «Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості» та ШМК «Формування інтелектуальності та креативності учня засобами предметів природничо-математичного циклу».

Ефективний розвиток педагогічної творчості і самореалізація вчителя можливі тоді, коли система методичної роботи будується з урахуванням особистості вчителя, його віку, стажу, рівня педагогічної майстерності, ініціативи та здібностей. Тому в основу методичної роботи ШМК вчителів покладено аналітично-діагностичний аналіз педагогічних педагогів, адресна допомога в особистісно-професійному розвитку педагога, вдосконалення і підвищення професійної майстерності, створення умов для формування в нього здатності набувати нового досвіду

2. Коротка інформація про особовий склад ШМК .dsc_1440dsc_1449

Якименко Лариса Дем’янівна, Артюшенко Анжела Василівна,

вчитель географії вчитель математики та інформатики
dsc_1431dsc_1448

Мороз Катерина Юріївна Зотова Наталія Володимирівна вчитель біології і хімії вчитель математики і фізикиПрізвище, ім'я, по - батькові вчителя

Предмет, який викладає

Категорія, педагогічне звання

Науково-методична

Рік останньої атестації

Зотова

Наталя

Володимирівна

Математика і фізика

Вища

Реалізація міжпредметної інтеграції засобами інтерактивних технологій у процесі вивчення математики та фізики

2013

Артюшенко

Анжела
Василівна

Математика і інформатика

Вища

Інтегрований урок як засіб формування інтелектуальності та креативності компетентісної особистості учня

2013

Якименко

Лариса

Дем’янівна

Географія


Вища

Інтеграція та міжпредметні зв’язки на уроках географії та економіки.


2012

Мороз

Катерина

Юріївна

Біологія хімія

ІІ категорії


Інтегрований підхід у викладанні хімії та біології як засіб інтенсифікації сучасного уроку.

2010

3. Форми підвищення кваліфікації педагогів

Інноваційні процеси, які охопили майже всі ланки системи освіти, ставлять щоразу вищі вимоги до професіоналізму педагогічних кадрів. Сьогодні педагог-професіонал – це фахівець, який має високий рівень професійної компетентності, здатний удосконалюватися і самовдосконалюватися в процесі педагогічної праці, роблячи свій індивідуальний творчий внесок у професію і стимулюючи в суспільстві інтерес до результатів своєї діяльності

Вчителі ШМК природничо-математичних дисциплін КЗШ № 112 вивчають нові програми і підручники, аналізують їхні дидактичні та методичні особливості; самостійно засвоюють нові технології навчально-виховного процесу; оволодівають методологією і методикою педагогічного дослідження; активно приймають участь у роботі науково-методичних семінарах і методичних об'єднань, різних творчих груп; готують методичні розробки; систематично вивчають передовий педагогічний досвід. Результати вчителі репрезентують на кожному її етапі, беручи участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання, доповідаючи на педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях.

Вчитель географії Якименко Л. Д.

-​ Участь у роботі творчої групи школи, району (виступи на засіданнях):

 • 08. 01 2014 р виступ на МО вчителів географії «Алгоритм підготовки до ДПА та ЗНО з географії»

-​ виступи під час їх проведення педагогічних рад школи

 • 14 02 2014 р «Актуальність проблеми усвідомлення здоров’я, як вищої цінності в сучасному суспільстві» Тема виступу «Рівень адаптації учнів 5 класу»

-​  Участь у семінарах, вебінарах, тренінгах

 • 12 грудня 2013 р Міський семінар вчителів географії «Інформаційно комуканікаційні технології навчання географічної освіти - потужний фактор впливу на формування компетентностей креативної особистості в контексті профільної освіти» Тема виступу « Технологія Веб – квест у методичному арсеналі вчителя географії»

 • 16 травня 2014 рік Районний семінар – презентація Формування природознавчих і дослідницьких компетентностей п’ятикласників при навчанні природознавства за новим державним стандартом. Учасник.

-​ Розповсюдження власного досвіду;

 • Виступ на семінарах. На сайті школи kzsh112.dnepredu.com розміщено матеріали « Рекомендаці щодо підготовки До ДПА і ЗНО»

Тиждень географії в школі. Вчитель Якименко Л.Д.dsc_0696img_2927

Сороківський Ілля, учень 9 класу – призер конкурсу «

i:\фото\школа\29.05.2014\dsc_0674.jpg

Учениця 9 класу Котляр Лариса – призер Всеукраїнської Історико – географічної експедиції « Історія міст і сіл України», ІІ місце;

Обласного конкурсу серед учнівської молоді «Дніпропетровщина - регіон лідер» в номінації економіка, І місце.

Вчитель математики та інформатики Артюшенко А.В.

 • Проведення відкритих уроків,заходів:

 • 20.02.2014 «Площа прямокутника і квадрата», 5 клас;

 • 16.12.2014 Конкурсно-пізнавальна програма «У країні математичних Чудес» для учнів 5-6 класів;

 • Підготовлені методичні матеріали:

 • Посібник «Інтегрований урок як засіб формування інтелектуальності та креативності компетентісної особистості учня» (з досвіду роботи);

 • Банер «Професійна діяльність вчителя»;

 • Використання інтерактивних форм та методів роботи:

 • Інтерактивні технології кооперативного навчання;

 • Інтерактивні технології колективно-групового навчання;

 • Технології ситуативного моделювання;

 • Технології опрацювання дискусійних питань;

 • Участь у професійних конкурсах, роботі журі фахових конкурсів:

 • Участь у районному конкурсі сайтів ЗНЗ;

 • Постійний член журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики;

 • Член журі районного етапу конкурсу сайтів ЗНЗ;

 • Член журі районного етапу конкурсу «Аніграфьонок»;

 • Виступи під час їх проведення педагогічних рад школи:

 • 15.01.2014 в школі проводилася педагогічна рада «», в рамках якої висвітлено питання з досвіду роботи «Способи створення позитивного ставлення до навчання»;

 • Участь у семінарах, вебінарах, тренінгах:

 • 16.04.2014 Вебінар з психології консалтингового центру «Перспектива» за темою «Управління стресом»;

 • 17.04.2014 Вебінар з педагогіки консалтингового центру «Перспектива»за темою «Робота з обдарованими дітьми»;

 • 21.05.2014 виступ з доповіддю «Технологія проведення самостійних і контрольних робіт з математики у 5 класі за новою програмою» (з досвіду роботи) на районному семінарі-презентації на базі КЗШ№ 32 для вчителів, які викладають математику в 5 класах «Формування ключових компетентностей п’ятикласників через збагачення навчального змісту курсу математики та практичну інтеграційну спрямованість в інноваційних умовах, які визначені Державним стандартом»

 • Розповсюдження власного досвіду:

 • На сайті школи kzsh112.dnepredu.com розміщено матеріали – лекції, завдання - для учнів 5-7 класів в розділі «Дистанційне навчання»;

 • 15.01.2014 виступ на педагогічній раді «» з питанням з досвіду роботи «Способи створення в учнів позитивного ставлення до навчання»;

 • 27.03.2014 виступ на підсумковому засіданні шкільної атестаційної комісії з презентацією досвіду роботи «Інтегрований урок як засіб формування інтелектуальності та креативності компетентісної особистості учня»;

 • 21.05.2014 виступ з доповіддю «Технологія проведення самостійних і контрольних робіт з математики у 5 класі за новою програмою»(з досвіду роботи) на районному семінарі-презентації на базі КЗШ№ 32 для вчителів, які викладають математику в 5 класах «Формування ключових компетентностей п’ятикласників через збагачення навчального змісту курсу математики та практичну інтеграційну спрямованість в інноваційних умовах, які визначені Державним стандартом»;

 • Друкування розробок уроків і предметного заходу у журналі «Відкритий урок» №1,2,4 за 2014 рік;

 • Друкування власних розробок:

Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»:

• №1/2014, Інтегрований урок математики «Координатна площина. Координати в географії та астрономії», 6 клас;

• №2/2014, позакласний захід «В країні Математичних Чудес» , 5-6 класи;

• № 4/2014, урок математики «Площа прямокутника і квадрата», 5 клас

Вчитель біології і хімії Мороз К. Ю.

1. Протягом поточного навчального року Мороз Катерина Юріївна активно підвищувала рівень власної кваліфікації, була слухачем багатьох семінарів, а саме:

 • 23.10.13 на базі КЗШ № 111 міський семінар-презентація: «Антологія досвіду роботи загальноосвітнього навчального закладу в процесі впровадження екологічної та соціальної компоненти програми «Освіта для сталого розвитку»;

 • 24.10.13 на базі КНПЛ науково-методичний семінар-практикум: «Освітні інноваційні технології у викладанні біології та хімії як засіб підвищення ефективності сучасного уроку»;

 • 30.01.14. на базі КЗШ № 62 районний семінар-презентація: «Формування креативного мислення, орієнтованого на стале майбутнє» (з досвіду впровадження міської комплексної програми «Освіта для сталого розвитку»);

 • 25.02.14 на базі КЗШ №41 міський семінар-тренінг для вчителів хімії та біології: «Формування професійної компетенції вчителя природничих наук»;

 • 17.03.14 на базі КГ №49 районний інтегрований семінар-практикум «Впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес – ефективний шлях до збагачення змісту методичної роботи вчителів шкільного методичного об’єднання гімназії, спрямований на підвищення якості природничо-математичної освіти»;

 • 19.03.14. на базі КЗШ № 126 районний науково-практичний семінар для вчителів природничо-математичних дисциплін закладів Жовтневого району: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес як засіб підвищення якості природничо-математичної освіти»;

 • 14.04.14 при КЗШ №125районний інтегрований семінар-практикум «Методично-технологічні напрями ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи вчителів природничо-математичних дисциплін шкільного методичного об’єднання».

2. 08.01.14 під час проведення районного методичного об’єднання хіміків та біологів Мороз К.Ю. виступала з доповіддю «Методично-технологічні аспекти організації системного повторення з хімії з метою якісної підготовки до ДПА та ЗНО».

3. 16.01. 2014 року при КЗШ №112 виступ на педагогічній раді «Способи створення в учнів позитивного ставлення до навчання».

4. Під час роботи в творчій групі школи було підготовлено доповіді:

- листопад 2013 «Сучасний урок біології, шляхи його інтенсифікації»;

- березень 2014 «Обговорення результативності застосування мультимедійних засобів навчання при викладанні предметів природничого циклу».

5. Під час 2013-2014 року Мороз К.Ю. на базі КЗШ № 112 приймала активну участь у проекті видавничої групи «Основа» вебінари з хімії, біології та психології, а саме:

- 17.09.2013 вебінар з біології: «Інформація для вчителя: де брати і як визначати правдивість?»;

- 11.02.2014 вебінар з хімії: «Хімічні реакції за участі води. Дисоціація, гідроліз»;

- 18.03.2014 вебінар з хімії: «Розчини»;

- 17.04.2014 вебінар з педагогіки: «Робота з обдарованими дітьми»;

- 16.04.2014 вебінар з психології: «Управління стресом»;

- 24.04.2014 вебінар з хімії: «Із чого утворена речовина?».

Участь у професійних конкурсах, роботі журі фахових конкурсів, наставництво:

 • 12.10.13. була у складі журі олімпіади з біології;

 • 26.10.13. була у складі журі олімпіади з хімії;

 • 3 2010 року є шкільним координатором Міжнародної природознавчої гри «Геліантус», та з 2013 року Мороз К.Ю. займає посаду районного координатора Міжнародної природознавчої гри «Геліантус»;

Розповсюдження власного досвіду, друкування власних розробок.

Як результат співпраці з видавництвом «Плеяди» Мороз К.Ю. прийняла участь у форумі педагогічних ідей і надрукувала у журналі «Відкритий Урок», березень №3, 2014р., інтегрований урок хімії та фізики «Фізичні та хімічні властивості речовин. Агрегатний стан речовин».

Зотова Н. В. вчитель математики і фізики
Публікації у фахових виданнях протягом 2013- 2014 н.р

 • публікація матеріалів на сторінках «Учительського журналу on-lіne» http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/dlya-kerivnicztva-shkoli.html?start=55

 • Бінарний урок з алгебри і фізики в 7 класі «Властивості степеня з натуральним показником»

 • Урок фізики у 8 класі «тиск. Сила тиску. Одиниці тиску»

 • Бінарний урок з математики та географії в 6 класі – Математично-географічна подорож із тем «Координатна площина» та «Географічні координати: широта й довгота»

 • Урок з алгебри та початків аналізу в 10 класі «Розвязування показникових рівнянь


Участь у вебінарах, проект видавничої групи «Основа»:

20.02.14 р. «Побудова навчальних програм з фізики для 7-9 класів у контексті реалізації Державного стандарту базової повної середньої освіти в Україні» (Ігор Ненашев)


 1. Досягнення творчо працюючих вчителів і учнів

Творчість є однією із складних і таємничих явищ людського життя. Це діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю та певною унікальністю. Педагогічна творчість спрямована на особистість учня, що розвивається. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалювати свою педмайстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу. Одним із завдань методичної роботи у нашій школі є активізація творчих здібностей учителів. Сьогодення вимагає творчого вчителя. Творчу особистість може навчити й виховати тільки творча особистість. До творчості вчителя спонукає сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Крім того, творчий характер закладений в самій суті вчительської професії

Вчитель географії Якименко Л. Д.

-​ Участь в інтелектуальних конкурсах, результативність

1 Всеукраїнська Історико – географічна експедиція « Історія міст і сіл України» Назва роботи «Історичними шляхами селища Радушне» учениця 9 класу Котляр Лариса ІІ місце.

2. Обласний конкурс серед учнівської молоді «Дніпропетровщина - регіон лідер»

Номінація економіка. Назва роботи «Дніпропетровська область - інвестиційні ворота України» учениця 9 класу Котляр Лариса І місце .


Номінація екологія Назва роботи «15 кроків до еко – життя» учениця 9 класу Гапоненко Валерія (результат не відомий)

3 Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» Колосок – осінній 26 учасників,3 учня отримали срібний колосок Волосова Єлизавета 5 клас, Левченко Анжеліка 5 клас, Марченко Руслан 5 клас.

4. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» Колосок – весняний 32 учасники Золотий колосок – 1 учень Срібний колосок отримали 18 учнів

весняний 32 учасники Золотий колосок – 1 учень Срібний колосок отримали 18 учнів

Міський конкурс « Екскурсію в кожний клас» учасники

​ Участь у предметних олімпіадах різних рівнів

6 листопада Всеукраїнська предметна олімпіада з географії Олімпус Осіння сесія

Приймали участь 16 учнів Диплом лауреата отримав 1 учень Сороківський Ілля учень 9 класу.

22 листопада Районна олімпіада з географії приймали участь 2 учні переможців не має

Вчитель біологі та хімії Мороз К. Ю.

Протягом навчального року приймала участь у інтелектуальних конкурсах таких як:

 • Міжнародна природознавча гра «Геліантус - 2013», від школи приймали участь 12 учнів:

 • 6 клас-4;

 • 7клас- 4;

 • 8 клас-3;

 • 9 клас-1.

Як результат 3 учні 6 класу отримали грамоти за кращі результати з біології та географії:

 • Макарова Анастасія -грамота з біології, грамота з географії;

 • Мачульська Надія -грамота з біології;

 • Саменко Дмитро -грамота з біології, грамота з географії.

Учениця 9 класу Картава Катерина отримала диплом ІІІ ступеня. Всі інші учні отримали сертифікати за участь у грі.

 • 05.02.2014 приймала участь у районному відбірковому етапі обласного конкурсу «Дніпропетровщина – регіон лідер» з ученицею 8 класу Ніколенко Вікторією творча робота «Екологічні надбання Дніпропетровщини».

 • Також на базі СЮН прийняла участь у районному святі «День зустрічі птахів» де зайняла ІІ місце в номінації «Птах року».

. З метою пошуку, підтримки, розвитку творчо обдарованої молоді вчителем була проведена наступна робота:

 • оновлення банку даних олімпійського резерву.

 • наприкінці вересня відбувся І етап (шкільний) олімпіади з хімії та біології, в якому взяли участь 20 учнів школи.

 • під час проведення районних олімпіад в 2013-2014 навчальному році учні досягли таких результатів:

 • з біології прийняли участь 2 учні 8,9 класів.

 • з хімії прийняли участь 2 учні 8,9 класів.

Також для прищеплення шанобливого ставлення, зацікавленості до предмету його поглибленого вивчення, з 03.02.14-07.02.14 на високому рівні було проведено тиждень хімії.

Вчитель математики та інформатики Артюшенко А. В.

 • Участь в інтелектуальних конкурсах, результативність:

 • Обласний конкурс комп’ютерного макетування та верстання, ІІІ місце Артюшенко Максим, 4 клас;

 • Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» - 30 учасників, з них 18 одержали Сертифікат з добрим результатом, 9 одержали Сертифікат з відмінним результатом;

 • 06.12.2013 проведено Всеукраїнський етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (для учнів 2-6 класів) – 9 учасників, з них 2 – Сертифікат з добрим результатом: Кресак Владислав (5 кл), Кунаховець Яна (6 кл);

 • 20.03.2014 - другий етап - Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (для учнів 5-9 класів) -13 учасників, з них 4 - Сертифікат з добрим результатом: Акулова Валерія, Бугайов Артем, Варава Вікторія, Величко Максим (7 кл);

 • У позапрограмній Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» з математики в зимовій сесії взяли участь 9 учнів 5-7 класів;

 • Участь у предметних олімпіадах різних рівнів:

 • Переможці шкільного етапу олімпіади з математики, ІІІ місце – учасники районного туру: 5 клас – Коваленко Вячеслав, 6 клас – Мачульська Надія, 7 клас - Коваленко Ростислав.

5. Завдання на наступний навчальний рік

 1. Продовжувати підвищувати фаховий рівень педагогів, зосередити увагу на організації методичної роботи з молодими педагогами та з середнім рівнем дидактичних умінь;

 2. Забезпечити ефективність діяльності шкільних методичних формувань;

 3. Вивчати та впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання, майстер-класів;

 4. Вивчати і аналізувати результативність роботи вчителів, ефективно використовуючи методи спостереження і анкетування;

 5. Пропагувати передовий педагогічний досвід, висвітлювати діяльність учнів на сайті школи, на сторінках фахових журналів та шкільної газети;

 6. Активізувати діяльність членів методичної ради з питань організації методичної роботи, вивчення та впровадження інноваційних технологій, досвіду творчої реалізації в умовах сьогодення педагогічних ідей В.О.Сухомлинського;

 7. Покращити роботу з обдарованими дітьми;

 8. Розвивати професійну компетентність педагогів шляхом використання нових інноваційно-комунікаційних технологій;

 9. Активніше використовувати в роботі педагогічні програмні засоби;

 10. Систематично підвищувати кваліфікацію педагогів у міжкурсовий період шляхом різних форм роботи;

 11. Впроваджувати сучасний зміст роботи у шкільну практику;

 12. Створювати умови для саморозвитку та самоосвіти педагога;

 13. Залучати учнів до участі в роботі регіонального відділення МАН;

 14. Удосконалювати структуру, зміст і форми організації методичної роботи з педагогічними працівниками на основі моніторингу, діагностування та диференціації;

 15. Реалізувати завдання, визначені Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

Висновки

Перетворення, що відбуваються в Україні в різних аспектах соціального життя, вимагають нових підходів до подальшого розвитку системи освіти і зокрема, нових технологій, що забезпечують досить високий рівень природничо-математичної підготовки школярів. Нові технології навчання, виховання та розвитку учнів мають забезпечувати не лише достатній рівень теоретичної і практичної підготовки учнів, а й методологічну переорієнтацію освіти на інтелектуальну і креативну особистість. Надання якісної базової освіти – вимога часу.

Як педагоги, так і психологи згодні з тим, що в процесі навчання вчителі повинні не лише передавати учням знання, а й постійно розвивати творчість у своїх вихованців. Сучасну школу не задовольняє підхід до навчання, коли більшість завдань, які пропонуються учням, зводяться лише до формування вмінь розв'язувати задачі, які мають однозначну і єдину правильну відповідь. Адже перед школою стоїть завдання виховувати самостійних, креативних членів суспільства, які здатні шукати нові підходи до розв'язування проблеми.

Таким чином, педагогічний колектив КЗШ №112 цілеспрямовано працює над вихованням високоосвіченої особистості учня, яка усвідомлює необхідність знань, здатна до творчості, орієнтується в потоці інформації, може реалізовувати отримані знання на практиці, у повсякденному житті, зорієнтована на навчання впродовж життя; особистість зі сформованими морально-духовними цінностями; особистість, що має правову освіченість, політичну грамотність та стійку громадянську позицію.

З огляду на вищезазначене, роботу ШМК вчителів природничо-математичних дисциплін КЗШ №112 у 2013-2014 навчальному році вважаємо задовільною.


c:\users\анжела\desktop\гелиантус1.jpg

Учасники Міжнародної природознавчої гри «Геліантус».

Вчитель Мороз К.Ю.

c:\users\анжела\desktop\гелиантус2.jpg

c:\users\анжела\desktop\анжела\p1220038.jpg

Участь учнів 5-9 класів у зимовій сесії всеукраїнсько олімпіади «Олімпус» з математики. Вчитель Артюшенко А.В.

i:\фото\школа\29.05.2014\dsc_0414.jpg

Учасниці Міжнародного математичного конкурсу

«Кенгуру-2014» - учениці 5-9 класів школи. Красуні – розумниці.

c:\users\анжела\desktop\анжела\p2200018.jpg

Відкритий урок математики в 5 класі.

Вчитель Артюшенко А.В.

c:\users\анжела\desktop\анжела\p2200073.jpg

c:\users\анжела\desktop\анжела\pc200114.jpg

Пізнавально-розважальна програма з математики

для учнів 5-6 класів "У Країні Математичних Чудес" до річниці з дня народження Льюїса Керрола. Вчитель Артюшенко А.В.

c:\users\анжела\desktop\анжела\pc200067.jpg

c:\users\анжела\desktop\акція -досліджуємо разом!.jpg

Акція для учнів початкової школи «Досліджуємо разом!» в рамках проведення тижня хімії. Вчитель Мороз К.Ю.
c:\users\анжела\desktop\захист проектів л.в. писаржевський.jpg

Захист проектів до річниці з дня народження

Л.В. Писаржевського. Вчитель Мороз К.Ю.

c:\users\анжела\desktop\птах року.jpg

Призер Всеукраїнської акції «Птах року» - КЗШ № 112.

ІІ місце. Вчитель Мороз К.Ю.
c:\users\анжела\desktop\семинар кзш №62.jpg

Участь у районному семінарі-презентації «Формування креативного мислення, орієнтованого на стале майбутнє» на базі КЗШ № 62. Вчитель Мороз К.Ю.

i:\фото\школа\29.05.2014\dsc_0791.jpg

Нагородження учасників і призерів Всеукраїнського етапу і Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»
i:\фото\школа\29.05.2014\dsc_0815.jpg

Призери Міжнародного конкурсу з інформатики і комп’ютерної вправності «Бобер». Учні 5-7 класів. Вчитель Артюшенко А.В.

i:\фото\школа\29.05.2014\dsc_0811.jpg

Нагородження учасників і призерів Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». Вчитель Якименко Л.Д.
i:\фото\школа\29.05.2014\dsc_0794.jpg

Нагородження учасників і призерів Міжнародної природознавчої гри «Геліантус». Вчитель Мороз К.Ю.

Моніторинговий аналіз роботи ШМК вчителів природничо –математичних дисциплін за 2013-2014н.р.


Укладач: Якименко Л.Д.

Підписано до друку 20.05.2014 р.

Формат А5.

Папір офсетний.

Друк комп’ютерний.

Тираж 3 примірники.

Комп’ютерна верстка Якименко Л. Д.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...

Підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
Узагальнення підсумків діяльності предметного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу кзш №93 у 2012-2013...

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

1. 1 І модуль. Аналіз роботи методичного об’єднання за 201 2 -201...
Методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів гпд на 2013-2014 навчальний рік

Веб-сайтів Офіційні освітні портали
України. Містить розділи „Освіта та наука”, а також „Гранти”, де вказані заявлені програми розвитку викладачів та стипендії на поточний...

Річний план на 2014-2015 навчальний рік серпень 1 тиждень
Аналіз діяльності школи в 2013-2014н р та стратегічні завдання на 2014-2015н р. (доповідь директора школи)

Індивідуальний план самоосвітньої роботи на 201 3
Опанасенко Вікторії Михайлівни на 2013-2014 навчальний рік ( ІІІ рік роботи над проблемною темою)

План роботи методиста рмк кузнєцової Т. А. на 2012- 2013 навчальний рік смт. Магдалинівка
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагали від педагогів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка