Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про виконання великого проекту

Звіт про виконання великого проекту

Ініціатива Папа для України


ЗВІТ

про виконання великого проекту

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

  1. Назва проекту
  1. Номер Угоди
  1. Назва організації, яка виконуватиме проект

Назва та адреса:

Керівник Організації:
Керівник проекту:

Контактні дані особи:
Електронна пошта:

Телефон/мобільний:

Skype:

Адреса веб-сайту:

  1. Дата початку та закінчення проекту:

Дата початку:

Дата закінчення:

Тривалість:

  1. Звітний період
з_________ __ до __________________

□ проміжний звіт

□ фінальний звіт

  1. Фінансовий стан (у національній валюті
Загальний бюджет:

Загальні витрати за програмою: - сума________ та_________________ % :

Залишок:

  1. Місце реалізації проекту

Населений пункт(и)/Район(и)/Область(і)/Місто (Дієцезія/парафія)

  1. Афілійована (пов’язані) особи (якщо такі є)
  1. Бенефіціари

Заплановані прямі бенефіціари (індивідуали):

Охоплені прямі бенефіціари (індивідуали):

(згідно із пунктом 5)
Заплановані непрямі бенефіціари (індивідуали):

Охоплені непрямі бенефіціари (індивідуали):

  1. Головна мета (відповідно до вказаної Вами у заявці)

Якою була головна мета проекту?

Охоплені сфери діяльності?

  1. Документи, які повинні бути представлені після закінчення програми, в терміни, зазначені в Угоді про надання гранту

Додаток 1) Описовий та фінансовий звіти

Додаток 2) Зовнішній аудит

Додаток 3) Зовнішній / Внутрішня оцінка

  1. Документи, що мають бут надані для проміжного звіту

Описовий і фінансовий звіт

2. ЗВІТ
1. КОНТЕКСТ (макс. 1 сторінка)

Опишіть будь-які зміни контексту або гуманітарної кризи, що вплинули на проект та його реалізацію:
• Опишіть зміни гуманітарних потреб - кількість постраждалих, поточна ситуація.

2. РЕАЛІЗОВАНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ (макс. 2 сторінки)

A. Географія реалізації проекту

• Чи були будь-які зміни з точки зору географічного охоплення, і якщо так, то чому?

Б. Безпека

 • Опишіть чи вплинули на реалізацію проекту зміни в питаннях безпеки?

 • Чи виникали будь-які інциденти в сфері безпеки зі співробітниками, і якщо так, то яким чином їх було вирішено?

В. Звіт про результати та досягнення

Опишіть результати / досягнення по відношенню до головної мети, конкретної мети, результатів і діяльності.

• Опишіть будь-які зміни стосовно цільової аудиторії (склад, розташування, потреби), які вплинули на реалізацію проекту.

• Опишіть та обґрунтуйте будь-які зміни в товарах і послугах, одержаних бенефіціарами в порівнянні з тими,що були вказані в заявці.

• Опишіть позитивний досвід або знання, отримані при реалізації цього проекту.

Г. Захист

• Що було зроблено для забезпечення захисту дітей згідно із відповідною внутрішньою політикою щодо забезпечення охорони (наприклад, механізми роботи зі скаргами та претензіями; внутрішня політика та процедури і т.д.)?

3. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ПРОЕКТУ

 • Опишіть, будь ласка, як Ви висвітлювали Вашу діяльність.

4. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ СЦЕНАРІЇ (макс. 1/2 сторінки)

• Чи матеріалізувались будь-які з передбачуваних ризиків і як ви пом'якшили їх негативний вплив?
• У випадку виникнення небезпеки, опишіть, що було зроблено для захисту персоналу, ресурсів і громад і для забезпечення виконання діяльності в максимально можливій мірі в складних умовах.
• Якщо контекст змінився, поясніть, яким чином проект було адаптовано для задоволення змінених потреб.

5. БЕНЕФІЦІАРИ (мас. 1 сторінка)

5. a) Прямі бенефіціари
Скільки прямих бенефіціарів було охоплено проектом?
Зверніть увагу: Прямі бенефіціари – це ті, котрі безпосередньо отримали допомогу або захист.
Загальна кількість домогосподарств:
Середня кількість членів родини на одне домогосподарство:
Загальна кількість Бенефіціарів (фізичних осіб):

Необов’язково (якщо є вторинні дані):
Жінки: Діти:

Чоловіки: Люди похилого віку:

Недієздатні: Інші (будь ласка, укажіть):


Вибір Бенефіціарів

Будь ласка, поясніть, за якими критеріями були обрані прямі бенефіціари. Як бенефіціари брали участь у відборі?

5. б) Повідомте про кількість непрямих Бенефіціарів
Зверніть увагу: Непрямі бенефіціари – це ті, котрі опосередковано отримують допомогу та не пов’язані з проектом.
Кількість Домогосподарств:

Загальна кількість непрямих бенефіціарів (фізичних осіб):
Необов’язково: (якщо є вторинні дані)

Жінки: Діти:

Чоловіки: Люди похилого віку:

5. c) Повідомите про кількість бенефіціарів по сферам діяльності

Тут список індивідуальних прямих бенефіціарів в розбивці по сферах діяльності. В даному розділі загальна кількість може перевищувати загальну кількість бенефіціарів, якщо деякі люди отримують більше, ніж один вид допомоги.

Забезпечення продовольчими товарами та харчування
Вода, санітарія та засоби гігієни
Житло (дах, опалення, відбудова, тощо);
Здоров’я
Реабілітація поранених
Інші надзвичайні випадки, пов’язані з дітьми, людьми похилого віку, особами з особливими потребами тощо


6. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА, ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ДОСВІД (ВИВЧЕННЯ) (не менш 2 сторінок)


Моніторинг


 • Опишіть використані системи моніторингу (методи моніторингу, періодичність звітності, огляди). Чи відбулись зміни у порівнянні із тим, що було передбачено вашим початковим планом моніторингу?

 • Яким чином результати моніторингу призвели до корегування вашої діяльності?

 • Опишіть чи були (і яким чином) бенефіціари залучені до процесу моніторингу проекту?


Оцінка:


 • Які ініціативи оцінки і навчання (отримання досвіду) були застосовані в ході реалізації програми? Який основний досвід та рекомендації ви отримали?


Підзвітність:

 • Який механізм мав проект, щоб бути підзвітним для бенефіціарів?

 • Яким чином проект забезпечив участь різних груп, особливо соціально відчужених та дискримінованих груп?

Досвід:

 • Як ви плануєте використати отриманий досвід та рекомендації?

7. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЯ ЗАВЕРШЕННЯ (макс. 1/2 сторінки)

 • Опишіть, що було вжито для забезпечення стійкості деяких компонентів проекту.

 • Опишіть стратегію завершення, наприклад, яким чином бенефіціарів було повідомлено про закінчення проекту, яким чином деякі компоненти проекту було передано іншим сторонам, або як було надано інформацію про те, де можна отримати подібні послуги.

8. КООРДИНАЦІЯ (макс. 1/2 сторінки)

 • Поясніть, яким чином ваш проект був пов'язаний із загальною гуманітарною допомогою в країні.

 • У яких спільних координаційних органах Управління ООН з координації гуманітарних питань або спільнотах Ви брали участь?

 • Чи брали ви участь у будь-якому іншому механізму координації?

9. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУ ТА ПОТЕНЦІАЛ (макс. 1 сторінка)

 • Що пройшло добре, які були проблеми, пов'язані з ефективністю керування, людськими ресурсами і логістикою?

10. БЮДЖЕТ: ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД ТА ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Додайте фінансовий звіт. Будь ласка, дотримуйтесь Пам'ятки, використовуйте коментарі на сторінці зведення бюджету, щоб пояснити відхилення і непередбачені витрати.


Підписи засвідчують:

 • зобов`язання організації подавати повну та правдиву інформацію у звіті про виконання великого проекту;

 • всі фізичні особи, які названі у цьому звіті, надали письмову згоду організації щодо надання та обробки їхніх персональних даних в рамках діяльності за проектом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".


Підпис керівника проекту Дата “ ” 201 р.
Підпис керівника організації Дата “ ” 201 р.
Підпис бухгалтера організації Дата “ ” 201 р.
МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ОРГАНІЗАЦІЇproject title / date


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!
Строк реалізації проекту повинен закінчуватись не пізніше 30 червня 2017 р. + 2 місяці відводиться для розгляду та оцінки фінальних...

Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)
Наша школа – це держава в держави, зі своїм Статутом, емблемою, Гімном, учнівським самоврядуванням. У школі існує дитяча організація...

Звіт про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи...
Тема експериментальної роботи: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на...

Проекту
Керівник проекту: Кулик М.І. голова шкільного методичного об'єднання класоводів класних керівників

2 Національна та соціальна значущість реалізації проекту
Відповідність проекту пріоритетним напрямам стратегії соціально-економічного розвитку України

Завдання інтернет-олімпіади з географії
Назвіть правильну відповідь, де вказані материки за площею від великого до меншого

3 Характеристика споживачів Цільові ринки проекту «Східний Крим»,...
Цільові ринки проекту «Східний Крим», які були розглянуті раніше, як у зовнішньому, так І у внутрішньому середовищі проекту є чітко...

Звіт про пішохідний, туристський

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка