Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про роботу департаменту міжнародних зв’язків та інвестиційних проектів дніпропетровської міської ради

Звіт про роботу департаменту міжнародних зв’язків та інвестиційних проектів дніпропетровської міської ради

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗА 2012 РІК
Департамент міжнародних зв’язків та інвестиційних проектів міської ради протягом періоду, що аналізується, здійснювало свою діяльність в рамках Муніципальної програми розвитку міжнародних зв’язків та підвищення інвестиційної привабливості міста м. Дніпропетровська на 2012 – 2016 роки, основними завданнями якої є:

 1. підвищення конкурентних переваг міста в залученні іноземних інвестицій;

 2. створення системи максимального сприяння підприємствам та організаціям міста щодо залучення іноземних інвестицій; покращення зовнішнього іміджу міста, розвитку міжнародних та побратимських зв’язків;

 3. формування місцевої інфраструктури залучення інвестицій;

 4. залучення іноземних інвестицій та кредитів до економіки міста і для впровадження важливих міських програм та проектів;

 5. розвиток торговельно-економічного співробітництва на міжнародному рівні;

 6. розвиток міжнародних та побратимських зв’язків міста Дніпропетровська.
 1. Аналіз основних показників зовнішньоекономічної діяльності у м. ДніпропетровськуЕкономічна ситуація і перспективи розвитку будь-якого регіону характеризуються станом і активністю інвестиційної діяльності, інтенсивністю і розмірами вкладених капіталів. Оскільки у світі існує гостра конкурентна боротьба за залучення інвестицій, потенційні інвестори шукають найбільш вигідних можливостей для вкладання капіталу.

Місто Дніпропетровськ постійно проводить активну роботу щодо пошуку фінансових ресурсів для реалізації вкрай необхідних інвестиційних проектів для міста. Для реалізації таких проектів місто не в змозі самостійно акумулювати кошти – необхідна підтримка держави та залучення кредитних ресурсів, в тому числі іноземних, адже інвестиції мають значний вплив на формування темпів економічного зростання та добробуту населення міста.

Згідно з даними міжнародних експертних досліджень, за останній рік Україна залишила позаду півтора десятка країн у рейтингу створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Саме про це свідчать результати моніторингу Світового Банку Doing Business Report – 2013, що протягом 2012 року Україна піднялася з 152 місця до 137. Всього ж у рейтингу налічується 183 країни. Позитивні зміни у житті українського бізнесу іноземні експерти пояснюють, в першу чергу, новаціями в податковій сфері.

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку міста Дніпропетровська прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.12 склав 2213,2 млн. дол. США, що становить 99,5% до обсягів інвестицій на початок 2012р.

Капітал нерезидентів збільшився з Нідерландів на 8,2 млн. дол., Естонії – на 6,5 млн. дол., Швейцарії – на 6,2 млн. дол., Австрії – на 4,5 млн. дол., але зменшився з Кіпру на 16,3 млн. дол., Віргінських Островів – на 13 млн. дол., США – на 3,1 млн. дол.

Приріст іноземного капіталу на 1 жовтня 2012р. спостерігався у промисловості – на 100,5 млн. дол., фінансовій сфері – на 42 млн. дол. Проте відмічено зменшення іноземних вкладень в операції з нерухомістю на 107,7 млн. дол., торгівлю – на 30,3 млн. дол., транспорт та звязок – на 16,4 млн. дол.

В економіку міста прямі інвестиції залучено з 51 країни світу. З країн ЄС отримано 1846 млн. дол. (83,4% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу – 348,4 млн. дол. (15,7%), з країн СНД – 18,8 млн. дол. (0,9%).

Основними країнами-інвесторами у січні–вересні 2012р. були Кіпр – 1545,1 млн. дол., Віргінські Острови (Брит.) – 179,5 млн. дол., Угорщина – 74,6 млн. дол., Німеччина – 54,7 млн. дол., Австрія – 54 млн. дол., Багамські Острови – 44,5 млн. дол., Естонія – 42,3 млн. дол., Велика Британія – 36,4 млн. дол., США – 32,5 млн. дол.

Значні обсяги іноземних інвестицій внесено у підприємства, пов’язані з фінансовою діяльністю – 556,6 млн. дол. (25,2%), що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 463 млн. дол. (20,9%), торгівлі – 394,6 млн. дол. (17,8%). До підприємств промисловості вкладено 651 млн. дол. (29,4% загального обсягу), у тому числі переробної – 536,7 млн. дол. (24,3%), у виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 113,7 млн. дол. (5,1%), добувної промисловості – 0,6 млн. дол. (0,0%). Серед підприємств переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій зосереджено у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – 345,5 млн. дол. (15,6% обсягу прямих інвестицій), у хімічній та нафтохімічній промисловості – 122,2 млн. дол. (5,5%) та на підприємствах по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 26,4 млн. дол. (1,2%).

В економіку країн світу 11 підприємствами міста спрямовано 139,1 млн. дол. США прямих інвестицій. Значні обсяги акціонерного капіталу внесено до Латвії, Російської федерації та Грузії (99,6% загального обсягу).

Основні показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності м. Дніп-ропетровська на 2013-2015 роки розроблені з урахуванням загальнодержавних тенденцій у сфері економічного розвитку, фактичних даних за 9 місяців поточного року, тенденцій, що склалися у місті та регіоні в цілому та прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки, затверджених постановою КМУ від 31.07.11 № 907 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2011 р. N 1216).
Дані щодо обсягу інвестицій сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Дані про прямі іноземні інвестиції в місто є попередніми і використовуються Національним банком України для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.

При розрахунку прогнозних показників зовнішньоекономічної діяльності міста Дніпропетровська за основу було взято показники як оптимістичного так і песимістичного сценарію відповідно до наступних причин:

 • Підвищення конкурентних переваг міста у залученні іноземних інвестицій.

 • Покращення зовнішнього іміджу міста, розвитку міжнародних і побратимських зв’язків, торговельно-економічного співробітництва на міжнародному рівні шляхом проведення форумів, ділових зустрічей та промо-днів м. Дніпропетровська та Дніпропетровського регіону в цілому за кордоном.

 • Затвердження плану Стратегічного розвитку м. Дніпропетровська до 2020 року (рішення міської ради від 28.12.11 № 39/19).

 • Присвоєння у 2012 році кредитного рейтингу міста: В прогноз /Стабільний/ та рейтингу по національній шкалі uaA-. У порівнянні з 2011 роком – рейтинг міста залишився без змін, але є на позицію вище 2010 року.

 • Включення м. Дніпропетровська до числа пріоритетних міст України для впровадження національного проекту «Технополіс – створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій».


Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста

у сфері зовнішньоекономічних відносин


Показники


Одиниця виміру

2011 рік факт

2012 рік очікуване виконання

2013 рік прогноз

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком, всього на кінець року

Млн. дол. США

2 225,4

2 256,9

2 543,5

- порівняно з попереднім роком

%

142,5

101,4

112,7

у тому числі: іноземні інвестиції за рік

Млн. дол. США

663,5

31,5

286,6

Обсяг експорту товарів

Млн. дол. США

2 432,5

2 596,1

2 762,0

- порівняно з попереднім роком

%

125,0

106,7

106,4

Обсяг імпорту товарів

Млн. дол. США

3 581,1

3 940,0

4 210,0

- порівняно з попереднім роком

%

110,6

110,0

106,9
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення міської ради від 25. 02. 2016 року №192 Порядок підготовки...
України від 30 листопада 2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади,...

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Відділення історія секція «Археологія» Кілімнік Михайло Вадимович
Кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Наказ
Міністерства №1/9-74 від 28. 01. 2014р. «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх...

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим...
Тернопільської міської ради Тернопільської області вул. Грушевського, 3, м. Тернопіль, 46001, тел. 52-13-17, 52-68-50, 52-38-92

«тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 тернівської міської...
Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. В розробках уроків використовуються...

Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради Київської області...
Керівник: Яременко Людмила Петрівна, учитель географії, керівник туристсько-краєзнавчого гуртка Білоцерківського колегіуму Білоцерківської...

Звіт директора Гайворонського
...

Запорізький навчально виховний комплекс №67 Запорізької міської ради...
Місце роботи: Запорізький навчально – виховний комплекс №67 Запорізької міської ради Запорізької областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка