Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта»

Звіт про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта»Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142

еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради

вул. Замполіта Бєляєва,2, м. Дніпропетровськ, 49080, тел.38-27-65, факс 38-23-19

е-mail: sz142@dnepredu.dp.ua, код ЄДРПОУ 25756532
ЗВІТ

про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи

за проектом «Випереджаюча освіта»

Тема експериментальної роботи: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на період 2009-2015 роки.

Мета експериментальної роботи: створення освітнього середовища, в якому здоровий спосіб життя стане не тільки свідомою потребою кожної людини, а й мірилом її освіченості, загальної культури, шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізація інтелектуального потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності особистості.

Завдання:

 • допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

 • зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді,  запровадження  здоров’єзберігаючих  технологій освітнього процесу.

 • оптимізація взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу і природи, вироблення вмінь активно цілеспрямовано впливати на природне середовище, не завдаючи йому шкоди, через еколого-економічну освіту, для сталого гармонійного екологічно безпечного розвитку суспільства.

 • розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;

 • виховування поведінки та стилю життя, необхідних для

забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).

Школа працює за програмою Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу». Організована робота за новою структурою річного плану: проектами, модулями і міні-модулями.

В рамках проекту річного плану «Кроки в майбутнє» педагогічний колектив прагнув реалізувати мету:

 • створення належних умов для інтелектуального розвитку учнів на засадах формування практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої освіти;

 • розвиток загальної креативності учасників навчально-виховного процесу - активізація інтелектуального потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності особистості.

Одним з модулів цього проекту є: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства».

Календарний план модуляз/п

Вид роботи


Зміст роботи


Дата виконанняЗасідання методичної ради


Мета і завдання роботи над ІІ етапом науково-експериментальної роботи за проектом "Випереджаюча освіта для сталого розвитку" по темі "Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства"

11.09.2012
Апробація моделі

Здійснити апробацію Концепції моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України

Протягом рокуМетодичні засідання

На засіданнях педагогічних рад, нарад при директорі вивчити:

- проблеми культури спілкування, соціальної адаптації учасників НВП;

- шляхи формування духовності та толерантності у взаємовідносинах молоді;

- шляхи формування відповідальної, стратегічно орієнтованої та гуманоцентричної поведінки сучасної молоді.

Протягом рокуОрганізація і контроль

Продовжити роботу в напрямку експерименту:

 • пошуково-дослідницького товариства учнів;

 • Лабораторії невирішених проблем;

 • еколого-економічної служби школи;

 • школи зміцнення здоров'я;

 • творчої групи високої педмайстерності

Протягом рокуОрганізація і контроль

Через роботу ПМК, тв..груп, служб школи забезпечити усвідомлення:

- мети існування людини у світі;

- сенсу екологічно врівноваженого та відповідального способу життя, потреби у самопізнанні;

- розуміння взаємоповязаних екологічних, соціальних та економічних чинників сталого розвику, пріоритету стратегічного мислення заради стабільного майбутнього.

Протягом рокуНарада при директорі


Управління Державним стандартом початкової загальної освіти і умови досягнення успішності на шляху в майбутнє

26.09.2012
Засідання атестаційної комісії

Науково-методичний супровід самоосвіти педагогів

15.09.2012
Засідання методичної ради

Презентація програми розвитку школи на 2012-2017р.р.

24.10.2012
Засідання лабораторії невирішених проблем

Круглий стіл «Яка має бути дисципліна під час уроків»

03.10.2012
Засідання еколого-економічної служби

Круглий стіл «Економіка в моєму житті?»

09.10.2012
Засідання ПДТ учнів

Круглий стіл «Історія нашого краю»

23.10.2012Педагогічна рада

«Вільний вибір людини – основа розвитку особистості»

07.11.2012
Організація і контроль

Залучення учасників НВП до складання, обґрунтування проектів практичної реалізації принципів сталого соціально-економічного та екологічного розвитку суспільства

Протягом рокуЗасідання атестаційної комісії

Захист вчительських проектів:

- «Енергозберігаючий менеджмент»;

- « Від екології довкілля – до екології душі»;

- «Твоє життя – твій вибір»

- “Цікавий світ навколо нас”;

- "Формування екологічного світогляду та екологічної культури у контексті реалізації принципів сталого розвитку"

21.11.2012
Нарада при директорі

Безпритульність та бездоглядність дітей – шлях до правопорушень

19.12.2012
Семінар-практикум

«Працюємо на випередження» (за програмою «Персонал»)

06.12.2012
Засідання творчої групи високої педмайстерності

Культура вчителя. Професіоналізм та етична поведінка вчителя


12.12.2012
Засідання служби зміцнення здоров*я

Домашне насильство, як захистити себе


04.12.2012
Засідання ЛНП Педагогічні читання

«Актуальні питання виховання та навчання дітей, які підіймав А.С.Макаренко»

05.12.2012
Засідання еколого-економічної служби

Ток-шоу «Слідами цивілізації»


18.12.2012
Індивідуальна робота

Забезпечити зростання освіченості учасників НВП у питаннях природозбереження та стабільного соціального існування

Протягом рокуПедагогічні читання

Ціннісна спрямованість та зміст освіти сталого розвитку

15.02.12
Нарада при директорі

Формування цілісного ставлення до здорового способу життя у школярів в сучасній виховній системі.

20.02.2013
Семінар-практикум

«Щоб не опинитися в складних життєвих ситуаціях»

30.01.2013Засідання методичної ради

Ділова гра – диспут «Самоосвіта педагога; самоціль чи необхідність?»

13.02.2013
Дослідження

Провести дослідження рівня освіченості вчителів, їх творчого потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту.

Березень 2013Моніторинг

Моніторинг якості еколого-економічних освітніх процесів у навчальному закладі:

 • знань, вмінь і навичок учнів;

 • вихованості учнів

Березень 2013Педагогічна рада

Громадсько-активна школа – результат творчої співпраці батьків та вчителів

10.04.2013
Семінар-практикум

«Моніторинг ефективності виховного процесу» (за програмою «Універсал»)

24.04.2013
Організація і контроль

Впроваджувати в НВП основні методи формування комплексу ціннісних настанов та життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку

Протягом рокуЗасідання служби зміцнення здоров*я

Конференція «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування»

05.03.2013
Засідання еколого-економічної служби

Конференція «Екологічні проблеми міста»


12.03.2013
Звіт

- «Екологічної варти»;

- «Добрик-Всесвіт»;

- ХУОП

12.03.2013
Наказ


Формування наукового світогляду і критичного мислення на уроках природничого циклу

25.04.2013
Засідання ПМК


Формування співробітництва вчителя, батьків та учнів у процесі навчання

02.04.2013
Дослідно-експериментальна робота

Залучення учнів до участі в дослідно-експериментальній роботі щодо розв'язання глобальних екологічних проблем, проблем енергоспоживання, культури поведінки

Протягом рокуНарада при директорі

Розвиток та виховання творчої особистості

Квітень-травень 2013Звіт еколого-економічної служби

Звіт про пізнавально-практичну дослідницьку та природо-охоронну діяльність учнів

21.05.2013
Засідання методичної ради


Звіт-презентація ПМК, творчих груп, служб школи шляхів реалізації державної політики в галузі "Освіта" на сучасному етапі модернізації галузітворчих груп, служб школи, ПМК

22.05.2013
Розгорнутий звіт

 Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Освіта для стійкого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

Створена цілісна система роботи школи, яка спрямована на забезпечення розвитку економічного, екологічного та соціального аспектів випереджаючої освіти для сталого розвитку.

З метою формування надпредметних знань умінь і навичок на основі розуміння основних законів екології та концепції сталого розвитку у 2012-2013 н.р. за рахунок варіативних годин викладається в 1-4 класах - екологія, «Основи споживчих знань»; в 5-9 класах - забезпечується допрофільна підготовка з предметів математика, економіка, екологія, читається спецкурс „Уроки для сталого розвитку”; 10-11 класи - природничо-математичного напрямку, математичного та екологічного профілів.

Система роботи школи на основі навчально-виховних проектів включає цілеспрямовану діяльність:

 • предметних методичних комісій, які забезпечують інтеграцію основних компонентів освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес, результатом роботи є розроблені проекти: "Формування екологічного світогляду та екологічної культури у контексті реалізації принципів сталого розвитку", «Енергозберігаючий менеджмент», «Цікавий світ навколо нас», «Від екології довкілля - до екології душі», «Твоє життя – твій вибір».

 • творчих груп школи:

 • високої педмайстерності – метою діяльності якої стало утвердження авторитету й престижу педагогічних працівників, постійне зростання їхньої педагогічної майстерності. Актуальною є проблема створення сприятливої атмосфери для розвитку й самовдосконаленню як учнів, так і вчителів, формування в них на основі глибоких і міцних знань самостійності мислення, здатності збирати, аналізувати інформацію, приймати адекватні рішення, ставити перед собою завдання та оптимально їх розв’язувати. На засіданнях розглядались питання «Інноваційні технології креативної освіти, розвитку творчого потенціалу учнів», проводилось дослідження розуміння взаємопов’язаних екологічних, соціальних та економічних чинників сталого розвитку, пріоритету стратегічного мислення заради стабільного майбутнього

 • лабораторія невирішених проблем (спільні засідання членів методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів) на засіданнях вивчала спадщину А.С.Макаренко, піднімала питання дисципліни, шукали причини протиправної поведінки учнів у школі, поза школою, вдома

 • служб школи:

на засіданнях, круглих столах, диспутах, конференціях еколого-економічної служби обговорювалися питання «Економіка в моєму житті», «Екологічні проблеми міста», «Громадська позиція молоді в екологічному стані довкілля”, ток-шоу «Слідами цивілізації».. Учні школи підготували і захистили дослідницькі проекти «Увага – побутове сміття», «Проблеми безпритульних тварин», «Фотоіндикація»;

 • служба зміцнення здоров’я розв’язувала питання: на конференції - «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування», на круглих столах обговорювали «Гендер в сімї, на роботі, в політиці», провели диспут «Цигарка – ворог, зброя проти неї – твоя воля», тренінгові заняття «Хай планета наша чиста розцвітає людям на добро», «Щоб не опинитися в складних життєвих ситуаціях», «Психологія конфлікту».

Екологічний сектор учнівської ради школи активний учасник:

- акцій , конкурсів Всеукраїнської екологічної Ліги - «Збережи ялинку», «Прибери планету», «Наша допомога птахам», «Збережи першоцвіти», «Джміль та бджілка», «Молодь за стале економічне майбутнє» (в рамках фонду розвитку водоочисних технологій, Всеукраїнська толока;

- шкільних конкурсів: «Екологічна казка», «Осінній вернісаж», «Комп’ютерного малюнка»;

- традиційно проводить виставки екологічних поробок з побутових відходів.

Плідно працює Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта», спільна праця з місцевим осередком Екологічної ліги забезпечує виховання екологічної свідомості всіх жителів масиву, бажання зробити так, щоб здорове довкілля стало не тільки потребою для кожного мешканця житлового масиву Фрунзенський, а й мірилом її освіченості та культури.

Найважливішою формою роботи з дітьми є проведення олімпіад, на яких повною мірою виявляються найбільш здібні і обдаровані діти. У поточному році 42 учні стали переможцями районних відбіркових турів предметних олімпіад з базових дисциплін, 24 – призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, серед них з екології – 2 учні, з економіки - 3 учні, географії – 2 учні, біології -1 учень.

Учень 11 класу посів ІІІ призове місце у ІІІ ( обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки.

Самореалізацією творчого потенціалу, засобом розвитку мислення, визначенням навчального й соціального статусу особистості є дослідницька діяльність старшокласників. З метою створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, завдяки їхній участі у науково-експериментальній, пошуково-дослідницькій роботі в різних галузях науки працює пошуково-дослідницьке товариство «Ерудит». Питання, які учні піднімали, захищаючи на засіданнях пошуково-дослідницького товариства формують в учнів самостійність в постановці, розв’язанні обраної проблеми, в пошуках практичного застосування здобутих результатів. У поточному році 16 учнів підготували та захистили свої роботи. Серед кращих робіт можна виділити роботи «Стан твердих побутових відходів на ж/м Фрунзенський», «Вивчення санітарно-гігієнічних властивостей кімнатних рослин», «Оцінка атмосферного забруднення по стану хвої сосни звичайної», «Сміттєспалювальні заводи на Україні», «Енергетичні напої: енергія чи шкода», «Дослідження якості питної води».

Заслуговують увагу роботи учнів з енергозбереження «Проблеми пошуку нових екологічно-чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні”», «Енергозберігаючі технології на Україні”, «Вчимося заощаджувати енергію”, „Ощадливе використання електроенергії”, „Енергозбереження і охорона довкілля” , „Що маємо – не дбаємо, а втративши плачемо”.

Традиційними стали тижні «Енергозбереження»; в 2012-2013 н.р. в рамках тижня проведено:

 • круглий стіл „Погляд у майбутнє, диспут «Шляхи збереження енергоносіїв”, конференція „Квартира - освітлювальна мережа. Будова електричної лампи розжарювання» , ділова гра „Громадська приймальня”;

 • виховні години „Виховуємо бережливість; заощаджуємо енергію, цінуємо кожний кіловат”, „Роль енергетики в нашому житті”,;

 • огляд-конкурси інформаційних комп’ютерних робіт, малюнків, газет, плакатів, бюлетенів „Енергозбереження. Що я для цього роблю”;

 • відкриті уроки з математики „ Розв'язування задач по темі енергозбереження”; „Урок-подорож до країни енергетики”; „Цілі вирази в енергозбереженні”, з фізики урок-конференція „Проблеми сучасної електроенергетики”; з хімії „Хімія в енергозбереженні”; „Роль хімії у розв’язуванні енергетичної проблеми», з географії „Практична робота „Світові ресурси. Ресурсозабезпеченість”;

 • анкетування учнів „Можливі шляхи економії електроенергії вдома”;

 • вчителі впроваджують власні проекти „Турботлива флора” „Цікавий світ навколо нас”, „Від рослини до людини”; «Енергозберігаючий менеджмент»;

 • учні розробляють і впроваджують власні проекти «Дослідження і шляхи збереження електроенергії вдома», «Енергозбереження в нашій школі»

В 2012-2013 році школа стала переможцем Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел” на яку було представлено: «Фіторізноманіття природних комплексів річки Чаплинка та проблеми їх заповідання», «Оцінка екологічного стану озер Лівобережжя Дніпра в межах Дніпропетровська за складом макрофітів», «Стан річок, озер Дніпропетровщини та їх відродження».

Структура управління школою забезпечує взаємозв’язок і взаємодію всіх підструктур в навчально-виховному процесі. Комплекс практичних заходів по впровадженню наукових досягнень, інноваційних ідей в практику педагогічної діяльності вчителів, вивчення та пропагування перспективного педагогічного досвіду, неперервність підвищення кваліфікації, розвиток пед.майстерності, компетентності і творчих пошуків нових педагогічних прийомів у підвищенні ефективності НВП забезпечує науково-методична рада. На її засіданнях розглядались питання: «Людина – це найвища світова цінність, вона унікальна тому необхідно визначити автономію кожної людини її право на визначення особистого життя», «Самоосвіта педагога; самоціль чи необхідність» , звіт про роботу «Екологічної варти», дитячої організації «Добриків», ХУОП.

Для впровадження в практику освітньої діяльності основних стратегій екологічної освіти відпрацьовані педагогічні технології розвитку індивідуальної компетентності вчителя, основними формами якої є нестандартні за формою проведення педагогічних рад, нарад при директорі, педагогічні читання: «Ціннісна спрямованість та зміст освіти сталого розвитку», «Громадсько-активна школа – результат творчої співпраці батьків та вчителів», що забезпечує комплексний підхід до формування еколого-економічної та соціальної культури педагога.

Зростання ролі творчої особистості педагога, як провідника системи освіти для сталого розвитку, відбувається зокрема шляхом його індивідуальної науково-методичної роботи. Певні ідеї, форми та методи організації навчально-виховного процесу представлені вчителями, які атестуються, на засіданнях атестаційної комісії: «Інновації в організації дослідницької діяльності учнів», Використання інтерактивних технологій та впровадження технології ООЖН при викладанні «Основ здоров’я»”, «Проблемна технологія у викладанні біології» та інші.

Забезпечена перепідготовка педагогічних кадрів у царині освіти для сталого розвитку всіх (4) членів адміністрації, а також 3 вчителів.

З метою обміну передовим педагогічним досвідом вчителі школи взяли участь у роботі:

 • директор школи Л.В Хмеленко:

 • серпнева конференція «Використання інноваційних технологій в освітній діяльності навчальних закладів», виступ з теми «Організація інноваційної діяльності спеціалізованої школи еколого-економічного профілю»;

 • на ІІІ обласній науково-практичній конференції в ДОІППО «Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентнісного підходу» з питання «Система педагогічного моніторингу якості освіти»;

 • заступник директора з навчально-виховної роботи Данюшина Л.М.:

- звітувала про проходження педагогічного практикуму «Створення системи моніторингу якості загальної середньої освіти»;

- виступала на Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Кіровоград) «Інтеграція освітньо-виховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України», з теми «Створення системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста»;

- виступала на Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Київ) «Особливості управління сучасною школою у контексті освіти для сталого розвитку»

 • заступник директора з навчально-виховної роботи Іванова С.А.:

 • учасник науково-практичної конференції «Школи сприяння здоров’я»;

 • виступала на презентації Дніпропетровського регіонального центру обдарованої дитини Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України , з теми «Система роботи з обдарованими дітьми»

 • вчитель фізики Тереб Л.В. - учасник роботи обласного круглого столу «Формування екологічно-компетентної особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку», виступ з теми «Екологічні дослідження в учнівських проектах»

 • вчитель біології Петлюра Г.В. – учасник обласного семінару-практикуму, виступ з теми «Формування екологічної культури учня засобами шкільної освіти».

Досвід роботи вчителів, щодо впровадження в практику освітньої діяльності основних стратегій екологічної освіти висвітлено в науково-методичних посібниках 2011р., 2012р. /Випуск1, 2/ За наук. ред. Н.Б.Гонтаровської. - Дніпропетровськ: (статті: «Вдосконалення навиків конструктивної взаємодії», «Громадське виховання школярів як пріоритет діяльності навчального закладу», «Сім’я і школа в рамках діяльності громадсько-активної школи», «Використання проектно – дослідницької діяльності при викладанні біології»).

Багатогранна еколого-просвітницька діяльність прослідковується в роботі редакційної служби, (щоквартально в інформаційно-методичному шкільному виданні «Педагогічна поема» висвітлюється життя учнівського і вчительського колективів з їх досягненнями та проблемами).

Педагогічний колектив залучено до проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів" з 2013-2014н.р..

Подано заявку на участь:

 • у Проекті «Енергоефективні школи», що упроваджується ВБО «Інститут місцевого розвитку» за фінансування компанії ДТЕК;

 • Міжнародному проекті «Освіта для сталого розвитку в дії».

В рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх» створено і апробовано електронні уроки:


Створені комп’ютері презентації, відеофільми, Вчительські проекти, вчитель-новатор, творчий вчитель-обдарований учень ,
Вчитель-новатор Учнівська Рада СШ№ 142 представляє свій екологічний проект за темою «Сучасне місто – територія Extreme». «Проектне навчання - засіб розкриття творчих здібностей учнів» "Твоє життя – твій вибір"Твоє здоровя в твоїх руках що для нас здоровя енергозберігаючий менеджмент «Дружба -велика силп» Формування екологічного світогляду та екологічної культури у контексті реалізації принципів сталого розвитку"
Теми самоосвіти «Впровадження проектної технології для розв’язання пізнавальних завдань» «Створення і реалізація умов для розвитку творчого потенціалу молодшого школяра» «Інновації в організації дослідницької діяльності учнів»

Школа _____________________________________________________________
Індикатор

Стартовий етап

Етап активної діяльності

Етап творчого розвитку ідеїШкільна концепція
Освітня програма
Особистісно-зорієнтовне навчання
Технології і методи навчання
Виховна робота і неформальна освіта
Предметне освітнє середовище
Пришкільна ділянка
Доступність освітніх ресурсів
Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Роль школи в місцевій громаді
Участь в соціальному житті мікрорайону
Роль місцевої громади в освітньому процесі у школі
Інтеграція школи до світового співтовариства
Освітній моніторинг
Підвищення кваліфікації та обмін інформацією
Мінімізація відходів
Економія ресурсів
Вибір матеріалів та обладнанняПерспективний педагогічний досвід із запровадження “наскрізного навчання” (дод.1)

Додаток 1

Предмет

Клас

Тема:

Аспект СР

Зміст завдання:

(Проблемні питання, завдання)

Тема СР:

Інформація, ілюстрація
Коментарі
Автор

 • Предмет – назва предмету

 • Клас – номер класу

 • Тема уроку – тема відповідно до програми

 • Аспект сталого розвитку в символах – екологічний, – економічний, – соціальний

 • Тема СР – тема сталого розвитку (проблема)

 • Інформація, ілюстрація – додаткова інформація, яка стосується змісту завдання (з основних і додаткових джерел)

 • Зміст завдання – текстова задача, ситуативна задача, питання дилетанта тощо

 • Коментарі – роз’яснення, поради з виконання завдань в контексті СР, рекомендації з форми організації діяльності, передбачувані відповіді учнів

 • Автор – ПІБ, місце роботи розробки карточки-завдання.

СПИСОК

предметних циклів

з запровадження «наскрізного навчання» з освіти для сталого розвитку

3 клас - рідний край, екологічний компонент Бондаревська І.М.

4 клас – математика, економічний компонент Нецька Л.В.

5 клас – німецька мова, соціальний компонент Астафурова М.В.

6 клас – основи здоров’я , екологічний компонент Байдуж Л.О.

9 клас – фізика, економічний компонент Тереб Л.В.

10 клас – біологія, екологічний компонент Петлюра Г.В.

10 клас – українська мова, екологічний компонент Скоробогатова О.А.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!
Строк реалізації проекту повинен закінчуватись не пізніше 30 червня 2017 р. + 2 місяці відводиться для розгляду та оцінки фінальних...

Звіт про виконання великого проекту
Документи, які повинні бути представлені після закінчення програми, в терміни, зазначені в Угоді про надання гранту

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю
«Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією...

Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)
Наша школа – це держава в держави, зі своїм Статутом, емблемою, Гімном, учнівським самоврядуванням. У школі існує дитяча організація...

Наказ
...

Програма ухвалена секцією післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної...
Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної...

Звіт методичної роботи за
Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних...

Працевлаштування учнів 11- мт
Факультет: Природознавства, здоров`я людини І туризму Галузь: Педагогічна освіта Напрям: корекційна освітаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка