Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку

Тема уроку
Тема № 10 : Переваги та загрози глобалізації ( 2 год.)
Тема уроку : Зміст глобалізації та її основні причини.
Мета: Розкрити суть міжнародних відносин, узагальнити знання учнів про глобальні проблеми людства, вияснити причини їх виникнення, наслідки; розвивати навички аналізу, узагальнення, пошуку причинно-наслідкових зв’язків, застосовувати отриманні знання в конкретних життєвих ситуаціях; виховувати учнів в дусі патріотизму національної свідомості та гідності; продовжувати формувати навички роботи з додатковими джерелами інформації; розвивати інтерес до економіки.

Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
Тип уроку: урок бесіда
Обладнання : «Політична карта світу», глобус, опорні схеми, ПК, презентація, мультимедійний проектор, наліпки для оцінювання, опорний конспект, шаблон для зворотного зв’язку, шаблон для домашнього завдання.

Хід уроку:

І. Організаційна частина уроку (учитель повідомляє тему, план уроку, мету уроку).

План уроку:

І. Фактори глобалізації

ІІ. Економічні проблеми;

ІІІ. Соціальні проблеми;

ІV. Екологічні проблеми

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

 1. Гра «Хто хутче?» робота с термінами ГЛОБАЛИЗАЦІЯ

Якщо глобальні проблеми вчасно не вирішити , вони можуть перетворитись не тільки в гальма розвитку суспільства, але й у вибухівку, яка спроможна підірвати основи його існування.
І. Фролов.
Під час бесіди з учнями з’ясувати,як вони розуміють вислів І. Фролова

Вступне слово викладача
Планета Земля існує мільярди років, історія людства нараховує лише 2-3 млн. Але людина- це особлива істота – вона може мислити й діяти.

Первинні знання були необхідні людям

 • Для того щоб вижити в сурових умовах (під час льодовика, поруч з хижими тваринами)

 • Пристосуватись до навколишнього середовища для захисту, захоплення нових територій.

Праця допомогла людині пройти складний шлях від палки-копалки до комп’ютера.

 • Ми можемо подолати земне тяжіння,

 • Вплинути на структуру ДНК

 • Замінити свої органи

 • Штучним шляхом створити нові органи і навіть організми.

Знання допомогли людині не тільки пристосуватися до природи, але й порушити її закони, змінити саму природу!!!

Сьогодні вплив людини на природу став настільки могутнім, що став небезпечним для природи і загрозливим для самого людства, саме тому сьогодні я хотіла би розглянути з Вами тему: «Переваги та загрози глобалізації»

Уже на початку ХХ століття людство зіткнулося з проблемами, що набувають величезного значення для долі людської цивілізації в цілому і називаються г л о б а л ь н и м и. До глобальних проблем належать такі, які зачіпають життєво важливі інтереси всіх народів та країн світу, катастрофічне середовища, повітряного басейну та океанів, вичерпання природних ресурсів, енергетичну, сировинну, продовольчу демографічну проблеми, поширення цілого ряду нових захворювань (зокрема найбезпечнішого з них – СНІДу) тощо.

Глобальні проблеми мають спільну об’єднуючу основу і загальнолюдський характер. Вони, як ми бачимо, пов’язані з різними сторонами життєдіяльності людської цивілізації – світовою політикою й економікою, міждержавними і міжнаціональними відносинами, екологічними та демографічним умовами існування людей.

На початку третього тисячоліття людство просто зобов’язане розв’язати ці животрепетні проблеми, бо вони створюють небезпеку самому життю людей. Розвиток науки і техніки, створення ядерної зброї призвели до того, що нині людина стала спроможна покласти край власному існуванню. Глобальні проблеми – це заряд страхітливої сили в умовах сучасної епохи, і їх усунення та розв’язання – завдання першочергового значення.
Тому сьогодні на уроці ми маємо розглянути такі питання:

«Чи здатне людство вирішати глобальні проблеми сучасності ? »

«Які шляхи розв’язання глобальних проблем Ви пропонуєте ?»

ІІІ. Основна частина уроку.

Актуалізація опорних знань та умінь.

Що таке глобальні проблеми?

Чому проблеми називають глобальними?

Глобальні проблеми – це суперечності у взаєминах людини і природи, а також у середині людського суспільства

Глобальні проблеми – слайд №2

Ознаки глобальних проблем:

 • Мають планетарний масштаб

 • Стосуються життєвих інтересів не окремих держав і регіонів, а людства взагалі.

 • Потребують негайного вирішення (колективного вирішення)

Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, соціальні та екологічні.

Слайд №3

Ш. Соціальні проблеми

Численні глобальні проблеми існують в галузі взаємовідносин між людиною і суспільством

До них належать: слайд

 • Проблеми охорони здоров’я (масові епідемії: пташиний, свинячий грип, чума, холера...) невиліковні хвороби: СНІД, Рак, гепатит, черевний тиф.

 • Освіта, культура (безграмотність, безробіття, криза духовної культури «сприяє» виникненню та поширенню наркоманії, алкоголізму, злочинності)

 • «демографічний вибух» (голод, бідність).

 • «демографічна криза»

Причини: слайд

 1. Низький економічний розвиток країн, нерозвинута галузь охорони здоров’я, особливо у слаборозвинутих регіонах світу.

 2. Екологічні проблеми (серцево-судинні і ракові захворювання)

 3. «Демографічна криза» - урбанізація розвинутих країн, зміна ролі жінки в житті суспільства

 4. Хвороби міграція населення під час стихійних лих й війн

 5. Сексуальна свобода, проституція, полігамія.

Наслідки слайд

«демографічний бум»

В 1990 році на Землі проживало 1,6 млрд. чоловік то в 1996 році вже 5,6 млрд.чоловік.

 • Особливо інтенсивно зростає населення країн що розвиваються в Азії, Африці, Лат. Америки (вони складають 2/3 населення Землі). До 2025р. Населення цих країн зросте на 3 млр...

 • Голод що становитиме 95% приросту населення світу.

 • У державах що не розвиваються масовий голод став хронічним, зараз на Землі голодують 1млрд. людей.

Зменшення населення – «демографічна криза»

В Україні смертність перевищує народжуваність. За рівнем смертності Україна посідає ІІ місце в Європі.

Поширення невиліковних хвороб

До них відносять: холеру, еболу, легіонилу, черевний тиф, гепатит, СНІД)

ХХ століття – вік нових мікробів

 • Щорічно 25% смертей на Землі трапляється через інфекційні захворювання

 • В Україні від СНІДу щорічно помирають 90 тис. Чоловік

 • Темпи поширення ВІЛ в Україні дуже високий, найбільше хворих налічується у Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі, Миколаєві, Одесі.

 • Сьогодні у світі – 36 млн. чоловік ВІЛ-інфікованих

 • Нині у світі приблизно 1млрд. Наркоманів

 • 30% населення світу – безробітні

 • млрд. – голодуючих, 1,5 млрд. знедолених

 • млрд. неграмотних живуть за «межею бідності»

 • млрд. Що живуть в умовах переселення

Завдання!!!

Що слід робити політикам, державам, людям, щоб розв’язати дану проблему? (заповнюють таблицю).

Які шляхи розв’язання проблеми Ви пропонуєте?

Орієнтовані відповіді учнів:

 • «Демографічний вибух»- проводити демографічну політику (Китай); пропаганда серед віруючих (про наслідки для людства); протизаплідні засоби; державні програми планування сім’ї;

 • «Демографічна криза» - піднесення економічного рівня країн, соціальний захист – гарантії (допомога при народженні).

 • Перехід до здорового способу життя;

 • Розвиток медицини;

 • Пропаганда здорового способу життя;

 • Боротьба з наркоманією, алкоголізмом, курінням;

 • Поліпшення екологічних умов.

І Економічні проблеми

До них належать: «Корисні копалини розміщені на Землі

 • Енергетична нерівномірно, тому майбутнє людства залежить

 • Сировинна від того, як країни зуміють»

 • Продовольча
Причини: слайд

  • недостатня кількість розвіданих запасів корисних копалин

  • нераціональне використання корисних копалин

  • вичерпність і невідновність мінеральних ресурсів.

Продовольча проблема викликала :

 • «демографічним вибухом » в країнах, що розвиваються

 • Постійне зростання потреб населення і відповідно зростання потреб в енергії у виробництві

 • Тільки 11.3% земної суші придатні до обробки

Наслідки: з кожним роком зменшується кількість земної суші – ерозія землі, забруднення хімічними сполуками….

 • вже доводиться експлуатувати родовища, які знаходяться у гірничо-геологічних умовах, у районах з екстремальними природними умовами (Сибір, пустелі Африки).

 • Постійне подорожчання сировини та енергії

У період 1945-1995 рр. людство видобуло стільки сировини, скільки за всю свою попередню історію.

  • Запасів алюмінію на Землі вистачить на 570р.

  • Заліза на 250; олова, міді, цинку – на 25-30 років

  • Золота, срібла, нікелю – на 50р.

  • Нафти і газу на 50-60 років

  • Енергетичний баланс світу на 60% складається з газу і нафти, запаси яких швидко вичерпуються

Наслідками продовольчої проблеми є голод.

   • Згідно з даними ФАО ОНН (продовольчої і сировинної організації ООН) нині на планеті голодують понад 500млн осіб, а ще 1млр. Осіб постійно недоїдають.

Це викликано тим:

 • 20 країн світу, що розташовані в саванах і напівпустелях знаходяться в «зоні голоду»

 • Темпи приросту населення у 2 рази перевищують виробництво продовольства

Проблема голоду:

 • Підвищення продуктивності обрубувальних земель, збільшення збору врожаїв

 • Використовувати біологічні ресурси Світового океану, адже в ньому видобувається 20% харчових білків тваринного походження.

Як на Вашу думку можна вирішити

Економічні проблеми сучасності…?

Що необхідно робить, щоб вирішити цю проблему,ваші пропозиції.

Запишіть.
Орієнтовна відповідь учнів:

 • перехід до матеріалу і енергозберігаючих технології (на ядерну енергетику)

 • заміна багатьох видив природних матеріалів на штучні і синтетичні.

 • Використання вторинних матеріалів: металобрухту, макулатури, пластмас (їх запас у багатьох країнах можуть компенсувати дефіцит природних ресурсів, а у старопромислових районах Західної і Східної Європи та США навіть перекрити місцеві потреби)

 • Використання альтернативних джерел енергії (передусім сонячної, вітрової, внутрішнього тепла Землі). Загальний вітроенергетичний потенціал Землі майже в 30 разів перевищує річне споживання електрики в усьому світі.

 • Використання енергії припливів і відпливів


Чи загрожують економічні проблеми Україні?
IV Екологічні проблеми

Екологічна криза – це реальність сучасного стану біосфери. НТП та НТР дав у руки людства величезні сили впливу на навколишнє середовище. Спрямовані на благо людства, ці сили водночас призводять до погіршення природи

До екологічних проблем належать:

 • Забруднення атмосфери

 • Забруднення гідросфери

 • Деградація земель (опустелювання і скорочення родючих земель)

Причини:

 1. Бурхливі темпи зростання виробництва

 2. Нераціональне природокористування

 3. Забруднення навколишнього середовища відходами виробництваНаслідки:

1. Забруднення атмосфери
Парниковий ефект смог озонові діри кислотні дощі штучна 1 радіація

а) штучна радіація виникає в результаті діяльності людини (промислові викиди; продукти згорання органічного палива, робота транспортних засобів; побутова техніка, атомна енергія). – радіоактивні елементи надходять в організм людини разом із водою, повітрям, харчовими продуктами - вони можуть накопичуватися тривалий час у різних органах людини і призводять до онкозахворювань.

б) парниковий ефект – це підвищення загальної температури на Землі. Причина це….

 • Зростання у повітрі вмісту вуглекислого газу СО2 (наслідок згоряння вугілля, нафти, газу);

 • Знищення лісу


Можуть бути затопленні такі міста: Сінгапур, Токіо, Рим, Лондон, Нью-Йорк
Вуглець в атмосфері діє як скло парника підвищення t на даний час на 1.5-20С ; до 2030 року очікується підвищення ще на 3-40С ;

 • глобальне потепління

 • танення льодовиківв) озонові дири. Забруднення атмосфери призводить до руйнації озонового шару, що знаходиться на висоті 20-50 км. від Землі.

У ХХ ст.. в озоносфері з’явилися «дірки» - Найбільша над Північними і Південними полюсами, над Австралією.

Озон захищає все живе на Землі від ультрафіолетового випромінювання Сонця, якщо озон і далі буде руйнуватись, то на Землі збільшиться рівень природної радіації.

г) смог – це скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери.

Причини смогу:

 • загазованість міст автотранспортом

 • шкідливі викиди промислових підприємств

Сприятливими умовами для смогу є сонячні літні вітряні дні, у сухому теплому загазованому повітрі з’являється прозорий туман, що подразнює очі, горло, призводить до астми. Смог виникає над усіма мегаполісами, в Україні загазовані міста – Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ.

д) кислотні дощі. Викиди шкідливих підприємств з’єднуються в атмосфері з водою й перетворюються на кислоти

Сьогодні будь-який дощ є кислотним

Кислотні дощі:

 • негативно впливають на шкіру і волосся людини

 • прискорюють корозію металу

 • руйнують вапно і мармур

 • окислюють ріки, ґрунти

 • призводять до загибелі риб і тварин.

2. Забруднення гідросфери

Вода є надзвичайно цінним елементом життя та існування всього живого на Землі. В результаті:

 • випробування ядерної зброї у Світовому океані;

 • великомасштабних аварій

 • забруднення нафтопродуктами

 • поховання радіоактивних відходів.

різко зменшились джерела питної якісної води. На сьогодні 83% населення планети не мають доступу до якісної води

 1. Забруднення довкілля.

Широке використання в господарстві і побуті виробів із пластичних синтетичних волокон (пакети, пл.. посуд, памперси, …) призвело до масового забруднення планети.

 1. Скорочення флори та фауни. Активна діяльність людей призвела до трансформації біосфери.

За останні 100р. зникли 140 видів птахів, понад 100 видів тварин, зникнення загрожує 25 тис. видам рослин.

Вчитель пропонує переглянути відеоролік, ставлячи питання перед учнями:

Чи загрожують екологічні проблеми Україні???

Демонстрація відеороліку (2 хв.)

Запитання

 1. Чи можуть екологічні проблеми призвести до загибелі людини? (так)

 2. Які шляхи вирішення екологічної проблеми Ви пропонуєте?

Орієнтована відповідь учнів:

  • Перехід до матеріалу і енергозберігаючих технологій

  • Раціонально використовувати природні ресурси

  • Відновлення лісів

  • Вдосконалення очисних споруд

  • Екологічний контроль над виробництвом , встановлення екологічних стандартів

  • Виховання екологічної культури у населення

 1. Що повинні робити пересічні громадяни, щоб запобігти екологічній катастрофі?

 • Усвідомити глибину проблеми

 • Виховувати у людей екологічну культуру, любов до природи

 • Пересісти на велосипеди

 • Приймати участь у зборі вторинної сировини (1 тонна макулатури = 17 деревам )

 • Економити енергію (1 ПК в «сплячому режимі» = 800 аркушів паперу, їх друк)

 • Не користуватися кондиціонером, парфумами, не палити, не смітити…

«Біосфера Землі – Будинок людства»

Наприкінці уроку я хочу звернутися до теми нашого уроку: «Переваги та загрози глобалізації» і запитати Вас:

1.В чому переваги глобалізації?

2.А які загрози несе цей об’єктивний процес?
3.Чи взаємопов’язані глобальні проблеми між собою???

4.Які із зазначених проблем на Вашу думку (є найважливішими) потребують негайного вирішення.

5.проблемне питання

Чи здатне людство вирішити глобальні

проблеми сучасності?

ІV Заключне слово вчителя:

Глобальні проблеми – це проблеми, що стосуються всього людства, кожної людини, Вас, мене. Від їх вирішення залежить доля всієї земної цивілізації, всього живого на Землі.

Тому я хотіла би завершити урок наступними рядками.

Ставтесь до природи не так,

ніби Ви отримали її у спадок від батьків,

а так, наче позичили її у дітей.

V Оголошення та аргументація оцінок.

VІ Домашнє завдання

1) У робочому конспекті учнів, кожному заповнити графу «Шляхи розв’язання »

2) Виконати творче завдання.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Уроку Тема, зміст уроку
Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні організації

Уроку тема уроку
...

Уроку Тема, зміст уроку
...

Уроку тема уроку
Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка