Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Структура річного плану Структурування річного плану за видами діяльності

Структура річного плану Структурування річного плану за видами діяльності

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Планування роботи школи на навчальний рік / Укладач В. Уруський

Педагогічний дайджест

Планування роботи школи на навчальний рік*

Структура річного плану

Структурування річного плану за видами діяльності:

 • діагностико-корекційна діяльність;

 • пізнавальна діяльність;

 • розвиваюча діяльність;

 • ігрова діяльність;

 • наукова діяльність;

 • трудова діяльність;

 • управлінська діяльність тощо.

Структурування річного плану за колективами:

 • система роботи з педагогічними кадрами;

 • система робот з учнями;

 • система роботи з батьками і громадськістю;

 • система роботи з керівниками школи тощо.

Структурування річного плану за напрямками діяльності:

 • Робота із забезпечення обов’язкової освітньої підготовки учнів. соціальний захист школярів.

 • Система позакласної виховної роботи з учнями.

 • Спільна робота школи з батьками і громадськістю.

 • Система внутрішньо шкільних заходів.

Варіанти структурування річного плану роботи школи:

За рекомендацією
Т.І. Шамової

 1. Короткий аналіз підсумків року і нові завдання.

 2. Здійснення всеобучу.

 3. Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.

 4. діяльність шкільного колективу щодо удосконалення трудової підготовки учнів.

 5. Робота школи, сім’ї, громадськості щодо виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. Школа як центр виховної роботи в мікрорайоні.

 6. Робота з педагогічними кадрами.

 7. Система внутрішньо шкільного контролю.

 8. Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

 9. Організаційно-педагогічні заходи.

За рекомендацією
І.П. Жерносіка

 1. Вступ.

 2. Діяльність педагогічного колективу із залучення молоді мікрорайону до навчання.

 3. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.

 4. Організація трудового навчання, виховання і професійної орієнтації.

 5. Робота з педагогічними кадрами.

 6. Підвищення ролі громадськості в житті школи. координація шкільного управління.

 7. Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази школи.

За рекомендацією
В.П. Семенова

Вступ (аналіз підсумків і завдання на новий навчальний рік).

 1. Організаційно-педагогічні заходи.

 2. Навчально-методична робота.

 3. Виховна робота з учнями.

 4. Система внутрішньо шкільного контролю.

За структурою
Закону України „Про середню
освіту”

Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту.

 1. Характеристика навчального закладу.

 2. Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік.

 3. Організація навчально-виховного процесу.

 4. Учасники навчально-виховного процесу.

 5. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти.

 6. Організація контролю та керівництва освітнім закладом.

 7. Науково-методичне забезпечення.

 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база.

 9. Міжнародне співробітництво.

За рекомендаціями
М.М. Тураша,
М.В. Галецького,
О.Л. Сидоренка

 1. Аналіз підсумків навчального року. Пріоритетні цілі школи на новий навчальний рік.

 2. Організація роботи школи.

 3. Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.

 4. Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів.

 5. Позакласна та позашкільна вихована робота з учнями. організація духовно повноцінної життєдіяльності дітей та підвищення їх особистого статусу.

 6. Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. наукова та методична робота з кадрами.

 7. Охорона здоров’я і життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки і охорони праці. оздоровлення учнів.

 8. Заходи щодо подальшого покращення використання та зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

 9. Фінансово-господарська діяльність.

 10. Спільна робота школи, сім’ї та громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення.

 11. Організаційна та контролююча діяльність керівників школи.

 12. План роботи школи на навчальний рік. Пояснювальна записка до нього.

Структура розділу річного плану
”Педагогічний аналіз за минулий рік”
*

з/п

Показники блоків діяльності

Критеріальний опис показників

1.

Освітня діяльність.

 • Рівень задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків.

 • Виконання навчальних планів і програм.

 • Вивчення стану викладання навчальних предметів.

 • Рівень навчальних досягнень учнів у динаміці (за класами, за паралелями, за предметами).

 • Робота з обдарованими (олімпіади, МАН, конкурси).

 • Робота з учнями з низьким рівнем успішності.

 • Науково-дослідницька, експериментальна робота.

 • Проектування освітніх програм.

 • Використання нових інформаційних технологій в освітній діяльності.

 • Рейтинг школи.

2.

Виховна робота.

 • Створення умов для розвитку особистості.

 • Реалізація школою концепції національного і громадянського виховання.

 • Рівень вихованості учнів на основі психолого-педагогічних діагностик.

 • Єдність виховної системи школи та класів.

 • Рівень використання наукових підходів до виховної системи класу.

 • Авторський підхід до виховної системи класу.

 • Розвинена система позакласної роботи.

 • Створення умов для організації учнівського самоврядування.

 • Робота громадських учнівських організацій.

 • Робота з дітьми девіантної поведінки.

 • Ефективність співпраці зі службою у справах неповнолітніх.

 • Рівень сформованості потреби учнів у здоровому способі життя.

3.

Робота аз забезпечення загальної середньої освіти.

 • Організація щоденного обліку відвідувань.

 • Облік працевлаштування.

 • Організація індивідуального навчання.

 • Робота з правоохоронними органами, громадськістю.

4.

Методична робота з педагогічними кадрами.

 • Структура методичної роботи (традиційні і нетрадиційні підходи).

 • Шляхи підвищення педагогічної кваліфікації, результативність атестації.

 • Науково-методичний рівень уроків, факультативів, спецкурсів.

 • Міжнародний науково-педагогічний обмін.

 • Участь у ярмарку педагогічних ідей.

 • Творчість та результативність методичної роботи (авторські програми, авторські курси, розробка підручників, посібників, друкування у фахових журналах тощо).

 • Рівень планування методичної роботи.

 • Стан узагальнення передового педагогічного досвіду в школі та використання нових педагогічних технологій (їх елементів).

5.

Система роботи щодо збереження життя та здоров’я дітей. Соціальний захист школярів.

 • Виконання Конвенції прав дитини.

 • Соціальний паспорт школи.

 • Інформаційна база про стан здоров’я дітей.

 • Створення безпечних умов для навчання і виховання.

 • База даних та облік і робота з дітьми пільгового контингенту.

 • Рівень надання матеріальної і психолого-педагогічної допомоги.

 • Медичне обслуговування.

 • Організація харчування учнів.

 • Робота спецмедгруп.

 • Стан викладання курсу ОБЖ.

 • Статистика оздоровлення.

6.

Система управління закладом
освіти.

 • Система вивчення законодавчих, нормативних та інструктивних документів у галузі освіти. Комп’ютеризація управлінської діяльності.

 • Підвищення кваліфікації на державному і міжнародному рівнях.

 • Забезпеченість кадрами та організація роботи з ними (наради, консультації, діагностика) з метою регулювання і корекції.

 • Діяльність педагогічної ради, ради школи, піклувальної ради.

 • Система планування.

 • Культура управлінської діяльності адміністрації, стиль керівництва.

7.

Соціально-психологічний
мікроклімат
у закладі.

 • Наявність психологічної служби.

 • Проведення психолого-педагогічних досліджень.

 • Доцільність співробітництва психологічної служби й адміністрації, вчителів, учнів та їх батьків.

 • Соціальний захист працівників освіти.

 • Забезпечення колегіальності при прийнятті управлінських рішень.

 • Мікроклімат колективу. Робота зі скаргами.

 • Матеріальне та моральне забезпечення і заохочення.

 • Організація дозвілля.

Вимоги до аналізу підсумків навчального року*

  1. Усі результати оцінюються з позиції виконання завдань року і виконання запланованого.

  2. Якість роботи шкільного колективу, окремих учителів, їх об’єднань оцінюється з точки зору досягнутих ними результатів.

  3. Поєднуються якісні і кількісні показники при визначенні результатів, використовуються порівняння їх із попередніми роками.

  4. Крім загальної оцінки стану і результатів педагогічного процесу в школі, розглядається результативність у класах із предметів, окремих учителів.

Алгоритм аналізу результатів діяльності
закладу освіти за попередній навчальний рік
*

Результати
навчально-виховної
роботи:


 1. Динаміка змін рівнів навчальної компетентності (підвищення, зниження) учнів закладу освіти загалом та в розрізі класів.

 2. Міцність, глибина та діапазон знань учнів з основ наук.

 3. Порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації та перевірних (річних) оцінок навчальних досягнень учнів.

 4. Порівняльний аналіз результатів директорських контрольних робіт і поточних результатів знань учнів.

 5. Рівень навчальної компетентності, вихованості та розвитку учнів випускних класів.

 6. Особистісно орієнтоване навчання та його результати.

 7. Оцінювання участі учнів у громадсько корисній та виробничій діяльності, шкільних майстернях тощо.

 8. Аналіз роботи вчителів щодо розвитку самостійності та навчальної активності учнів, їхнього творчого потенціалу.

 9. Створення умов у процесі навчання для максимальної реалізації (самореалізації) особистісного потенціалу учнів.

 10. Досягнення учнів у предметних олімпіадах та МАН.

Аналіз стану
викладання
навчальних
предметів:


 1. Виконання навчальних програм з предметів інваріантної та варіативної частин навчального плану минулого навчального року: контрольні, лабораторні та практичні роботи, твори і навчальні екскурсії.

 2. Оцінювання ступенів реалізації освітнього, виховного та розвивального потенціалів навчальних предметів (у розрізі методичних об’єднань, окремих персоналій).

 3. Стан викладання змісту нових курсів та спецкурсів окремих предметів, зокрема − профільних; результати його засвоєння.

 4. Результати діяльності предметних гуртків, факультативів, наукових об’єднань, клубів тощо.

 5. Результати позакласної роботи вчителів-предметників.

 6. Розвиток творчості, вдосконалення педагогічної майстерності, підвищення освітнього рівня та кваліфікації, використання новітніх технологій, також і інтерактивних.

 7. Активність у роботі методичного об’єднання вчителів-фахівців предмета, науково-пошуковій роботі над індивідуальною методичною темою.

Аналіз стану
виховної роботи в школі:


 1. Досягнення мети виховання учнівського колективу та у розрізі класів відповідно до виховної мети, окресленої в річному плані роботи школи в минулому навчальному році.

 2. Стан забезпечення органічної єдності навчання та виховання на уроці засобами навчальних предметів та в позаурочній виховній роботі; результативність.

 3. Пріоритетний аспект виховної роботи в закладі освіти та стан його реалізації.

 4. Упровадження в систему виховної роботи з учнями школи особистісно орієнтованого підходу, його ефективність.

 5. Оцінювання доцільності використання різних форм організації виховної роботи з учнями, методів впливу на формування особистості.

 6. Результативність упровадження новітніх технологій здійснення виховної роботи з учнями школи.

 7. Стан вихованості учнів школи: сформованість патріотичних, громадських та гуманістичних рис, світоглядних основ, духовності, моральних рис, сутнісно оцінних умінь і навичок.

Аналіз (самоаналіз) діяльності адміністративно-управлінської ланки:

 1. Забезпечення умов діяльності педагогічного і учнівського колективів.

 2. Згуртованість педагогічного і учнівського колективів.

 3. Спонукання членів шкільного колективу до розвитку ініціативи і творчості.

 4. Ефективність системи планування, організації та контролю діяльності педагогічного і учнівського колективів на засадах взаємодії, взаєморозуміння, співтворчості.

 5. Регуляційна і стимулююча роль директора та його заступників у визначенні змісту і структури навчально-виховного процесу, забезпеченні умов його здійснення.

 6. Єдність діяльності членів адміністративно-управлінської ланки, їх взаємодія з громадсько-політичними організаціями, об”єднаннями тощо.

 7. Керівництво роботою допоміжного персоналу школи.

 8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов функціонування школи до встановлених норм.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

6 клас
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...

Програми docxПерелік навчальних програм робочого навчального плану...
Перелік навчальних програм робочого навчального плану Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для вивчення предметів...

С. Писарівка
На виконання плану виховної роботи на ІІ семестр 2014/2015 навчального року та з метою вшанування учасників бойових дій на території...

План Понеділок Оголошення початку тижня та плану передбачуваних заходів....
...

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

2014 рік, з метою гідного відзначення 200-річного ювілею видатного...
Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка

Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти...
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07. 02. 20011 №Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення...

Урок-подорож (комбінований)
Мета. Сформувати в учнів поняття «вулканізм» та «вулкан», «гарячі джерела» та «гейзери», ознайомити з будовою вулкана, видами вулканів,...

Структура І методика інтерактивного уроку
Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи

Лекції
Комплект методичного забезпечення з курсу «Історія української культури» І. Структура залікових кредитів дисципліниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка