Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема Хімічні реакції. 9 клас) Урок підготувала вчитель хімії Диканської гімназії імені М. В. Гоголя

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема Хімічні реакції. 9 клас) Урок підготувала вчитель хімії Диканської гімназії імені М. В. Гоголя

Диканська гімназія імені М.В.Гоголя

Диканської районної ради

План-конспект уроку

ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

(Тема 2. Хімічні реакції. 9 клас)

Урок підготувала

вчитель хімії

Диканської гімназії імені М.В.Гоголя

Верещак Наталія Миколаївна

Диканька-2012

Тема: Окисно-відновні реакції, їхнє значення.

Мета: повторити процеси окиснення і відновлення, перехід електронів від відновника до окисника, зв'язок двох протилежних процесів; розвивати навички визначення ступенів окиснення; дати поняття про окисно-відновні реакції; з`ясувати значення процесів окиснення і відновлення, окисно-відновних реакцій в житті людини, виховувати гордість за вітчизняних вчених, класифікувати ОВР за їх значенням.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд і обладнання, купрум(ІІ)сульфат, залізний гвіздок.

Форми роботи: використання таблиць, опорних конспектів, індивідуальна робота, фронтальне опитування, демонстраційний експеримент, розповідь вчителя, робота біля дошки, самостійна робота в зошитах, бесіда.

Міжпредметні зв’язки: математика, фізика, біологія, географія, основи здоров`я.

Хід уроку:

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація знань.

 1. Фронтальне опитування (слайд 1).

 • Що таке ступінь окиснення?

 • Правила визначення ступеня окиснення.

 • Що таке окисник?

 • Що таке відновник?

 • Який процес ми називаємо окиснення?

 • Який процес ми називаємо відновлення?

 • Як ці процеси взаємопов’язані?

 1. Робота в зошитах (слайд 2).

Визначити ступінь окиснення елементів у формулах:

NaOH , CaCO3 , NO , H2SO4, H2O , NH3, KMnO4 , CaO , Na2SO4 ,CO2

(Аналіз виконаної роботи, взаємоперевірка)

 1. Робота біля дошки (слайд 3).

Які процеси відображають схеми?

а) {\mbox {h}}_{2}^{0} - 2{\mbox {e}}^{-} \rightarrow 2 {\mbox {h}}^{+}

 {\mbox {s}}^{-2} - 2{\mbox {e}}^{-} \rightarrow {\mbox {s}}^{0} \downarrow

 {\mbox {al}}^{0} - 3{\mbox {e}}^{-} \rightarrow {\mbox {al}}^{+3}

 {\mbox {fe}}^{+2} - {\mbox {e}}^{-} \rightarrow {\mbox {fe}}^{+3} (окиснення)

б) {\mbox {o}}_{2}^{0} + 4{\mbox {e}}^{-} \rightarrow 2{\mbox {o}}^{-2}

 {\mbox {mn}}^{+7} + 5{\mbox {e}}^{-} \rightarrow {\mbox {mn}}^{+2}

 {\mbox {mn}}^{+4} + 2{\mbox {e}}^{-} \rightarrow {\mbox {mn}}^{+2}

 {\mbox {cr}}^{+6} + 6{\mbox {e}}^{-} \rightarrow 2{\mbox {cr}}^{+3} (відновлення)
( Обговорення відповідей)


 1. Розповідь вчителя (слайд4).


Реакція, під час якої відбувається процес окиснення і процес відновлення називається окисно-відновною (ОВР)

У процесі окисно-відновної реакції відновник віддає електрони, тобто окиснюється; окисник приєднує електрони, тобто відновлюється. Причому будь-яка окисно-відновна реакція являє собою єдність двох протилежних перетворень — окиснення та відновлення, що відбуваються одночасно та без відриву одне від одного.

(Схематично на слайдах 5,6,7)

\mathrm{a \longrightarrow a^+ + e^-}
Окиснення: Речовина A як відновник віддає один електрон.
\mathrm{b + e^- \longrightarrow b^-}
Відновлення: Речовина В як окисник приймає електрон.
\mathrm{a + b \longrightarrow a^+ + b^-}
Окисно-відновна реакція: Речовина А віддає електрон речовині В.

1914 рік. Український вчений Л.Писаржевський розробив теорію окисно-відновних реакцій (слайд 9)

 1. Вправа на закріплення (слайд10)

Довести, що реакція окисно-відновна, назвіть процеси та їх учасників.

(Перевірка правильної відповіді, обговорення. Слайд11)

ІІІ. Мотивація теми.

Демонстрація хімічного експерименту:

Залізний гвіздочок занурили в розчин купрум ІІ сульфату. Через деякий час на ньому осіла мідь. (діти написали на дошці рівняння хімічної реакції, згадали про електрохімічний ряд напруг).

Запитання: 1. Чи є дана реакція окисно-відновною?

2. Чому ви так вирішили?

3. Яке значення має ця реакція?

Сьогодні на уроці ми приведемо приклади інших окисно-відновних реакцій, з`ясуємо їхнє значення в житті людини.

(оголошення теми, мети уроку. Слайд 12)

IV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Перегляд презентації, обговорення матеріалу, запис прикладів ОВР в зошит. (слайд 13- 30)

13

На планеті Земля постійно відбуваються хімічні перетворення.

14

Окисно-відновні процеси належать до числа найбільш розповсюджених хімічних реакцій і мають величезне значення в теорії і практиці. Окисно-відновні процеси - одні з найважливіших процесів природи, їх ще називають окисно-відновними реакціями (ОВР).

15

Засвоєння вуглекислого газу рослинами з виділенням кисню. Фотосинтез — це процес трансформації поглинутої організмом енергії світла в хімічну Е органічних і неорганічних сполук.

16

Життя організму неможливе без поповнення його тканин енергією, будівельним матеріалом, вітамінами, мінеральними речовинами і водою. Воно здійснюється за рахунок їжі. Щоб з харчових продуктів вивільнилась енергія і вони стали придатними для включення в обмін речовин. Їжа в травному апараті піддається механічній і хімічній обробці, ця обробка відбувається під впливом ферментів до складових частин, які придатні до всмоктування в кишках і подальшого засвоєння в тканинах. Отже, процес розщеплення складних органічних речовин на прості розчинні сполуки, які можуть всмоктуватися і засвоюватися організмом, називається травленням.

17

Дихання – це сукупність процесів, в результаті яких відбувається вживання організмом кисню, його використання і виведення вуглекислого газу.

18

Обмін речовин і енергії, або метаболізм, - сукупність хімічних і фізичних перетворень речовин і енергії, які відбуваються в живому організмі і забезпечують його життєдіяльність. Енергія, яка звільняється в процесі метаболізму необхідна для здійснення роботи, росту, розвитку і забезпечення структури і функцій всіх клітинних елементів. Обмін речовин і енергії складає єдине ціле.

19

Нажаль, продукти харчування мають властивість через деякий час псуватися. Це також окисно-відновна реакція. Опишіть її характерні ознаки. Згадайте правила надання першої допомоги при отруєнні.

20

Пожежа - неконтрольований процес горіння, що заподіює матеріальну шкоду, шкоду життю і здоров'ю людей, інтересам суспільства і держави.

21

Вибух — надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю.

22

Фейерве́рк— декоративні вогні різноманітних кольорів і форм, які одержують при спалюванні піротехнічних сумішей задля розваги. Піротехнічні суміші містять речовини-окисники.

23

Корозія металів - руйнування металів внаслідок фізико-хімічного впливу зовнішнього середовища, при якому метал переходить в окиснений стан і втрачає властиві йому властивості.

24

Окиснення металівреакція з'єднання металу з киснем, що супроводиться утворенням оксидів. У ширшому сенсі це — реакції, в яких атоми втрачають електрони і утворюються різні з'єднання, наприклад хлориди, сульфіди і т.п. У природі метали знаходяться майже виключно в окисленому стані.

25-26

Спалювання пального в двигунах внутрішнього згоряння – це ОВР, під час якої вивільнюється велика кількість енергії. Варто пам’ятати про забруднення навколишнього середовища, про смог, що утворюється на вулицях міст з великою кількістю автотранспорту.

27-28

Горіння за сучасними уявленнями — складний фізико-хімічний процес на основі екзотермічних реакцій окиснення-відновлення, який характеризується значною швидкістю перебігу, виділенням великої кількості тепла і світла, масообміном з навколишнім середовищем. При горінні, як правило, утворюється полум'я. Горіння може початися спонтанно внаслідок самозаймання або бути ініційованим запалюванням. Згадайте правила користування газом в побуті. Якими будуть ваші дії, коли відчуєте запах газу в приміщенні?

29

Найважливіший спосіб одержання металів із руд ґрунтується на відновленні оксидів відповідних металічних елементів вугіллям (коксом).
Також оксидні руди відновлюють карбон(ІІ) оксидом, інколи – воднем. Менш активні металічні елементи можна відновлювати активнішими металами і деякими неметалами. Відновлення магнієм називають магнієтермією, відновлення алюмінієм – алюмінотермією, силіцієм – силікотермією.

30

Синтез хімічнийцілеспрямоване здобуття складних речовин з простіших, що грунтується на знанні молекулярної будови і реакційної здатності останніх. Зазвичай під синтезом мається на увазі послідовність декількох хімічних процесів (стадій). Добування із складних речовин простих – це також ОВР.

 1. Отже, ОВР дуже поширені і мають велике значення (слайд 31).

Які з перелічених ОВР мають

позитивне значення?

Які з перелічених ОВР мають

негативне значення?

(Обговорення відповідей учнів)

V. Узагальнення матеріалу. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання: §12, 13, №115 за підручником П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія, 9 клас/ К.: „Академія”, 2009.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Богданова Л.Є., Інтерактивні технології навчання на уроках хімії/ Харків: «Основа», 2004.

 2. Задорожний К.М., Активні форми та методи навчання хімії/ Харків: «Основа», 2008.

 3. Попель П.П., Крикля Л.С., Хімія, 9 клас/ Київ: «Академія», 2009.

 4. Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник/ Київ: «Літера» ЛТД, 2009.

 5. Журнал «Хімія» - 01658/ Харків: «Основа», 2002.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок засвоєння нових знань. Епіграф: «Значення Байронового життя...
Джордж Ноел Гордон Байрон (1788—1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви І домінуючі настрої...

Урок підготувала вчитель
Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка

Конспект уроку з укра ї нсько ї л І тератури Вчитель: Міщенко Ірина...
Тема: микола вороний. Короткі біографічні відомості. «Євшан-зілля». Поняття про поему

Додатки Список використаної літератури
Павлова І. Ф., вчитель – методист Новобузької гімназії, призер Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2010»

Урок географії у 9 му класі
Підготувала вчитель географії І біології середньої загальноосвітньої школи №14 загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів...

Конспект уроку географії (7 клас) Тема : Внутрішні води Африки
Мета: формувати загальну систему знань про особливості внутрішніх вод Африки, головні річкові системи, озера, підземні води

План-конспект уроку із Захисту Вітчизни Тем
Заняття Визначення дальності до цілі,врахування зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби

Тема уроку: Грунт, його значення. Мета уроку
Обладнання уроку: підручник: Ярошенко О. Г. Природознавство: підр для 5 кл загальноосвіт навч закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко,...

Урок прес конференція тип уроку : урок систематизації й узагальнення...
Тема: «рослинний покрив та тваринний світ україни. Охорона й відтворення.» 8 клас

Урок-гра (9 клас) тема: Населення України
Обладнання уроку: мультимедійне забезпечення з власним розробленим тренажером, карта «Розміщення населення», «гроші-вільші», паперові...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка