Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інструкція щодо заповнення додатку до наказу про зарахування

Інструкція щодо заповнення додатку до наказу про зарахуванняІнструкція

щодо заповнення додатку до наказу про зарахування

абітурієнтів до вищих навчальних закладів у 2011 році
Додаток до наказу про зарахування абітурієнтів до вищого навчального закладу у 2011 році заповнюється у форматі Microsoft Excel відповідно до встановленого шаблону (додається).

Додатки до наказів про зарахування абітурієнтів на денну, вечірню, заочну форми навчання та екстернат, за держбюджетом та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, заповнюються окремо.

Ім’я файлу повинно містити назву вищого навчального закладу, форму навчання та освітньо-кваліфікаційний рівень (5 – молодший спеціаліст, 6 – бакалавр, 7 – спеціаліст, 8 – магістр), замість пробілів необхідно використовувати символ «_» (нижнє підкреслювання).

Приклад: Українська_академія_друкарства_6_заочна_контракт
Правила заповнення граф:

 1. графа 1 – вказується порядковий номер запису;

 2. графа 2 – спочатку вказується код напряму (спеціальності), далі назва напряму (спеціальності), між кодом та назвою використовувати роздільник «>» (знак «більше»). Код та назва напряму підготовки вказується для кожної особи окремо.

Приклад: 6.010101>Дошкільна освіта;

 1. графа 3 – вказується прізвище особи, яку зараховано до вищого навчального закладу. Прізвища зарахованих вказуються у називному відмінку в алфавітному порядку окремо за кожним напрямом (спеціальністю);

 2. графа 4 - вказується ім’я особи, яку зараховано до вищого навчального закладу.

 3. графа 5 - вказується по батькові особи, яку зараховано до вищого навчального закладу.

 4. графа 6 – вказується серія документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ;

 5. графа 7 – вказується номер документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ;

 6. графа 8 – вказується код документа, на основі якого відбувається вступ, а саме:

 1. - свідоцтво про базову середню освіту;

 2. - свідоцтво кваліфікованого робітника;

 3. - диплом кваліфікованого робітника;

 4. - диплом молодшого спеціаліста;

 5. - атестат про повну загальну середню освіту;

 6. - диплом бакалавра;

 7. - диплом спеціаліста.

 1. графа 9 – вказується рік видачі першого сертифіката (2008, 2009, 2010 або 2011);

 2. графа 10 – вказується номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури. У разі, якщо замість подання сертифіката з української мови та літератури, вступник складав вступний екзамен, вказується 0 (нуль);

 3. графа 11 – вказуються бали сертифіката (вступного екзамену) з української мови та літератури за шкалою 100-200. В якості роздільника цілої та дробової частини значення балів виступає крапка. У разі, якщо замість подання сертифіката з української мови та літератури, вступник складав вступний екзамен, вказується кількість балів за шкалою 100-200, яку він отримав за вступний екзамен;

 4. графа 12 – зазначається профільність предмету, що визначена правилами прийому до вищого навчального закладу: якщо предмет профільний - вказується 1 (один), якщо непрофільний - вказується 0 (нуль);

 5. графа 13 – вказується код предмета, зазначеного у другому сертифікаті, а саме:

історія України – 2 (два),

математика – 3 (три);

фізика – 5 (п’ять);

хімія – 6 (шість);

біологія – 7 (сім);

географія – 8 (вісім);

англійська мова – 12 (дванадцять);

французька мова – 13 (тринадцять);

німецька мова – 14 (чотирнадцять);

іспанська мова – 15 (п’ятнадцять)

російська мова – 16 (шістнадцять).

 1. графа 14 – вказується рік видачі другого сертифіката (2008, 2009, 2010 або 2011);

 2. графа 15 – вказується номер другого сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти. У разі, якщо замість подання сертифіката, вступник складав вступний екзамен, вказується 0 (нуль);

 3. графа 16 – вказуються бали з предмету, зазначеного у другому сертифікаті, за шкалою 100-200. В якості роздільника цілої та дробової частини значення балів виступає крапка. У разі, якщо замість подання сертифіката з другого предмету, вступник складав вступний екзамен, вказується кількість балів за шкалою 100-200, яку він отримав за вступний екзамен;

 4. графа 17 – зазначається профільність предмету, що визначена правилами прийому до вищого навчального закладу: якщо предмет профільний - вказується 1 (один), якщо непрофільний - вказується 0 (нуль);

 5. графа 18 – вказується код предмета, вказаного у третьому сертифікаті;

 6. графа 19 – вказується рік видачі третього сертифіката (2008, 2009, 2010 або 2011);

 7. графа 20 – вказується номер третього сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти. У разі, якщо замість подання сертифіката, вступник складав вступний екзамен, вказується 0 (нуль);

 8. графа 21 – вказуються бали з предмету, зазначеного у третьому сертифікаті, за шкалою 100-200. В якості роздільника цілої та дробової частини значення балів виступає крапка. У разі, якщо замість подання сертифіката з третього предмету, вступник складав вступний екзамен, вказується кількість балів за шкалою 100-200, яку він отримав за вступний екзамен;

 9. графа 22 – зазначається профільність предмету, що визначена правилами прийому до вищого навчального закладу: якщо предмет профільний - вказується 1 (один), якщо непрофільний - вказується 0 (нуль);

 10. графа 23 – у разі, якщо замість подання третього сертифікату правилами прийому до вищого навчального закладу визначено проходження творчого конкурсу, в цій графі зазначається сумарна кількість балів, отриманих за це випробування.

Увага! Якщо замість подання третього сертифікату правилами прийому до вищого навчального закладу визначено проходження творчого конкурсу, графи 13, 14, 15, 16, 17 не заповнюються, а залишаються пустими!

 1. графа 24 – у разі, якщо відповідно до правил прийому вступнику нараховані додаткові бали (як призеру IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або призеру III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, особам, які закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) та інші, вказується загальна сума додаткових балів;

 2. графа 25 – зазначається середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого вступав абітурієнт (середній бал атестата зазначається у шкалі 100-200). В якості роздільника цілої та дробової частини значення балів виступає крапка;

 3. графа 26 – зазначається загальна сума балів, що включає в себе всі бали за вступні випробування, середній бал документа про здобуття повної загальної середньої освіти, а також у разі наявності сума додаткових балів. В якості роздільника цілої та дробової частини значення балів виступає крапка;

 4. графа 27 – вказуються тризначні коди особливих умов вступу згідно з таблицею 1. У разі необхідності вказати кілька кодів, використовується роздільник «>» (знак «більше»).

 5. графа 28 – заповнюється вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби, служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, а також вищих навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. У разі необхідності вказати кілька кодів, використовується роздільник «>» (знак «більше»).


Таблиця 1


Код

Особливі умови вступуОсоби, які вступили на основі базової загальної середньої освіти.Особи, які вступили на основі повної загальної середньої освіти.Особи, які вступили на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відповідної спеціальності.Особи, які вступили на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спеціальності.Інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю).Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, віком до 23 років.Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право пільгового зарахування.Особи, які зараховані на умовах цільового прийому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".Учасники міжнародних олімпіад.Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.Призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.Особи з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях).Іноземці, зараховані за квотою МОНмолодьспорт.Іноземні громадяни.Особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано право на вступ до вищого навчального закладу поза конкурсом.Особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано право на вступ до вищого навчального закладу поза конкурсом.Діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.Особи з числа членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька".Особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане право першочергового зарахування.Особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане право першочергового зарахування.Особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане право першочергового зарахування.Особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане право першочергового зарахування.Особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане право першочергового зарахування при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.Випускники середньої загальноосвітньої школи, які нагороджені золотою (срібною) медаллю.Випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди), які мали право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором.Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу.Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.Особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.Особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.Особи, які не атестовані з української мови та літератури.Особи, які подавали сертифікат Українського центра оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмету), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, була нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмету), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, становить не нижче 170 балів з кожного предмету.Квота МОНмолодьспорт відповідно до Указу Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації»Квота відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 04.07.2006 року № 504 «Про організацію прийому на навчання осіб з обмеженими можливостями (вадами слуху)» (Українське товариство глухих)Зараховані за співбесідою.Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах».Діти, батьки яких, працівники органів внутрішніх справ, померли чи стали інвалідами І групи при виконанні службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), яким надане право поза конкурсного вступу відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків".Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків.Діти працівників органів внутрішніх справ.Особи із числа випускників училищ професійної підготовки системи МВС, які закінчили навчання з відзнакою.Особи рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ.Інше.


Для осіб, які вступають не на основі повної загальної середньої освіти, всі графи заповнюються у відповідній шкалі оцінювання (12 – бальній або у шкалі, що визначена правилами прийому до вищого навчального закладу). У випадку, якщо при вступі на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня абітурієнти проходили фахове вступне випробування або співбесіду, вказується загальна сума балів (за необхідності заповнюються графи 23, 24, 25, 27)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник навчальне видання з методики викла
«Про видавничу справу», «Про авторське право І суміжні права», Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України “Щодо...

Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Організатор екскурсій
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність організатора екскурсій

Проведення дпа в основній школі у 2016 році (9 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства
Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів міністерства фінансів...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році, наказу Департаменту...

Менеджер по формуванню турпродукту
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність менеджера по формуванню турпродукту

Довідка про організацію роботи щодо підготовки до зно-2014
Згідно з планом внутрішньошкільного контролю у січні 2014 року проводилося вивчення роботи вчителів-предметників, які працюють в...

План роботи
Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, «Положенням про загальноосвітній...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка