Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)

Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Плекаємо особистість
За добрый жизни дар – благодари

Зло – истреби и след его сотри


(А.Джали)
Наша школа – це держава в держави, зі своїм Статутом, емблемою, Гімном, учнівським самоврядуванням. У школі існує дитяча організація “Веселкова країна”.

“Веселкова країна”


Учнівське самоврядування

Початкові класи

5 – 9 класи

10 – 11 класи

Дитячі об’єднання

“Веселинки”


“Веселковці”

-

Президент

Координаційна рада


Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, ефективнішому входженню у доросле життя.

Чинна модель учнівського самоврядування у нашій школі має цілеспрямовану, конкретну, систематичну і організовану діяльність школярів. У процесі її впровадження реалізуються функції управління, спрямовані на вирішення завдань, які стоять перед учнівським колективом. Модель підпорядкована формуванню особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, забезпечує комплексний виховний вплив на учнів школи, залучення їх до активної та систематичної участі школи.

До принципів роботи органів учнівського самоврядування було віднесено:

 • демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки);

 • виборність (на основі об’єктивної характеристики кандидатур відбувається голосування за висунуту кандидатуру);

 • змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному члену нових функцій у колективі);

 • звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності);

 • співробітництво, довіра, узгодженість між членами колективу, дорослими, і дітьми;

 • особиста і колективна відповідальність за ухвалення рішень та їх виконання;

 • гласність, контроль;

 • демократизація взаємин дорослих і дітей.

Визначено основні завдання учнівського самоврядування шляхом організації життя учнівського колективу, які реалізуються в залученні всіх його членів до планування. Організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та суспільно-корисної праці.

З метою ефективного функціонування учнівського самоврядування у школі запроваджено двоступеневу структуру – загально шкільну і класну, - яка має залучити всіх учнів до процесу самоуправління. Це забезпечує поступову та ґрунтовну підготовку молодших школярів до подальшої роботи у старших класах з розвитку шкільного самоврядування. Також це дає можливість залучити до роботи велику кількість учнів. Спостерігається тісний взаємозв’язок органів учнівського самоврядування класів із загально шкільними, внаслідок чого перші підпорядковані другим.

На початку нового навчального року проводиться учнівська конференція по виборах учнівського самоврядування. Обирається Координаційна рада, лідери центрів Координаційної ради, президент. (див. схему “Система виховної роботи”).

Традиційним стало проведення Дня шкільного самоврядування. Цей день проводиться на підставі заміщення учнями посад педагогічних та адміністративних працівників. Головне завдання дублерів – організаторська робота та практична діяльність відносно до мети навчально-виховного процесу, пошук правильних та оригінальних рішень, реалізація форм і методів управління. Діти ретельно готуються до проведення занять і проводять їх за всіма вимогами та правилами. Співпрацюючи на правах партнерів, консультантів, педагоги надають методичну, консультативну та практичну допомогу.

Родзинкою діяльності учнівського самоврядування є вечори-зустрічі з випускниками з випускниками минулих років, що теж стали традиційними. Старшокласники разом з учителями готують цікаву і змістовну концертну програму. Такі вечори проходять у теплому ностальгійному спілкуванні різних поколінь учнів. Випускникам цікаво зустрітися зі своїми колишніми вчителями, приємно згадати своє шкільне минуле, розповісти про свої нинішні справи.

У нашій школі склалися демократичні стосунки. Сприяємо тому, щоб діти не боялися висловити власну думку, щоб вони бачили в учителях своїх старших друзів і порадників. Головне, що у нас працюють люди, віддані своїй справі, люди, які насправді люблять і шанують дітей і не байдужі до їхньої долі.
Учнівське самоврядування

як засіб підвищення

ефективності виховання особистості школяраЗавдання

Мета діяльності
Діагностика

Виявлення індивідуальних особливостей школярів, особливості групових і колективних стосунків


Організація

Особиста організаторська робота вихователя, метою якої є практичний результат


Стимулювання

Залучення школярів до самоврядування та корекції їх участі в ньому


Навчання

Навчання школярів організаторської справи


Методика

Методична допомога у питаннях самоврядуванняПринципи дії педагога

щодо учнівського самоврядування
Дорожи довір’ям дитини!

Створюй умови, підтримуй

та заохочуй ініціативу!

Учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

в ЗОШ № 16
1. Загальні положення
1.1. Учнівське самоврядування – це гарантоване адміністрацією Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 право та реальна спроможність учнівської громади – учнів школи самостійно вирішувати питання учнівського значення в межах Конституції, Законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку школи.

1.2. Учнівське самоврядування – це система взаємовідносин між учнями та адміністрацією школи і безпосередньо між учнями, яка покликана сприяти більш гармонійному розвитку особистості учнів, формуванню у них навичок майбутнього організатора, керівника.

1.3. Учнівське самоврядування реалізується учнівською громадою як безпосередньо, так і через органи учнівського самоврядування. Реалізація учнівського самоврядування виявляється у праві учнівської громади:

- формувати представницькі органи шляхом виборів;

- проводити загальні збори для обговорення і вирішення важливих питань шкільного значення.

1.4. Положення приймається і затверджується на Конференції учнів школи.

1.5. Право визначати і змінювати основні принципи та засади учнівського самоврядування належить виключно учнівській громаді і не може бути узурповане органом учнівського самоврядування та адміністрацією школи.
2. Мета та завдання учнівського самоврядування
2.1. Головною метою учнівського самоврядування є:

- демократизація навчально-виховного процесу;

- залучення учнів до громадського життя;

- забезпечення впливу учнівської громади на діяльність школи;

- формування уявлення про діяльність учнівського самоврядування в учнів школи;

- залучення учнів до процесів управління школою;

- створення дієвого механізму шкільного самоврядування;

- вдосконалення існуючих систем управління школою з урахуванням інтересів учнів;

- визначення взаємодії та порядку співробітництва між учнями та адміністрацією школи.

2.2. Основними завданнями учнівського самоврядування є:

- здійснення заходів, спрямованих на захист та реалізацією законних прав та інтересів учнів школи;

- налагодження взаємодії між учнівською громадою, педколективом та адміністрацією школи;

- створення сприятливих умов для позитивної реалізації потенціалу учнів школи;

- створення різноманітних гуртків, об’єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва з учнями інших загальноосвітніх навчальних закладів та молодіжними організаціями;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів.


3. Органи учнівського самоврядування
3.1. Органи учнівського самоврядування – це сформована безпосередньо учнівською громадою організація учнів, що має:

- визначений кількісний склад;

- чітку організаційну структуру;

- регламентовані повноваження, здійснення яких має на меті виконання основних завдань учнівського самоврядування;

3.2. Порядок формування, склад та структура, повноваження органу учнівського самоврядування визначаються учнівською громадою школи відповідно до ї інтересів.

3.3. Діяльність органу учнівського самоврядування здійснюється відповідно до принципів демократичності, колегіальності, виборності, гласності, відповідальності за прийняті рішення, взаємодії та співпраці з іншими учасниками навчально-виховного процесу.

3.4. Основні функції органів учнівського самоврядування (для вирішення завдань та досягнень мети органи учнівського самоврядування, в порядку, що не суперечить чинному законодавству):

- просвітницька діяльність;

- організація зборів, зустрічей, конференцій;

- проведення конкурсів та інших культурно-масових заходів;

- здійснення видавничої діяльності;

- співпраця з державними органами, громадськими організаціями, іншими загальноосвітніми навчальними закладами та ін.


4. Взаємовідносини органу учнівського самоврядування

з адміністрацією та педагогічним колективом

4.1. Взаємовідносини органу учнівського самоврядування з адміністрацією школи та педагогічним колективом здійснюються відповідно до принципів взаємодії та партнерства, взаємоповаги та порозуміння.

4.2. Адміністрація та педагогічний колектив школи повинні всіляко сприяти впровадженню, формуванню та здійсненню учнівського самоврядування в школі і підтримувати творчі, організаційні та наукові ініціативи учнівського самоврядування, надавати інформаційну підтримку та поради для вдосконалення діяльності органу учнівського самоврядування та самої системи учнівського самоврядування.

Органи учнівського самоврядування здійснюють свою діяльність шляхом:

- прийняття рішень, що стосуються організації шкільного життя і підлягають обов’язковому доведенню до відома адміністрації та педагогічного колективу з метою їх подальшої реалізації як у межах школи так і поза нею;

- організації підготовки та проведення заходів спільно з педагогами школи;

4.3. Орган учнівського самоврядування має своїх представників у раді школи, чим забезпечується участь учнівства в органах громадського самоврядування школи.

4.4. Адміністрація та педагогічний колектив школи не повинні перешкоджати діяльності органу учнівського самоврядування, якщо вона не порушує статуту та правил внутрішнього розпорядку школи. У свою чергу, орган учнівського самоврядування не може зловживати даними йому повноваженнями.

СТАТУТ

дитячо-юнацької організації

ЗОШ № 16

Веселкова країна”

1.Загальні положення


  1. Дитячо-юнацька організація загальноосвітньої школи № 16 “Веселкова країна” є громадським, створеним на добровільних засадах, самодіяльним об’єднанням дітей, підлітків та дорослих.

  2. У своїй діяльності організація керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

  3. Організація взаємодіє з державними органами, громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, які додержуються демократичних та гуманістичних принципів, тісно співпрацює з батьками дітей і підлітків.

  4. Основною метою діяльності організації є захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей підростаючого покоління.


Наш девіз: “За Україну, добро і справедливість.”


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про виконання великого проекту
Документи, які повинні бути представлені після закінчення програми, в терміни, зазначені в Угоді про надання гранту

Звітність
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!
Строк реалізації проекту повинен закінчуватись не пізніше 30 червня 2017 р. + 2 місяці відводиться для розгляду та оцінки фінальних...

Звіт про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи...
Тема експериментальної роботи: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на...

Звіт з міжнародної діяльності Університету „Україна”
Таблиця показників міжнародної діяльності інститутів базової структури у м. Києві за 2009-2010 н р

Звіт керівника закладу В. В. Максименко про основні напрямки його...

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Формувати знання про значення транспорту та його види, дати уявлення...
Обладнання: мультимедійний проектор, презентація «Географія світового транспорту. Міжнародний туризм», фрагменти відеофільму «Особливості...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №686-р «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням...

Звіт державного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету
Рганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується Кабінетом Міністрів України, входить до системи органів виконавчої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка