Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації проектів - Сторінка 5

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації проектів

Сторінка5/7
1   2   3   4   5   6   7


В процесі розробки схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів були вирішені важливі містобудівні задачі, які дозволяють визначити стратегічні напрямки територіального розвитку Приморського регіону та узбережжя Чорного та Азовського морів, окреслене коло практичних завдань, які мають бути вирішені впродовж 2007-2020 рр. на загальнодержавному та регіональному рівнях.

 1. Виділені межі Приморського регіону України, до якого включені приморські адміністративно-територіальні одиниці Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей, Автономної Республіки Крим та місто Севастополь. Загальна кількість цих АТО складає 59, площа Приморського регіону становить 59,2 тис.км2 (9,8% площі України).

 2. Удосконалена система розселення приморського регіону. Центрами міжрайонних систем розселення, які є головною ланкою розвитку міжселенного обслуговування виступають міста: Ізмаїл, Одеса, Миколаїв, Херсон. Сімферополь, Севастополь, Ялта, Феодосія та Керч, Євпаторія, Джанкой, Генічеськ, Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь.

 3. У межах Приморського регіону виділене узбережжя Чорного та Азовського морів, зовнішня межа якого окреслюється розмірами водоохоронної зони (2 км). Використання зони узбережжя Чорного та Азовського морів пропонується в проекті переважно для рекреаційно-оздоровчих цілей.

 4. У схемі планування визначені розміри територій, які необхідно резервувати виключно для розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів. Загальна площа цих територій складає 88,9 тис. га, в тому числі:

 • у Причорноморському підрегіоні – 30,1 тис. га;

 • у Приазовському регіоні – 13,8 тис. га;

 • у Кримському підрегіоні – 45 тис. га.

 1. Здійснена структуризація прибережних територій у межах усього регіону в частині визначення курортно-рекреаційних зон, а також рекреаційних районів з виділенням їх центрів.

 2. Визначені показники порогового рівня одночасного прийому організованих відпочиваючих у регіонні, що складає 3 млн. осіб, у тому числі:

 • у Причорноморському підрегіоні – 1,1 млн.осіб;

 • у Приазовському регіоні – 0,4 тис. осіб;

 • у Кримському підрегіоні – 1,5 млн. осіб..

 1. Визначена планувальна структура Приморського регіону, основним елементом якої є Міжнародний транспортний коридор ЧЕС, який пройде у широтному напрямку на відстані 10-20 км вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів з відгалуженням на Кримський півострів.

 2. Здійснене коригування трас міжнародних транспортних коридорів в ув'язці з національною та регіональною мережею автомобільних доріг, а також залізничного, морського та авіаційного сполучення.

 3. Проведена типізація міських населених пунктів за господарськими функціями. Виділені наступні функціонально-господарські типи :

 • багатофункціональний (Одеса, Миколаїв, Херсон, Севастополь, Сімферополь, Феодосія, Джанкой, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь);

 • рекреаційний (Євпаторія, Ялта, Алушта, Судак, Скадовськ, Кирилівка тощо);

 • промисловий (Армянськ, Красноперекопськ, Мелітополь);

 • портовий (Рені, Очаків);

 • портово-промисловий (Ізмаїл, Іллічівськ, Южне, Керч);

 • агропромисловий (Березанка, Бахчисарай, Каланчак, Приазовське тощо);

 • приміський обслуговуючий (Теплодар, Комінтернівське, Аерофлотський тощо);

 • агропромислово-рекреаційний (Білгород-Дністровський, Татарбунари, Приморськ, Новоазовськ).

Зазначені пропозиції є основою для планування і розвитку унікальної системи, якою є Арабатська стрілка – переважного розвитку тут курортно-рекреаційної інфраструктури, встановлення обмежень на використання територій Приморського регіону та забезпечення регіону транспортною інфраструктурою.

2.1.5. Очікувані ефекти від реалізації проекту

Реалізація проекту «InterMedicalEcoCity» передбачає створення міжнародного медичного екологічного міста на Арабатській стрільці у Генічеському районі Херсонській області, яке буде спеціалізуватися на наданні послуг:

 • з медичної реабілітації дорослих, дітей, інвалідів, що мають неврологічні, гінекологічні захворювання, наслідки політравм в спеціалізованих реабілітаційних клініках медичної зони міста;

 • рекреації та оздоровлення в санаторно-курортних закладах рекреаційної зони міста.

Місто будуватиметься з урахуванням принципів екологічності та вимог стандартів екологічного будівництва, що передбачає енергоефективність містопланування та містобудування, застосування альтернативних джерел енергії, створення екологічної транспортної інфраструктури, інноваційної туристичної, соціально-побутової та транспортної інфраструктури, розробку інтелектуальної керуючої системи та впровадження інноваційної системи управління на засадах державно-приватного партнерства.

Значущість проекту забезпечується поєднанням двох його концептуальних складових – медичної та екологічної. Проект має практичне значення як медичне місто з потужною медичною та рекреаційною складовою та науково-теоретичне і практичне значення як екологічне місто, оскільки, за аналізом міжнародного досвіду створення екологічних міст, подібні проекти на сей час розглядаються, насамперед, як містобудівний експеримент у національному та міжнародному масштабах та прообраз міст майбутнього.

2.1.5.1. Очікувані ефекти від реалізації проекту у державному масштабі:

 • створення сучасної медичної та рекреаційної інфраструктури дозволить значно покращити показники захворюваності і смертності у країні, забезпечити відновлення здоров’я людей після тяжких захворювань, а отже - сприятиме покращенню здоров’я нації;

 • створення медичного екологічного міста сприятиме покращенню загального іміджу України як країни, що має унікальні лікувальні технології, підтримує загальний рух країн світу до застосування ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій і захисту екологічного стану навколишнього середовища;

 • існування на території України одного із унікальних на сей час екологічних міст світу підвищить її туристичний імідж, оскільки екологічна ситуація в країні значно впливає на вибір іноземними туристами місць відпочинку; створення медичного міста за рахунок використання унікальної технології відновлювального лікування дозволить також значно збільшити обсяги потоків лікувального туризму;

 • реалізація подібного масштабного проекту, як показує міжнародний досвід, потребує розширеного міжнародного співробітництва, тому проект сприятиме налагодженню довготривалих партнерських відносин з провідними компаніями світу, що спеціалізуються в галузі ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, ІТ технологій;

 • медична складова проекту передбачає міжнародне наукове співробітництво, створення на його території іноземних представництв, що сприятиме налагодженню довготривалих відносин з провідними медичними закладами світу, що спеціалізуються в сфері відновного лікування;

 • за рахунок міжнародного співробітництва проект забезпечить приток до країни не тільки інвестицій, але й новітніх технологій та висококваліфікованих кадрів, що спричинить прискорений розвиток медичної та туристично-рекреаційної галузей, системи освіти, транспорту та енергетики завдяки впровадженню найновітніших світових медичних та науково-технічних досягнень та виходу на міжнародний ринок – що в комплексі призведе до збільшення ВВП, підвищення освіченості, зростання заробітної плати, підвищення якості життя населення країни;

 • створення на території реалізації проекту успішно функціонуючої інноваційної структури управління на засадах державно-приватного партнерства сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості України, що відобразиться у відповідних міжнародних рейтингах країн світу, за рахунок покращення таких індикаторів, як ефективність інституцій, технологічна та інституційна готовність, здатність до інновацій, прозорість влади, корупція тощо.

Як унікальний та великомасштабний державний соціальний і технологічний експеримент, проект сприятиме розвитку наукового потенціалу країни, оскільки забезпечить розробку, запровадження та експериментальну перевірку ефективності інноваційних технологій, а саме:

 • в галузі державного управління – принципів, методів і законодавчих засад оцінювання та механізмів конкурсного відбору інвестиційних проектів та системи критеріїв та принципів розподілу інвестиційних субвенцій; гнучкої оптимальної системи оподаткування із урахуванням інтересів держави і підприємців та експериментальна перевірка ефективності реформ податкової системи; оптимальної системи перерозподілу доходів між державним і місцевими бюджетами; системи моніторингу і оцінювання використання бюджетних коштів, впровадження зовнішнього і внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів; спрощеної дозвільної системи, зокрема в будівництві та видачі земельних ділянок, та спрощеної процедури ліцензування; інноваційної системи надання державних послуг суб’єктам господарювання та здійснення державного профілактичного і контролюючого нагляду; інноваційного механізму державно-приватного партнерства і спеціального режиму залучення інвестицій, сприяння інвестиційної діяльності та якісного обслуговування інвесторів; інноваційного механізму державно-приватного партнерства в сфері науково-технічної та науково-дослідної діяльності;

 • в галузі охорони здоров’я – системи медичних стандартів та індикаторів оцінювання якості роботи медичних закладів; гнучкої оптимальної системи оподаткування, багатоканального фінансування та доступу до державного фінансування на конкурсній основі; створення новітніх закладів охорони здоров’я із сучасним матеріально-технічним обладнанням; системи неперервної освіти на базі інтегрованої медичної зони; інноваційних технологій відновної медицини;

 • в соціологічних науках – соціальної реклами, соціального маркетингу та соціальних програм, спрямованих на формування нового здорового стилю життя населення

 • в енергетичній галузі – інноваційних технологій та механізмів виробництва і розподілу електроенергії, в тому числі оптимальних тарифів і пільг за використання поновлювальних екологічно безпечних джерел;

 • в транспорті – інноваційних технологій створення екологічно безпечного транспорту;

 • в будівництві – інноваційних технологій будівництва за умов підвищення енергоефективності та ресурсозбереження.

2.1.5.2. Очікувані ефекти від реалізації проекту у регіональному масштабі

На сей час Херсонська область займає останню позицію у рейтингу конкурентоспроможності регіонів України, складеному Фондом ефективного управління за підтримки Всесвітнього економічного форуму, що обумовлено вкрай низькими показниками обсягу іноземних інвестицій, рівнем розвитку бізнесу, інфраструктури, високою захворюваністю населення (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), низькою ефективність ринку товарів і праці, недоступністю новітніх технологій.

Реалізація проекту «InterMedicalEcoCity» на території області є одним із засобів підвищення конкурентоздатності регіону, оскільки забезпечить:

 • виникнення «точок зростання», що активізує розвиток місцевої інституціональної та підприємницької ініціативи;

 • покращення показників активності бізнесу за рахунок реалізації інвестиційних проектів на території створюваного міста;

 • покращення показників розвитку інфраструктури та доступності новітніх технологій за рахунок створення міста з інноваційною інфраструктурою та системою управління;

 • збільшення обсягів інвестицій, в тому числі іноземних; поповнення місцевих бюджетів та державного бюджету, активізацію процесів економічного зростання, просування регіону на міжнародному інвестиційному ринку;

 • забезпечення доступу до нових технологій, матеріальних і кредитних ресурсів, технічних засобів, ринків збуту, економічної та юридичної інформації.

У соціальній сфері реалізація проекту сприятиме:

 • зниженню рівня захворюваності населення та збільшення тривалості життя шляхом підвищення безпеки довкілля, створення умов для забезпечення доступу населення до якісного санаторно-курортного обслуговування, формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, особистісну мотивацію до збереження та поліпшення здоров’я;

 • створенню умов для широкого використання можливостей фізичної реабілітації, розширення профілактичних, лікувально-адаптаційних і реабілітаційно-відновлювальних заходів для інвалідів;

 • створенню умов для продуктивної зайнятості громадян, підвищення освіченості шляхом підготовки кваліфікованих робітників для санаторно-курортної галузі області.

Крім того, функціонування міста забезпечить створення значної кількості додаткових робочих місць.

2.1.5.3. Очікувані ефекти для території реалізації проекту

Територією реалізації проекту є Арабатська стрілка у Генічеському районі Херсонської області. Генічеський район на сей час характеризується низьким рівнем соціально-економічного розвитку, що обумовлено, насамперед:

 • вкрай низьким рівнем інфраструктури району, стан якої погіршується;

 • стійкою тенденцією до погіршення демографічної ситуації, а саме зменшенням кількості постійного населення і погіршенням його вікової структури;

 • слабким ринком праці, а саме невідповідністю кваліфікаційного рівня незайнятої робочої сили потребам регіонального розвитку;

 • низькою якістю державних послуг на підтримку бізнесу, недосконалою системою його кредитування і, водночас, низькою активністю бізнес-спилок;

 • відсутністю комплексного управління розвитком прибережних рекреаційних зон, розрізненою відомчою підпорядкованістю рекреаційних об’єктів.

Реалізація проекту «InterMedicalEcoCity» в Генічеському районі забезпечить зростання конкурентоздатності та інвестиційної привабливості району завдяки:

 • створенню привабливого інвестиційного іміджу району шляхом презентацій економічного і інвестиційного потенціалу району, участі у роботі інвестиційних форумів усіх рівнів, виготовлення паспортів інвестиційних проектів; впровадження системи пільг при реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямами розвитку району економіки району;

 • подоланню адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого і середнього підприємництва завдяки створенню експериментального міста із спрощеною удосконаленою дозвільною системою, забезпеченню надання якісних адміністративних послуг підприємцям та інвесторам;

 • забезпеченню ресурсної та інформаційної підтримки розвитку малого підприємництва через активізацію роботи щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності у розробках та конкурсах інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками розвитку економіки району.

Реалізація проекту «InterMedicalEcoCity» забезпечить сталий розвиток району за рахунок мультиплікативного ефекту, а саме:

 • розвиток туристично-рекреаційного комплексу шляхом створення сучасних оздоровчих та рекреаційних закладів, ефективного рекламного забезпечення туристичної галузі та представлення пропозицій туристично-рекреаційної галузі району на регіональних, національних та міжнародних виставках та форумах;

 • розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу за рахунок підтримки упровадження сучасних енергозберігаючих технологій в росліництво та тваринництво; збільшення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції за рахунок розширення ринку збуту та підтримки створення інноваційних підприємств з екологічно чистими технологіями;

 • розвиток транспортної системи та транспортної інфраструктури, зокрема реконструкцію автомобільної дороги Генічеськ - Стрілкове, реконструкцію Генічеського портопункту, який на сей час не функціонує, встановлення залізничного сполучення до м. Генічеськ тощо;

 • розвиток промислового виробництва, що забезпечуватиме туристично-рекреаційний комплекс, зокрема традиційних видів виробництва.

Проект також сприятиме позитивним якісним змінам у соціальній сфері району, оскільки забезпечить:

 • підвищення рівня життя населення та задоволення потреб громадян шляхом збільшення кількості робочих місць та підвищення їх якості, а також підвищення середнього рівню заробітної плати;

 • покращення міграційної ситуації через забезпечення сталого розвитку сільських населених пунктів району; розширення сфери зайнятості населення у сільській місцевості;

 • покращення показників здоров’я населення завдяки створенню умов для оздоровлення та відпочинку громадян та, за власним прикладом, стимулів для здорового життя;

 • підняття системи медичної освіти на якісно вищий рівень завдяки створенню інтегрованої освітньої системи, що містить науково-дослідні лабораторії, клінічні та амбулаторні установи та навчальні заклади.

Реалізація проекту «InterMedicalEcoCity» сприятиме розвитку та покращенню екологічного стану рекреаційних територій району, оскільки забезпечить:

 • раціональне використання природних рекреаційних шляхом впровадження інтегрованого управління ними, зокрема комплексного управління розвитком прибережної зони;

 • екологічно збалансоване природокористування завдяки впровадженню інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

 • розроблення і впровадження системи стимулів для суб'єктів господарювання, що покращують екологічні характеристики продукції, впроваджують екологічно орієнтовані та органічні технології ведення сільського господарства;

 • створення умов для розвитку інфраструктури екологічно чистих видів транспорту, зокрема громадського;

 • енерго- та ресурсозбереження у процесі будівництва споруд; запровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів та використання відходів як вторинної сировини;

 • досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища завдяки запобіганню порушенням санітарно-гігієнічних вимог, посиленню екологічного контролю за дотриманням законодавства у процесі розміщення та будівництва і експлуатації нових об’єктів;

 • підвищення рівню суспільної екологічної свідомості шляхом надання екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування, створення інформаційно-експериментальних та демонстраційно-навчальних центрів підтримки заходів з впровадження і поширення екологічно дружніх господарчих моделей.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

3 аналіз ринку, концепція маркетингу, план продажів
Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...

2 Аналіз міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів
Складова національного проекту створення курорту «Східний Крим» передбачає розвиток туристичної інфраструктури на Чорноморському...

2 Аналіз міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів
Складова національного проекту створення курорту «Східний Крим» передбачає розвиток туристичної інфраструктури на Чорноморському...

2 4 Державна політика України стосовно реалізації проекту, аналіз...
Роможна економіка, ефективна держава, що розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України І спрямована на побудову...

Звіт про роботу департаменту міжнародних зв’язків та інвестиційних...
Жнародних зв’язків та інвестиційних проектів міської ради протягом періоду, що аналізується, здійснювало свою діяльність в рамках...

Конспекти відкритих уроків
Позаурочна діяльність з предмета список творчих робіт, проектів, виконаних учнями

Наказ
...

Вебінару
Орієнтовний перелік вебінарів у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону «Суспільний діалог: актуальні питання...

Урок Тема Питання, які потрібно розкрити
Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економікиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка