Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради кіровоградської області інформаційна довідка про навчальний заклад

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради кіровоградської області інформаційна довідка про навчальний заклад

Сторінка1/2
  1   2
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Інформаційна довідка про навчальний заклад

У 1992 році рішенням районної Ради народних депутатів у місті Мала Виска було відкрито філіал Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу, який буквально через рік реорганізували в ліцей, а з 1 січня 1996 року ліцей знову реорганізовано в Маловисківську гімназію. Головною метою діяльності гімназії є використання усіх можливих педагогічних ресурсів, соціуму, сім’ї для виховання соціально відповідальної особистості, яка може проявити свій унікальний творчий потенціал і реалізувати його повною мірою. За весь період існування у нашому закладі склалися багаті традиції і сформувався своєрідний освітній простір, який дозволяє гнучко керувати фізичним, духовним, моральним і соціальним становленням учнівської молоді. Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу гімназії, що роблять його колективом однодумців.

На даний момент гімназію закінчили 725 учнів, з яких нагороджено золотою медаллю – 71 випускників, срібною – 48. Станом на 01 квітня 2015 року в гімназії навчається 217 учнів.

Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради належить до комунальної власності Маловисківської районної ради. Навчальний заклад є юридичною особою, код в ЄДРПОУ 22226710. Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням головиМаловисківської районної ради від 12 лютого 2007 року №5-р. Мова викладання українська. Гімназія знаходиться за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., м. Мала Виска, вул.Стаханова 76, тел.. 5 24 90; 5 17 32, E-mail: mvgimnazia@ukr.net.
РЕСУРСИ ТА УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ

Будівлі гімназії експлуатуються: старий корпус з 1912 року, господарські приміщення гаражів, котельні 1967 року, новий корпус з 1991 року. Земельна ділянка, яка належить закладу має площу 0,5 га.

Маловисківська гімназія розташована в 4-х окремих корпусах. Санітарно-гігієнічний, технічний стан будівель і приміщень, їх безпека та естетика оформлення на достатньому рівні.

Площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять становить 1559.325 кв.м., а учнівський контингент - 217 учнів. Навчальними приміщеннями заклад забезпечений на 138,15%.

У приміщенні гімназії 15 навчальних кабінетів, 1 майстерня, 1 комп’ютерні кабінет, 1 мультимедійний кабінет, спортивна кімната, спортивний майданчик, бібліотека, буфет на 15 посадкових місць, кабінет сестри медичної, кабінет психолога. Кабінет української мови та літератури (завідуюча кабінетом Панченко О.М.) та кабінет іноземної мови (завідуюча кабінетом Красовька В.М.) відповідають Положенню про кабінети.

В навчально-виховному процесі задіяно 18 комп'ютерів (з них 3 використовуються в управлінсько-господарській діяльності). В гімназії навчається 217 учнів. Вивчають інформатику – 195 учнів. Кількість учнів на 1 комп'ютер - 14 осіб

Загальний бібліотечний фонд становить10052 примірник. Фонд навчальної літератури (крім підручників) необхідних для виконання навчальних планів і програм 1561. Кількість навчальної літератури (крім підручників) на одну особу становить 7. Учні 5-9 класів забезпечені підручниками на 87%, 10-11 класів – 83%. Учні 9-10-х класів не забезпечені підручниками «Німецька мова», так як з даного предмета для цих класів підручники не надходили. За 2013-2015 рр оновлено підручникидля учнів 5-х та 6-х класів. Але для 5-го не вистачає 10 комплектів підручників.

Педагоги Маловисківської гімназії здійснюють передплату фахових видань по кафедрам. У методичному кабінеті є журнали «Позакласний час», «Завуч». Кількість підписаних фахових періодичних видань - 17.

У гімназії навчальний процес здійснюють 28 педагогів, чотири з них – сумісники. В число педагогів входять педагог-організатор та практичний психолог. Вакансії педагогічних працівників відсутні.

Із 28 педагогічних працівників гімназії 26 мають вищу педагогічну освіту; 1 – середню спеціальну (учитель музичного мистецтва); 1 – вищу військову (вчитель предмету «Захист Вітчизни»).

Ефективність функціонування освітньої системи значною мірою залежить від наявності кваліфікованих педагогічних кадрів. Педагогічний колектив гімназії у своєму складі налічує 25 учителів, які працюють на постійній основі, з них за висновками атестаційної комісії мають вищу категорію - 16, першу - 2, другу - 4, спеціаліст - 2; звання «Учитель-методист» - 3, «Старший учитель» - 13, «Відмінник освіти» - 2. Більшість учителів мають від 20 років педагогічного стажу.

Гімназія підключена до мережі Інтернет за допомогою провайдера «Укртелеком» зі швидкістю 2 Мбіт/с. Інтернет-зв'язок завжди стабільний, доступ в мережу мають 14 комп'ютерів. Дане з'єднання використовується для електронного листування, ведення шкільного сайту та для виконання практичних робіт учнями (за програмою) в мережі інтернет.

Навчально-виховний процес проходить в одну зміну.

Згідно нормативних вимог навчальний заклад забезпечений кабінетом директора та кімнатою для педагогічних працівників, яка виконує роль методичного кабінету, учительської та аудиторії для нарад.

Спортивна кімната та обладнаний спортивний майданчик використовуються для проведення занять з фізичної культури та інших спортивно-масових, оздоровчих заходів.

На виконання робочого навчального плану гімназії для проведення уроків трудового навчання (технологій) використовується приміщення комбінованої майстерні, оснащеної деревообробними та металообробними верстатами.

Приміщення гімназійної бібліотеки оснащене читальною залою на 10 місць, містить 12295 примірників навчальної та іншої літератури, а для забезпечення якісного ведення обліково-звітної документації та обслуговування читачів використовується ПК з можливістю виходу до мережі Інтернет.

Забезпечення належного медичного та санітарно-гігієнічного обслуговування всіх учасників навчально-виховного процесу в закладі здійснює медичний працівник в обладнаному медичному кабінеті.

Згідно норм ДСанПіНу в 2013 році введено в дію внутрішні туалети для дівчаток, хлопчиків та працівників.

З 2008 року організовано буфетне харчування:обладнано 15 посадкових місць; забезпечується можливість придбати гарячі напої, соки, солодощі в асортименті, свіжу випічку.

З метою якісного виконання технічних та ремонтних робіт облаштоване приміщення для спеціалістів та кімната для технічного персоналу.

Для забезпечення вільного доступу людей з особливими потребами заклад оснащено кнопкою виклику працівника.

Акт на право постійного користування земельною ділянкою знаходиться в стадії виготовлення.

Установчі документи гімназії відповідають чинному законодавству про освіту. Середня наповнюваність класів становить 18 учнів.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЙОГО УЧАСНИКІВ

Інваріантна складова робочого навчального плану використовується 100%. Варіативна складова складається з годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, факультативів, курсів за вибором.

Факультативи:

- «Цікава хімія» 1 година в 7-му класі.

- «Хімія в побуті» 1 година в 8-му класі.

Курси за вибором:

- з математики «Десять уроків гармонії» – 1 година в 9А класі.

- з математики «Геометричний практикум» – 0,5 годин в 9А класі.

- з англійської мови «Країнознавство. Велика Британія» - 1 година у 8-му класі.

- «Англійська мова у світі» - 1,5 години у 9Б класі.

- з англійської мови «Навчання ситуативного спілкування» - по 0,5 годині у 6-х класах.

- з інформатики «Intel. Копм'ютерні технології та майбутні професія» - 1 година у 8-му класі.

- з історії «Видатні постаті України середини ХVІ-ХVІІ ст.» - 0,5 години у 8-му класі.

Додаткові години для предметів та предмети:

- німецька мова по 2 години в 5-9-х класах та по 1 годині в 10Б і 11Б класах. Всього 18 годин.

- російська мова по 1 годині в 5-6-х класах. Всього 4 години.

- логіка по 1 годині в 5-6-х класах. Всього 4 години.

Варіативна складова складає 44 годин, які використано для 12 предметів.

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) становить 409 годин, по гімназії використано 403,5 години.

У гімназії профілізація традиційно здійснюється з 10 (6 гімназійного) класу за природничо-математичним, філологічним та суспільно-гуманітарним напрямами.

Згідно з моніторинговими дослідженнями за останні 3 роки (з 2012 по 2015 рр.) у закладі виявлена необхідність формування профільних класів за двома основними напрямами диференціації навчання:

- класи математичного профілю (10-А, 11-А) з поглибленим вивченням математики, у яких з метою уникнення вузької профілізації та потреб учнів у якісній підготовці до ЗНО вводяться курси за вибором «Практикум із синтаксису української мови», «Орфографічний практикум», «Нуклеїнові кислоти», «Розв’язування задач з генетики», «Основи веб-дизайну», «Розв’язування задач з хімії» та «Основи критичного мислення» тощо;

- класи філолого-історичного профілю (10-Б, 11-Б) з поглибленим вивченням української мови, англійської мови та історії України, також вводяться курси за вибором «Практикум із синтаксису української мови», «Орфографічний практикум» та «Основи критичного мислення» тощо.

Учнів 10-11 класів на 100% охоплено профільним навчанням.

Відповідно до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка гімназистів здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприянню усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання у старшій гімназії. Починаючи з 8-го класу, здійснюється організоване ознайомлення гімназистів, а також їхніх батьків з особливостями профільного навчання, а саме: інформаційний напрям – розширення уявлень учнів про профільний предмет, освітні програми з цього предмету, вимоги роботи у профільних класах; психологічний напрям – розширення уявлень про себе, свої здібності та можливості, розвиток уміння співвідносити свої здібності з вимогами до певної професії; діяльнісний напрям – залучення учнів до активної творчої, дослідницької й соціальнозначущої діяльності.

Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної складової змісту освіти Типового навчального плану в обсязі 21 години.

Структура навчального плану не лише 8-9-их класів, а й 5-7-их класів дозволяє не лише підготувати учнів до навчання в основній гімназії, а й формувати навички самостійної навчальної діяльності, стимулювати інтерес до знань, розвивати і розширювати загальну культуру учня, що надає можливість для пошуку і розвитку здібностей кожної дитини, а згодом точніше обґрунтувати вибір на ІІІ ступені навчання та вид творчої діяльності.Тому у навчальному планіпередбачено вивчення пропедевтичнихспецкурсівта факультативів з математики, англійської та німецької мов,історії, інформатики, логіки, хімії.

Учнів 8-9 класів на 100% охоплено допрофільним навчанням.

У 2014-2015 н.р. кількість учнів, які навчаються у гімназіїі становить 219 осіб, із них:

 • у гуртках технічної творчості охоплено – 5 осіб;

 • у гуртках естетичного напрямку (танцювальні студії, ДШМ) – 60 осіб;

 • у гуртках РБДЮТ та будинку культури – 43 особи;

 • спортивні секції – 31 особи.

У гімназії всього налічується 14 дітей соціально незахищених категорій, з них беруть участь у гуртках 8 учнів, що становить 89,1 %.
Частка випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

100% учнів продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти.

Навчальний рік

Кількість випускників

Продовжують навчання в 10-му класі

Вуз І-ІІ рівня акредитації

ПТУ

Не здобувають повну ЗСО

2011-2012

36

34

2

-

-

2012-2013

32

31

1

-

-

2013-2014

32

32

-

-

-

Учнів, що скоювали правопорушення під час навчально-виховного процесу за останні 3 роки не зареєстровано.

Станом на 18 грудня 2014 року учнями гімназії відвідано 69 888 уроків. Всього пропущено без поважних причин 3513уроків, що становить 5% від загальної кількості проведених уроків.Класними керівниками здійснюється щоденна перевірка відвідування учнями гімназії. Відповідні записи про пропуски занять учнями та їх причини вказуються в журналі відвідування. Щоденно, у разі відсутності учня під час навчальних занять негайно повідомляються батьки для своєчасного виявлення причини пропуску занять.

Атестація педагогічних працівників гімназії проводиться відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» та регулюються Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 6 жовтня 2010 р. №930 зі змінами, затвердженими наказами № 1479 та № 1135.В період підготовки до атестації адміністрацією гімназії проводиться відповідна організаційна робота, а саме:

 • на 5 років складається перспективний план атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • відповідно до п. 2.1 щороку створюються атестаційні комісії відповідними наказами ( № 113 від 14.09.12 р.; № 119 від 17.09.13 р.; № 104 від 15.09.14 р.);

 • видаються накази про проведення атестації, затверджуються плани роботи атестаційних комісій.

З метою інформування педагогів з питань атестації у методичному кабінеті гімназії створено куточок по атестації, який щороку поновлюється. В ньому розміщено: Типове положення про атестацію; перспективний план атестацій та курсів підвищення кваліфікації; план роботи атестаційної комісії на поточний рік; список учителів, які атестуються; список вчителів, які повинні пройти найближчі курси підвищення кваліфікації; зразки заяв на позачергову атестацію. Матеріали за останні 5 років зібрані в папках по роках. В них містяться: копії наказів по атестації, копії атестаційних листів, бюлетені таємного голосування, копії посвідчень про підвищення кваліфікації, графіки атестацій. Протоколи засідань атестаційної комісії ведуться в окремій книзі, яка розпочата у 1993 року, пронумерована,прошнурована, засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою. Питання роз’яснення Типового положення про атестацію щороку розглядається на нараді педагогічних працівників гімназії. За кожним членом атестаційної комісії закріплено вчителів, які атестуються, для надання їм методичної допомоги та вивченню їхнього досвіду. Члени атестаційної комісії відвідують уроки та позакласні заходи у вчителів, аналіз їх записується в журналівзаємовідвідування уроків. У 2013 р. відповідно до перспективного плану роботи атестувалися 3 осіб, з них:

 • підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 особа;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 особа;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 особа;

 • присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 2 осіб.

У 2014 році відповідно до перспективного плану атестувалися 7 педагогічних працівників, з них:

 • підтвердженокваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 5 осіб;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 особа;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «бібліотекар першої категорії» - 1 особа;

 • підтверджено педагогічне звання «учитель-методист» - 1 особа;

 • присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» - 1 особа;

підтверджено педагогічне звання«старший учитель»- 1 особа;

присвоєно педагогічне звання«старший учитель»- 1 особа;

У 2015 році відповідно до перспективного плану атестуватимуться 8 педагогічних працівників, з них:

 • на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 5 осіб;

 • на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 особа;

 • на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» - 2 осіб;

 • на підтвердження педагогічного звання «учитель-методист» - 1 особа;

 • на підтвердження педагогічного звання «старший учитель» - 4 особи.

Випадків невчасного проходження атестації та скарг не було.

Курси підвищення кваліфікації учителі гімназії проходять відповідно до перспективного плану, складеного на 5 років.

У 2012 році курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагогічних працівники та бібліотекар (Ковалішина В.Б., Красовська В.М., Тернова В.Г. та Басько Т.В.). У 2013 році курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагогічних працівники (Крячко Н.В., Федроова М.Ю., Небога Т.В.). У 2014 році курси підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогічних працівників (Онипсенко В.М., Силенко О.В., Скорик Л.А., Умрихіна В.В., Бондар І.Ю., Буран Л.М. та медсестра Колєснікова Т.М.).

У гімназії працюють 24 педагоги. Із них: 23 викладають предмети відповідно до своєї фахової освіти, 1 учитель – Кісіль С.І. – має спеціальність«методист виховної роботи, учитель етики та психології сімейного життя», працює не за фахом, світову літературу викладає 21 рік, проходить відповідні курси підвищення кваліфікації та атестована як спеціаліст вищої категорії, має педагогічного звання «старший учитель».

У закладі за 2012 рік звільнився 1 учитель у зв’язку з виходом на пенсію. Прийнято на роботу 2 учителя (математики й інформатики та англійської мови).

У 2014 році звільнилися учителі-пенсіонери Смуток В.В. (захист Вітчизни) та Матвієнко М.П. (історія).

На сьогоднішній день навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами.

З урахуванням нормативної й директивної документації, наданої районним методичним кабінетом, а також відповідно до принципів організації науково-методичної роботи в освітньому закладі методична та науково-дослідницька робота в гімназії спрямована на розвиток високих професійних якостей педагогів та творчого потенціалу учнів, методичного й організаційного забезпечення адміністрацією закладу даного напрямку діяльності. Розробка єдиної науково-методичної проблеми «Засоби оптимізації навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти» здійснювалася шляхом реалізації наступних проблемних питань:

 • підвищення результативності та якості НВП шляхом упровадження компетентісно зорієнтованих технологій навчання і виховання;

 • удосконалення системи контролю за станом викладання навчальних дисциплін та рівнем навчальних досягнень учнів;

 • формування та розвиток соціально активної та гуманістично спрямованої особистості;

 • розвиток соціальної компетентності учнів 5-их класів та її роль у процесі адаптації до навчання в умовах гімназії.

Як результат, маємо два колективно створені продукти - Компетентнісну модель розвитку гімназії та Модель інноваційної стратегії модульних змін освітнього простору гімназії. Над упровадженням моделей наш заклад планує займатися наступні кілька років.

Методична складова освітнього простору закладу реалізується науково-методичною радою, яку очолює заступник директора з науково-методичної роботи Крячко Н.В. Учасниками НМР є члени адміністрації (Онипсенко, В.М., КісільС.І.), учителі-методисти (Силенко О.В., Горденко Т.В.), голови МО (класних керівників – Красовська В.М., предметів природничо-математичного циклу - Федорова М.Ю., предметів суспільно-гуманітарного циклу – Скорик Л.А.) та керівник Гімназії педагогів-дослідників Мазур О.М. На засіданнях даного колегіального органу розглядаються питання щодо забезпечення подальшого впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,модернізації організаційних форм та змісту науково-методичної роботи,підвищення якості інноваційної діяльності, ефективності функціонування системи роботи з обдарованими учнями, організації та проведення освітнього моніторингу, вибору оптимальної моделі підготовки гімназистів до предметних олімпіад, поліпшення науково-методичної та практичної підготовки педагогів у сфері психолого-педагогічних наук, вивчення методичної активності членів МО, розвитку готовності учнів старшої гімназії до профільного навчання та викладання курсів за вибором у профільних класах, створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, створення авторського навчально-методичного забезпечення, активна підтримка роботи WEB-сайту гімназії тощо.

У 2013-2014 н. р. науково-методичною радою ініційовано проведення місячника методичної активності, присвяченого темі «Досвід використання педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі».

У грудні 2014 року Онипсенко В.М., Горденко Т.А., Тернова В.М., Красовська В.М., Ковалішина В.Б., Умрихіна В.В., Небога Т.В., Скорик Л.А. організовано взяли участь у районній інтернет-конференції «Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку та запорука успішного навчання учнів».
Структурно-змістове поле методичних форм роботи за останні 3 роки

Назва методформу-вання

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Науково-методична рада

Удосконалення фахового рівня педагога шляхом активної участі в роботі методформувань

Реалізація педагогічних проектів в освітній моделі гімназії

Майстер-клас як одна з форм професійного навчання педагогів

Методичні об’єднання

Своєрідність авторського підходу до формування базових компетентностей учня

Формування експериментальних компетентностей учнів

Культура мови у спілкуванні на уроках та в позаурочний час

Предметні кафедри

Практика реалізації компетентнісного підходу

Використання мультимедійної дошки в позакласній роботі

Розвиток активності і самостійності учнів як фактор оптимізації навчання

Гімназія педагогів-дослідників

Шляхи удосконалення НВП на основі впровадження компетентнісно орієнтованого підходу

Актуалізація педагогічних технологій у процесі формування ключових компетентностей учнів

Удосконалення науково-методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності

Гімназія фахового росту

Упровадження здоров’язбережних технологій у НВП

Розробка моделей з упровадження в НВП компетентнісно орієнтованого підходу

Подолання антиінноваційних бар’єрів у процесі реалізації стратегічної моделі розвитку гімназійної освіти

Тематичні педради

Модель розвитку сучасного ЗНЗ в рамках компетентісно зорієнтованого підходу

Здійснення інноваційної діяльності – основна мета розвитку сучасного навчального закладу

Концептуально-діяльнісний підхід до стратегічних змін гімназійної освіти: виховна й дидактична компоненти

Щорічний НПС

Експертиза сучасного уроку. Захист інноваційної моделі уроку.

Психолого-педагогічний семінар

Удосконалення виховної профілактичної роботи

Соціально-психологічна підтримка обдарованих учнів (районний рівень)

Психологічний супровід педагогічних нововведень

Творчі звіти

Кісіль, Панченко, Красовська

Крячко, Федорова, Силенко, Нещадова, Тернова

Онипсенко, Скорик, Буран, Бондар, Михайлович, Мазур, Умрихіна, Горденко

Творча група «Підтримка та розвиток юних обдарувань»

Круглий стіл «Шляхи індивідуалізації навчання відповідно до потреб обдарованої дитини»


НПК«Нетрадиційні прийоми розвитку здібностей учнів на уроці»

Круглий стіл «Поєднання держстандартів зі створенням умов для розвитку обдарованих дітей»

Методичний тиждень

Інноваційні підходи до моніторингу рівнів розвитку учнівських компетентностей

Місячник «Досвід використання педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі»

Майстер-клас у процесі викладання навчальних дисциплін

Педчитання

Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського щодо виховання моральних стимулів до навчальної праці у молодого покоління

Діяльнісний підхід до формування учнівських компетентностей

Типи професійного іміджу. Сучасний підхід

Педагогічна конференція

Компетентісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи

Ефективність методичної роботи в контексті компетентісного підходу до навчання

Аналітико-корекційна діяльність учителя

Підвищенню ефективності науково-методичної діяльності сприяє участь вчителів гімназії в методформуваннях районного та обласного рівнів, так:

 • Нещадова Л.І. очолює районну Школу молодого філолога з іноземної мови «Сучасний урок іноземної мови»;

 • Горденко Т.А. очолює районну творчу педагогічну майстерню вчителів фізики «Використання елементів дослідження на уроках фізики для активізації пізнавальної діяльності»;

 • Силенко О.В. очолює районне методичне об’єднання «Використання інноваційних технологій на уроках та в позаурочний час», районну Школу зростання учителя-словесника, яка працює над проблемою «Інноваційна діяльність учителя-словесника», Школу молодого філолога «Сучасний урок української мови та літератури», Майстер-клас учителів української мови та літератури;

 • Красовська В.М. очолює районне методичне об’єднання вчителів німецької мови «Особистісний підхід до роботи над розвитком мовленнєвої компетентності учнів при вивченні іноземної мови»;

 • Мазур О.М. очолює районне методичне об’єднання вчителів історії та правознавства «упровадження інноваційних технологій на уроках історії та правознавства», Школу педагога-початківця з історії «Організація системи методичної роботи спрямованої на підготовку молодого вчителя до педагогічної діяльності»;

 • Капінус О.Л. очолює районне методичне об’єднання «Використання інтерактивних технологій на уроках природничого циклу. Формування предметнихкомпетенцій у навчанні хімії та біології. Робота з обдарованими учнями» та є членом обласної творчої групи вчителів біології;

 • Богуцька О.О. очолює районне методичне об’єднання вчителів інформатики «Підвищення ІКТ-компетентності вчителів та учнів», а також є учасником обласної творчої групи вчителів інформатики;

 • Селіванова Валентина Василівна очолює районне методичне об’єднання вчителів образотворчого мистецтва «Розвиток особистості через активну художню діяльність і творче самовираження у сфері мистецтва»;

 • Басько Т.В. очолює творчу групу шкільних бібліотекарів району «Інформаційно-комунікаційні технології у практичній діяльності шкільного бібліотекаря»;

 • Кісіль С.І. очолює районну творчу групу вчителів світової літератури з проблеми «Аналіз художнього твору» та є керівником опорної гімназії з формуваннякомпетентностей гімназистів в умовах допрофільного і профільного навчання;

 • Крячко Н.В. є керівником опорної гімназії щодо організації роботи з обдарованими дітьми, авторської майстерні з упровадження технологій схематичного унаочнення навчального матеріалу;

 • Онипсенко В.М. є керівником опорної гімназії щодо атестації педагогічних працівників.

У 2014-2015 н. р. на базі гімназії організовано проведення районних методичних семінарів з російської мови та світової літератури, історії, хімії та біології (вересень), семінарів-практикумів з історії (жовтень) та основ здоров’я (лютий), засідання творчої групи вчителів фізики (листопад).

Методичною службою гімназії надано практичну допомогу учителю історії О.М.Мазур та учителю української мови та літератури О.М.Панченко у підготовці до участі у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Учитель року-2015». Наші колеги стали переможцями районного етапу конкурсу у відповідних номінаціях.

На базі гімназії проведені моніторингові дослідження якості освіти, а саме - рівня якості знань учнів 11-х класів з англійської мови, історії України, біології.

У 2013 року започатковані педагогічні проекти: «Профілізація» (до 2018 р.), «Громадянськість» (до 2016 р.), «ЕКО-БУМ» (до 2018 р.), «Здоровим будь!» (до 2016 р.), «Інновація» (до 2018 р.), «Служба науково-педагогічного інформування (СНПІ)» (до 2016 р.); у 2014 році – «Самоврядність» (до 2017 р.), «ЮНКОР» (до 2017 р.), «ЄВРОКЛУБ» (до 2017 р.), «ІКТ-ініціативи» (до 2017 р.), «Дидактичний тезаурус» (до 2019 р.).

Гімназія має власний сайт в мережі Інтернет на платформі проекту «Класна оцінка» за адресою: http://mvgimnazia.klasna.com/., на якому постійно відображується життя закладу у розділі новини, що постійно оновлюється. Сайт містить основні розділи (Візитка, історія гімназії, педагогічний склад, розклад уроків тощо) Також існує сторінка з адресами блогів та сайтів вчителів (Мазур О.М., Панченко О.М., Бондар І.Ю., Умрихіна В.М. та інші). Передбачається створити гімназійний форум на платформі нашого сайту ,Дизайн сайту відповідає загальним вимогам, шаблон для всіх сторіник однаковий, З доступних віджетів лише лічильник відвідувань і календар новин.

Учитель інформатики Богуцька О.О. є тренером з програми Intel, курсів Microsoft, «Основи Інтернету» та проводить навчання для учителів гімназії. 21 педагогічний працівник отримали різні сертифікати: Microsoft «Основи ІКТ», Intel «Навчання для майбутнього», Intel «Навчання для майбутнього» (версія 10.1), «Основи Інтернету».

20 педагогічних працівників використовують засоби ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу, що становить 83% .

У закладі розроблено система щодо попередження травматизму серед учнів. Учителі-предметники, класні керівники проводять інструктажі з охорони здоров’я під час занять, проведення виховних заходів, бесіди з питань збереження життя та здоров’я, тижні з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Виховні заходи цих тижнів спрямовані на профілактику травматизму, популяризацію знань правил безпеки життєдіяльності, формують здоровий спосіб життя та уміння вести себе у надзвичайних ситуаціях. Класні керівники у питаннях безпеки життєдіяльності співпрацюють з батьками учнів, відповідними службами. Проте, всі вжиті заходи не убезпечують учнів від травмування. Так, у 2012 році було зафіксовано – 14 випадок, у 2013 р. -5 випадків, і вже у 2014 році – 1 випадків побутового травмування. За три роки у навчально-виховного процесі травмовано 3 учня.

Виконуючи завдання й реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив Маловисківської гімназії орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та «Основні орієнтири виховання».

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі гімназії «Засоби оптимізації виховного процесу в умовах реформування освіти» та проблемі МО класних керівників «Використання інноваційних технологій у вихованні як засіб підвищення ефективності виховного процесу». У 2013/2014 навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними орієнтирами:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства й держави;

- ціннісне ставлення особистості до людей;

- ціннісне ставлення особистості до природи;

- ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до праці;

- ціннісне ставлення особистості до себе.

В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського та національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота в Маловисківській гімназії спрямована на вирішення наступних завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

 • турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

 • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

 • продовження спільної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

 • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки упровадженню краєзнавчої та патріотичної роботи.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в 2013/2014 н. р. працювало 12 класних керівників 5-11 класів, голова методичного об’єднання класних керівників Красовська В.М., педагог-організатор Селіванова В.В., психолог Грузін А.О., заступник директора з навчально-виховної роботи Кісіль С.І.

Головним із орієнтирів виховної роботи з учнями є ціннісне ставлення до суспільства й держави. Для розв’язання завдань громадянського виховання класні керівники використовували ефективні форми, методи та види діяльності: бесіди, лекції, дискусії, консультації, брейн-ринги, години спілкування. У закладі було проведено такі виховні заходи: «Я, родина, Батьківщина», «Український костюм – джерело духовного й національного здоров’я українського народу», «Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини», свято до Дня української мови «Барви рідного слова», Козацькі забави, юні аматори сцени показали інсценізацію традиційного сватання на Україні, години спілкування «Конституція України – основний закон моєї держави», «Слово – мовний знак культури», тиждень пам’яті воїнам-інтернаціоналістам, День пам’яті жертвам голодомору 1932-1933 рр., заходи щодо відзначення 69-ої річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, активна участь у мітингах, маніфестаціях, акція «Гімн нас єднає». Організували та забезпечили проведення заходів щодо відзначення 22-ої річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини (години спілкування, тематичні уроки, виставки), взяли активну участь у засіданні «Гендерна гімназія», присвяченому роз’яснювальній роботі щодо попередження проявів жорстокості в молодіжному середовищі та проекті «Я, ми, родина, Батьківщина».

Важливою складовою виховної роботи закладу є патріотичне виховання. Традиційною для гімназистів є участь в акції «Зірка пам’яті». Цікаво та змістовно спільно з районною дитячою бібліотекою провели захід «Фото мого дідуся». Не залишив нікого байдужим урок пам’яті «Битва за Дніпро», проведений для учнів 11 кл. учителем історії Мазур О.М. та бібліотекарем Басько Т.В.

З великим піднесенням всі учні та вчителі взяли участь в обласній акції «Гімн єднає нас». Кожен клас підготував національну символіку, тому головна пісня нашої держави була проспівана з особливим натхненням.

Такі заходи сприяють розвитку творчої особистості учня, забезпечують умови для його повноцінного фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку, виховують людину, здатну будувати демократичну державу, повагу до свого народу, звичаїв і обрядів, відчуття своєї приналежності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, сприяють досконалому володінні українською мовою.

Виховними завданнями ціннісного ставлення до сім'ї, родини та людей є формування національних та загальнолюдських цінностей: уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів, здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших, моральних якостей (чуйності, чесноті, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, товариськості, поваги до особистості).

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття моралі, взаємодопомоги, співпереживання, постійно перебуває в центрі уваги колективу гімназії. Класні керівники та адміністрація проводять у цьому напрямку цілеспрямовану роботу: тематичні уроки, присвячені Великій Вітчизняній війни, голодомору в Україні 1932-33 р. р., продовження діяльності волонтерського руху, акція «Зірка пам’яті», години спілкування «Впізнай добро та зло», «Немає чистої святині ніж чисте сяйво доброти», акції « Діти, допоможіть дітям», «Від серця до серця».

Значна увага приділяється ціннісному ставленню до себе. Серед заходів цього спрямування високої оцінки заслуговують конкурс плакатів до Міжнародного дня Миру, виставки малюнків «Пори року», «Слово Т.Г.Шевченка у дитячих малюнках», «Чорнобиль – рана України», «Європа очима дітей», «Ми – діти планети Земля»; святкове привітання для вчителів до Дня працівників освіти, гімназійний ярмарок «Дари осені», Осінній бал; Новорічні свята, Андріївські вечорниці, свято Миколайчика (5 класи). Педагогічний колектив творчо підходить до підготовки та проведенню традицій.

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання кожної особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, формування працелюбності, як базової якості особистості. Серед основних заходів трудового виховання проведено акції «Гімназія - наш дім і ми господарі в нім», «Весняна толока», День Довкілля. З метою профорієнтації проводяться соціологічні опитування, анкетування та зустрічі з працівниками Маловисківського центру зайнятості, зокрема з головним спеціалістом відділу надання послуг Слободнюк Валентиною Павлівною.

Ціннісне ставлення до природи покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи й суспільства. Педагогічний колектив та учні гімназії взяли активну участь в екологічно-просвітницькому проекті «Здай батарейку – врятуй крота». Протягом навчального року в гімназії проводилися й такі заходи: конференція «Чорнобиль – це набат і біль», години спілкування «Наша планета – колиска життя», «Грізна зона – 30 км», «Світ про Чорнобиль пам’ятає»; лінійка пам’яті «Чорнобилька трагедія – біль України»; випуск стіннівок «Відголоси Чорнобиля», «Мій барвінковий край».

Мета напрямку ціннісного ставлення до себе – забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. Формування основ здорового способу життя здійснювалося шляхом проведення різноманітних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії та СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках яких відбулися тематичні бесіди та конкурс плакатів. Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні поточного навчального року. Серед профілактичних заходів, спрямованих на попередження алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх, необхідно виокремити антиалкогольну та антинаркотичну інформаційно-освітню роботу, тематичні батьківські збори щодо питання шкідливих звичок у дітей; вивчення соціометричного статусу кожного учня з метою подальшої індивідуальної роботи; вивчення самооцінки, особливостей саморегуляції, емоційних особливостей кожного учня та рівня агресивності; проведення батьківського лекторію «Виховання йде із сім’ї» та годин спілкування щодо пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров’я.

Під керівництвом учителів фізичної культури Тернової В.Г. та Михайловича В.В., а також учителя Захисту Вітчизни Смутка В.В. гімназисти беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. До цьогорічних здобутків юних спортсменів можна віднести участь у районних спортивних змаганнях «Шкіряний м’яч», «Олімпійське лелеченя», «Козацький гарт», «Старти надій», а також змаганнях з тенісу, волейболу, баскетболу, футболу. Гімназисти стали призерами у районних змаганнях з легкої атлетики (ІІІ місце) та районних змаганнях з футболу.

Серед заходів превентивного виховання постійно проводяться години спілкування, анкетування, тісна співпраця та проведення зустрічей з представниками районної служби для неповнолітніх, районним відділом внутрішніх справ, ДАІ, МНС. А також з метою запобігання та попередження протиправної поведінки учнів та для підтримання порядку у гімназії працює Рада профілактики та попередження правопорушень (голова Ради – заступник директора з навчально-виховної роботи С.І.Кісіль). Ведеться облік дітей та здійснюється просвітницька робота з батьками учнів, схильних до порушення поведінки та частих пропусків занять без поважної причини.

Система роботи таких класних керівників, як: Красовська В.М., Панченко О.М., Федорова М.Ю., Мазур О.М., Небога Т.В. рекомендована для вивчення та поширення серед інших класних керівників закладу. Їх робота сприяє вивченню індивідуальних особливостей, інтересів і нахилів учнів. Класні керівники планують, організовують і проводять виховну та культурно-масову позаурочну роботу з учнями; постійно проводять зустрічі з цікавими людьми, виховують повагу до людей, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, дотримуються педагогічної етики.

Самообслуговування учнів – один з найважливіших напрямків роботи вчителя, класного керівника. Організовано проходить чергування по класах, а також чергування учнів та вчителів по гімназії.

Члени гімназійного парламенту Колеснік Анастасія (9-А), Танцюра Ірина (9-А), Юрченкова Дар'я (10-А) активно працюють у районному Парламенті дітей. Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійних акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги дітям та сім’ям, які опинилися у скрутному становищі. Також гімназія брала участь у благодійних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та акції «Серце до серця». Лідерами гімназійного самоврядування була організована акція до Дня Святого Миколая «Діти, допоможіть дітям». Проаналізувавши роботу гімназійного самоврядування за 2013/2014 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно активно працювати у 2014/2015 навчальному році:

 1. Організація волонтерського руху.

 2. Удосконалення положення про рейтингову оцінку діяльності учнівського колективу.

 3. Пошук нових цікавих форм проведення виховних заходів.

 4. Активізація діяльності гімназії «Лідер».

 5. Внесення змін у роботу учнівського самоврядування.

 6. Перегляд кадрового складу гімназійного самоврядування.

 7. Упровадження цікавих соціальних проектів у гімназійне життя.

Особливу увагу приділено участі гімназистів у заходах Ліги інтелектуальних ігор (керівник ерудит-клубу «Інтелект» - заступник директора з НВР Кісіль С.І.). У гімназії вже давно є традиційними чемпіонати з «Що? Де? Коли?», «Брейн-рингу», інтелектуальні турніри з «Даугавпілсу», «Ерудит-квартету», «Своєї гри», «Трійки». У них беруть активну участь учнівські колективи різних вікових категорій та команда вчителів. Інтелектуали гімназії представляють Малу Виску не лише на змаганнях обласного рівня, а й всеукраїнського - в місті Одеса. У 2014 році команда 9-А класу зайняла І місце (молодша вікова категорія) та І-ІІ місце – 11-Б, 10-А класи відповідно (старша вікова категорія) у Кубку району з гри «Що? Де? Коли?». Підтримала високі результати і команда вчителів гімназії – І місце. Тож, логічним є й загальнокомандне І місце гімназії. На чемпіонаті району з гри «Що? Де? Коли?» команди гімназистів стали срібними призерами. Команда «Скіфський постріл» (капітан Каменев Микола, молодша вікова категорія) представляла гімназію в обласних турнірах, де мала вагомі результати: «Брейн-ринг» - ІІІ місце, «Інтелектуальне багатоборство» - І місце, «Що? Де? Коли?» - IV місце. «Ерудит-квартет» - ІІІ місце. Танцюра Ірина зайняла IV місце в обласному чемпіонаті з інтелектуальної гри «Своя гра». Гідні результати на обласному рівні також у команди «Тріо+» (капітан Урсолов Володимир, старша вікова категорія): «Інтелектуальне багатоборство» - ІІ місце, Кубок «Що? Де? Коли?» - ІІ місце.

У роботі класних керівників Ковалішиної В.Б., Мазур О.М, Небоги Т.В., Нещадової Л.І., Красовської В.М. важливе місце займає краєзнавча робота. Ними було організовано подорожі до міста Кіровограда, де
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ульяновське районне наукове товариство учнів «Ерудит»
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...

Досвіду виховної роботи національно-патріотичного спрямування в Черкаській області
Чигиринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2» Чигиринської районної...

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Річний план роботи Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської...
Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської районної ради Харківської області

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

План роботи на 2013/2014 навчальний
Комунальна установа «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської області

Світловодська міська станція юних натуралістів
Про мови”, Національною доктриною освіти, Положен­ням про позашкільний навчальний заклад, указами Президента, постановами км україни...

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка