Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БОРИСПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6

Підготувала

директор Бориспільської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Мазура В.І.

Бориспіль

2015

Зміст

1. Загальна інформація про заклад 4

2. Кадрове забезпечення 5

3. Методична робота

3.1. Загальні засади організації методичної роботи. 7

3.2. Результативність участі педагогічних працівників

закладу у професійних конкурсах 11

3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій,

посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу 11

3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній

діяльності та дослідно-експериментальній роботі 14

3.5. Участь закладу в семінарах, конференціях 15

3.6.Робота з молодими учителями 15

4. Навчальна діяльність закладу

4.1. Організація навчального процесу 16

4.2. Профілізація 22

4.3. Результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах 23

4.4. Навчальні досягнення учнів 30

4.5. Участь закладу в ЗНО 2014 31

4.6. Інформаційне забезпечення навчального процесу 32

5. Виховна діяльність закладу

5.1. Основні завдання виховної роботи 33

5.2.Учнівське самоврядування 34

5.3. Соціальний захист дитини 35

5.4. Співпраця з батьками 37

5.5. Попередження девіантної поведінки учнів 37

5.6. Робота психологічної служби 39

5.7. Результативність участі учнів у творчих конкурсах 47

5.8. Результативність спортивної та краєзнавчої роботи 54

5.9. Патріотичне виховання 54

6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів закладу 57

7. Фінансово-господарська діяльність закладу 61

8. Висновок 65

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту:

  • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

  • ознайомити громадськість із роботою, проведеною директором у 2014-2015 навчальному році;

  • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання відповідних рішень у сфері управління;

  • посилити ресурс довіри батьків, спонсорів, громадських організацій.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І.Загальна інформація про заклад

Земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 3,5865 га. Перша будівля Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 була прийнята в експлуатацію 1950 року. У 1960 році завершилося будівництво другого приміщення. 1980 року для учнів відчинив двері новозбудований комплекс, який складався з дво- та триповерхової будівель, окремого крила зі спортивною та актовою залою, їдальнею.

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – лідер серед загальноосвітніх закладів міста, бо надає якісні освітні послуги і створює комфортні умови для своїх вихованців. Безмежний ентузіазм, невичерпна енергія потужного колективу однодумців – запорука успіху.

Навчально-виховний процес організований відповідно до навчального та річного планів навчального закладу на 2014-2015 н.р.

Учнівський колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 станом на 01.06.2014 року налічує 1357 учнів, які об’єднані у 45 класів.

Структура контингенту

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Усього по закладу

Кількість учнів

662

594

101

1357

Загальна кількість класів

21

20

4

45


Протягом року з учнівським колективом працювали 79 педагогічних працівників та 30 працівників обслуговуючого персоналу.

За навчальний рік було зареєстровано 987 звернень громадян до адміністрації закладу.

ІІ. Кадрове забезпечення

У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками Бориспільська ЗОШ №6 була забезпечена стовідсотково.

Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує нові вимоги до працівників, тому вміння працювати з комп’ютером – вимога не лише до вчителів, а й до лаборантів, бібліотекарів, медичної сестри та кухонних працівників.

Цього року ще 11 педагогів школи пройшли курси за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» та 4 педагоги за програмою «Сходинки до інформатики». Вчителі володіють сучасними інформаційними технологіями на високому та достатньому рівнях.

Загальна кількість педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників щодо володіння комп’ютером

Користування програмами під час роботи на комп’ютері

Забезпеченість комп’ютер вдома

(кількість)

Не володіють

на початковому рівні

на рівні користувача

на рівні професіонала

Однією

Двома

Трьома

Більше трьох

так

ні

79

2

9

58

10

0

18

50

11

76

3


За якісним складом педагогічних працівників наша школа є одним з лідерів у місті. Із 79 педагогів 20 мають педагогічне звання «учитель-методист» та 1 педагог має звання «педагог-організатор-методист», 17 мають педагогічне звання «старший учитель» з них дев’ять є керівниками шкільних методоб’єднань, п’ять – керівники міських методоб’єднань. Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 49 педагогів, «спеціаліст першої категорії» - 15, «Спеціаліст другої категорії» - 4, «спеціаліст» - 10. Троє вчителів навчаються заочно.
Аналіз результатів атестації педагогічних працівників закладу.

План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників виконаний на 100 %. Результати атестації за 2014-2015 н.р. наведені в таблиці:

Прізвища, ініціали вчителів, які відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню

Прізвища, ініціали вчителів, яким присвоєно

Звання

Категорії

«старший учитель»

«учитель- методист»

І

ІІ

Вища

Мороз Н.Г., вища категорія, «старший учитель»

Трафімова Т.Г.


Пономарьова О.М.

Зубченко А.А.

Коваленко І.В.

Сарніцька Л.В.

Петруня Г.Д, вища категорія, «учитель-методист»

Виговська І.Ю.

Гриценко Л.Г.
Онищенко А.І.

Трафімова Т.Г.

Костюк В.В.,

вища категорія, «учитель-методист»

Собко Л.М.Татарчук В.М.

Виговська І.Ю.

Холодова Л.П.,

вища категорія
Юрченко С.О., перша категорія
Яковенко В.В., спеціаліст

4 педагогічних працівники оздоровились у санаторії-профілакторії на базі КОІПОПК, що відповідає попередньому замовленню.

Позитивною є тенденція збільшення кількості молодих спеціалістів у закладі. На сьогодні у закладі працює 8 учителів, чий вік не досяг 30 років. Я, як керівник, намагаюсь залучати до школи молоді кадри та створювати їм умови для подальшого професійного зростання.

ІІІ. Методична робота
3.1. Загальні засади організації методичної роботи
Методична робота в закладі організована відповідно до загальних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

Школа продовжує реалізацію методичної проблеми «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти», забезпечуючи активну участь педагогічних працівників у роботі шкільних, міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів, шкіл педагогічної майстерноті, обласних опорних закладів, конференцій, фахових конкурсів відповідно до плану роботи методичної ради закладу, міського методичного кабінету та КОІПОПК.

Методична діяльність школи спрямована:

на забезпечення учням закладу високого рівня якості й доступності освіти;

на організацію методичної роботи за інноваційними технологіями;

проектування навчально-виховного процесу на демократичних засадах;

співпрацю наставників з молодими учителями;

педагогічні дослідження фахівців;

виявлення обдарованих дітей, з якими вчителі співпрацюють за окремими планами (факультативів, МАН);

інтеграція в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи з учнями випускних класів;

удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої підготовки;

створення вчителями авторських проектів, які доповнюють зміст профільного навчання, вдосконалюють систему виховної роботи.

Видано наказ «Про організацію методичної роботи в школі у 2014-2015 навчальному році», яким визначено структуру методичної роботи, передбачено різні форми, спрямовані на реалізацію основних ідей та положень програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту». Учителі школи впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на розвиток здатності сприймати і впроваджувати нові освітні ідеї. Активна, творча, наукова й експериментальна робота вчителів здійснюється на методичних об’єднаннях: учителів 1-2 класів (керівник Стирко Н.В.), учителів 3-4 класів (керівник Попова Н.В.) вихователів ГПД (керівник Борисенко Н.В.), іноземних мов (керівник Горбань І.А.), української мови і літератури (керівник Захарова Н.М.), природничих наук (керівник Кіптенко О.Г.), математики та інформатики (керівник Погребна Л.В.), історії та правознавства (керівник Городько В.М.), російської мови і світової літератури (керівник Лобода Н.В.), фізичної культури і Захисту Вітчизни (керівник Гаман І.В.), трудового навчання і естетичних дисциплін (керівник Баталко Л.В.), класоводів 1-4 класів (керівник Приходько Л.І.), класних керівників 5-8 кл. (Голубнича В.В.) та 9-11 кл. (Хоменко В.П.).

Науково-методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для інноваційних технологій і впровадження передового педагогічного досвіду, над яким працюють творчі групи: «Формування духовності в дітей засобами позакласної роботи» (керівник Фарина С.С.), «Прес-центр» (керівник Пономарьова О.М.), «Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Плакса В.І.), «Креативність» (керівник Городько В.М.), «Створення музею «Історія школи» (керівник Верба Т.О.), «Художня майстерня» ( керівник Шевченко І.О. та Баталко Л.В.), «Інтернаціональний діалог» (керівник Горбань І.А.). Належна організація науково-методичної діяльності в закладі в 2014-2015 начальному році посприяла високій результативності роботи педагогів, особливо тих, які мають звання «старший учитель» та «учитель-методист». Свідченням цього є велика кількість переможців та призерів міського та обласного етапів різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад, публікація 22 педагогами статей та методичних розробок в методичному збірнику Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, п’ятьма педагогами статей в інформаційно-методичному збірнику управління освіти і науки Бориспільської міської ради, участь 3 педагогів закладу у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державний гімн України та його творці», присвяченій 200-річчю від дня народження М. Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного Гімну.

Методична діяльність у 2015-2016 навчальному році ґрунтуватиметься на принципах:

відкритості (інноваційним технологіям і передовому педагогічному досвіду);

мобільності (готовності до постійних і неперервних змін змісту та форми роботи);

толерантності (розуміння різноманітних поглядів, думок, оцінок поведінки всіх членів колективу);

свободи (готовності дати вчителям волю у відстоюванні своїх поглядів на форми, методи проведення уроків та позакласних заходів);

інформаційності (можливості вільно отримувати і поширювати будь-яку науково-методичну інформацію;

вільної орієнтації (вибору перспективи власного розвитку);

плановості (орієнтації на планування і здійснення намічених планів);

пошанування (впевненості, що всі нагородження надаються лише високопрофесійним фахівцям).

Пріоритетними завданнями методичної роботи будуть:

демократизація навчально-виховного процесу з метою різностороннього розвитку вродженого хисту кожного учня, його таланту;

створення інформаційних програм розвитку для найбільш обдарованих або відстаючих учнів.

У відповідності до зазначеного будуть передбачені такі форми роботи:

курсова перепідготовка;

атестація;

самопідготовка;

участь у педагогічних радах;

школа педагогічної майстерності;

школа молодого учителя;

педагогічні читання;

педагогічні виставки;

участь у роботі журі різних рівнів;

участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах, нарадах, конференціях;

участь у дослідно-експериментальній роботі;

апробація навчальної літератури;

публікація художньої, публіцистичної, науково-методичної продукції;

робота з обдарованими дітьми;

відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;

участь у професійних конкурсах;

рецензування друкованої продукції, творчі звіти учителів.

навчання педагогічних працівників за програмами: «Intel. Навчання для майбутнього», «Сходинки до інформатики».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня...
Звіт директора Бориспільського нвк «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...

«Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради

Китай
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської області

Урок в 6 класі на тему: «Режим та живлення річок»
Люблинецький нвк «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ліцей» Ковельського району Волинської області

Географічне положення, природні умови І ресурси Тернопільської області. 9 клас
Спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів з поглибленими вивченням іноземних мов смт. Залізці

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка