Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма факультативу «народознавство»

Програма факультативу «народознавство»


Погоджено

Затверджено

Протокол №________

___________________
Відділ освіти Черкаської районної державної адміністрації

Хутірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області
ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ

«НАРОДОЗНАВСТВО»

(для учнів 5-8 класів)


Хутори, 2011
Програму розроблено колективом авторів:

1. Колодіна Лариса Володимирівна – методист районного відділу освіти;

2. Берестова Оксана Миколаївна – вчитель історії Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

3. Рижак Вікторія Анатоліївна – вчитель історії та правознавства Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Пояснювальна записка

Програма факультативу «Народознавство» розрахована на учнів 5-8 класів. В 5 класі програма складається із 35 занять, в 6 класі – із 35 занять, в 7 класі – із 18 занять, у 8 класі – із 35 занять на рік.

Метою курсу є системне, послідовне дослідження історії розвитку української культури, мови, історії, звичаїв та традицій в контексті історичних процесів, що відбувалися на території України.

Наші часи позначені небувалим зростанням інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, до непересічних досягнень минулого. Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сьогодення.

Даний курс включає в себе формування як практичних, так і теоретичних знань та навичок. Це обумовлено тим, що курс складається із лекційних, практичних та екскурсійних занять.

Програма факультативу передбачає створення міжпредметних зв’язків із шкільними курсами «Українська мова та література», «Історія», «Етика», «Географія».

Програма факультативу «Народознавство»

5 клас

(35 годин)

П\П

Назва теми

Примітка

1.

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу
Розділ І.

Предмет і завдання курсу «Народознавство»

2.

Що вивчає «народознавство».
3.

Історія розвитку українського народознавства та етнографії. Видатні українські народознавці.
Розділ ІІ.

Походження і розвиток українського народу

4.

Теорії походження українського народу
5.

Заселення території України
6.

Додержавний період в історії України
7.

Формування народності на території України в часи Київської Русі та Галицько-Волинської держави
8.

Козацтво та його вплив на розвиток українського народу
9.

Українські землі під владою іноземних держав. Росія, Польща, Австро-Угорщина – політичні, економічні, релігійні та культурні чинники, що впливали на формування українського народу
10.

Україна у складі СРСР – культурний аспект
11.

Формування української національної ідеї в умовах незалежності
12.

Практичне заняття: відвідання краєзнавчого музею та складання міні-атласу
Розділ ІІІ.

Етнічна (національна) територія України

13.

Історико-етнографічні райони України
14.

Національний склад населення України. Національні відносини на різних історичних етапах
15.

Практичне заняття: складання історико-етнографічної карти України
Розділ IV.

Звичаї та обряди українського народу

16.

Причини, умови та етапи формування української обрядовості
17.

Обряди зимового циклу
18.

Обрядовість весняного циклу
19.

Літні звичаї та обряди
20.

Осінні звичаї та обряди
21.

Практичне заняття: пошукова робота , що передбачає зустріч із старожилами села; складання опису звичаю, традиції, обряду
22.

Практичне заняття: інсценування проведення свята
Розділ V.

Народні знання

23.

Народний календар
24.

Уявлення про небесні світила
25.

Уявлення про природні явища та їх зв'язок із веденням господарства
26.

Ґрунтознавство
27.

Тварини та рослини в житті українців
28.

Медичні знання
29.

Математичні знання
30.

Формування моральних норм та етичних правил
31.

Народна педагогіка (виховання дітей та молоді в родині та громаді)
32.

Практичне заняття: екскурсія до етнографічного музею (с. Пирогове, Київська область)
33.

Практичне заняття: написання колективних дослідницьких робіт-проектів
34.

Практичне заняття: захист колективних проектів
35.

Практичне заняття: виставка творчих робіт, учнів, що відвідують факультатив


Програма факультативу «Народознавство»

6 клас

(35 годин)

П\П

Назва теми

Примітка

1.

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу
Розділ І.

Релігія в житті українського народу

2.

Язичницькі вірування наших предків і умови їх формування
3.

Християнство та його вплив на формування української культури, мови, звичаїв та традицій
4.

Видатні українці-християни
Розділ ІІ.

Сімя та сімейний побут

5.

Умови укладення шлюбу
6.

Шлюбні звичаї
7.

Форми української родини
8.

Структура родини та розподіл повноважень між її членами
9.

Функції родини
10.

Сімейні обряди та звичаї
11.

Практичне заняття: пісенна творчість українців, присвячена родині (пошук та виконання весільних та родинних пісень)
12.

Практичне заняття: інсценування весільного звичаю
Розділ ІІІ.

Форми та типи українських поселень

13.

Сільські і міські поселення
14.

Форми сільських поселень
15.

Подвір’я українського міщанина
16.

Селянський двір
17.

Практичне заняття: створення проекту селянського двору
Розділ IV.

Архітектура

18.

Народне житло (порівняльний аналіз)
19.

Практичне заняття: створення макету, проекту, малюнку українського житла в різні періоди
20.

Господарські споруди та їх призначення
21.

Громадські будівлі (в місті та селі)
22.

Громадські виробничі споруди (млини, гуральні, кузні)
Розділ V.

Українське національне вбрання

23.

Загальні відомості про одяг
24.

Одяг часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави
25.

Одяг українців доби козацтва
26.

Вплив європейських традицій на формування українського традиційного одягу
27.

Регіональні риси традиційного вбрання українців ХІХ – початку ХХ століття
27.

Сучасні стилі українського одягу
28.

Практичне заняття: створення макету одягу різних історичних епох
29.

Практичне заняття: створення макету одягу сучасного українця
30-31

Практичне заняття: виготовлення одягу різних епох
32.

Практичне заняття: екскурсія до етнографічного музею (с. Пирогове, Київська область)
33.

Практичне заняття: написання колективних дослідницьких робіт-проектів
34.

Практичне заняття: захист колективних проектів
35.

Практичне заняття: виставка творчих робіт, учнів, що відвідують факультатив

Програма факультативу «Народознавство»

7 клас

(18 годин)

П\П

Назва теми

Примітка

1.

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу
Розділ І.

Світоглядні уявлення українців

2.

Людина. Доля. Душа
3.

Анімізм, фетишизм і магія в повсякденному житті українців
4.

Уявлення про довколишній світ
Розділ ІІ.

Громада і громадський побут

5.

Самоуправління і самоврядування в українській громаді
6.

Завдання української громади (захист, суд, організація спільної праці)
7.

Звичаєве право у самоврядуванні
8.

Організація спільної праці в громаді та матеріальне заохочення
9.

Морально-етичні стосунки в громаді
10.

Практичне заняття: створення законів української традиційної громади
Розділ ІІІ.

Українська традиційна їжа

11.

Приготування їжі в найдавніші часи
12.

Щоденна їжа
13.

Святкова їжа
14.

Регіональні риси приготування української традиційної їжі
15.

Практичне заняття: приготування української традиційної страви
16.

Практичне заняття: написання колективних дослідницьких робіт-проектів
17.

Практичне заняття: захист колективних проектів
18.

Практичне заняття: відвідання краєзнавчого музею

Програма факультативу «Народознавство»

8 клас

(35 годин)

П\П

Назва теми

Примітка

1.

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу
Розділ І.

Основи господарської діяльності українського народу

2.

Ставлення українців до праці
3.

Основні учасники виробничого процесу
4.

Звичаї, традиції та забобони, пов’язані із господарською діяльністю
5.

Усна народна творчість, присвячена господарській діяльності
Розділ ІІ.

Традиційне хліборобство

6.

Знаряддя оранки
7.

Українські традиційні хліборобські культури
8.

Сівба та догляд за рослинами
9.

Жнива та обряди з ними пов’язані
10.

Зберігання плодів
11.

Садівництво
12.

Хліборобські обряди та трудові традиції
13.

Практичне заняття: інсценізація свята, обряду, що пов’язаний із традиційним землеробством
Розділ ІІІ.

Традиційне тваринництво

14.

Вирощування і догляд за великою рогатою худобою
15.

Вівчарство
16.

Птахівництво
17.

Звичаї та традиції, пов’язані із тваринництвом
Розділ IV.

Українські традиційні промисли

18.

Загальні відомості про промисли та ремесла
19.

Мисливство, рибальство, збиральництво
20.

Бджільництво (бортництво)
21.

Традиції чумакування в Україні
22.

Гончарство
23.

Ткацтво і килимарство
24.

В’язання і вишивка
25.

Іграшки
26.

Писанки і витинанки
27.

Практичне заняття: виготовлення макету українського традиційного виробу
28.

Практичне заняття: виготовлення українського традиційного виробу
Розділ V.

Українська народна творчість

29.

Основні ознаки фольклору
30.

Структура і склад українського фольклору
31.

Українська пісня
32.

Українські легенди і казки
33.

Живопис та іконопис
34.

Практичне заняття: пошук і запис місцевих прикладів української народної творчості
35.

Практичне заняття: виставка робіт учнів, що відвідують факультатив
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Боча програма факультативного курсу «Українське народознавство в...
Робочу програму факультативного курсу укладено на основі Приблизної авторської програми з Народознавства (автор Король О. В., Київ,...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма навчальної дисципліни „європейська інтеграція ”

Навчальна програма для вищих навчальних закладів І іі рівнів акредитації,...
Програма схвалена комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Програма вступних випробувань та співбесіди з «географії» Схвалено...
Програма вступних екзаменів та співбесіди з “Географії” розроблена на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка