Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закону України

Закону України

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

N 266, 29.04.2015, Постанова, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 266

Київ

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2015 р. № 266

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

011

Науки про освіту012

Дошкільна освіта013

Початкова освіта014

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)016

Спеціальна освіта017

Фізична культура і спорт

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво022

Дизайн023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація024

Хореографія025

Музичне мистецтво026

Сценічне мистецтво027

Музеєзнавство, пам'яткознавство028

Менеджмент соціокультурної діяльності029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство032

Історія та археологія033

Філософія034

Культурологія035

Філологія

04

Богослов'я

041

Богослов'я

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка052

Політологія053

Психологія054

Соціологія055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії056

Міжнародні економічні відносини

06

Журналістика

061

Журналістика

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування072

Фінанси, банківська справа та страхування073

Менеджмент074

Публічне управління та адміністрування075

Маркетинг076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право082

Міжнародне право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія102

Хімія103

Науки про Землю*104

Фізика та астрономія105

Прикладна фізика та наноматеріали

11

Математика та статистика

111

Математика112

Статистика113

Прикладна математика

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології123

Комп'ютерна інженерія124

Системний аналіз125

Кібербезпека

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка132

Матеріалознавство133

Галузеве машинобудування134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка135

Суднобудування136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка142

Енергетичне машинобудування143

Атомна енергетика144

Теплоенергетика145

Гідроенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка153

Мікро- та наносистемна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія162

Біотехнології та біоінженерія163

Біомедична інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка172

Телекомунікації та радіотехніка173

Авіоніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології182

Технології легкої промисловості183

Технології захисту навколишнього середовища184

Гірництво185

Нафтогазова інженерія та технології186

Видавництво та поліграфія

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування192

Будівництво та цивільна інженерія193

Геодезія та землеустрій

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія202

Захист і карантин рослин203

Садівництво та виноградарство204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва205

Лісове господарство206

Садово-паркове господарство207

Водні біоресурси та аквакультура208

Агроінженерія

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія222

Медицина223

Медсестринство224

Технології медичної діагностики та лікування225

Медична та психологічна реабілітація226

Фармація227

Фізична реабілітація

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота232

Соціальне забезпечення

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа242

Туризм

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека252

Безпека державного кордону253

Військове управління (за видами збройних сил)254

Забезпечення військ (сил)255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека262

Правоохоронна діяльність263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт272

Авіаційний транспорт273

Залізничний транспорт274

Автомобільний транспорт275

Транспортні технології (за видами)

__________

* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі включно із гідросферою і атмосферою, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія, палеоекологія.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення міської ради від 25. 02. 2016 року №192 Порядок підготовки...
України від 30 листопада 2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади,...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного І тематичного картографування
Відповідно до частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну І картографічну діяльність” Кабінет Міністрів України...

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Галузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...

Навчальний кабінет світової літератури
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню...

Законами №4452-vi від 23. 02. 2012
У тексті Закону слова "володілець бази персональних даних" І "розпорядник бази персональних даних" у всіх відмінках І числах замінено...

Науково-дослідні інститути академій наук україни національна академія наук України
...

Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури...
Затверджені: Наказом Мінбудархітектури України від 27. 04. 93 N 46 та введені в дію

Законодавство України з питань державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка