Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок-презентація "трипільська культура"

Урок-презентація "трипільська культура"

Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації

Ряснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

УРОК-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

"ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА"

Золочів

2008

Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації

Ряснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.


УРОК-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

"ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА"
Хряков Олег Вікторович

вчитель історії

Ряснянської ЗШ І-ІІІ ст


Золочів

2008

Роботу виконав: Хряков Олег Вікторович, вчитель історії Ряснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Урок-презентація "Трипільська культура". – Золочів: 2008. - 23 с.

Урок-презентація "Трипільська культура" – це розробка уроку з курсу історії 6 класу з використанням електронної наочності за темою "Давні землероби на території України". Вказана презентація створена за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint.

2


ЗМІСТ
Зміст с. 3

Вступ с. 4

Урок-презентація "Трипільська культура" с. 7

Висновки с. 19

Список використаних джерел с. 21


В


СТУП

Одним з шляхів підвищення дидактичної компетенції вчителя є оволодіння ним інформаційно-комунікативними технологіями. Інформатизація навчання історії в школі включає розробку та впровадження сучасних програмних продуктів, використання електронної наочності у навчанні. Загальновідомо, що використання комп’ютера на уроках інтенсифікує навчальний процес, робить його цікавішим як для учнів, так і для вчителя, покращує результативність та ефективність навчання.

Презентація Microsoft Office PowerPoint "Трипільська культура" – один із варіантів застосування електронної наочності на уроці історії в 6 класі.

Що викликало необхідність створення цієї презентації?

По-перше, трипільська археологічна культура – важлива віха в історії нашої країни. На наших землях вона проіснувала близько 3000 років і залишила по собі яскравий, неповторний слід, який знайшов своє продовження і в наступні часи. Трипільці мали значні культурні досягнення задовго до появи цивілізацій Єгипту чи Шумеру! Однак, на мою думку, історії загадкових трипільців як можливих прапредків нашого народу в шкільному курсі історії приділяється недостатня увага.

По-друге, хоча трипільська культура і залишила по собі багато яскравих артефактів, необхідною для повноцінної демонстрації сучасною наочністю вчителі історії не забезпечені.

По-третє, застосування комп’ютерної презентації на уроці дає змогу унаочнити та активізувати процес навчання, зацікавити учнів, розвивати їхнє образне та критичне мислення.

Виходячи з дидактичних цілей уроку, презентацію "Трипільська культура" можна поділити на кілька частин. Перша – слайди № 1- 8, під час демонстрації яких вчитель організовує фронтальну роботу в класі і ознайомлює з основними відомостями про трипільську археологічну культуру. Друга частина – слайди № 9 – 24. Учні працюють в парах, здобуваючи нову інформацію самостійно, а вчитель організовує роботу з узагальнення нового матеріалу. Третя частина – інформація слайдів № 25 – 32, яка знову опрацьовується всім класом, обговорюються дискусійні питання. Четверта – слайди № 33 – 62 – призначені для закріплення та самоконтролю знань, умінь, навичок з теми.

Урок-презентація проводиться у комп’ютерному класі. Можливий варіант, коли вказана презентація демонструється за допомогою інтерактивної дошки або перетворюється в слайд-шоу в DVD-форматі та переглядається за допомогою DVD-програвача на екрані телевізора. У відповідності до способів представлення вчитель коригує форми і методи роботи з класом.

Показ слайдів відбувається за допомогою клавіші Enter чи лівої кнопки миші і супроводжується коментарем вчителя.

УРОК-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

"ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА"
Тема: Перші землероби на території України.

Мета: розглянути основні досягнення трипільської культури, показати її значення в історії нашої країни, розвивати вміння аналізувати доступні джерела інформації, виховувати повагу до творців величних досягнень трипільської культури.

Очікувані результати (записуються на дошці):

- знати поняття "археологічна культура","трипільська культура", "енеоліт";

- уміти характеризувати за наявною інформацією заняття та побут носіїв трипільської культури;

- сформувати власну думку про внесок трипільської культури у формування цивілізації на теренах України.

Епіграф уроку

Погасли кострища стоянок.

У землю пішли племена.

Забрали в холодні кургани

сокири, мечі й письмена.
Та, може, мені здалося –

а час не все переміг.

На чашах тепло збереглося

тих вуст, що торкалися їх.

Ліна Костенко

Хід уроку
І. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

Слайд 1.

Бесіда за питаннями:

1.Які зміни відбуваються в первісному суспільстві, коли воно переходить від етапу дикунства до цивілізації?

2. Як ви гадаєте, чи давно існує землеробство на Україні?

3. Чи чули ви щось про трипільців – перших землеробів на Україні?

4. Слайд 2. Метод "Мозковий штурм". Що ми хочемо взнати про трипільську культуру? Учні пропонують свої варіанти відповіді, які записуються на дошці.

ІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

Постановка проблемного питання (записується на дошці): "Чи можна трипільців вважати предками українців?"

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Зачитування епіграфа уроку.

- Сьогодні ми дізнаємось, які відомості залишив нам час про трипільську археологічну культуру.

2. Слайд 3. Ознайомлення з терміном "археологічна культура".

- Чи можна вважати на основі поданого визначення палеолітичні стоянки на Україні (Королеве, Мізин, Кіїк-Коба тощо) археологічною культурою?

3. Слайд 4. Чому виникла назва "Трипільська культура"?

Вчитель пояснює, що археологічна культура отримала назву від населеного пункту Трипілля Київської області, поблизу якого знайдені поселення давніх землеробів.

4. Слайд 5. Хто відкрив трипільську археологічну культуру? Ознайомлення з портретом Вікентія Хвойки, видатного українського археолога, який вперше об’єднав однотипні знахідки з різних місць у одну археологічну культуру.

5. Слайд 6. Печера Вертеба.

- Одне з перших місць, де було знайдено трипільські старожитності, - це печера Вертеба. Саме тут власник маєтку у Більче-Золотому польський поміщик Леон Сапега організував археологічні розкопки у 1823 р.

Учням пропонується прочитати текст підручника (Шалагінов Б.Б. Історія Стародавнього світу 6 кл.) с.42, у якому розповідається про печеру Вертеба.

6. Слайд 7. Коли жили трипільці?

- За останніми даними вчених існування трипільської культури відноситься до періоду від 5400 до 2600 рр. до н. е. (Які це тисячоліття?) Ці дані отримані за допомогою методу радіовуглецевого аналізу органічних решток (дерево, кістки).

7. Слайд 8. Де жили трипільці?

Вивчення карти. Встановлення географічних меж розселення трипільців. За картою назвати найбільші відомі поселення носіїв трипільської культури.

8. Організація роботи в парах. Учням за поданими ілюстраціями та текстом підручника пропонується встановити заняття трипільців.

Слайд 9: мотика, серп, велика посудина – зерновик – землеробство;

Слайд 10: зображення свійських тварин – скотарство;

Слайд 11: зображення диких тварин – полювання.

Вчитель пропонує узагальнити вивчене у таблиці

Заняття

Знаряддя праці

Землеробські культури

Одомашнені тварини

Землеробство


Скотарство
Ремесла трипільців (продовжується робота в парах).

Завдання: ознайомтесь зі змістом слайдів 12-19.

Слайд 20. Пригадайте термін "ремесла", випишіть у зошит ремесла трипільців.

В процесі ознайомлення зі змістом слайда 14 "Виплавка міді" вводиться термін "Енеоліт", визначення якого учні записуюь до зошита.

Під час перегляду слайдів 16-19 (гончарство) заслуховується повідомлення учня про кераміку трипільців. Вчених-археологів вражає різнобарвна кераміка трипільців. Під час розкопок були знайдені спеціалізовані майстерні з виготовлення посуду, оснащені гончарними колами та великими двоярусними горнами для випалення посуду. Трипільські майстри вигтовляли миски, кубки, вази, фруктівники, зерновики, глечики, черпаки, амфорки, а також культовий посуд. У трипільських житлах знаходять від 30 до 200 посудин різних типів і розмірів, що свідчить про величезні обсяги гончарного виробництва. Але найбільше вражає мальований посуд. Найдавніші посудини прикрашали орнаментом, який інкрустували білою або червоною пастою з каолініту чи викопного кісткового матеріалу. Також посуд розписували мінеральними фарбами: чорною (оксид марганцю), білою (тальк), червоною (вохра) після випалу. З часом перейшли на покриття поверхні виробу до випалу кольоровими фарбами переважно білого, цегляного чи помаранчевого кольору. На трипільському посуді зустрічається геометричний орнамент, зображення тварин, символічні знаки: овал, прямокутник з рисками, безкінечники, берегині тощо. Орнаментації посуду надавалось не тільки декоративне, а й магічне значення. Тож недарма трипільська культура отримала другу назву – культура мальованої кераміки.

9. Після вибіркової усної перевірки виконання завдань про встановлення ремесел трипільців, клас переходить до роботи з наступними слайдами.

Слайд 21-22. Житла трипільців.

Розгляд глиняних моделей та відновлених археологами жител.

За схемою слайда 22 вчитель розповідає про трипільське житло: трипільці будували житло на рівному майданчику. Потужні глинобитні стіни на висоті близько 2м. перекривали настилом з колод та обаполів, на який намощували товстий шар глини з домішкою полови. На цьому настилі, який був долівкою другого поверху, робили невелике підвищення з глини, яке слугувало вогнищем. Потім зводили стіни приміщення другого поверху, на які опиралось перекриття горища з жердин, теж обмазаних глиною. Двосхилий дах перекривавсь очеретом. В будинку також був жертовник з священними фігурками. Саме дякуючи трипільцям з’явились такі звичні нам будівельні елементи як поворотні двері, східці, дах, горище, долівка.

10. Слайд 23. Трипільські протоміста.

На прикладі плану майданецького поселення вводиться термін "протоміста". Протомісто – місто на етапі становлення, перша перехідна форма до утворення справжніх ранніх міст. Під протомістом розуміємо місто і село, що становлять єдине ціле. На великих поселеннях трипільців (понад 5000 осіб) існували такі ознаки міст як планування (дведіть це за зображенням), укріплення, громадські будівлі, знакова писемність. У Майданецькому поселенні за даними археологів нараховується 1575 будинків і це ще не найбільше протомісто!

Учням пропонується самостійно опрацювати текст підручника про трипільське протомісто біля с. Талянки (Шалагінов Б.Б. Історія Стародавнього світу 6 кл.) с.38-39 і дати відповіді на питання:

  • Скільки вулиць і будинків було у цьому поселенні?

  • Який вигляд мали будинки, як були розташовані?

  • Про що це свідчить?

За наявності часу вчитель може коротко повідомити про війни трипільців здебільшого між собою.

11. Духовна культура трипільців. Слайд 24. Фігурки Великої Богині.

- Кого і навіщо зображували у вигляді статуеток? Відповідь знайти на с. 41 підручника (Шалагінов Б.Б. Історія Стародавнього світу 6 кл.).

12. Нерозгадані таємниці трипільців. Робота зі слайдами 25-30.

Слайд 25. Біноклевидна посудина.

Ця ритуальна посудина, за гіпотезою вчених, могла слугувати під час обряду викликання дощу. Однак в таких посудинах знаходять рештки перепалених кісток. А як ви думаєте, для чого могли трипільці використовувати цю посудину?

Слайд 26. Загадкові трипільські знаки.Історики нараховують більше 200 трипільських символічних знаків, зображених на кераміці. Вчені сходяться до думки, що ці знаки є прообразом письмен.

Слайд 27. Фігурки тварин, найчастіше биків та овець.

Є припущення, що такі фігурки могли використовуватись для передачі інформації (об’ємні листи).

Слайд 28. Обряд спалення жител.

Одна з найбільших загадок трипільців. Вчені-археологи гадають, що у трипільців існував обряд ритуального спалення жител через певний проміжок часу, після чого вони переселялись в інше місце. Навіщо вони це робили?

Слайд 29. Трипільські Інь та Ян.

Подібні знаки ми зустрічаємо в країнах Сходу, чи не так? До речі, в часи існування трипільської культури в далекому Китаї виникає археологічна культура з подібними рисами, зокрема з таким же мальваним посудом, з подібним орнаментом. Випадковий збіг чи зв’язок культур?

Слайд 30. Такий вигляд мали люди трипільської культури, скульптурні портрети яких відновлено за знайденими черепами.

То де ж ви поділись, трипільці? Вчитель подає різні точки зору: напади ворогів, кліматичні зміни, екологічна катастрофа.

За інформацією слайдів № 25 – 30 в класі організовується дискусія. Учні пропонують свої гіпотези.

ІV. Осмислення, закріплення нових ЗУН та самоконтроль.

Проводиться у вигляді роботи з тестовими завданнями (слайди № 32-62).

V. Систематизація та узагальнення.

Проводиться шляхом обговорення проблемного питання. Слайд 31. Трипільці – предки українців?

Учні вказують на спільні риси трипільської культури та традиційного народного побуту українців:

  • заняття землеробством, одинакові сільгоспкультури;

  • заняття скотарством, одинакові тварини;

  • подібність у побудові жител;

  • спільні риси духовної культури тощо.

- Чи можна вважати трипільців предками українців, якщо їхня культура зникла за дві тисячі років перед появою не те що українців, а навіть слов’ян?

Метод "Займи позицію". Кожен учень визначає свою відповідь на поставлене питання.

VІ.Підсумок уроку.

1.Вчитель зачитує думку вчених про значення трипільської культури у формуванні цивілізації на теренах України.

- Між сучасними українцями та трипільцями лежить кілька перейдених нашими предками епох, кілька етапів етнічних деформацій, ступенів розвитку, але саме в цих бурхливих змінах і зламах творивсь український народ.

Можливо, саме вам вдастся розгадати всі загадки трипільців.

2. Аналіз досягнення очікуваних результаттів уроку.

VІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст підручника (Шалагінов Б.Б. Історія Стародавнього світу 6 кл.) параграф 6 та питання до нього, с.43.

2. Нанести на контурну карту і розфабувати ареал поширення трипільської культури, підписати найбільші поселення.

3. Запропонувати свої гіпотези дискусійних питань історії трипільської культури (слайди № 25-31) на вибір.

ВИСНОВКИ


Вивчення нової теми уроку із застосуванням комп’ютерної презентації викликає зацікавленість учнів, а вчителю дає можливість розширити арсенал методів вивчення історії, сприяє інтенсифікації та активізації процесу оволодіння новими знаннями, уміннями та навичками. Завдяки сучасним можливостям інформаційно-комунікативних технологій урок наповнюється якісною наочністю. Зараз це особливо актуально, адже вчителі історії відчувають гострий дефіцит сучасних наочних посібників. Тому створення подібних уроків-презентацій, застосування їх у комплексі з педагогічними програмними засобами дає можливість вирішити багато проблем, які стоять зараз перед шкільною історичною наукою.

Однак, слід зазначити, що створення комп’ютерних презентацій вимагає від вчителя знання комп’ютерних технологій, орієнтації в сучасній методичній та науковій історичній літературі та великих витрат часу. Безумовно, фахівці комп’ютерної справи могли б створити більш якісний програмний продукт, але, на жаль, у цьому випадку не завжди справджуються очікування вчителів-практиків.

Отже, необхідна співпраця вчителів історії та програмістів, яка могла б привести до створення банку електронної наочності до всього курсу історії, якою вчитель міг би комбінувати за допомогою конструктора уроків. А для цього потрібен ще один крок – оснастити кабінети історії принаймні одним комп’ютером з інтерактивною дошкою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Трипільська культура. – Х., 2007. – 416 с.

2. Костенко Л. Вибране. – К., 1989. – 560 с.

3. Костіна В.В., Табарчук І.В. Практикум з основ інформаційних технологій. – Х., 2007. – 76 с.

4. Пометун О.І. Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. – К., 2005. – 195 с.

5. Сохацький М.П. Енциклопедія трипільської цивілізації. – К., 2004. – 248 с.

6. Хворостенко С. Чи прийде інформатизація навчання у кабінети історії? // Історія та правознавство. – 2008. - № 27 – С. 28.

7. Худобець О. Новітні інформаційні технології: навчати учителя // Історія України. – 2006.-№ 17. – С.17 – 18.

8. Худобець О. Microsoft PowerPoint як інструментальне середовище вчителя історії

// Історія та правознавство. – 2006.- № 5 – С. 18-19.

9. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підручник. – К., 2006. – 288 с.
10. http // archaeology. kiev. ua /museum/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з медіакультури та української літератури Тема уроку
Обладнання: мультимедійна презентація, фрагменти відео, роздруковані завдання для роботи в групах

Урок презентація
Навчальна дати економіко географічну характеристику Великобританії, природничих ресурсів, населення, господарства; закріпити знання...

Урок спілкування для учнів 8
Обладнання та оформлення: Державний Прапор України; класна кімната (зал) прикрашена повітряними кульками, елементами народної символіки;...

Презентація досвіду роботи вчителя для адміністрації закладу, колег
Саме завдяки вчителю я полюбила цей предмет. Вчитель показав, що урок може бути цікавим, на ньому можна пограти, торкнутися різного...

Урок географії в 7 класі Тема: «Ліси помірного поясу. Лісостепи І степи Євразії.»
Оскільки матеріалу багато, ви об’єднаєтеся в групи, кожна охарактеризує природну зону у вигляді презентації. Кожен учень отримає...

Хто першим відніс поняття "культура" до духовної діяльності, назвавши...

Донецький медичний ліцей
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...

1. Історичні умови винекнення та джерела формування української культури
В широкому – як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура

Уроку «Глобальні проблеми людства»
Обладнання: політична карта світу, атлас, картки, запалена свічка, мультимедійна презентація, проекти учнів

7 клас Мета
Обладнання: фізична, політична карта Південної Америки, контурні карти, роздаткові завдання, пазли, комп'ютерна презентаціяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка