Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

5 клас Предмет

5 клас Предмет

5 клас

Предмет: Георафія

Дата: 5-А/_______________

5-Б/______________

Урок № 4

Адміністративно-територіальний поділ України

Практична робота № 2. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України.
Мета:

Очікувані результати: учень пояснює, що таке адміністративно-територіальний поділ, розрізняє одиниці адміністративно-територіального поділу України; називає етапи формування території України; показує на карті області України та АР Крим.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, зошит для практичних робіт, карта «Історичні землі України», карта «Адміністративно-територіальний устрій».

Опорні поняття: історичні землі, провінції, намісництва, полки, губернії, округи, області, автономна республіка, адміністративно-територіальний устрій.

Географічна номенклатура: Автономна Республіка Крим, області України, Київ, Севастополь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка вивченого матеріалу

Тестування за тест-картками

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя

Першими спробами адміністративно-територіального поділу може на вважати існування земель-князівств за часів Київської Русі. Однією з перших таких земель стала Київська, що зароджувалася на етнічному ґрунті Русі, а відтак і Переяславська, Чернігово-Сіверська, Галицька, Волинська землі. Здобуття окремими територіальними утвореннями статусу землі фіксувалося офіційними документами — грамотами, означало їх відносну самостійність.

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за питаннями

  1. Що ви знаєте з історії України про адміністративно-територіальний поділ території країни в різні періоди?

  2. На скільки областей поділена територія України?

  3. Які ще адміністративно-територіальні одиниці країни ви знаєте?

  4. Наведіть приклади областей, що межують з іншими країнами

V. Вивчення нового матеріалу

 1. Формування території України.

Особливості формування території України пояснюються її історією та регіональним устроєм. У IX-XII ст. більша частина сучасної території України входила до складу Київської Русі. Після її розпаду українські землі потрапляли під владу Золотої Орди, Кримського ханства, султанської Туреччини, Угорщини, Молдавського князівства, Польщі та Литви.

Кінець XVI — середина XVIII ст. характеризуються виокремленням зі складу Речі Посполитої території Гетьманщини й початком освоєння Слобожанщини.

У другій половині XVIII ст. й протягом XIX ст. відбувалася колонізація Північного Причорномор'я. На той самий етап припадає приєднання до Росії частини Правобережжя (Поділля, Волинь).

Напередодні 1917 р. всі українські землі перебували в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Із розпадом Російської імперії були проголошені Українська Народна Республіка на чолі з М. С. Гру шевським, Західно-Українська Народна Республіка та низка інших державних утворень.

У результаті радянсько-польської війни Західна Україна відійшла до Польщі. У 1939 р. Східна Галичина була возз'єднана з УРСР, у 1940 р. до її складу увійшли Північна Буковина й Південна Бессарабія, а відразу після Другої світової війни й Закарпаття. У 1954 р. частиною України стала Кримська область.

Запитання

Які зміни відбувались у складі території України впродовж XX ст.? Із якими історичними подіями вони пов'язані?

 1. Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України.

Теоретичні відомості

У IX-XI ст. територія сучасної України поділялася на Київську, Переяславську, Чернігово-Сіверську, Волинську й Галицьку землі, які входили де складу Київської держави. Вони поділялися на волості, центрами яких булі міста. У часи існування гетьманської держави був запроваджений полково-сотенний устрій. її територія поділялася на полки, кількість яких змінювалася. Полк одночасно був і військовою, і адміністративно-територіальною одиницею. Військова, виконавча й судова влада на території полку належала полковникові. Управління містами в Гетьманщині здійснювалося відповідне до їхнього статусу. Містами, які малі магдебурзьке право, управляли виборні магістрати. Самоврядування інших міст було обмежене.

Після скасування гетьманства на Лівобережжі було ліквідовано полково-сотенний устрій. Спочатку царським урядом на території України було утворено п'ять намісництв, а згодом дев'ять губерній, серед них: Київська, Полтавська, Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська.

Галичина була частиною Австрії (згодом Австро-Угорщини), де мала статус провінції. Пізніше провінцією, але з меншою кількістю повітів, стала Буковина.

У першій половині XIX ст. Росія запровадила систему генерал-губернаторств. На території України було сформовано чотири генерал-губернаторства: Київське (у складі Київської, Волинської й Подільської губерній), Харківське (Харківська й Воронезька губернії), Малоросійське (Полтавська я Чернігівська губернії) та Новоросійське (Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії й Бессарабська область).

У часи Української Народної Республіки Центральна Рада запровадила поділ на нові адміністративно-територіальні одиниці — землі. У Західноукраїнській Народній Республіці залишалася система адміністративно-територіального поділу Австро-Угорщини.

У 1920 р. радянську Україну було знов поділено на губернії. У 1924 р. в її складі була створена Молдавська АСРР, до складу якої увійшла частина українських земель. У 1925 р. замість губернського був уведений окружний поділ. Через сім років його змінила подібна до сучасної система управління з областями та районами. У 1932 р. були утворені перші області, серед них: Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська. Надалі їхня кількість збільшувалася, а склад і кордони багатьох із них змінювалися. Так, у 1954 р. Ізмаїльська область увійшла до Одеської; з окраїнних районів Вінницької, Київської, Кіровоградської й Полтавської областей була утворена Черкаська; до складу УРСР включено Кримську область.

Бесіда за питаннями

 1. Чим пояснюються зміни в адміністративно-територіальному устрої території України протягом XVII-XIX ст.?

 2. Якими були відмінності в адміністративно-територіальному устрої територій, що входили до складу Росії та Австрії (Австро-Угорщини)?

Дидактична гра «Естафета»

Учитель дає учневі олівець або ручку. Учень повинен назвати одну з одиниць адміністративно-територіального поділу України від часів Київської Русі до утворення перших областей, і передати «естафетну паличку» наступному учневі.

 1. Сучасний адміністративно-територіальний поділ.

Ви вже знаєте, що в складі України виділяється Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста — Київ і Севастополь (вони мають спеціальний статус). До середньої ланки адміністративно-територіального устрою входять адміністративні райони та міста обласного підпорядкування. У складі районів є міста районного підпорядкування, селища й села. На райони поділяється й територія великих міст.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць середньої та нижньої ланки

Райони

Міста (у тому числі республіканського, обласного значення)

Райони в містах

Селища міського типу

Сільські ради

Сільські населені пункти

490

458(179)

118

886

10 279

28 504

Практична робота 2. Нанесення на контурну карту адміністративні-одиниць України.

 1. Позначте на контурній карті межі областей України, підпишіть назви обласних центрів, а також столицю Автономної Республіки Крим,: міста Київ та Севастополь.

 2. Позначте штрихуванням територію своєї області (республіки). Укажіть рік її утворення.

VІ. Закріплення нових знань та вмінь учнів

   1. Порівняйте картосхему «Українські історичні землі» та «Сучасний адміністративно-територіальний устрій України». Які історичні землі найбільшою мірою збігаються з територіями областей (республіки)?

   2. Назви яких двох областей не збігаються з назвами їхніх адміністративних центрів?

   3. Яка область має вихід до Чорного та Азовського морів?

   4. Яка область має спільний кордон із чотирма країнами?

   5. Яка область має спільний кордон із Росією та Білоруссю?

VІІ. Підсумок уроку
VIІІ. Домашнє завдання

Вивчити §4, повторити §1-3

Завдання

Складіть схему «Сучасний адміністративно-територіальний устрій України».

Ігрова хвилинка. Хто швидше збере карту України?

Для виконання цього завдання необхідна карта України, розрізана на прямокутники. Завдання учнів — правильно зібрати карту. Перемагає той, хто швидше виконає завдання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Предмет соціально економічної географії світу. Методи економіко-географічних...
Тема Предмет соціально економічної географії світу. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу. Сучасна...

Уроку Тема, зміст уроку
Предмет економічної І соціальної географії України, актуальність курсу. Вітчизняні вчені економ географи

Уроку
Вступ. Фізична географія України, предмет І методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територі­альний...

Уроку тема уроку
...

Уроку Тема, зміст уроку
...

2. Населення світу
Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи...

Уроку
Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-географічні...

Підручник Атлас
Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-географічні...

Уроку тема уроку
Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні...

Опорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія” м. Кременчук 2008...
В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos” (слово,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка