Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

З якими материками ви вже познайомились на попередніх уроках?

З якими материками ви вже познайомились на попередніх уроках?ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

ІСТОРІЯ ВІДКИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

Бліц опитування

 1. З якими материками ви вже познайомились на попередніх уроках? Покажіть їх на карті.

 2. Чим найбільше запам’ятався кожен материк?

 3. З чого ми розпочинали вивчення кожного материка?

 4. Як ви думаєте, чому вивчення материків ми розпочинаємо саме з географічного положення

Запитання і завдання

 1. Користуючись фізичною картою світу, знайдіть лінії екватора,нульового меридіану, тропіків та полярних кіл. Визначте, які з них перетинають Північну Америку?

 2. Порівняйте площу Північної Америки з вивченими материками. Що ви можете сказати?

 3. Знайдіть на фізичній карті Північної Америки крайні точки материка. Визначте їх координати:

Крайні точки материка

Координати крайніх точок

Північна -
Південна -
Східна –
Західна -


 1. Порівняйте географічне положення Північної та Південної Америки.

 2. Визначте протяжність Північної Америки від Тихого до Атлантичного океану по 400 пн.ш., де довжина 10 дорівнює 85,4 км?

 3. Якими морями та океанами омивається Північна Америка, назвіть їх та покажіть на карті.

 4. Дайте характеристику берегової лінії материка. Порівняйте її з береговою лінією Південної Америки.

 5. Назвіть відмінні риси географічного положення Північної Америки в порівнянні з Південною:

а) Південну Америку перетинає________________________________________

б) Північна Америка омивається ____________________________________ океаном.

в) До Північної Америки ближче материки ______________,_______________,а до Південної -_______________________ і _______________________________.

г) основна частина_________________ Америки розташована між тропіками і полярним колом, а _________________ Америка – майже повністю лежить в південній півкулі.

д) __________________ Америка поступається площею Африці та Євразії, а ____________________ Америка менше____________________ Америки на _____ млн. км.

Картографічний практикум 1. Підпишіть на контурній карті крайні точки материка та їх координати.

 2. Океани та моря, затоки, протоки, що омивають Північну Америку.

Географічний практикум

Використовуючи текст підручника та карти атласу, складіть таблицю «Відкриття та дослідження Північної Америки:

Роки

ВідкриттяЕкспрес – тести

  1. Крайьою точкою Північної Америки є:

а) мис Мерчісон; б) мис Принца Уельського; в) мис Мар’ято.

  1. На якому місці серед інших материків світу за площею знаходиться материк Північна Америка?

а) першому; б) другому; в) третьому.

  1. Позначте правильне твердження щодо географічного положення Північної Америки:

а) берегова лінія порізана слабше, ніж в інших материків;

б) омивається двома океанами;

в) розташована на захід від початкового меридіана;

г) посідає друге місце за площею серед материків.

  1. Позначте помилкове твердження щодо географічного положення Північної Америки:

а) повністю розташована в Західній пікулі;

б) повністю розташована в Північній півкулі;

в) перетинається Північним тропіком і Північним полярним колом;

г) перетинається екватором, Північним тропіком і Північним полярним колом.

  1. Близько дев’яти місяців укрите кригою море біля мису:

а) Мар’ято; б) Сент-Чарльз; в) Мерчісон; г) Принца Уельського.

  1. Які материки оточують Північну Америку? Як це відбилось на заселенні материка:

а) тваринами; б) рослинами; в) людьми.

  1. Назвіть основні риси берегової лінії Північної Америки:

а) дуже порізана; б) не дуже порізана; в) не має заток та півостровів.

  1. У чому полягає головна особливість географічного положення Північної Америки?

а) цілком розташована в Північній та Західній півкулях;

б) її перетинає нульовий меридіан;

в)омивається з усіх боків океанами;

г.) її перетинає екватор

9. Північну Америку від Євразії відділяє:

а) Панамський канал; б) Суецький канал; в) Берінгова протока.

10.Береги Північної Америки омиваються водами:

а) чотирьох океанів; б) двох океанів; в) трьох океанів.

БУДОВА ПОВЕРХНІ І РЕЛЬЄФ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН.


Запитання і завдання

 1. Здійсніть уявну подорож навколо Північної Америки, починаючи від Панамського каналу на схід. Назвіть географічні об’єкти , котрі вам зустрінуться на шляху.

 2. Поясніть різницю між географічним положенням Північної та Південної Америки.

 3. Що таке рельєф? Від чого залежить формування рельєфу?

 4. Які карти атласу відображають тектонічну будову материка, форми рельєфу?

 5. Який існує зв’язок між внутрішньою будовою земної кори та утворенням рельєфу.2. Доповніть речення.

- Сукупність нерівностей земної поверхні …..

- Формування рельєфу здійснюється під впливом ….

- До основних форм рельєфу належать ….

- Стійкі, вирівняні ділянки земної кори називають ….

- Області, що утворилися на межах літосферних плит називаються….

Картографічний практикум.

 1. При допомозі тематичних карт атласу порівняйте тектонічну будову Південної та Північної Америки. Визначте спільні і відмінні риси.

 2. Нанесіть на контурну карту форми рельєфу вказані цифрами.

 3. Нанесіть на контурну карту корисні копалини Північної Америки.


Міні-практикум

 1. Опишіть в таблиці особливості рельєфу східних, західних і центральних частин Північної Америки.

Частина материка

Особливості рельєфу

Східна
Західна
Центральна
Які частини материка мають подібний рельєф? Чим це пояснюється?

 1. Внесіть в таблицю дані про форми рельєфу та корисні копалини, котрі зустрічаються в різних частинах Північної Америки.

Частина

материка

Форми

рельєфу

Приклад

Період формування

земної кори

Корисні

копалини

Північна

Центральна

Південна

Західна

Тести

1. Назвіть рівнину Північної Америки, що складена річковими наносами:

а) Великі рівнини; б) Лаврентійська височина; в)Міссісіпська рівнина.

2. Які форми рельєфу переважають у Північній Америці?

а) рівнини; б) гори.

3. Яка рівнина Північної Америки багата на поклади нафти і газу?

а) Центральна; б) Великі рівнини; в) Міссісіпська рівнина.

4. Найвища точка Північної Америки розташована:

а) у північній частині Кордильєр; б) середній частині Кордильєр;

в) південній частині Кордильєр; г) в Аппалачах.

5. Великі поклади вугілля виявлені:

а) на півострові Юкатан; б) у Скелястих горах; в) в Аппалачах; г) на

півострові Лабрадор.

6. Найвищий діючий вулкан Орісаба – розташований:

А) в Аппалачах; б) у північній частині Кордильєр; в) середній частині

Кордильєр; г) південній частині Кордильєр.

7. Великі запаси нафти та газу виявлені на узбережжі та шельфі затоки:

а) Гудзонової; б) Каліфорнійської; в) Мексиканської; г) Фанді.

8. Назвіть основні риси рельєфу Північної Америки:

а) поверхня переважно рівнинна;

б) на заході материка простягаються молоді Кордильєри;

в) на сході є давні гори Аппалачі; г) є багато низовин.

9. На які корисні копалини багата територія Північної Америки?

а) залізо; б) нікель; в) мідь; г) уран; д) молібден; е) кам’яне вугілля; є) золото;

ж) ртуть.

10.Гори Аппалачі розташовані:

а) на заході материка; б) на сході материка.

КЛІМАТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ.

Географічний диктант «Рельєф Північної Америки».

Рівнини: Центральні

Великі

Місісіпська низовина

Гори: Аппалачі

Кордильєри

Назвати:

 1. Рівнину, складену річними наносами;

 2. Старі і досить зруйновані гори;

 3. Рівнини, котрі широкою смугою протягнулись більш ніж на 4000 км;

 4. Гори, серед яких розташований Великий басейн;

 5. Рівнини, на яких льодовик залишив наноси з глини та каменю;

 6. Гори, де єсть діючі вулкани;

 7. Рівнину на якій видобувають нафту та природний газ;

 8. Рівнину, південна частина якої покрита лесом;

 9. Гори, високі хребти яких покриті багаторічними снігами та льодовиками.

 10. Гори з пологими схилами,закругленими вершинами та широкими міжгірними долинами.

Картографічний практикум

 1. Установіть зв’язок між формами рельєфу, тектонічною будовою і корисними копалинами Північної Америки. Знайдіть відповідність між колонками.

Форми рельєфу

Тектонічні області

Корисні копалини

АппалачіПлита палеозойської платформи
Щит докембрійської платформи
Область мезозойської і кайнозойської складчастості\


Руди металів,нафта, газ, кам’яне і буре вугілля
Залізна руда і руди кольорових металів, великі поклади кам’яного вугілля

Значні поклади нафти і газу

Найбільші у світі поклади руд заліза,нікелю, міді, урану, молібдену

КордильєриЛаврентіська височина

Примексиканська

низовина


Область каледонської герцинської складчатості
2). Встановіть відповідність між колонками

Форми рельєфу

Тектонічні області

Аппалачі
Кордильєри

Лаврентійська височина
Центральні рівнини


щит докембрійських платформ
області каледонської і герцинської складчастості

чохол (плита) докембрійської платформи
області мезозойської і кайнозойської складчатості


Запитання та завдання

Користуючись кліматичною картою дайте відповіді на питання

 1. В яких кліматичних поясах розташована Північна Америка? На які кліматичні області вони поділяються? Підпишіть їх на контурній карті. 1. Які типи повітряних мас впливають на клімат материка? 1. Який з океанів, що омиває Північну Америку найбільше впливає на формування його клімату? 1. Який клімат переважає в Північній Америці? 1. Користуючись підручником і картами дайте характеристику кліматичних поясів, заповнивши таблицю:

Назва поясу

Температура

повітря,0С

Кількість

опадів,мм

Тип

клімату

Приклад

арктичний

субарктичний

помірний

субтропічний

тропічний

субекваторіальний 1. Визначте, які типи кліматичних поясів показані на діаграмах.Тести

1.В яких кліматичних поясах розташована Північна Америка?

а) арктичному; б) субарктичному; в) помірному; г) субтропічному; г) тропічному;

е) субекваторіальному; є) екваторіальному.

2. Чим зумовлені контрастні температурні умови Північної Америки?

а) великою протяжністю материка з півночі на південь; б) великими розмірами материка; в) геологічною будовою материка; г) вільним проникненням повітряних мас із півночі на південь.

3. Гудзонова затока через свій вплив на клімат дістала назву:

а) «поглинач снігу»; б) «мішок із льодом; в) «країна плоских каменів».

4. Каліфорнійська течія:

а) сприяє утворенню берегових пустель;

б) пом’якшує клімат узбережжя;

в) ніяк не впливає на клімат узбережжя.

5. Для помірних широт материка характерна циркуляція:

а) мусонна; б) пасатна; в) західний перенос.

6. У Північній Америці тропічні циклони - урагани - найчастіше спостерігаються:

а) на Великих рівнинах; б) Центральних рівнинах;

в) Мексиканському нагір’ї; г) Примексиканській низовині.

7. Торнадо найчастіше спостерігається в басейні річки:

а) Колумбія; б) Юкон; в) Міссісіпі; г) Колорадо.

8.Чим пояснюється існування постійних антициклонів на півночі материка? Як це впливає на погоду?

а) північної частини материка; б) південної частини материка; в) центральної частини материка.

9. Які фактори найбільше впливають на клімат різних частин материка?

а) північної; б) центральної; в) південної.

10. Які повітряні маси формують клімат Північної Америки?

А) арктичні; б) помірні; в) тропічні; г) мусони; д) пасати.

 • Який одяг треба взяти з собою влітку( взимку), якщо відправитись мандрувати на узбережжя Гудзонової затоки, на півострів Каліфорнія, на північне узбережжя Великих озер, на узбережжя Мексиканської затоки?

ВОДИ СУХОДОЛУ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ВЕЛИКІ ОЗЕРА, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

Міні – практикум

Робота виконується за варіантами (І-ІІІ). 1. Дайте характеристику кліматичних поясів за діаграмами.

 2. Які типи клімату вони характеризують?

Запитання і завдання.

 1. Який зв’язок існує між кліматичними умовами території та її поверхневими водами?

 2. Що відноситься до внутрішніх вод материка?

 3. Які частини Північної Америки особливо багаті поверхневими водами? Чим це пояснюється?

 4. Визначте до басейнів яких океанів відносяться самі великі річки Північної Америки?

 5. Користуючись картами атласу та підручником дайте характеристику річок материка.

 6. Користуючись підручником визначте, яке походження озерних котловин на материку.

 7. Які з озер мають найбільше господарське значення?

Мандрівка по карті. Опис річок за планом: характер течії річки; живлення; режиму; значення в природі та житті людини:а) по річці Міссісіпі;б) по річці Маккензі.

Картографічний практикум

 1. Нанесіть на контурну карту кордони басейнів річного стоку:

а) Північного Льодовитого океану; б) Тихого океану; в) Атлантичного океану; г) Великих озер.Запитання і завдання

1.Який тип живлення має більшість річок Північної Америки?

2.Як розташування в різних кліматичних поясах впливає на режим річок?

3.Поясніть на прикладі річок Північної Америки, як ви розумієте вислів «Річка дзеркало клімату».

4. Як ви гадаєте поверхневі води яких частин материка найбільше забруднені?

Міні - конкурс

 • Придумайте проект перерозподілу вод між басейнами. Спрогнозуйте можливі позитивні та негативні наслідки цих проектів.

ПРИРОДНІ ЗОНИ І ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ.

Картографічний практикум

Виконують десять учнів

 1. Вказати, які географічні об’єкти показують вказані на карті цифри.2. Дайте коротку характеристику річок Північної Америки.

3. Які проблеми виникають на річках і озерах материка у зв’язку з їх господарським використанням.

Бліц – опитування

1. Що таке широтна зональність? Висотна поясність?

2. У чому головна відмінність однієї природної зони від іншої?

3. Із якими природними зонами ви знайомились при вивченні інших материків?

Запитання і завдання

 1. За допомогою карт атласу назвіть природні зони Північної Америки?

 2. Чи пояснюється велика різноманітність природних зон на материку?

 3. Поясніть розташування природних зон Північної Америки.

 4. В яких напрямах вони змінюються?

Картографічний практикум

 1. Дати характеристику природних зон материка за планом запропонованим в таблиці:

Назва природної зони

Географічне

положення

Особливості

клімату

Грунти

Рослинний

світ


Тваринний світ

 1. Покажіть на контурній карті границі природних зон.

2 • Складіть і опишіть маршрут уявної подорожі природною зоною Північної Америки, яка Вас найбільше зацікавила.

ЗМІНА ПРИРОДИ МАТЕРИКА ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

СТИХІНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ.

І.Тести

1. Яке пристосування тварин допомагає їм вижити в умовах арктичного холоду?

а) довгі роги оленя; б) густа шерсть вівцебика; в) товстий підкожний жир тюленів; г) біла окраска зайця-біляка; д) нічний зір полярної сови.

2. Які рослини і тварини характерні для зони арктичних пустель?

а) лемінги; б) мох-ягель; в)граб; г) карликова береза; д) горностай; е) песець.

3. Які типи грунтів характерні для зони арктичних пустель?

а) сірі лісові; б) тундро-глеєві; в) підзолисті; г) коричневі.

4. Які рослини і тварини характерні для зони тундри?

А) лемінги; б) мох-ягель; в)граб; г) карликова береза; д) горностай; е) песець.

5. Які типи грунтів характерні для зони тундри?

А) сірі лісові; б) тундро-глеєві; в) підзолисті; г) коричневі.

6. Які рослини і тварини характерні для зони мішаних лісів?

А) лемінги; б) мох-ягель; в)граб; г) карликова береза; д) горностай; е) песець; є) клен; ж) береза; з) полинь.

7. Які типи грунтів характерні для зони мішаних лісів?

А) сірі лісові; б) тундро-глеєві; в) підзолисті; г) коричневі; д) чорноземи.

8. Які рослини і тварини характерні для лісостепової зони?

А) лемінги; б) мох-ягель; в)граб; г) карликова береза; д) горностай; е) песець; є) клен; ж) береза; з) полинь; і) миша полівка; к) гадюки.

9. Які типи ґрунтів характерні для лісостепової зони?

А) сірі лісові; б) тундро-глеєві; в) підзолисті; г) коричневі; д) чорноземи; е) сіроземи; ж) каштанові.

10. Які рослини і тварини характерні для полу-пустинь і пустинь помірного поясу?

А) лемінги; б) мох-ягель; в)граб; г) карликова береза; д) горностай; е) песець; є) клен; ж) береза; з) полинь; і) миша полівка; к) гадюки.

Запитання і завдання

 1. Які зміни господарської діяльності викликають найбільші істотні зміни природних комплексів?

 2. Які проблеми виникають у зв’язку зі зміною природних комплексів і перетворенням їх на антропогенні?

 3. Про які стихійні явища природи ви дізналися, вивчаючи рельєф, клімат, внутрішні води Північної Америки? Визначте причини їхнього виникнення.

 4. Які види заповідних територій створені на материку?

 5. Знайдіть і покажіть на карті найбільші національні парки. У яких природних зонах вони розташовані?

Географічний практикум.

Позначте на контурній карті, користуючись власними умовними позначеннями:

а) найбільші заповідники та національні парки;

б) райони, де виникають стихійні лиха. • Складіть програму дослідження за темою «Вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка.

 • Запропонуйте свій проект відродження річки Міссісіпі.

НАСЕЛЕННЯ І ПОЛІТИЧНА КАРТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Запитання і завдання

 1. До яких основних рас відноситься корінне населення материка?

 2. Як змінюється численність населення материка?

 3. В чому причина нерівномірного розселення населення на материку?

 4. Які райони Північної Америки заселені найбільш густо? Чому?

 5. Назвіть держави Північної Америки. Покажіть їх на карті.

 6. За допомогою карт атласу і тексту підручника охарактеризуйте по типовому плану:

 • Географічне положення.

 • Природні умови і ресурси, їх вплив на розвиток господарства.

 • Населення.

 • Провідні галузі господарства країни, їх спеціалізація.

 • Транспорт, міжнародні зв’язки.

 • Проблеми і перспективи розвитку країни.

І група – Канади;

ІІ група – США;

ІІІ група – Мексики.

 1. Порівняйте географічне положення США і Канади.

 2. Чому США і Канаду відносять до числа багатонаціональних держав?

Тести

1.Корінними жителями Північної Америки являються:

а) нормани; б) американці; в) індійці; г)ескімоси; д) голландці; е) англійці.

2. Чому корінних жителів Північної Америки називають «індійцями»?

а) тому що вони прибули в Америку з Індії;

б) так їх помилково назвав Колумб;

в) їх рід походить від племені «інді».

3. Основна релігія населення Північної Америки:

а) християнство; б) іслам; в) конфуціанство; г) буддизм.

4. Які райони Північної Америки заселені досить густо?

а) Гренландія; б) острова Канадського архіпелагу; в) схід Північної Америки.

5. Яка з наведених держав Північної Америки має найрозвиненіше господарс-тво?

а) Куба; б) США; в) Мексика.

6. Як називається столиця Канади?

А) Монреаль; Б) Вашингтон; В) Оттава.

7. Назвіть державну мову США:

а) французька; б) англійська; в) іспанська.

8. Найбільшим містом на материку вважається :

а) Нью-Йорк; б) Мехіко; в) Монреаль.

9. Індіанці Північної Америки є представниками раси:

а) монголоїдної; б) монголоїдної; в) негроїдної.

10.Більша частина населення Північної Америки проживає:

а) у містах; б) селах; в) селищах міського типу.

 • Використовуючи додаткові джерела, підготуйте повідомлення про доколумбові цивілізації Північної Америки.

МАТЕРІАЛИ ДО УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО УРОКУ

З ТЕМИ «ПІВНІЧНА АМЕРИКА»

Вікторина

 1. Який материк відкритий раніше – Північна чи Південна Америка?

 2. Яким материкам Північна Америка уступає за площею?

 3. Назвіть імена дослідників Північної Америки?

 4. Який материк найбільш витягнутий з півночі на південь – Північна чи Південна Америка?

 5. Як називається сама висока точка Північної Америки і де вона розташована?

 6. Які гори довші – Анди чи Кордильєри?

 7. Чому як в Північній Америці так і в Південній Америці пустині розташовані на заході?

 8. Який океан сильніше впливає на клімат Північної Америки – Атлантичний чи Тихий? Доведіть свій висновок за допомогою карти.

 9. Де в Північній Америці знаходиться саме вологе місце? Чим пояснити велику кількість опадів?

 10. Назвіть саме велике озеро за площею Північної Америки.

 11. В якій частині материка особливо багато солоних озер? Чим це пояснити?

 12. На скільки метрів озеро Онтаріо лежить вище ніж озеро Ері?

 13. Батьківщиною яких культур являється Північна Америка?

 14. Чому лісостеп і степ Північної Америки розташовані в середині материка?

 15. Які національні парки Північної Америки вам відомі?

Знайди помилки.

Із записок барона Мюнхаузена.

Завдання 1.

«Я вирішив перетнути Північну Америку по 40-й паралелі зі сходу на захід. Спочатку на моєму шляху зустрілися найвищі гори Північної Америки Аппалачі. Далі мій шлях пролягав через Центральні рівнини. На човні я спустився річкою Маккензі до місця впадіння її в Міссісіпі – найчистіша річка материка із прозорою водою. Далі я поплив по річці Міссурі, яка є притокою Колорадо. Мені довелось вступити в сутичку з місцевими жителями – ескімосами. У передгір’ях Кордильєрів я вполював багату здобич: бізона, страуса нанду, колібрі та лінивця. Кордильєри я перетнув швидко, бо вони невисокі, та вийшов до узбережжя Атлантичного океану. Та сів на корабель і відплив додому».

Завдання 2.

«Я вирішив перетнути Північну Америку по 100-му меридіану з півночі на південь. Спочатку було досить холодно, адже це зона тундри та лісотундри. Я вполював тут великого білого ведмедя. А коли зупинявся на відпочинок біля озер, яких тут дуже багато, то ловив рибу. Особливо часто ловилися піраньї та анаконди. Далі мій шлях перетнули досить високі гори Анди. Моїми провідниками в горах були алеути. Проминувши гори, я вийшов до річки Ріо-Гранде, яка є найбільшою річкою Північної Америки й протікає по Примексиканській низовині. Нею на човні я спустився до Карибського моря. Там сів на корабель і відплив додому».

Конкурс «Хто такий? Що таке?

Колорадо

Йєллоустон

Койот

Маккензі

Тундра

Орісаба

Огайо

Маїс

Індіанці

Мітчелл

Оттава

Кактус

Гурон

Торнадо

Ніагара

Атабаска

Маря’то

Гаїті

Кондор

Секвоя

Вашінгтон

Святого Лаврентія

Вінніпег

Мерчісон

Грізлі

Онтаріо

Аппалачі

Ескімоси

Мак Кінлі

Флорида

Прерія

Куба

Каліфорнія

Мехіко

Песець

Лабрадор

Бізон

Мічіган

Міссурі

Юкон

Конкурс «Про що розповідають географічні назви».

І група ІІ група

Гренландія Антильські острови

Міссісіпі Ньюфаундленд

Флорида Міссурі

Ніагара Кордильєри

Колорадо Маккензіподілитися в соціальних мережахСхожі:

Презентація досвіду роботи вчителя для адміністрації закладу, колег
Саме завдяки вчителю я полюбила цей предмет. Вчитель показав, що урок може бути цікавим, на ньому можна пограти, торкнутися різного...

Про затвердження переліку галузей знань І спеціальностей, за якими...
Затвердити перелік галузей знань І спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається

Формування просторових компетентностей на уроках
Князь Т. П. Формування просторових компетентностей на уроках історії України (8клас). Робота з історичною картою. Луцьк, 2015. 212...

Міністерство освіти І науки україни
За якими програмами вивчаються українознавчі дисципліни, кількість годин на тиждень, форма вивчення

Закону України
Про затвердження переліку галузей знань І спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Урок в 7 класі на тему «Особливості рослинно-грунтового покриву,...
Мета: ознайомити вчителів з поняттям «емпауермент педагогіка» та використанням елементів емпауермент педагогіки на уроках географії,...

Кабінет міністрів україни постанова від 27 серпня 2010 р. №787
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих

Урок засвоєння нових знань І вмінь Методи та прийоми: розповідь,...
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини

Патріотичне виховання на уроках англійської мови, використання регіонального...
Батьківщини”. Немає необхідності говорити про важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до “малої” Батьківщині, інтересу...

Уроку з географії X клас Тема уроку: «Трудові ресурси світу. Проблеми зайнятості та безробіття.»
Завдання №2. Будь ласка, подивіться уважно на дошку І скажіть, які слова або вирази не зустріча-лися Вам в тексті підручника в попередніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка