Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок № Дата Тема : Внутрішні води

Урок № Дата Тема : Внутрішні води

Географія материків та океанів 7 клас

Урок № Дата

Тема: Внутрішні води Південної Америки.

Мета уроку:

Освітня: познайомити школярів з особливостями формування і розміщення внутрішніх вод на материку, найбільшими річковими системами Південної Америки, їх живленням та режимом, характером течії річок. Знайти річки-аналоги за живленням та режимом у Південній Америці та Африці; дати характеристику найбільшим озерам Південної Америки, акцентувавши увагу на походження їх улоговин; дати загальні відомості про льодовики в Андах; звернути увагу на значення водойм Південної Америки у природи та господарській діяльності населення.

Виховна: сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про вплив кліматичних умов на живлення та режим річок, а рельєфу – на характер їх течії. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про використання людиною внутрішніх водойм Південної Америки та їх охорону.

Розвиваюча: розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи; розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння; розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку: комбінований

Обладнання:

• фізична карта Південної Америки;

• атласи школярів;

• авторська презентація ppt «Внутрішні води Південної Америки»;

Хоча у світі немає нічого,

що було б слабше та ніжніше за воду,

та вона може зруйнувати

найтвердіший предмет. Лаоцзи

Хід урокуІ. Організація класу

Перевірка підготовки учнів до уроку, організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Питання для усного обговорення: (Фронтальне опитування)

1. Які особливості географічного положення Південної Америки найбільш суттєво впливають на формування її природи?

2. Покажіть на карті найбільші об’єкти берегової лінії материка.

3. Назвіть та покажіть на карті найбільші рівнини материка та найвищі вершини Анд.

4. Які особливості клімату Південної Америки вирізняють її серед інших материків?

5. Поясніть, як впливають на клімат Південної Америки постійні вітри: пасати та західне перенесення. Який вплив має рівнинний клімат материка та особливості розташування Анд?

6. В межах яких кліматичних поясів розташована Південна Америка? Які з них поділяються на кліматичні області?

Прийом «А я вважаю інакше»

 • П. Америка лежить у всіх чотирьох півкулях.

 • Назва материка походить від імені мандрівника, який відкрив цю частину.

 • Більшу площу материка займають гори.

 • П. Америка є досить посушливим материком.

 • Анди – це старі гори.

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

 1. Прийом “Здивуй всіх”

Завдання. Визначте, які географічні об’єкти мають координати, зазначте до якої складової природи вони відносяться? ( назви об’єктів відображаються на карті материка)

10° пн. ш., 72° зх. д. (оз. Маракайбо)

26° пд. ш., 55° зх. д. (вдсп. Іґуасу)

6° пд. ш., 63° зх. д. (вдсп. Анхель)

30 пд.ш., 550 зх.д. (р. Амазонка)

16° пд. ш., 69° зх. д. (оз. Тітікака)

Учитель. Зазначити, що це водні об’єкти материка, нічого не сказати. Адже візитівкою Південної Америки багато дослідників вважають її внутрішні води. Саме на цьому материку розкинулась найбільша річкова система світу – Амазонка; високо в горах знаходиться велике, таємниче озеро Тітікака; вражають своєю величчю та могутністю найвищий і найширший у світі водоспади – Анхель та Ігуасу; приваблюють туристів великі та малі озера і річки, що мають незвичайну природу та загадкову історію. То ж я запрошував вас у подорож по річках та озерах Південної Америки. А допоможуть нам у цьому дослідники, представники екстремального водного туризму. Епіграфом нашого уроку будуть слова … ( слайд 1)

Оголошення теми та мети уроку. ( слайд 2)

Перед тим як познайомитися із багатьма унікальними водоймами Південної Америки давайте пригадаємо „старих знайомих” із інших материків і допоможе нам у цьому „інтелектуальна розминка”.

Вказати об’єкти:

 1. Річка, що має довжину 6671 км і є найдовшою річкою світу. ( Ніл)

 2. Мілководне озеро, що виникло у прогині давнього фундаменту платформи, друге за площею у світі і найбільше на своєму материку. ( Вікторія)

 3. Найдовша річка та її притока, що протікають на материку-державі. Мюррей – Дарлінг)

 4. Озеро, яке влітку пересихає та вкривається кіркою солі та яке називають „мертвим серцем Австралії”. ( Ейр)

 5. Річка, що двічі перетинає екватор. ( Конго)

 6. Водоспад, що був названий на честь королеви Великобританії. ( Вікторія)

 7. Озеро – двійник Байкалу. ( Танганьїка)

ІV. Вивчення нового матеріалу

Пригадавши старих знайомих ми можемо розпочати нашу подорож порічкам та озерам Південної Америки. Під час подорожі складемо схему « Внутрішні води Південної Америки»

Внутрішні води Південної Америки
Водоспади Річки Озера

Анхель Амазонка Маракайбо

Ігуасу Парана Тітікака

Оріноко
1. Прийом «Творча лабораторія».

Завдання. Користуючись фізичною картою Південної Америки та картосхемою ( мал.110. с.157) підручника визначте:

- до басейнів яких океанів належать річкові системи Південної Америки;

- який із цих басейнів має більше значення? Чому?

- на яких територіях материка та з яких причин сформувалися головні річкові системи?

 • Як рельєф впливає на особливості формування внутрішніх вод ? ( характер течії, напрямок, наявність порогів та водоспадів).

 • Пригадайте особливості рельєфу Південної Америки. ( переважання рівнинних територій, значні виходи кристалічного фундаменту)

 • Як рельєф Південної Америки впливає на формування його внутрішніх вод ? ( більшість річок материка рівнинні, але мають водоспади)

 1. Водоспади Південної Америки

Учитель: наявність важкорозчинних гірських порід відбувається формування водоспадів. На території Бразильського плоскогір’я ще з ХVІ ст. європейцям відомий водоспад Ігуасу - « велика вода». ( слайд 3)

Учень: Водоспад Ігуасу ( випереджальне завдання) ( слайд 4-5)

Учитель: Ігуасу вражає своєю красою. А щоб у цьому переконатися переглянемо відеофільм і зрозуміємо, чому індіанці водоспад Ігуасу назвали… ( слайд 6 відеофільм)

Але водоспад Ігуасу являється не єдиною гордістю Південної Америки. На Гвіанському плоскогір’ї, в басейні р. Кароні, знаходиться одне з чудес природи, самий високий водоспад Землі - Анхель. ( слайд 7)

Учень: Водоспад Анхель ( випереджальне завдання) ( слайд 8-9)

Висновок: рельєф впливає на розподіл внутрішніх вод на материку та будову річкової долини.

Але розміщення внутрішніх вод залежить від декількох факторів, а не тільки від особливостей рельєфу.

 • Назвіть, від якого ще фактору залежить розміщення внутрішніх вод материка. ( клімат)

 • Кажуть, що ріки – це дзеркало клімату, як ви розумієте дане висловлювання? ( кількість опадів і режим їх випадання впливають на особливості характеру живлення та режиму річок)

 1. Найбільші річкові системи материка

Оскільки Південна Америка найвологіший материк світу, річкова мережа тут дуже густа. На материку протікають найбільш довгі та найбільш повноводні річки планети.

Творча лабораторія Дослідження та повідомлення учнів про ріки та озера Південної Америки з використанням мультимедійних презентацій. Заповнення таблиці « Найбільші ріки Південної Америки». ( слайд 10)

Назва

Місце витоку

Напрямок течії

Куди впадає

Характер течії

Режим

1. Амазонка

 

 
 

 

2. Парана

 

 
 

 

3. Оріноко

 

 
 

 


Учень: Амазонка ( випереджальне завдання) ( слайд 11-17)

Робота з картою ( кліматична карта с. 28 атласу)

• З’ясуйте, у якому кліматичному поясі протікає Амазонка?

• Виходячи з кліматичних особливостей, охарактеризуйте живлення та режим Амазонки.

( Оскільки Амазонка більшою частиною протікає через екваторіальний кліматичний пояс, вона має дощове живлення та повноводна увесь рік. Але літом та зимою вона ще більше виходить з берегів, оскільки її живлять притоки, що беруть початок у Північній і Південній півкулях. У грудні-лютому надходить багато води з приток Південної півкулі, де в цей час дощовий період, а у червні-серпні — Північної, коли там випадають дощі. Оскільки правих приток більше, то на кінець літа Південної півкулі припадає найбільше води в річці. Вона виходить з берегів і розливається на 80-100 км.

• Поміркуйте, аналогом за живленням та режимом якої африканської річки є Амазонка. Поясніть чому? ( Конго – перетинає екватор, основна частина в екваторіальному поясі, притоки беруть початок у субекваторіальному поясі обох півкуль) ( слайд 18)

Ще однією окрасою материка є річка Парана.

Учень: Парана ( слайд 19-20)

Учень: Оріноко ( слайд 21)

Робота з картою

• З’ясуйте, які кліматичні пояси перетинають Парана та Оріноко.

• Виходячи з кліматичних особливостей, охарактеризуйте живлення та режим цих річок.

( Парана та Оріноко, які значною своєю протяжністю перетинають субекваторіальний кліматичний пояс, мають переважно дощове живлення та різкі коливання рівня води протягом року. В сезон дощів (пригадайте, коли це буває) величезні простори їх долин заливаються водою. В сухий сезон рівень води зменшується, багато їх дрібних приток перетворюються в ланцюжок невеликих стоячих озер.) ( слайд 22)

• Поміркуйте, аналогами яких африканських річок за живленням та режимом є Парана та Оріноко. Поясніть чому? ( Ніл, Нігер, Замбезі)

Річки Південної Америки багаті на енергоресурси. В окремих районах Амазонії річки — єдиний вид транспорту. На посушливих територіях води річок використовують для зрошення. На всіх річках розвинуто рибальство. ( слайд 23)

4. Озера Південної Америки. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Південної Америки, презентацією ppt «Внутрішні води Південної Америки»)

Великих озер у Південній Америці небагато. З них найбільшим за площею є Маракайбо на півночі материка. Це озеро має тектонічне походження улоговини й лежить у западині земної кори. Озеро з'єднується вузькою протокою з Карибським морем, за що його називають озером-лагуною. ( слайд 24)

Учень: озеро Тітікака( випереджальне завдання) Прикрасою Анд є високогірне озеро Тітікака. Його тектонічна улоговина досягає максимальної глибини 304 м. Воно лежить на висоті 3812 м, а площа водної поверхні становить 8 тис. км2 . На такій значній висоті більших за площею озер ніде в світі не відомо. Назва в перекладі з мови інків означає «скеля з олова» через те, що на одному з островів на озері індіанці в давнину видобували цей метал. Хімічний склад води Тітікаки подібний до морської: вода солонувата, але придатна для використання. В озері є представники навіть океанічної фауни – зокрема деякі види акул. Це наштовхує на думку, що в минулому Тітікака могла бути затокою океану. ( слайд 25) Маракайбо та Тітікака мають тектонічне походження улоговин.

• Пригадайте, як утворюються тектонічні озера.

• Згадайте, які озера Африки мають тектонічне походження.

4. Льодовики в Андах. (Бесіди з використанням тексту підручника)

 • Пригадайте, що собою являють льодовики. Які потрібні умови для їх формування?

 • Що таке снігова лінія? Від чого залежить її висота над рівнем моря?

 • Чи є на материку умови для формування льодовиків?

 • Чому льодовиків в Андах небагато і ними вкриті найвищі вершини?

Який висновок ми можемо зробити, щодо внутрішніх вод Південної Америки? ( на материку сформувалася густа , добре розвинута річкова мережа, цьому сприяли рельєф, клімат та історія розвитку материка).

ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми

Прийом «Запитую – відповідай»

1.Його називали континентальним морем Анд. Що саме? (Озеро Тітікака)

2.Басейн цієї річки поділяють Бразілія, Перу, Болівія, Колумбія. Еквадор. Якої саме річки? (Амазонки)

3.Хто перший перетнув Південну Америку із заходу на схід по річці Амазонці? (Франсіско Орельяна у 1542 році)

4.Який водоспад знаходиться на тому місці, де знаходяться кордони трьох країн: Бразілії, Аргентини, Парагваю? (Ігуасу)

5.Найбільше озеро тектонічного походження, озеро – лагуна? (Маракайбо)

6.Найвищий водоспад світу? (Анхель)

7.Що спричинило порожистість річок, що протікають Бразільським, Гвіанським плоскогір’ями та наявність на них численних водоспадів?

( Кристалічні щити)

8.Найвисокогірніше з озер світу? (Тітікака, 3812 м)

9.Найповноводніша річка світу? (Амазонка)

10 Одне з найбільш солоних озер Анд? (Поопо)

11.Третя за довжиною річка Південної Америки? (Оріноко)

12. Яка річка є «родичем океану» (Парана)
V. Підсумок уроку.

Ми познайомилися з вами з внутрішніми водами Південної Америки та їх особливостями, як ви можете пояснити епіграф нашого уроку?

Прийом “роблю висновок”

• Через переважання вологого клімату Південна Америка має дуже густу річкову мережу. Великі річки материка належать до басейну Атлантичного океану. Живлення річок в основному дощове.

• Найповноводніша та найбільша на планеті за площею басейну річка — Амазонка. Великими річками на материку є також Парана та Оріноко.

• Найбільші озера материка — Маракайбо і Тітікака.
VІ. Домашнє завдання.

• Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).

• Вивчити географічну номенклатуру.

• Скласти кросворд до теми «Води суходолу Південної Америки».

Додаток 1

10° пн. ш., 72° зх. д.

26° пд. ш., 55° зх. д.

6° пд. ш., 63° зх. д.

30 пд.ш., 550 зх.д.

16° пд. ш., 69° зх. д.

оз. Тітікака

______________________________________________

оз. Маракайбо

______________________________________________

вдсп. Іґуасу

______________________________________________
вдсп. Анхель

______________________________________________
р. Амазонка

_____________________________________________

Додаток 2

Амазонка: Найбільшою річкою Південної Америки є Амазонка. «Цариця річок», «диво природи», «загадкова», «неповторна» — як тільки не називають її. Вона бере початок високо в Андах на заході і, подолавши шлях у 6400 км, впадає в Атлантичний океан на сході. По дорозі до океану Амазонка приймає близько 500 приток, з них 17 протяжністю понад 1500 км. Площа її басейну найбільша в світі й перевищує 7 млн. км2 (як ціла Австралія!). На цій площі може вміститися 11 таких країн, як наша Україна. Водночас це найповноводніша річка світу. Вона виносить в Океан 15% усієї річкової води планети. Для такої кількості води знадобилося б 130 річок таких, як наш Дніпро.

Вона також є найширшою і найглибшою річкою планети. Амазонка утворюється від злиття двох річок — Укаялі і Мараньйону. (До недавнього часу ніхто до пуття не знав, яка довжина Амазонки і яка її водоносність. Сперечалися також, який витік Амазонки головний — Мараньйон чи Укаялі. Суперечка розв'язалась на користь першої з цих річок, бо в місці їх злиття Мараньйон несе води в кілька разів більше, ніж Укаялі. ) Уже в місці злиття ширина річки досягає 2 км. На Амазонській низовині вона ділиться на безліч рукавів і проток. Не кожен лоцман, навіть дуже досвідчений, може розібратися в цьому водному мереживі. У нижній течії ширина Амазонки досягає 20 км. В її гирлі безліч островів, з яких найбільшим є Маражо. Річка така широка і глибока, що океанічні кораблі заходять вгору по ній на 1700 км. У нижній течії Амазонка зазнає впливу припливів. Двічі на добу з океану в гирло надходить так багато води, що вона утворює хвилю заввишки до 4 м – «амазуну». Хвиля з великою швидкістю і гуркотом рухається вгору по річці.

У світі немає другої великої річки з такою великою кількістю кольорових вод. Вода Ріу-Негру дуже темна, а Ріу-Бранку — біла, як молоко; є потоки з жовтим, сірим, зеленуватим, червонуватим забарвленням.

У водах Амазонки та її приток водиться багато риб, черепах, дельфінів і крокодилів. З-поміж риб — хижа піранья з гострими, як бритва, зубами, велетенська пірарука (являється

однією з найкрупніших сучасних прісноводних риб. По одним даним, вона досягає довжини 2,4 м та ваги 90 кг по іншим — 4,6 м та 200 кг) , електричний вугор, анаконда - середні розміри дорослої анаконди 5-6 м, але іноді зустрічаються особини до 10 м довжини, чорний кайман - самий крупний вид алігаторових та друга за розміром тварина Південної Америки, після Орінокського крокодила, маленька гупія — окраса домашніх акваріумів та ін.
Парана Другою за протяжністю річкою на материку є Парана. Її назва означає «велика річка», а місцеві жителі називають Парану «матір’ю моря». Загальна довжина річки становить 4700 км, що вдвічі перевищує протяжність Дніпра. Витоки Парани знаходяться на Бразильському плоскогір’ї. Впадаючи в Атлантичний океан, річка утворює розширене гирло, яке має назву Ла-Плата. Каламутний слід річки помітний в Атлантиці на відстані 100-150 км від берега. За водністю Парана посідає шосте місце з-поміж найбільших річок планети. Парана прокладає свій шлях крізь міцні породи фундаменту платформи, тому для неї звичайними є пороги і водоспади

Річка Оріноко. Великою річкою Південної Америки є Оріноко. Її протяжність трохи більша за Дніпро – 2740 км. Притоки Оріноко, що беруть початок з Анд, залишають в долині родючий мул. Гирло Оріноко — складна мережа дрібних рукавів і численних островів. На притоці Оріноко річці Чурун в 1935 р. був відкритий найвищий водоспад світу — Анхель (1054 м).
Також всесвітньо відоме високогірне озеро Тітікака розташоване на висоті близько 4000 м над рівнем моря. Це велике сховище прісної води (площа — 8300 км2) з усіх боків оточене горами, що пояснює його назву — «свинцева гора». Глибина озера сягає 304 м. Велике озеро оточене кам'янистими берегами. Вони часто обриваються до води крутоярами. Західний берег вкритий лавами – продуктами згаслих вулканів, шпилі яких височіють вдалині на горизонті. Озеро Тітікака живиться опадами у вигляді дощу та талою водою з льодовиків гірських хребтів, розташованих в Альтіплано. П'ять головних річкових систем живлять озеро. Найдавніші жителі узбережжя озера Тітікака, індіанці плем’я уру ... Зараз район озера Тітікака заселений аймарами – нащадками інків, які й дотепер займаються випасанням худоби та рибальством. Крім цього, вони вирощують на родючих вулканічних ґрунтах кукурудзу та овочі.
На притоці р. Ігуасу знаходиться водоспад Ігуасу. Мальовничий водоспад спадає з висоти 72 м, розбиваючись на кілька сотень струменів і потоків. Складається з двох головних каскадів, а всього в склад водоспаду входить 275 водоспадів. .. Велика вода. Так індіанці називають величезний водоспад Ігуасу, вартий уваги туристів. Маючи не дуже примітну висоту, він дивує об'ємом води. У період дощів униз «зривається» понад 6500 м3 води за секунду! Підраховано, що Ігуасу складається з 270 уступів-каскадів, окремі з яких мають назви Адам і Єва, Три Мушкетери. Водоспад сформували тверді шари базальту. Приблизно 125 млн. років тому вулканічні породи розлилися у вигляді рідкої маси по великій території Парани. Вихідним пунктом для створення каскадів була зона, де гірські породи покарбовані тріщинами й розколинами. У середньому за рік водоспад переміщується вверх за течією річки на 1-2 м.
У півнчно – східній частині плоскогір’я піднімається Ауян -Тепуї – гора Д’явола. Її відвісні скали піднімаються на висоту до 1,5 км. Водоспад був виявлений на початку XX століття дослідником Ернесто Санчесом Ла Крусом, проте не був широко відомий до польоту Джеймса Анхеля. В 1935 році англієць Анхель відправився на літаку на вивчення цих диких місць і, пролітаючи, він помітив унікальний водоспад, що піднімається неначе з хмар. Лише в 1949 році була встановлена висота водоспаду 1054м, що в 21 раз більше Ніагарського. Водоспад можна побачити тільки з висоти, у підніжжя гори, неначе з повітря виникає річка, що несе свої води в океан. Чотири роки по тому Анхель летів повз водоспаду з трьома пасажирами на борту, включаючи його дружину. Літак був пошкоджений, і Анхелю довелося посадити його на пік гори Ауян-тепуи, вершину водоспаду. Моноплан «Фламінго» приземлився на болотисту землю вгорі водоспаду і залишався там протягом 33 років, поки його не дістали звідти вертольотом. Анхель і три його компаньйона зуміли спуститися по водоспаду і повернутися до цивілізації за 11 днів. На честь цього героїчного події водоспад був названий ім'ям льотчика. В даний час літак Анхеля знаходиться в музеї в Маракаї, а на вершині знаходиться його точна копія.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку географії (7 клас) Тема : Внутрішні води Африки
Мета: формувати загальну систему знань про особливості внутрішніх вод Африки, головні річкові системи, озера, підземні води

Конкурс «Морська пошта»
Тема: Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річні та озера Євразії. Основні типи живлення І режиму річок. Зміна стану водойм під...

Урок у 8 класі () Тема : Світ води очима природничих наук
Землі, її фізичні І хімічні властивості на основі використання міжпредметних зв’язків; формування уявлення про єдність живої І неживої...

Урок №13 Дата 24. 10. 2014 р. Вчитель Сичова Оксана Миколаївна
Тема: «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у п п. ХІХ ст»

Тема уроку: Внутрішні води України Мета
Встановити рівень оволодіння учнями основних теоретичних знань; повторити більш глибокі осмислення навчального матеріалу; привести...

Урок Дата проведення: Тема уроку
Обладнання: стінні фізична та політична карти Південної Америки, атласи та підручники для 7-го класу, роздатковий матеріал, фотографії...

Тема: Внутрішні води Євразії. Найбільші річки. Мета
Сформувати в учнів загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Євразії, ознайомити з основними річковими системами материка...

Урок 7 клас Тема: Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження
Практична робота №14. складання комплексної характеристики однієї з річок материка

Урок №13 Географія Дата : 09. 12. 2013р. Клас 10 Тема : Глобальні проблеми людства
Мета: Узагальнити І систематизувати знання учнів про основні глобальні проблеми людства. Встановити причини їх виникнення та загострення...

План уроку: вивчення нового матеріалу
Мета: повторити, поглибити та систематизувати знання учнів про внутрішні води; сформувати загальні уявлення про основні річкові басейни...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка