Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості. Практична робота №4

Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості. Практична робота №4

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ

ГЕОГРАФІЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для 10 класу

Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості. Практична робота № 4. Порівняльна характеристика господарства головних економічних регіонів США: Півночі, Півдня та заходу.

Topic of the lesson: The United States of America: economy, foreign economic activity, regional characteristics. Practical work № 4. Comparative characteristics of the economy of major economic regions of the United States: the North, South and West

Мета інтегрованого уроку: формування і закріплення системи знань і вмінь учнів про економічний розвиток Сполучених Штатів Америки; формування уявлень про країну через набуті знання; вивчення нових лексичних одиниць; реалізація інтелектуальних здібностей учнів; розвиток соціалізації учнів шляхом інтеграції шкільних предметів: географії та англійської мови.

Задачі уроку:

освітні: забезпечити засвоєння знань учнів про галузі господарства США, регіональні особливості країни, зовнішні зв’язки країни з іншими країнами світу, розвиток українсько-американських відносин на сучасному етапі; визначити місце США у світовому господарстві та міжнародних відносинах; формувати комунікативні вміння, здібність працювати колективно і в парах.

розвиваючі: розвивати дослідницькі, творчі здібності дітей; уміння працювати самостійно; розвивати інтерес учнів до роботи на інтегрованих уроках географії та англійської мови.

виховні: розвивати почуття толерантності до інших країн, виховувати загальну культуру, естетичне сприйняття оточуючого, створити умови для реальної самооцінки учня, реалізації його як особистості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: економічна та адміністративна карти Північної Америки, атласи, контурні карти; підручники з географії (Пестушко В.Ю. Географія: Підр. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.), картки, тематичні ілюстрації; слайдова презентація Power Point, мультимедійний комплекс.

Вид уроку: інтегрований

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання вчителя, виявлення відсутніх учнів.

- Good day, children, sit down, please.

- I’m glad to see you and I hope that this lesson will be interesting and useful for you. Today we work on the integrated lesson of geography and English because region North America is English- speaking (Доброго дня, діти, сідайте, будь ласка. Я рада бачити вас и сподіваюсь, що цей урок буде цікавим и корисним для вас. Сьогодні ми з вами знову проведемо інтегрований урок географії та англійської мови, так як регіон, який ми вивчаємо є англомовним).
ІІ. Phonetic and physical limbering-up (Фонетична і фізична розминка)

Учитель: Сьогодні в якості фонетичної розминки ми проведемо гру «Where is the city?” («Де знаходиться місто?»). Кожний з вас отримає картки – опорні схеми, за допомогою яких ви повинні назвати місцезнаходження міст, які називає вчитель:

Опорна картка-схема
___________ is located in the west of the USA.

___________ знаходиться на заході США.

___________ is located in the east of the USA.

___________ знаходиться на сході США.

___________ is located in the north of the USA.

___________ знаходиться на півночі США.

___________ is located on the south of the USA.

___________ знаходиться на півдні США.

___________ is located in a center the USA.

___________ знаходиться в центрі США.
Міста, які називає вчитель: Майамі (південь), Лос-Анджелес (захід), Даллас (південь), Філадельфія (схід), Денвер (центр), Лас-Вегас (захід), Хьюстон (південь), Сан-Франциско (захід), Нью-Йорк (схід), Лінкольн (центр), Канзас-Сіті (центр), Бостон (схід), Бісмарк (північ).

Кожна правильна відповідь – 0,5 балів.

So, topic of our lesson today is …

(Отже, тема нашого уроку сьогодні …).

- Для визначення теми сьогоднішнього уроку пропоную вам відгадати кросворд. Вам знадобляться знання минулих уроків (кожна правильна відповідь – 0,5 балів).
1. m

i

n

E

r

a

l2. R

o

C

k

y3. C

O

l

o

r

a

d

o

4. C

a

N

a

d

a5. g

O

l

d6. M

e

x

i

c

o
7. V

a

l

l

e

YHorizontal:

 1. Kind of natural resources (mineral).

 2. Mountains of the USA (Rocky).

 3. River of the USA that flows in the Pacific Ocean (Colorado).

 4. Northern country-neighbor of the United States (Canada).

 5. It is a mineral resource (gold, coal).

 6. Southern country-neighbor of the United States (Mexico).

 7. It is a Hi-Tech center of the USA: Silicon … (Valley).
1.

2.3.


4.


5.
6.7.Отже, відгадавши всі слова, ми отримали ключове слово – economy, тобто господарство. І тема нашого уроку буде присвячена господарству США (учитель оголошує тему та цілі уроку).

- Пригадайте, які мінеральні ресурси мають США, які галузі господарства можуть розвиватися у країні завдяки ним?

- Назвіть фізико-географічні регіони США, які найбільше відрізняються своїми природними умовами.

- Що вам відомо про зв’язки Сполучених Штатів Америки та України?

Девізом нашого уроку сьогодні стануть слова давньогрецького філософа:

…розум полягає не тільки в знанні,

але й в умінні застосовувати знання

на практиці.

Аристотель

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Сьогодні ми продовжимо вивчення особливостей Сполучених Штатів Америки. За масштабами економічного розвитку США випереджають інші країни світу. Загальновизнаною є думка, що ця країна має одну з найефективніших систем господарства. Це підтверджується макроекономічними показниками: держава має найбільший у світі показник сумарного ВВП – понад 14,6 трлн. дол., а реальне зростання ВВП становить пересічно 3 % на рік.

 • Діти, як ви вважаєте, навіщо потрібно вивчати особливості економіки інших держав? Що нам це дасть?

 • Які ж особливості розвитку економіки США? Про це – сьогодні на уроці.


ІV. Вивчення нового матеріалу за планом:

 1. Господарство США.

 • Промисловість.

 • Сільське господарство.

 • Сфера послуг.

 1. Регіональний розвиток господарства.

 2. Зовнішньоекономічна діяльність.

(Розповідь учителя із супроводженням електронної презентації Power Point)

 1. Господарство США

Учитель. У США сформувалася модель ринкової економіки – потужна технологічно, різноманітна щодо галузевої структури, найбільша за масштаби і обсягами виробництва. Основна риса американської моделі економіки – перевага приватної власності над державним сектором, перевага підприємницьких рішень в усіх сферах економіки: інвестуванні, виробництві, використанні людських ресурсів, розподілі та збуті продукції. Попри це, держава все ж таки відіграє важливу роль в економічних процесах. Насамперед, вона через законодавство бере участь у регулюванні співвідношення між окремими галузями, впливає на місцеву владу з метою створення конкуренції, протидіє монополізму, всіляко захищає інтереси окремих соціальних груп.

Робота з підручником. Учні зачитують рубрику «Реалії сьогодення», стор. 220.

Учитель. Галузева структура господарства США характеризується чітко вираженою постіндустріальністю: переважна більшість ВВП – близько 80 % - створюється у сфері послуг. Частка матеріального виробництва у створенні ВВП становить відповідно близько 20 %, з них у сільському господарстві створюється дещо більше 1 % ВВП. Серед галузей матеріального виробництва обробна промисловість залишається найважливішою, натомість частка добувних галузей і сільського господарства постійно зменшується.

  1. Промисловість

Учитель. Найбільш розвинутими є наукоємні галузі промисловості, зокрема електроніка та багатопрофільне машинобудування. Швидкими темпами в останні десятиріччя розвивалися лазерна техніка, генна інженерія та біотехнології. Серед інших галузей промисловості, які є традиційними для США, особливо ефективними є металургія, хімічна і нафтохімічна галузі промисловості.

Основними промисловими районами США є Північно-Східний, Приозерний, Каліфорнійський, Аппалацький Підмонт. Промисловими центрами є такі міста, як Сент-Пол, Сент-Луїс, Даллас, Сіетл. У США сформувалося кілька потужних технопарків – своєрідних науково-технологічних лабораторій, в яких розвиваються найсучасніші галузі промисловості. Серед таких сучасних технопарків Силіконова долина Північної Каліфорнії, Шосе 128 у Бостоні, а також Вашингтонський, Даллас – Форт-Верт – Х’юстон та ін.

Робота з підручником. Учні зачитують рубрику «Провідні підприємства» підручника (стор. 221).

Виступ учня за індивідуальним завданням «Форд Мотор Company». Перегляд відеороликів.


  1. Сільське господарство

Учитель. США вирізняється високим рівнем продуктивності, незначною часткою зайнятих і переважанням рослинництва. У рослинництві провідною галуззю є вирощування різноманітних зернових культур. Нині на США припадає понад 45 % світового виробництва кукурудзи, 12 % світового виробництва пшениці. Країна посідає провідні позиції щодо вирощування рису. Крім виробництва зерна, у США розвиваються садівництво і городництво, вирощується бавовник і різноманітні субтропічні культури. Зміна природних умов як з півночі на південь, так і з заходу на схід позначилася на закономірностях вирощування сільськогосподарських культур у вигляді своєрідних поясів – зернового, пшеничного, бавовняного, субтропічних культур та ін. У США представлені майже всі галузі тваринництва, серед яких за обсягами виробництва особливо виділяються скотарство, птахівництво і свинарство.

Робота з підручником. Обговорення рубрики «Проблема» підручника (стор. 222).

  1. Сфера послуг

Учитель. Сфера послуг США має дуже розгалужену структуру. Так, понад 25 % усіх послуг припадає на операції з нерухомістю, надання фінансових і страхових послуг. Близько 22 % послуг створюються в оптовій і роздрібній торгівлі; 26 % - це ділові, юридичні, соціальні, особисті послуги, а також охорона здоров’я, розваги, відпочинок, туризм та авторсервіс. Частка транспорту та зв’язку становить понад 8 % усіх послуг, а на державне управління припадає понад 18 %.

Банківська справа з-поміж багатьох галузей сфери послуг є провідною. Вона характеризується концентрацією банківського капіталу при скороченні малих і середніх банків. У 50 з 12 тис. банків зосереджена третина активів і депозитів усіх банків США. Найпотужнішими з них є «Сіті Бенк Корпорейшен», «Бенк оф Американ», «Чейз Манхеттен Бенк» та ін.

Робота з підручником. Читання рубрики підручника «Прогноз».

Американці як мобільна нація люблять подорожувати, тому важливою галуззю сфери послуг країни є туризм, який пов'язаний з відвідуванням великих міст і курортів, відпочинком на морських курортах і розвагами. Задля задоволення рекреаційних потреб громадян у країні була створена спеціальна мережа автомагістралей, яка дає змогу перетинати країну в усіх напрямках. В останні роки підвищився інтерес до подорожей потягом. Значною популярністю користується маршрут «Транс-Америка» - 12-добовий переїзд із Вашингтона до Лос-Анджелеса, а також залізничні тури до Скелястих гір із штату Айдахо до штату Монтана. Національні і тематичні парки із задоволенням використовують стародавні локомотиви і вагони для організації оглядових екскурсій.

 1. Регіональний розвиток господарства

(розділ розглядається під час виконання практичної роботи № 4)


 1. Зовнішньоекономічна діяльність США

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника (стор. 225) і відповісти на питання:

 • Яке роль відіграють США у міжнародній економічній діяльності?

 • Які товари переважають в експорті США?

 • Які товари переважають в імпорті США?

 • Назвіть торгівельних партнерів США?

 • Як розвиваються українсько-американські відносини на сучасному етапі?

Практичне завдання. Використовуючи додаток 25 підручника (стор. 293), побудувати стовпчикові діаграми «Динаміка експорту-імпорту послуг України із США за 2005-2008 р.р. тис. дол.».
Динаміка експорту України із США


Динаміка імпорту України із США


 1. Додаткова цікава інформація

(може бути підготовлена учнем як випереджальне індивідуальне завдання або вчителем)

«Форд Мотор Company»,

американська автомобільна компанія

Компанія була заснована Генрі Фордом у 1903 р. та за ідеєю свого творця відразу призначалася для випуску масового дешевого автомобілю. Спочатку це була модель «А», а у 1908 р. її змінила модель «Т», яку карикатуристи назвали «жерстяною Ліззі». Успіх нової моделі був настільки великим, що постійно ростучі підприємства Форда не справлялися із заказами. У перший рік виробництва цієї моделі було продано 10660 машин, що побило всі рекорди автомобільної промисловості того часу.

У «Форд Мотор» у 1913 р. вперше в світі у промисловості було введено метод стандартизації взаємозамінних частин виробів і конвеєрна технологія збірки автомобілів, що дозволило всього за один рік підняти продуктивність праці на 40-60 %. Одночасно і заробітна платня робітників і службовців підвищилася так, що перевищила середню по промисловості у два рази. На підприємствах вводиться 8-годинний робочий день. До середини 1914 р. було вироблено 500 тис. моделей «Т», а до 1923 р. кожний другий автомобіль Америки виробляли на заводах «Форд Мотор».

У «Ford Motor Company» є свої виробничі, торгівельні центри у 30 країнах світу. Компанія щорічно виробляє мільйони легкових автомобілів, вантажівок і тракторів і є лідером автомобільних продажів за межами Північної Америки. «Ford Motor Company» продає більше 70 різних моделей машин по всьому світу, вироблених під марками «Ford», «Lincoln», «Mercury», «Jaguar» і «Aston Martin». В компанії є також доля акцій в «Mazda Motor Corporation» і «Kia Motors n.Corporatio». В даний час «Ford» розвиває ідею яскравої зовнішності, нові моделі виглядають ще виразніше і динамічно, відповідно до філософії Кінетичного дизайну – «енергією у русі».

Короткі відео про компанію:

http://www.ford.ru/AllFord/AutoShow/FrankfurtMotorshow/Videos

http://www.history.com/shows/men-who-built-america/videos/henry-fords-motor-company

VІ. Систематизація і закріплення нових знань, умінь та навичок учнів

Виконання практичної роботи № 4. Порівняльна характеристика господарства головних економічних регіонів США: Півночі, Півдня та Заходу.

Завдання 1. Користуючись текстом підручника, додатком і картами атласу, складіть порівняльну характеристику галузей промисловості та сільського господарства економічних районів США. (Для виконання завдання учні класу поділяються на три команди по рядах. Перший ряд дає характеристику Північного регіону, другий ряд – Південного, а третій – Західного. Потім учні обмінюються інформацією. Після заповнення таблиці, кожний учень окремо записує висновок-порівняння). Заповнені таблиці учні можуть вклеювати у зошит.

Галузь господарства (sectors of economy)

Північ

(North)

Південь

(South)

Захід

(West)

Industry


Agriculture


На допомогу:

Sectors of industry

Fuel industry (паливна промисловість), electric power (електроенергетика), metallurgy (металургія), machine engineering (машинобудування), chemical industry (хімічна промисловість), building materials industry (промисловість будівельних матеріалів) and oil-processing industry (нафтопереробна промисловість).

Sectors of agriculture

Plant-grower and stock-raising (рослинництво і тваринництво), growing of grain, wheat, rice, corn, cotton, vegetables (вирощування зерна, пшениці, рису, кукурудзи, бавовни, овочів), gardening (садівництво), olericulture (городництво), cattle breeding, poultry farming, pig breeding (скотарство, птахівництво, свинарство).

Завдання 2. Прочитати текст підручника, стор 223, дати відповідь на одне із запитань (запитання для кожного учня визначається жеребкуванням):

 1. Склад району, розміри.

 2. Оцінка географічного положення.

 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу.

 4. Народонаселення.

 5. Галузі промислової спеціалізації.

 6. Галузі сільськогосподарської спеціалізації.

 7. Особливості розвитку сфери послуг.

 8. Експорт та імпорт товарів і послуг.

 9. Проблеми розвитку.

 10. Перспективи розвитку.

Завдання 3. Позначте га контурній карті у кожному з регіонів найбільші промислові центри та технопарки.

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Відбувається обговорення досягнень учнів протягом уроку, коментування оцінок (під час уроку учні отримують дві оцінки: одна – за роботу перед початком практичної, до якої враховується відповідь на питання та виконання творчого домашнього завдання; друга оцінка – за практичну роботу), дається висновок щодо реалізації мети уроку, його значення для дітей.

VІІІ. Домашнє завдання

 • Опрацювати новий матеріал підручника географії за темою (§ 42).

 • Повторити географічні об’єкти (номенклатуру) Сполучених Штатів Америки.

 • Творче завдання (за бажанням): підготувати додаткову інформацію про одну з відомих компаній США.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку: Сполучені Штати Америки
Сполучені Штати Америки; формування уявлень про країну через набуті знання; вивчення нових лексичних одиниць; реалізація інтелектуальних...

Тема уроку: Розташування території України стосовно годинних поясів. Практична робота №1
Мета: визначити особливості положення України стосовно годинних поясів, показати різницю між поясним І місцевим часом на її території,...

Тема уроку
Практична робота №1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Уроку Тема уроку
Географія – наука про Землю, її природу, населення І господарську діяльність людини

Управління освіти Краматорської Ради
Практична робота з інформатики №49. Тема: Підготовка презентаційного заходу та його комп’ютерне супроводження

Урок 7 клас Тема: Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження
Практична робота №14. складання комплексної характеристики однієї з річок материка

Тема уроку
Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні...

Уроку. Тема: Південна Америка. Загальні особливості материка та його...
Ормувати знання про географічне положення Південної Америки; поглибити та систематизувати знання про дослідження та освоєння материка;...

5 клас Предмет
Практична робота № Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка