Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок прес конференція тип уроку : урок систематизації й узагальнення знань метод: частково пошуковий Епіграф: «Людина відібрала поверхню земної кулі у мудрої громади звірів І рослин І стала самотньою: їй нема з ким погратися у квача І піжмурки,

Урок прес конференція тип уроку : урок систематизації й узагальнення знань метод: частково пошуковий Епіграф: «Людина відібрала поверхню земної кулі у мудрої громади звірів І рослин І стала самотньою: їй нема з ким погратися у квача І піжмурки,

ТЕМА: « РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ. ОХОРОНА Й ВІДТВОРЕННЯ .» 8 клас
МЕТА:

навчальна: систематизувати знання учнів про органічний світ України, розширити знання про видовий склад та закономірності поширення рослинного і тваринного світу; засвоїти знання про рослинні комплекси; рослинні угрупування, та рослини, що охороняються; привернути увагу учнів до проблеми збереження органічного світу, розширити їхні знання з екології ; виробляти вміння усвідомлювати проблему в цілому. Сформувати знання про природно – заповідний фонд України.
розвивальна: розвивати активність, пошукові здібності, вміння розкрити суть певної проблеми, стисло і коротко висловлювати її, конкретно відповідати на поставлені питання, самостійно здобувати знання.
виховна: виховувати екологічну культуру школярів, бережне ставлення до природи України і рідного краю.
ОБЛАДНАННЯ: фізична карта України, туристична карта Черкаської області; таблички з написами « Еколог», «Кореспондент», «Вчений», емблема конференції, малюнки учнів на еко­логічну тему, таблиці

« Природні зони України», малюнки представників рослинного і тваринного світу України, мікрофони, виставка літератури, енциклопедій.
ВИД УРОКУ: урок прес – конференція

ТИП УРОКУ: урок систематизації й узагальнення знань

МЕТОД: частково - пошуковий
Епіграф: « Людина відібрала поверхню земної кулі у мудрої громади звірів і рослин і стала самотньою: їй нема з ким погратися у квача і піжмурки, у спустошеному спокої темрява довкола, нема гри, нема товариша».

В. Хлебнєков

ХІД УРОКУ:
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Заздалегідь оголошено тему прес – конференції.

2. Розподіл ролей за бажанням (журналісти,фахівці з конкретних питань).

3. Випереджаючі завдання для всіх учнів класу.

Методичні рекомендації.

Для про­ведення даного уроку необхідною є достатньо тривала підготовка. Наш проект ґрунтується на теоре­тичній проблемі, тому підсумком має бути її розв'язання .

Підготовка та реалізація проекту включає такі етапи:
1-й етап — мотиваційно - орієнтувальний. Включає створення ініціатив­ної групи з учнів, які і стануть ор­ганізаторами та ведучими цього уроку. Їх мета: визначити головну проблему (чи проблеми) і завдання дослідження, що випливають з неї; обговорити методи досліджень, на основі яких реалізовуватиметься проект (статистичний, картогра­фічний, порівнянь, метод «мозко­вої атаки»).
2-й етап — конструктивний. Вклю­чає безпосереднє здійснення про­екту: учні об'єднуються в групи, до них входять: інспектор з охоро­ни природи, еколог, вчені, корес­понденти, етнографи, літературознавці, юристи ; вони складають ро­бочий план проекту; оформляють проект у вигляді текстів, таблиць, схем, фотографій.
3-й етап — презентаційний. Захист (презентація) проектів проходить у формі рольової гри (прес-кон­ференція). Захист проектів супро­воджується виставкою літератури з цієї проблеми, випуском тематич­ної стіннівки, оглядом найкращих , схемами, таблицями, які сприяють наочному осмисленню питання. Учні демонструють набу­ті знання, вміння, творчий потен­ціал, отриманий досвід, підводять підсумки своєї діяльності.

4-й етап — експертиза .
5-й етап — оцінювально-рефлексив­ний

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель: ( під звуки музики)

Ми вже неодноразово переконувалися в тому, що жит­тя — найчарівніше диво. Але диво це — природне, і виникло воно при­родним шляхом. Все, що живе на Землі, і людина теж, законний нащадок природи. Так, що ми з вами — родичі не тільки з усіма людьми, а й з тва­ринами, рослинами .

По­вітря, вода, земля, рослини, твари­ни — все, без чого неможливе жит­тя людини — руйнується самою ж людиною.

Ми часто чуємо, що « природу слід охороняти», особливо наше українське різноманіття. Про це говорять вчені, педагоги, журналісти, політики .

Ми звикли до цього заклику і навіть не замислюємося над його значенням. Нещодавно в школу надійшов лист, який адресований вам восьмикласники. І для нас він став справжньою несподіванкою.

Зачитайте лист, адже він адресований вам:

ЛИСТ ДО ЛЮДИНИ ВІД

ТВАРИННОГО І РОСЛИННОГО СВІТУ

Людино! Розумна істото!

До тебе звертаємось ми,

Бо гинемо, гинемо, гинем!

Будь ласка, ти нас захисти!

Хай будуть в нас цілі дерева,

Рослини, тварини, пташки!

Будь ласка, ти нас захисти!

Людино! Людино! Людино!

Ми просимо: нас бережи!

Нехай твої діти і внуки

Побачать не навпаки —

Землі пророслі і луки,

Озера глибокі, річки,

Бо ти, хоч розумна істота,т

Втручаєшся в нас невпопад.
Учитель:

Рослинний і тваринний світ напевно знав, що восьмикласники саме вивчають природу України, різноманітність видового складу, вплив господарської діяльності людини на видову різноманітність.

І саме сьогодні тема нашого уроку: « Рослинний покрив і тваринний світ України. Охорона і відтворення.»
Прочитавши вислів еколога Хлебнєкова: «Людина відібрала поверхню земної кулі у мудрої громади звірів і рослин і стала самотньою: їй нема з ким погратися у квача і піжмурки, у спустошеному спокої темрява довкола, нема гри, нема товариша».
Ми ще раз можемо переконатися, що станеться непоправне, якщо ми не будемо берегти і охороняти природу, ми залишимося самотніми на цій планеті.
Прочитавши цього листа пригадавши попередні теми з географії, нам нічого не залишилось, як негайно скликали прес – конференцію.

Ми запросити науковців, фахівців різних галузей, учнів 8 класу, які допоможуть нам розглянути цей лист, а також питання які пов’язані з збереженням і охороною природи України.

І я впевнена, ми знайдемо відводіть на цей лист, а також привернемо увагу населення і учнів шкіл .
Отже, перенесемось в студію каналу «ПЛАНЕТА», саме тут відбувається науково – практична конференція на тему:
« Рослинний і тваринний світ України. Охорона і відтворення. »


ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Ведуча:

Доброго дня шановні гості !

Ми раді вітати вас на науково – практичній конференції присвяченій дуже важливій темі сьогодення – збереження рослинного і тваринного світу України. Ситуація на даний час є дуже важливою і складною, вирішувати її потрібно негайно.

За надісланим листом ми створили емблему охорони природи і нашої прес – конференції.

Нею стало дерево – символ рослинного світу, птахи – символ тваринного світу і люди різних націй і народів які об’єдналися на захист природи.

Кожен з учасників конференції отримав емблему – це означає, що кожен з вас долучився до цієї проблеми.

А також сьогодні кожен з Вас має змогу оцінити виступ наших учасників і що ще важливіше самого себе. Для цього у вас на столах є картки самооцінювання ( додаток 1).
Ведучий:

Дізнатися в якому стані перебуває органічний світ України, які головні причини зникнення багатьох видів рослин і тварин, що потрібно зробити для збереження і відновлення природи, нам допоможуть гості студії : науковці різних галузей (вчені: біологи, екологи, етнограф, географ); представників владних структур - юрист, Депутат міської ради; журналісти.


Ведуча:

Окреслимо проблеми:

 1. Значення, місце і роль рослинного і тваринного світу.

 2. Наслідки антропогенного впливу та господарської діяльності

людини на органічний світ України?

 1. Нераціональне використання природних ресурсів.

 2. Природоохоронна діяльність і законодавство України.

 3. Шляхи вирішення проблеми і збереження різноманіття України.

( проблеми написані на дошці )

Ведуча:

Отже, журналісти, Вам слово .


 1. Журналіст каналу « 1 + 1 » ( П.І.П.)

В мене запитання до вчених географа і біолога.

Запитання:

Від чого залежить видовий склад та розміщення певних видів рослин і тварин на території України ?

Охарактеризуйте в загальних рисах різноманіття видового складу рослинного і тваринного світу України на даний час?
Географ:

Рослинний покрив є найбільш уразливим природ­ним компонентом, тому що його розміщення і формування залежать від складу гірських порід, рельєфу, клімату, ґрунтів, водних ресурсів, тваринного світу, людської діяльності ( схема в вигляді квітки ).

Якщо змінюєть­ся хоча б один компонент — змінюється і видовий склад рослинності.

Тваринний світ тісно пов'язаний з типами рослин. Завдяки їхнім зв’язкам створюються фауністичні комплекси. У якому кожна тварина пристосовується по – своєму до умов навколишнього середовища.

Основними в Україні є фауністичні комплекси лісів, степів, луків, водойм . (фізична карта України з плакатами природних зон ).

Біолог:

Рослинний світ України характеризується великою різноманіт­ністю видового складу.

Із 300—350 тис. видів вищих рослин планети в Україні зростає 25 тис: 4 тисяч водоростей; 15 тисяч видів грибів; 1 тисяча видів лишайників ; 800 видів мохів , 5 тисяч вищих рослин.

( написи на дошці).

Особ­ливе значення мають ендемічні, а також рідкісні й зникаючі види рослин їх понад 1000. На них багаті Кримські гори і Карпати ( фізична карта України).

Хочу привернути вашу увагу, що природ­на рослинність збереглася лише на 25 % території України.

Госпо­дарська діяльність населення призвела до істотних змін рослинного покриву країни. Так, площа лісів скоротилася в п'ять разів і зараз складає трохи більше 14 %.

Значні розміри рівнинної частини України, наявність Карпат і Кримських гір, Чорного та Азовського морів, озер, водосховищ і річок зумовили багатство і різноманітність тваринного світу Ук­раїни.

Це підтверджується наявністю на її території понад 100 видів ссавців, близько 360 видів птахів і 200 видів риб, 21 виду плазунів, 17 видів земноводних, 20 видів ракоподібних, 25 тис. видів комах .

( написи на дошці).

Але з кожним роком цих видів стає все менше й менше.


Ведуча:

Дуже дякуємо! За коротку і лаконічну відповідь, з якої ми зрозуміли про багатий кількісний і видовий склад органічного світу України. І проблеми збереження цього різноманіття.

Яке наступне запитання у наших журналістів?


 1. Я журналіст газети « Екологічний вісник » ( П.І.П.)

Запитання до екологів. Ми дуже часто чуємо про значення органічного світу в житті біосфери і людини? Переконайте нас фактами, щоб люди задумались над питанням збереження природи?
Еколог: ( комп’ютерна презентація)

Загальна роль рослин колосальна.

1.Процес фотосинтезу.

Задумайтесь! За 1 день - 1 гектар лісу виділяє 200 кг. кисню, при цьому поглинає 220 – 280 кг. вуглекислого газу. А 0,3 гектари лісу за рік виділяє 400 кг. кисню – це річна потреба людини.

Немає кисню – немає життя!

2. Рослини утворюють рослинні угрупування - це середовища життя тварин і різних організмів.

Знищити росин – знищимо тварин!

3. Ліси України займають 15,6 % території .

Ліс глобальний акумулятор живої речовини.

4. Рослинність – середовище життя для людини! (при розумному використання й охороні).

5. Джерело різноманітних харчових продуктів, м’яса, шкіри, технічної і лікарської сировини, будівельних матеріалів.

6. Це основний корм для тварин .

7. Захист ґрунту від водної і вітрової ерозії.

8. Це не тільки матеріальне, а й духовне задоволення для людей, що надихає поетів – до віршів, музикантів – до написання музичних композицій, художників – до малювання картин ( малюнки).
Ведучий :

Ви нас переконали, що органічний світ – це невід’ємна ланка біосфери. І звичайно для людини теж. Ми навіть не уявляємо життя в Україні і на планеті без рослин і тварин, навіть малесенької бактерії. Все живе взаємопов’язане між собою, нічого зайвого, все для нас важливе! Повітря, продукти харчування, ліки, будівельні матеріали – це все природа.

Ще які запитання є у журналістів? 1. Я журналіст ( П.І.П.) журналу « Юний натураліст »,

ведучий рубрики « ЮННАТ дослідження »

Запитання: Як на вашу думку а чи є у нас рослини – символи?

Яку б рослину ви назвали символом України?
Етнограф:

Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи: у ка­надців — клен, у росіян — берізка, а в нас — верба і калина. Правду каже прислів'я:

«Без верби й калини нема України». Взагалі, в українського народу є багато рослин, які в особливій пошані, й вони обов'язково рос­туть біля хати кожної дбайливої господині.

Не можна уявити собі двору в Україні, де б не ріс кущ калини: обов'язково садили вербу, тополю, вишню і, звичайно, прикрашали хатину квітами: барвінком, чорнобривцями, соняшником, мальвами.

Калина — це символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати.

Літературознавець:
Я хочу доповнити. З давніх – давен народ поетизував кущ калини, оспівував в піснях:

«Гей, у лузі червона калина, гей, гей, похилилася.

Чогось наша славна Україна, гей, гей, гей, засмутилася.

А ми тую червону калину, гей, гей, гей, та піднімемо ».

В іншому вірші:

«У калини китиці червоні,

У калини білі-білі квіти,

Я тримаю гілочку червону,

А здається — усміх України ».

Ведуча:

Можна навести дуже багато віршів, народних пісень, де наш народ оспівує неповторну українську природу. Але давайте повернемося до проблеми сьогодення і нашої конференції, щоб нас оточували не тільки пісні і вірші, а й багатий рослинний і тваринний світ. Потрібно вирішувати проблему охорони і збереження органічного світу.

Які є запитання до науковців в студії ?


 1. Я журналіст ( П. І. П.) журналу « Людина і природа »

Запитання до науковців : В чому на вашу думку основні причини зникнення цінних видів рослин і тварин на території України?
Науковий співробітник Інституту географії НАН України:

На мою думку і я думаю, що мене підтримають більшість вчених нашого інституту – це інтенсивність природокористування, нехтування екологічним обґрунтуванням у процесі розвитку агропромислового комплексу, осушення боліт, стихійний розвиток колективного садівництва та інші невпорядковані дії призвели до знищення майже 70 відсотків цінних природних комплексів і ландшафтів України.
Виділимо найголовніші чинники :

 1. Антропогенний вплив.

Результати обчислень рівня впливу людина на ліси України показали, що він більше 50%. Найвищий 80% - у степових областях; 70% у лісостеповій зоні.

На даний момент часу можна сказати – хижацьке знищення

рослинного покриву України.

2. Викиди промислових підприємств.

Надзвичайно шкідливими є речовини для рослин і тварин діоксини

сірки і азоту, озон. Один металургійний комбінат викидає свої

відходи в радіусі 150 км.

3. Кислотні дощі ( підвищення кислотності в ґрунті і в рослинах).

4. Пожежі. Зі зміною клімату в нас все частіше трапляються пожежі,

при яких вигорає сотні гектарів лісів і всього живого навколо.

5. І що стосується кожного з нас.

Недостатній рівень екологічної культури завдає шкоди рослинному

тваринному світу України.

Наприклад: щовесни кількість первоцвітів зменшується

катастрофічними темпами.

В лісах ми все рідше зустрічаємо зайця, лисицю, вовка, а все

частіше мисливців .


Ведучий:

З вашого виступу ми зрозуміли, що антропогенний вплив викликає:

 • Деградацію ландшафтів;

 • Збіднення флори і фауни;

 • Зменшення чисельності популяції окремих видів рослинного і тваринного світу.

Виникає запитання : Що робити? Як нам вийти з цієї ситуації, чому влада закриває на очі і не приймає кардинальних рішень. Вона переймається економічною кризою, а про екологічну забули.
Депутат міської ради:

Ми слідкуємо не тільки за економічним станом, а й за екологічним станом в Україні і в місті Сміла зокрема.

Раціональне використання потребує:

 • ретельного вивчення і суворого обліку природних ресурсів,

 • рівномірне вирубування дерев.

 • правильне ведення лісового і мисливського господарства.

 • Створення безвідходного виробництва

 • Боротьба з шкідниками і хворобами.
 • Боротьба з браконьєрами.

 • Створення штучних лісових насаджень, парків, ботанічних садів, заказників і заповідників.


На територію Черкаської області припадає 355 заповідних природних об’єктів загальною площею 19 тис. га. Ось кілька прикладів:

(на карті Черкаської області)
Державні заповідники - Канівський ;

Державні заказники – Русько –Полянський біологічний заказник;

До державних заказників місцевого значення відносять: урочище

« Мліївське », «Смілянське» Смілянського лісгоспу; Урочище « Ірдинське болото» - Черкаський і Смілянський район.

Пам’ятники природи: лісове урочище « Холодний Яр »

( Чигиринський район)

Пам’ятки природи місцевого значення: дуб Максима Залізняка, урочище « Три криниці», «скеля Пушкіна».

Багато парків, і дендропарків. Нас зацікавив дендрологічний парк школи – інтернату в м. Золотоноша. Велика колекція дерев і чагарників - 25 тисяч штук. Це база для практичних занять учнів.

В області для гармонійного поєднання інтересів відпочинку і охорони природи створена державна програма

« Золота підкова Черкащини ». ( показ фотографій )Ведуча:

Шановні глядачі і учасники конференції, ми почули які заходи

запроваджує місцева влада для охорони і збереження природи.

А зараз я Вас попрошу « зайняти позицію» Як на Вашу думку, ці заходи

допоможуть збереженню природи нашої області і України ?

Якщо, « так » - зелена картка;

« ні » - червона ;

Дякую Вам! Ми маємо надію, на швидке покращення екологічної

ситуації і в Смілі і в Україні.

Отже, якщо разом об’єднатися і приділити увагу цій проблемі,

то результат ми помітимо дуже швидко.

А в мене запитання до юриста:

Які закони прийняті в державі для збереження і охорони природи ?
Юрист:

Найперше я хочу Вам повідомити, що Україна долучилася до

національної екологічної мережі Європи – ЕСОNЕТ – нова політика

в охороні природи.

Основна ціль: збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

країн Європи. Для України така програма була розроблена ще в 1998

році, а в 28 вересня 2000р. прийнятий закон України

« Про загальну програму екологічної мережі на 2000 – 2005 роки ».

В Україні екологічне право базується на Конституції.

У 1992 р. прийнятий закон України « Про охорону навколишнього

середовища ».

Правове регулювання й охорона здійснюється спеціальними законами

і кодексами:

Земельний Кодекс -1992 рік;

Охорона лісів – лісовим Кодексом України – 1992 рік;

Закон України « Про тваринний світ » 1993 рік.

У рамках програми ЮНЕСКО розроблені і успішно здійснюються

природоохоронні програми: « Людина і біосфера ».

Створена Червона книга України, до якої занесені зникаючі види рослин

і тварин. ( показ книги )

Ведуча:

Це добре, що в нашій країні є закони, які регулюють природоохоронну

діяльність.

Але мою думку, духовна криза людини і суспільства – це один з

основних факторів екологічної кризи.

« Любіть природу не як символ своєї душі,

Любіть природу не для себе, любіть для неї.

Вона не тільки тема вірша або картини,

В ній є великі непізнані світу глибини.

У неї вічність невмируща, порив є в неї,

Що вищий за усі пориви душі твоєї »

Ведуча:

В часи економічної кризи на другий план відходить збереження природи.

Але є надія на те, що людство зрозуміє і знайде вихід з цієї проблеми.

Найбільша надія на вас – молоде покоління.

Журналісти ! Частіше висвітлюйте проблеми охорони!

Науковці! Пишіть наукові роботи, книги.

А ми в свою чергу будемо ще глибше вивчати і охороняти природу!
Ми не маємо права руйнувати те, що створилося не нами!!!

Спасибі за участь у конференції, до нової зустрічі!

Учитель:

Побувавши на прес – конференції, розглянувши таку важливу і болючу

тему, ми повинні відповісти рослинному і тваринному світу.

На маленьких листівках напишіть відповідь:

Як і чому потрібно берегти природу?

Ці листівки ми відішлемо до екологічної організації. Таким чином ми

долучимось до учасників охорони природи.

( учні пишуть листівки і зачитують їх)

ІY. ПІДСУМОК УРОКУ:

( роблять самі учні, висловлюють власні думки ).

Зачитують листи самоконтролю.

Y. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

написати звіт про прес –конференцію, скласти кросворд, тести на

тему: « Рослинний і тваринний світ України ». ( завдання на вибір )

Додаток № 1

ЛИСТ САМОКОНТРОЛЮ


Прізвище, ім’я

Оцінка за урок ( повнота і чіткість виступу, формування висновків, робота на уроці )

Самооцінка виступу

Оцінка вчителяВідповіді учнів:

1.географ

2. біолог

П.І.

3. еколог
4. етнограф
5. науковий співробітник
6. депутат
7. юрист
Що на уроці найбільш сподобалося і запам’яталось?
Що було найважливішим?

Що залишилося незрозумілим?
Література:


 1. Булава Л.М. « Фізична географія України », підручник для 8 класу; Харків,

« Ранок » 2008 р.
2. Масляк П.О., Шищенко П.Г. « Географія України », підручник для учнів

8-9 класів, Київ « Зодіак – Еко » 1996 р.
3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. « Основи екологічних знань »,

Київ « Либідь » 2000 р.
4. Бойчук Ю. Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В.

« Екологія і охорона навколишнього середовища » навчальний посібник,

Суми 2007р.


 1. « Нестандартний урок географії », видавнича група « Основа » 2005 р.
 1. « Урок географії, якого чекають », Харків, « Основа » 2008 р.
 1. В. Ю. Пестушенко, Г.Є. Уварова « Географія материків і океанів »


( методичний посібник для вчителя ), Харків ; видавництво « Ранок », 2004р.
8. Крилов О.В. « Уроки географії 7 клас », Москва « Просвещение », 1990 р.


 1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. « Географія материків і океанів», Київ « Навчальна книга », 2007 р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок географії в 6 класі Тема: Узагальнення знань з теми «Атмосфера»
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, вмінь, навичок з меж предметною інтеграцією

Уроку: урок узагальнення й систематизації знань
Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання про раціональне використання та охорону ґрунтів; взаємодію живих організмів...

«Земельні ресурси України»
Демографічні проблеми України. Урок прес-конференція. – Ж. Педагогічний пошук. №2, 2002, С. – 34-35

Урок узагальнення знань з використанням ікт
Обладнання: картки, плакати, географічні атласи, ребуси, компютер, мультимедійний проектор

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Уроку
Мета уроку: розвивати аналітичні здібності на основі формування знань учнів про внутрішню будову Землі, про типи земної кори, літосферні...

Урок 1 Тема: я людина. Людина частка І ціле природи. Здоров’я ознака...
Тема: я людина. Людина частка І ціле природи. Здоров’я ознака ладу між людиною та природою

Урок засвоєння нових знань. Епіграф: «Значення Байронового життя...
Джордж Ноел Гордон Байрон (1788—1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви І домінуючі настрої...

Узагальнення І систематизація знань про план І карту Мета. Узагальнити...
Сьогоднішній узагальнюючий урок по темі «План І карта» ми проведемо у формі гри квв, граючись

Урок подорож, бінарний урок (географія, українська мова та література)
Форма проведення уроку: урок подорож, бінарний урок (географія, українська мова та література)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка