Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: Діяльність – дія згідно з нормами, вимогами, обов`Мета - Урок 1 Тема: я людина. Людина частка І ціле природи....

Урок 1 Тема: я людина. Людина частка І ціле природи. Здоров’я ознака ладу між людиною та природою

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6
Тема: Діяльність – дія згідно з нормами, вимогами, обов`

Мета: формувати в учнів уміння розрізняти види діяльності, розвивати творчий підхід до навчальної та трудової діяльності; виховувати почуття відповідальності за всі свої вчинки, громадянського обов`язку.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь

Обладнання: опорні схеми, ілюстрації

Хід уроку
І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Зачитування власних правил життя.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІV.Сприйняття учнями навчального матеріалу

Учитель.

Діяльність — це всі форми людської активності, які відрізняють людей від тварин і є способом їх існування. Відмінні риси людської діяльності — усвідомленість, цілеспрямованість і перетворюючий характер. Саме в діяльності відбувається формування і розвиток людини, її самореалізація. Тому без аналізу й розуміння діяльності не можна по-справжньому зрозуміти і саму людину.

Якщо проаналізувати людські вчинки, то стане зрозумілим, що люди починають діяти лише тоді, коли відчувають у чомусь нестачу: в їжі, питві, одязі, безпеці, справедливості, спілкуванні тощо, і перестають діяти, коли ця потреба вже задоволена. Тому найзагальніша формула будь-яких людських дій може бути виражена так: Потреба — Діяльність — Задоволення потреби.

Людська діяльність різноманітна і багатогранна. Залежно від мети, змісту та форм розрізняють такі основні види діяльності:

Залежно від віку людині властиві всі три різновиди діяльності, проте в різні періоди життя вони виявляються по-різному за метою, змістом, формою, значенням. У дошкільному віці провідним видом діяльності є гра, у шкільному - навчання, а в зрілому - праця.

 Основні види діяльності:

1) Гра — це діяльність в умовних ситуаціях, що спрямовується на підтворення і засвоєння суспільного досвіду, зафіксованого в засобах і способах здійснення предметних дій; кожний учасник гри психологічно формується як особистість.

2)Навчання— обумовлений історією вид діяльності, який задовольняє потреби суспільства в освічених людях, у розвитку їхньої свідомості; це діяльність, в якій наперед і свідомо ставлять мету, заздалегідь визначають принципи, зміст, форми і методи навчальної роботи, що мають найкраще забезпечити формування здібностей, засвоєння вмінь, навичок, знань.

3)Праця — діяльність людини, що спрямовується на освоєння і перетворення природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, у результаті якої створюються матеріальні й духовні цінності, формується сама людина.

4) Спілкування – це діяльність, яка полягає в обміні інформацією між людьми. Його слід розглядати як одну з форм комунікації. Вища форма С. – мовне С., тобто обмін інформацією за допомогою слів, які виражають поняття. Головна особливість діяльності С. – вона наявна у будь-якому виді діяльності, бо не можуть реалізовуватись без С.

Типи діяльності:

(1) комунікативна;

(2 ) художньо-творча (пізнання світу в художніх образах)

(3) споживча (матеріальне, духовне);

(4) ціннісно-орієнтаційна або духовно-оцінна (пізнання світу з позицій добра і лиха, мораль, ідеологія);

(5)духовно-пізнавальна (дослідження теоретичні, прикладні, практичні);

(6) соціальна (люди - люди, освіта, лікування);

(7)предметна (люди-природа, мат. цінності)
Продовжи прислів’я.

        Праця людину годує, а лінь марнує.

        На дерево дивись як родить,а на людину як робить.

        Бджола мала, а й та працює.

        Що посієш те й пожнеш.

        Зробив діло – гуляй сміло.

        Більше роби, та менше говори.

        Який майстер – така й робота.

        Сім разів відміряй, а раз відріж.

        Під лежачий камінь і вода не тече.

        Мало хотіти – слід навчитися і вміти.

Дівчинка вирішила після вечері помити посуд.

-         Мамо, - сказала вона, - тепер завжди допомагатиму тобі. І ніколи, ніколи не стомлюся.

Мати була зворушена. Вона пригорнула до себе доньку. - Гаразд. Якщо так, донечко, тоді завтра перед моїм поверненням додому зроби щось у хаті. Що саме – побачиш сама.

-         Добре, мамо, я все зроблю, тобі нічого не залишиться!

На другий день мати пішла на роботу. А дівчинка гралася у себе у дворі. Потім побігла до подружок. І раптом згадала про свою обіцянку все поробити вдома.

-         Ой,пропала моя голівонька! – вигукнула вона. Дівчинка стояла у дворі і дивилася на всі боки. За що б їй узятися? Але чомусь ніякої роботи не бачила.

Якби їй кинувся у вічі віник, вона б підмела у дворі. Попався б совок – прибрала б сміття, ганчірка – помила б підлогу.

Раптом дівчинка побачила на веранді ляльку, взяла її і почала гратися.

Настав вечір. Уся сім’я зібралася в хаті.

Після вечері мама запитала:

-         Ну,що ти сьогодні, донечко, встигла зробити в хаті.

-         Ой, - відповіла дівчинка, - я шукала роботу і не знайшла її.

Коли ти йшла з дому, заховала усю роботу!

Мама засміялась.

-         Як це так вийшло? Віник і совок – під ґанком, ганчірка он там, на цвяшку. Тобі треба навчитися самій знаходити роботу.

Наступного дня дівчинка знайшла собі роботу: підмела у дворі, викинула сміття, помила підлогу. Отак вона навчилася допомагати мамі.

Завдання :

        Що пообіцяла дівчинка мамі?

        Чому вона нічого не зробила?

        Що вона відповіла мамі на її запитання?

VІ. Домашнє завдання

Написати міні – твір « Ким я хочу бути в майбутньому».

 

Українознавство

5 клас

Урок 4
Тема: Творчість. Мислення, воля, любов як творчі та діяльнісні прояви людини

Мета: глибше ознайомити учнів з поняттям « творчість», « мислення», «любов»; розвивати інтерес до творчої діяльності, спонукати до активності розвивати

здатність до самоаналізу; виявляти інтерес до творчої діяльності; бути активними;

вчитися аналізувати свої потреби і можливості. Формувати високу мовну культуру, встановлювати тісні стосунки з рідними, однолітками. Виховувати чесність, довіру, відвертість, людяність, етичні норми поведінки.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь

Обладнання: опорні схеми, ілюстрації

Хід уроку
І. Організаційний момент

Доброго ранку! Доброго дня!

Хай плещуть долоньки!

Хай тупають ніжки!

Працюють голівки!

Доброго ранку! Доброго дня!

Бажаєм собі ми здоров’я й добра
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Зачитування міні - творів

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІV.Сприйняття учнями навчального матеріалу

Учитель.

Творчість — діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо). Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).

Види творчості:

1.      Наукова.

2.      Технічна.

3.      Літературна.

4.      Музична.

5.      Образотворча.

6.      Ігрова.

7.      Навчальна.

Наукова творчість пов’язана з діяльністю людини в певній галузі науки, наприклад у математиці, фізиці, хімії. Специфіка наукової творчості полягає в домінуванні теоретичного мислення, хоча останнім часом, коли виникло безліч нових наукових напрямів, найчастіше переважає комбіноване мислення — теоретико-практичне. Більше того, можна виділити типове мислення фізика, математика, біолога, історика тощо. Однак ця закономірність властива не тільки науковій творчості.

Технічна творчість спрямована на створення нових машин, пристроїв, деталей і змінення їх функцій. До технічної творчості належать винахідництво, конструювання, архітектура, художнє конструювання пристроїв і раціоналізація процесів, пов’язаних із технікою.

Літературна, образотворча та музична творчість пов’язані з новими здобутками в кожній із цих галузей (наприклад, зі створенням скульптури, написанням роману, вірша, опери).

Ігрова творчість спрямована на участь суб’єкта в грі, де потрібні зміни, нововведення, відгадка, пошук результату. Це може бути й гра маленького дошкільника, який імпровізує з лялькою, і гра професійного актора в п’єсі чи в кіно. Деякі дослідники відносять до ігрової творчості значну частину поведінки людини.
До навчальної творчості можна віднести всі види навчальної діяльності із засвоєння нових знань і виконання нових завдань.

Вправа «Інструментальна фантазія»

Уявіть собі, що в ньому можна знайти який завгодно музичний інструмент. Кожен з вас повинен дістати якийсь свій інструмент. Знайдіть собі той, який вам найцікавіший і який ви би хотіли послухати. Почекайте, поки всі діти не «візьмуть в рук свій уявний інструмент.

Тепер кожен з вас повинен показати як працює його уявний інструмент, як

грають на ньому, а голосом – який звук він видає. Інші діти повинні відгадати, на якому інструменті ви граєте. А зараз ми спробуємо всі разом кожен на своєму інструменті зіграти якусь мелодію.
Мислення це специфічна ідеальна (розумова) діяльність людини.

Міркування: правильне і неправильне.
Продовжити прислів`я
Під лежачий камінь... (вода не тече).

Ніколи не кажи: не вмію, а завжди говори: ...(«навчуся»).

Без відваги зазнаєш...(зневаги).

Добрим словом мур проб'єш, а лихим і... (в воду не ввійдеш).

Хто багато говорить, той ...(мало творить).

Краще синиця в руках,...(як журавель у небі).

Мала крапля великий...(камінь точить).

Не святі горщики... (ліплять).

Мовчи язичку,...(дістанеш паляничку).

З ним говорити, що ...(решетом воду носити).

Той не помиляється, хто ні до чого не ...(торкається).

Не спитавши броду, ...(не лізь у воду).

Хто не знає - нехай ... (людей спитає).

Шабля ранить тіло, ... (а слово душу).
Для досягнення поставленої мети людина проявляє ініціативу, напружує свої розумові і фізичні сили, долає труднощі, стримує пориви і бажання, які не сприяють успішному досягненню мети. У цих проявах людської поведінки найяскравіше виявляється такий аспект психічного життя, як воля.

Мимовільні вчинки

Довільні – свідомі дії, спрямовані на певну ціль.

Виховання волі фізичними вправами

Встали рівно біля парт.

Починаємо наш старт.

Руки вгору, руки вниз,

Подивились пильно скрізь.

Головою покрутили, 

Потім разом всі присіли. 

Піднялись, понагинались 

І здоровими зостались. 
Однією зі складових щастя, однією з найшляхетніших цілей життя й одним з найбільших виявів людяності є любов. Ми любимо не тільки людей, цим поличним почуттям переймаємося до братів наших менших, до навколишньої природи, до речей, які нас оточують, до рідної оселі і до Батьківщини. Любов підносить людину, кличе її на подвиги, творить історію.

Жили два маленьких хлопчики, два сусіди. Один, Сергійко, був слухняний, а інший, Миколка, ніколи не слухав маму чи тата.

Одного разу на подвір`я хлопчиків впало невідоме насіннячко. Сергійкові мама одразу порадила посадити насіння, тому що добра справа завжди приносить гарні результати, наче вдячність. А Миколка нікого не слухав та вважав, що йому не потрібно нічого ніколи робити.

Насіннячко, яке посадив Сергійко, швидко почало проростати, оскільки хлопчик турботливо та з любов”ю піклувався про нього, поливав та посипав добривом, як порадила любляча мама. І через пару місяців виросла гарна та пишна шипшина, заквітла, ароматом та красою віддячила Сергійкові за турботу.

Та одного разу Миколка захворів. Його мама не знала, що робити, а тому звернулася по допомогу до Сергійкової мами. Сергійко пішов до своєї улюбленої шипшини та зірвав плоди для хворого сусіда. Шипшина була дуже корисна, оскільки виросла на любові та турботі. Миколка швидко видужав та зрозумів, наскільки важливо у житті робити добрі справи. Адже любов та турбота завжди приносять свої чарівні плоди, які здатні створити чудо у житті, навіть врятувати життя.

-         Що допомогло Сергійкові видужати?

-         Чому шипшина була корисна?

Підведення підсумків:
— Що з почутого сьогодні вам запам'яталося?
— Що ви взяли для себе із сьогоднішнього уроку?
— Що сподобалося, що ні?
VІ. Домашнє завдання. Виписати 5 висловів про мову


Українознавство

5 клас

Урок 5

Тема: Мова як виразник мого « Я»

Мета: Формувати у дітей уявлення про культуру мовлення та мистецтво спілкування, навички культурної поведінки, дружні відносини між учнями класу. Розширити словниковий запас учнів словами ввічливості. Виховувати в дітей увагу до слова, до однолітків та людей старших за віком.

Тип уроку: Урок - подорож.

Хід уроку
1.     Організаційний момент.

- Діти, сьогодні на вас чекає подорож до Країни Ввічливості та Доброти міста Казкове. Перш ніж вирушити у мандрівку, що ми повинні зробити? (Привітатися).

2. Оголошення теми і мети уроку

а) Бесіда про чарівні слова.

За чистим-чистим полем, за дрімучим-дрімучим лісом, за далекою-далекою дорогою, за цукровою є місто Казкове. От якби ви, діти, раптом опинились в ньому! Ви б здивувалися. Будинки там складені з шоколаду. Дахи – з льодяників.
У кожному будинку віконниці з кренделів. І живе там у високі башті, під розмовляючим годинником, у маленькій кімнаті за різноколірним віконцем найосвіченіша на білому світі фея. Вона із шоколадною медаллю закінчила Академію Всіх Чарівних Наук. Звуть її – фея Добридень. А разом з нею там живе професор Будь-ласка. Жити-проживати у цьому місті велика втіха. Усі жителі тут казково ввічливі… Навіть собаки соромляться тут голосно гавкати. А цуценята простягають лапу всім, хто приходить, щоб привітатися. Горобці не сміють тут битися… Це найввічливіше місто з усіх казкових міст на білому світі й говорять тут най найввічливішими словами. Є слова дуже важливі, вагомі – Батьківщина, мир. Є рідні – мама, тато, дідусь, бабуся, брат, сестра. Ще є ввічливі слова, які називаються чарівними. «Доброго ранку!» – кажете ви мамі чи татові, прокинувшись, або вчителеві, коли він заходить до класу. «До побачення»- ідучи зі школи додому. «Дякую», «Спасибі» - щиро заходить до класу. «До побачення»- ідучи зі школи додому. «Дякую», «Спасибі» - щиро промовляєте за зроблену вам послугу. І всім від тих слів стає приємно й хороше. Поміркуйте, чому від цих слів всім стає приємно й хороше?

б) Зачитування листа

- Ми отримали листа від феї Добридень та професора Будь-ласка. Чи бажаєте помандрувати до цієї Країни? Як же туди дістатися? Про це ми дізнаємося із листа.

«Любі діти! Шлях у нашу країну буде нелегким, та його потрібно подолати, а для цього підтримати один одного. Сподіваюсь, ви зможете отримати ключ від Країни Ввічливості та Доброти міста Казкове. Зупиняючись на кожній станції, ви здобуватимете частину ключа, а в кінці подорожі зможете скласти з цих частин ключ від Країни Ввічливості та Доброти міста Казкове.»

Отже вирушаємо у подорож!


4. Робота з мовним матеріалом.


а) Станція «Скринька народної мудрості»

Подорож ми починаємо зі станції «Скринька народної мудрості». Наше завдання на цій станції пояснити прислів’я, тобто як ми розуміємо їх.

- Від теплого слова й лід розмерзає. (Коли скажете тепле слово людині, навіть коли вона в поганому настрої обов’язково побачиш усмішку на її обличчі).
- Добре слово краще за цукор і мед. (Приємно тільки від того, що тобі скажуть тепле, чарівне слово, а не від поганого слова прикрашеним медом та цукром).

- Гостре словечко коле сердечко (Коли ми скажемо погане слово для хорошої людини та не тільки їй буде дуже боляче).

- Не лише дітям, а й багатьом дорослим хочеться, щоб усі їхні друзі, і всі сусіди, і навіть перехожі завжди ставилися до них уважно, по-доброму. Весь секрет

ввічливості у тому, що тільки до ввічливої, вихованої і доброї людини сторонні люди завжди ставляться по-доброму. Тільки таку людину всі люблять, поважають і у неї є вірні та надійні друзі.

- Я бачу, ви правильно пояснили прислів’я. Молодці! Отже, ми отримуєте першу частину ключа.

б) Зупинка «Словник чемної дитини»

Друга в нас зупинка «Словник чемної дитини».

- Давайте пограємо у гру, яка називається «Хто знає більше ввічливих слів». Правила її дуже прості – я задаю вам запитання, а ви на них відповідаєте.

- Які слова потрібно говорити, коли вітаєшся? (Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброго здоров’я, привіт, світлої днини, здраствуйте, здоровенькі були, дай Боже щастя).

- Які слова потрібно говорити, коли звертаєтесь до когось з проханням? (Прошу, будьте ласкаві, будь ласка, дозвольте).

- Які слова ми говоримо, коли вибачаємося перед кимсь? (Вибачте, прошу вибачення, даруйте, пробачте будь ласка).

- Які слова ми говоримо, прощаючись? (Прощавайте, на все добре, до побачення, до зустрічі, на добраніч, бувай, папа, щасливої дороги).

-Молодці! Ви назвали багато «теплих» ввічливих слів. Давайте я їх ще раз прочитаю, щоб ви їх ще краще засвоїли.

- Сподіваюсь, ви завжди вживатимете їх. Ось ми отримали другу частинку ключа.

в) Зупинка «Містечко вихованих людей»

Ось прибули ми до містечка вихованих дітей. Тут ми пограємося у гру, яка називається «Будь ласка». Ви по моїй команді повинні виконувати те що я скажу, наприклад, присісти, встати, нахилитись, підняти руки, але тільки тоді, коли звучать слова «будь ласка», «будьте ласкаві». Отож починаємо.

г) Робота з малюнками.

Кого ви бачите на цьому малюнку? (На цьому малюнку я бачу дівчинку і хлопчика).
Чому вони стоять, що вони хочуть зробити? (вони хочуть здати одяг в гардероб).
д) Складання речень.
Яке речення можна скласти до цього малюнку. (Доброго дня! Візьміть, будь ласка, мій одяг. Дякую.)
- Молодці! Запам’ятайте! Щоб люди вас поважали, слухали, дотримуйтесь золотого правила: ставитись до людини потрібно так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас.
Отримуємо третю частину ключа.
е) «Творча зупинка»

- І прибули ми до творчої зупинки.

- Скажіть будь ласка, як потрібно поводити себе у таких ситуаціях?

1) Ти прийшов до товариша в гості, на порозі тебе зустріла його мама. (Ввічливо привітатися).

2) Тебе запросили до кімнати. (Потрібно зняти верхній одяг, акуратно повісити його на вішалку; витерти ноги, якщо зайшов з дівчинкою, то пропустити її вперед).

3) Ти зайшов до кімнати, там знаходяться дорослі та діти. (Привітатися відразу з усіма, а не підходити до кожного окремо).

4) До тебе прийшли гості. (Ти повинен бути привітним, веселим, зустрічати гостей, подякувати за подарунки; до приходу гостей допомогти батькам у прибиранні квартири, прибрати свій куточок, розставити іграшки).

Ввічлива людина завжди турбується про близьких і друзів, готова допомогти їм. І це дуже правильно. Адже коли добре розібратися, всі люди на білому світі допомагають одне одному, трудяться і для вас.

Будівельники збудували для вас школу. Водії возять вас по місту. Лікарі лікують від хвороб… Чому ж нам не бути уважними, ввічливими і добрими один до одного? Адже це не так важко!

Неважко вітатися при зустрічі й говорити «до побачення», «на все добре» при прощанні. Неважко бути охайним, причесаним, вимитим, щоб людям було приємно з вами спілкуватися.

- На цій зупинці ми отримуємо четверту частинку ключа.

5. Фізкультхвилинка

- Ви вже напевно стомились, давайте трішки відпочинемо, а для цього вам потрібно встати і виконувати те що я промовляю.


Щось не хочеться сидіти,

Треба трішки відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки

І зроби чотири кроки.

А тепер ми зупинились.

І за парти тихо сіли.

6. Робота над засвоєнням ввічливих слів.

а) Гра «Хто так може говорити»

- Давайте пограємо у гру «Хто так може говорити». Я буду вам зачитувати ситуації, а ви скажете мені хто так може говорити.

а) «Доброго ранку, моє сонечко! Вставай швидше! Час до школи!» (Матуся);

б) «Здраствуйте дідусю! Як давно я вас не бачив!» (Дитина, внук чи внучка);

в) «Привіт Сергійку! Я поспішаю до школи. Зустрінемось пізніше!» (Друзі).

- Які слова вітання ви чули в розмові? (Доброго ранку, здраствуйте, привіт).

- Який вираз обличчя має бути у цих дітей? (Веселим, лагідним, добрим).

- Чи можна вимовляти ці слова з похмурим обличчям? (Ні).

- Молодці! Я думаю, що ви також будете поводитися, як ці дітки. І якщо навіть не все добре виходить, то зумієте виправити помилку. Ви отримуєте п’яту частину ключа.

7. Підсумок уроку

а) Слово вчителя

- Давайте підведемо підсумки нашого уроку. Про що ми сьогодні говорили? (Про культуру спілкування, про ввічливі слова).

- Як ви гадаєте чи потрібно бути ввічливою, люб’язною людиною? (Так). Для чого? (Щоб так ставились до нас).

- Як потрібно поводитися з іншими? (Поводитись так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас).

- А як слід звертатися до старших? (На «Ви»). А до однолітків? (Можна на «Ти»).

- Своє прохання до когось підкріпити якими словами? (Будь ласка, дуже прошу, щиро вдячний, дякую, спасибі).

- Молодці!!!

- Діти подивіться, чи повністю ми склали ключ. Так, тепер ми маємо ключ від Країни Ввічливості та Доброти і можливо відкрити її для себе.

- Молодці, ви здолали усі перешкоди пройшли складний шлях і тепер ви – жителі цієї Країни. А це означає, що ви отримуєте звання ввічливих, вихованих, добрих. Сподіваюся ви залишитесь такими ж.
Домашнє завдання. Написати казку про подорож до країни Доброти, використовуючи ввічливі слова.

Українознавство

5 клас

Урок 5

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Урок прес конференція тип уроку : урок систематизації й узагальнення...
Тема: «рослинний покрив та тваринний світ україни. Охорона й відтворення.» 8 клас

Закони І закономірності природи
Людина І світ. Зміст освітньої галузі в старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці учнів основної школи з основ...

Урок це маленька подорож у незвідане, тому помічниками в ній можуть бути твої учні та знання
Вчитель – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні...

Науково – методичне забезпечення роботи навчального закладу
...

Урок у 8 класі () Тема : Світ води очима природничих наук
Землі, її фізичні І хімічні властивості на основі використання міжпредметних зв’язків; формування уявлення про єдність живої І неживої...

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Урок № Дата Тема : Внутрішні води
Південній Америці та Африці; дати характеристику найбільшим озерам Південної Америки, акцентувавши увагу на походження їх улоговин;...

Основна мета валеологічної освіти в Україні збереження І зміцнення...
Основна мета валеологічної освіти в Україні – збереження І зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного...

Урок №1 Тема: Земноводні. Загальна характеристика класу. Спосіб життя...
Ви та способом життя земноводних; вивчити будову та покриви тіла, опорно – рухову систему; визначити риси ускладнення земноводних...

Антарктида. Фізико-географічне положення. Відкриття та дослідження материка
Положення Антарктиди, які визначають особливості її природи. Відпрацювати вміння обчислювати за градусною сіткою відстань між точками...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка