Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок це маленька подорож у незвідане, тому помічниками в ній можуть бути твої учні та знання

Урок це маленька подорож у незвідане, тому помічниками в ній можуть бути твої учні та знання

Грузьківський НВК

Самоосвітня діяльність

Вчителя географії, природознавства, екології, економіки,

педагога – організатора, керівника гуртка Євроклуб «Євро-діти»

Бринзи Я. С.П А М ’ Я Т К А

молодому вчителю


Вчитель – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж вчора, почуття поваги до самого себе.


 • Входячи в клас, залишай свої проблеми та негаразди за його дверима.
 • Урок – це маленька подорож у незвідане, тому помічниками в ній можуть бути твої учні та знання.
 • При підготовці до уроку проявляй творчість та застосовуй передовий педагогічний досвід.
 • Вмій виділити головне завдання уроку і раціонально використай кожну хвилину для його розв’язання.
 • Організовуй навчання так, щоб кожному учневі було цікаво на уроці.
 • В основу взаємовідносин з учнями клади педагогіку співробітництва.
 • Намагайся не просто „передавати” знання учням, а навчай їх здобувати.

 • Будь об’єктивним в оцінці знань учнів і своєї роботи з ними.

 • Аналізуй кожен свій урок, особливо той, що виявився невдалим.
 • Постійно самовдосконалюйся, розширюй свій кругозір.


Я почуваюсь вправі сказати:

Нехай живе самоосвіта в усіх галузях!

Лише ті знання міцні і цінні, які ви здобули самі,

спонукані власною пристрастю.

Всяке знання має бути відкриттям,

зробленим вами самими”.

Корній Чуковський


ЗМІСТ МОЄЇ САМООСВІТИ


 • Пам’ятка молодому вчителю

 • Моє кредо

 • Теми моєї самоосвіти

 • ПАПКА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Моя методична карта

 • Моя діагностика

 • Індивідуальний творчий план

 • Самоаналіз уроку

 • Самоаналіз проведеного заходу

 • План самоосвітньої діяльності

 • Словник пед.термінів


МОЄ КРЕДО

Педагогічне кредо


"Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!"
Творче кредо:
Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява...

Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує.

Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати.

Візьми віру і віддай кожному, хто не має її.

Візьми любов і неси її всьому світові.
Життєве кредо:
"Оптимізм перемагає все".


Тема моєї самоосвіти як педагога організатора
«Вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування та їх вплив на формування в учнів свідомої дисципліни, правової культури».Тема моєї самоосвіти

Керівника гуртка Євроклуб

«Євро-діти»

Сприяння Європейської інтеграції


Тема сомоосвітньої діяльності вчителя

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії, природознавства, економіки та екології.

ПАПКА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ, природознавства, екології, економіки


І. Самоосвіта-ТЕОРІЯ
1.2-Самоосвітня діяльність вчителя-ключові поняття - доповідь
1.3-Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема - реферат
1.4-Організація самоосвітньої діяльності вчителів
1.5-Підготовка вчителя до самоосвітдіяльностіяк складова його професійного зростання - стаття
1.6-План самоосвіти вчителя - презентація

ІІ. Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази
1-Загальна нормативно-правова база
1.1-Закон України Про освіту
1.2-Закон України Про загальну середню освіту
1.3-Державний стандарт базової і повної середньої освіти - -2004
1.4-ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти-чинний
1.5-ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти-2013
1.6-Національна доктрина розвитку освіти
1.7-Державна програма Вчитель
1.8-Конвенція про права дитини
1.9-Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
1.10-Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
1.11-Інструкція з ведення класного журналу
1.12-Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
1.13-Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

2-Документація з предмету
2.1-Програми з географії
2.2-Орієнтовне календарне планування з географії

3-Атестація педагогічних працівників
3.1-Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
3.2-Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників
3.3-Пояснення щодо атестації
3.4-Лист МОН України "Щодо поширення присвоєних у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорії та педагогічного звання" від 31.08.11 №1/11-8241
3.5-Орієнтовний перелік матеріалів з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується
3.6-Циклограма роботи щодо вивчення результативності курсової перепідготовки вчителів

ІІІ. Науково-теоретична та методична підготовка
3.1-Ази педагогічної діяльності
3.2-Методи навчання
3.3- навчальної діяльності вчителя
3.4-Модель  зростання  професійної  майстерності  вчителя
3.5-Поради молодим викладачам
3.6-Сучасний урок-Методичні рекомендації
3.7-Як підготувати сучасний урок
3.8-Система контролю навчальних досягнень учнів
3.9-Аналіз контрольної роботи з предмета
3.10-Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя
3.11-Аналіз структури уроку
3.12-Схема аналізу уроку
3.13-Різні види аналізу уроку
3.14-Анкета для визначення самоосвітнього рівня вчителя
3.15-Самооцінка діяльності вчителя
3.16-Технологічна  карта  уроку
3.17-Самооцінка ефективності уроку
3.18-План підвищення фахової майстерності шляхом самоосвіти
3.19-Портфоліо вчителя як елемент самоаналізу власних досягнень.
І
V. Методичні питання предмета
4.1-Методичні рекомендації вивчення географії у 2015-2016
4.2-Методичні рекомендації вивчення економіки у 2015-2016
4.3-Структура 2012-2013 навчального року
4.4-Перелік підручниів та посібників з географії та економіки-2015/16
4.5-Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
4.6-Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії, економіки, екології, природознавства.
4.7-Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії
4.8-Використання художніх творів на уроках географії
4.9-Географічний майданчик принципи його обладнання та значення
4.10-Інтегровані уроки з географії
4.11-Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії
4.12-Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії
4.13-Наочні засоби вивчення географії материків та океанів
4.14-Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії
4.15-Готовнісь педага до профільного навчання
4.16-Схема аналізу уроку географії
4.17-Самоаналіз роботи вчителя із зошитами та класним журналом
4.18-Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
4.19-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
4.20-MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
4.21-Навчальний календар-2015-2016
4.22-Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
4.23-Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

V. Вивчення передового педагогічного досвіду
1-Плани-конспекти уроків з географії (окремі зразки)
2-Матеріали до уроків географії (окремі зразки)
3-Статті
4-Географічні сайти та корисні посилання

VI. Підвищення етико-естетичного рівня, культури педагога
7.1-Моніторинг професійної педагогічної майстерності та рівня педагогічної культури вчителя
7.2-Експертна оцінка педагогічної культури вчителя
7.3-Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання і саморегуляції
7.4-Формування індивідуального стилю роботи вчителя
7.5-Педагогічний семінар Комфортність навчання
7.6-Методична розробка «Система роботи психологічної служби НВК щодо формування  професійно компетентної та психологічно здорової особистості педагога».

Моя методична карта


Прізвище, ім’я, по батькові

Бринза Яна Семенівна


Дата народження

15 вересня 1986р.


Освіта

Вища


Посада

Вчитель,

педагог - організатор

керівник гуртка

Який предмет викладаю, в яких класах

Географія 6-10;

Екологія – 11;

Економіка – 11;

Природознавство - 5

Педагогічний стаж

5.5 років

Атестація


2015 рік

Нагороди та заохоченняПодяка відділу освіти

Грамоти та дипломи за гурткову роботу,

Шкільні подяки.

Час і місце проходження курсової перепідготовки

Діагностична карта
Основні напрями

діяльності педагога


Потребує

методичної

допомоги


На

достатньому рівні


Заслуговує

на увагу


1


Комплексне планування виховання, навчання і розвитку учнів+2


Вміння планувати урок на основі психологічних особливостей класу
+
3


Методи активізації пізнавальної діяльності
+
4


Особистісно зорієнтоване навчання
+
5


Оптимальний вибір типу і структури уроку
+
6


Розвиток творчих здібностей учнів‚ творчого мислення
+
7


Гуманізація стосунків з дітьми
+
8


Робота з обдарованими дітьми
+
9


Ступінь впливу вчителя на учнів
+
10


Нестандартні форми уроку


+
11


Використання принципів нових технологій


+
12


Науковий рівень викладання предметів.

Основні напрями діяльності педагога.


+
13


Самоосвіта


+
14


Ведення шкільної документації
+
15


Курсова перепідготовка, виконання до- і післякурсових завданьІндивідуальний творчий план
Розділи


Зміст роботи

1.

Підвищення фахового рівня

Шляхом самоосвіти, допомога методистів району, школа становлення молодого вчителя на базі Бережинської школи.

2.

Науково-методична робота. Інноваційні технології

Використання комп’ютерних технологій під час підготовки та проведення уроків та виховних заходів

3.

Позакласна робота

Проведення загально – шкільних виховних заходів, гурткова робота

4.

Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду

Поради В. Сухомлинського за його книгою «Сто порад учителю»

5.

Підвищення психолого-педагогічного рівня

Шляхом самоосвіти, допомога методистів району, школа становлення молодого вчителя на базі Бережинської школи.

6.

Творча робота з дітьми


Гурткова робота Євроклуб «Євро-діти»

Самоаналіз уроку 1. Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.

 2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?

 3. Чи раціонально використано час уроку?

 4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?

 5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?

 6. Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?

 7. Ефективність організації самостійної роботи.

 8. Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

 9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?

 10. Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?

 11. Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?

 12. Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.

 13. Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.

 14. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.

 15. Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.

 16. Що із запланованого не вдалося? Чому?

 17. Чи цікавив урок учнів?

 18. Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога?

Самоаналіз виховного заходу


 1. Найменування виховного заходу, дата, місце проведення, вік дітей, що взяли в ньому участь.

 2. Визначення форми (жанру) заходу: етична бесіда, диспут, свято, похід-екскурсія, психологічний тренінг, урок самоврядування тощо.

 3. Конкретні педагогічні цілі й виховні завдання цього заходу (головною метою виховного заходу є зміна стосунків).

Наприклад:

  • Виховання інтересу до спорту, техніки, науки, мистецтва, політики, тощо;

  • Формування здатності до збагачення власного внутрішнього світу, самовиховання;

  • Зміна характеру міжособистісних стосунків у класному колективі (виховання в учнів поваги один до одного);

  • Зміна ставлення до якогось члена колективу (в результаті його цікавої розповіді про своє захоплення, про яке ніхто раніше в класі не знав, у нього можуть з’явитися товариші);

  • Виявлення, розвиток здібностей будь-якого із членів колективу, забезпечення зміни його ставлення до себе;

  • Вивчення учнями правил поведінки (етикету): на вечорі, танцях, банкеті тощо.

 1. Наявність плану підготовки та проведення заходу, його продуманість, доцільність, завершеність.

 2. Участь колективу вихованців у розробці планів проведення заходу і їх мотивація до активної діяльності.

 3. Хід підготовчої роботи, розподіл доручень, ставлення учасників до її виконання.

 4. Педагогічна позиція вчителя, стимулювання ініціативи, активності, самостійності учнів, залучення їх до роботи в ролі помічників.

 5. Врахування вікових особливостей, індивідуальних і колективних запитів та інтересів дітей.

 6. Позиція школярів під час проведення заходу (активність та ініціатива; байдужість і пасивність).

 7. Позитивні, найбільш вдалі моменти заходу, створення виховної ситуації, у якій учні відчувають радість, гордість за себе і товаришів. Хиби і труднощі у роботі, шляхи їх подолання.

 8. Ступінь виконання поставлених завдань.

 9. Спрямованість у майбутнє (наявність перспектив), визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані проведені заходи, системність виховної роботи у школі.План самоосвітньої діяльності

Вчителя географії, природознавства, екології, економіки,педагога – організатора, керівника гуртка

на 2015 – 2016 н.р.

з/п

Зміст роботи

Література

Термін виконання

Форми роботи

з/п

Зміст роботи

Література

Термін виконання

Форми роботи
Ніколи не залишайте вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би Ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж.
М.О.Рубакін
Словник педагогічних термінів
Бесіда - діалогічний метод навчання, при якому педагог шляхом постановки системи запитань підводить тих, хто навчається, до розуміння нового матеріалу чи перевіряє засвоєння ними вже вивченого (Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. – 283.).

Гра дидактична – метод імітації (наслідування, відображення), прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, що надані або виробляються самими учасниками (Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: Навч. Посіб. / за ред. М.В.Артюшиної, О.М.Котикової, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 240.).

Екскурсія навчальна – форма організації навчання в умовах виробництва, музею, виставки, природного ландшафту з метою спостереження та вивчення тими, хто навчається, різних об’єктів та явищ дійсності. Передбачає особливу організацію взаємодії педагога та учнів (Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. – 305.).

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів (Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. - К.: Академвидав, 2004. – С. 338-339.).

Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі начальна діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості (Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технлогії. - К.: Аккадемвидав, 2004. – С. 9).

Інтерактивні навчальні технології – ігрові технології навчання і розвитку, що побудовані на цілеспрямованій спеціально організованій груповій та міжгруповій діяльності, «зворотному зв’язку» між всіма учасниками для досягання взаєморозуміння й корекції навчального і розвивального процесу, індивідуального стиля спілкування на основі рефлексивного аналізу (Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала. - СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 2003. - С. 70).

Колектив – група людей, які об’єднані суспільно значущими цілями, спільними ціннісними орієнтаціями, сумісною діяльністю, спілкуванням, взаємною відповідальністю (Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник/ за ред. В.І.Лозової. – Харків: «ОВС», 2006. – с. 350).

Компетентність людини – спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту (від ситуації), проблеми, характерні для певної сфери діяльності (Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: "К.І.С.", 2004.- С.8).

Метод демонстрацій – ознайомлення учнів (студентів) із явищами, процесами, об’єктами в їхньому природному вигляді (Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навчальний посібник. / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М.В.Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 87.).

Метод ілюстрацій передбачає показ предметів, процесів та явищ у їх символічному зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, малюнків, схем, репродукцій, пласких моделей тощо (Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. – 286.).

Метод конкретних ситуацій (кейс-метод) – це такий метод навчання, за якого студентам пропонується проаналізувати реальну життєву ситуацію. Опис цієї ситуації одночасно відображає не тільки якусь практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс знань, які необхідно засвоїти під час вирішення проблеми. При цьому сама проблема не має однозначного вирішення, являє собою особливий, розгалужений і неоднозначний оптимум (Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: Навч. Посіб. / за ред. М.В.Артюшиної, О.М.Котикової, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 230.).

Метод навчання - спосіб упорядкованої взаємодії вчителів та учнів, за допомогою якого вирішуються проблеми освіти, виховання і розвитку у процесі навчання (Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навч.посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с. – С.340.)

Метод презентацій використовується для представлення досягнень або викладення матеріалу, що вимагає унаочнення у максимальному обсязі (Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: Навч. Посіб. / за ред. М.В.Артюшиної, О.М.Котикової, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 187.).

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на учнів, що (порівняно з традиційними методами навчання) першою чергою спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування (Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. - С. 352).

Методи навчання – способи спільної діяльності педагога та учнів, спрямовані на досягнення ними освітніх цілей (Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. – 417.).

Метод навчання - це упорядкована за певними принципами система цілеспрямованих послідовних дій суб’єктів навчання над свідомо визначеним предметом діяльності із застосуванням відповідних засобів, внаслідок чого отримують очікувані результати навчання (Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – С. 35.).

Мозковий штурм” – це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішення, який здійснюється шляхом вільного обговорення думки всіх учасників (Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: Навч. Посіб. / за ред. М.В.Артюшиної, О.М.Котикової, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 184.).

Освіта – певна сукупність систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, певної практичної підготовки, що досягаються в навчально-виховному процесі (Товажнянский Л.Л., Романовський О.Г., Бондаренко В.В., Понамарьов О.С., Черваньова З.О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посібник. – Харків, НТУ "ХПІ", 2005.- С.140).

Педагогічна діяльність – вид професійної діяльності, змістом якої є навчання, виховання, освіта, розвиток тих, хто навчається… Однією з найважливіших характеристик педагогічної діяльності є її спільний характер: вона обов’язково припускає педагога і того, кого він вчить, виховує, розвиває. Ця діяльність не може бути діяльністю лише «для себе». Її сутність – у переході діяльності «для себе» у діяльність «для іншого», «для інших». У цій діяльності поєднуються самореалізація педагога та його цілеспрямована участь в зміні того, хто навчається (рівня його навченості, вихованості, розвитку, освіченості)». (Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова и др..; Под ред. А. С. Роботовой. – 2-е узд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 6).

Робота з книгою – метод, який полягає у роботі учнів з книгою самостійно або під керівництвом вчителя (Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навчальний посібник. / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М.В.Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 87.).

Розповідь – монологічне, послідовне викладення матеріалу в описовій чи розповідній формі (Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. – 282.).

Тестові завдання – певні типи дій тих, хто навчається, які мають бути прийняті за свідчення досягнення результату (Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навчальний посібник. / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М.В.Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 231.).

Тренінг - багатофункціональний метод передбачених змін психологічних феноменів людини, групи та організації з метою гармонізації професійного й особистісного буття людини (Макшанов С.И. Психология тренинга. – Спб.: Б.в., 1997. – 212 с.).

Тренінг - навчання технологіям дії на основі певної концепції реальності в інтерактивній формі (Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату. – СПб.: Издательство „Речь”; ООО Сидоренко и Ко”, 2007. – С. 11.)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Татаренко Валентина Михайлівна
У великому інформаційному потоці, що отримують учні старшої школи дуже важливо не загубити інтерес до навчання, не перевантажити...

Урок подорож, бінарний урок (географія, українська мова та література)
Форма проведення уроку: урок подорож, бінарний урок (географія, українська мова та література)

Урок Тема. Подорож у країну довідників, словарів та енциклопедій Мета
Мета. Узагальнити знання учнів про довідкову літературу, розкрити її значення в житті людини; удосконалити практичні навички користування...

Урок подорож «Природні зони Африки»
Урок є основною організаційною формою навчально-виховної роботи І процесу навчання, що базується на власній організаційній методиці...

2. Експрес-запитання (по 2 б за кожну правильну відповідь) Відповідь-не більше 2 речень
Символом Сахари є фінікова пальма, символом Сахелю маслинове дерево, емблемою чого можуть бути сейби?

Тема «Європа наш дім»
Сьогодні ми подорожуємо Європою. Це буде захоплююча подорож у часі й просторі, під час якої ви дізнаєтесь багато цікавого, перевірите...

Не оголошується, її визначать самі учні, орієнтуючись на мету І завдання уроку
«Україна в огні – це правда». Бінарний урок в 11 класі: українська література, історія

Урок-подорож. Методи навчання. Бесіда, самостійна робота учнів, «Географічна пошта»
Вчитель географії. Ця країна багатолика настільки, що враження про неї постійно змінюється у міру переїзда з однієї провінції до...

Урок-подорож (комбінований)
Мета. Сформувати в учнів поняття «вулканізм» та «вулкан», «гарячі джерела» та «гейзери», ознайомити з будовою вулкана, видами вулканів,...

Глобальні проблеми сучасності: Життя чи самознищення!?
На уроці учні працюють в групах, виступають з повідомленнями, розвивають навички пошуку інформації, її систематизації та узагальнення....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка