Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок-дослідження (з використанням інтерактивних технологій)

Урок-дослідження (з використанням інтерактивних технологій)

Лихоносова Світлана Миколаївна - учитель географії та біології, учитель-методист, Відмінник освіти України, НВК «Школа-ліцей інформаційних технологій» №69 м. Маріуполь; lihonosov.pn@mail.ru
Розробка уроку з теми «Країни Азії: Китай»

Анотація

Тема характеризує особливості розміщення, формування населення країни, урбанізаційні процесі, галузеву структуру господарства Китаю; вивчає комплексну економіко-географічну характеристику країни; визначає причини високого індустріально-аграрного розвитку Китаю.

Матеріал розширить кругозір учнів, може бути використано під час майбутніх подорожей.

Ключові слова: Піднебесна імперія, Серединна імперія, Китай, Великий шовковий шлях
Тема: Країни Азії: Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки .

Цілі

Освітня:

 • продовжити формування уявлень та знань школярів про особливості географії та економіки найбільших країн світу;

 • продовжити навчання дітей умінню робити характеристику країни за типовим планом (на прикладі Китаю);

 • сформувати уяву учнів про роль та місце Китаю в історії світової цивілізації та економіки;

 • розглянути фактори і причини, що визначають найважливіші економіко-географічні особливості Китаю;

 • ознайомити учнів із проблемами сучасного Китаю та основними напрямами його розвитку.

Розвиваюча:

 • продовжити формувати уміння працювати з різними джерелами інформації;

 • розвивати уміння порівнювати особливості господарства країн Азії

 • оцінювати роль Китаю у світовому господарстві;

 • розвивати вміння логічно висловлювати думки та комутативні здібності учнів;

 • розвивати уміння співвідносити вивчений матеріал з реаліями сьогодення.

Виховна:

 • виховувати розуміння важливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Китаю з Україною;

 • виховувати толерантне ставлення до співрозмовника;

 • формувати аналітичне мислення;

 • виховувати пізнавальний інтерес до географії.

Дослідницька: навчити учнів аналізувати, проводити генералізацію (відбір основного матеріалу) для створення міні-підручника (або інших видів творчих робіт) про дану країну.

Тип уроку: урок-дослідження (з використанням інтерактивних технологій)

Місце уроку в темі: 4

Методи (за характером пізнавальної діяльності учнів): частково-пошуковий, дослідницький, репродуктивний.

Методичні прийоми:

  • словесний (розповідь, бесіда, диспут)

  • наочний (робота з різними джерелами інформації)

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, населення, густота населення, урбанізація, конфуціанство, буддизм, даосизм, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішні економічні зв’язки.

Міжпредметні зв’язки: (ключові терміни і поняття, пов’язані із вивченням курсу історії, образотворчого мистецтва, української мови та літератури).

 • «Піднебесна імперія», «Серединна імперія»

 • династії імператорів

 • гоміньдян

 • «культурна революція»

 • Великий шовковий шлях

 • папір, феєверк, фарфор

 • «великий стрибок»

 • ушу, фен-шуй

 • ієрогліфи, каліграфія

 • компас, кольорова гравюра

Види діяльності учнів та вчителя:

 • повторення вже відомих і знайомство з новими термінами і поняттями;

 • бесіда про історію виникнення та розвиток країн на території Китаю та їх внесок у світову цивілізацію;

 • дослідницька робота учнів по створенню міні- підручника або інших творчих робіт з даної теми

 • робота з текстом підручника, таблицями, діаграмами для складання розгорнутого плану характеристики населення Китаю;

 • картографічний практикум, робота з атласом, контурною картою по позначенню важливіших географічних об’єктів країни;

 • використання комп’ютера (ноутбук “Acer” з мультимедійним проектором);

 • використання довідково-інформаційного матеріалу «Китай в цифрах», «Місце Китаю у світовій економіці»;

 • соціогеографічний практикум, який дасть можливість дізнатися про якість оцінки предметів та речей, що оточують нас у повсякденному житті;

 • використання довідково-інформаційного матеріалу «Китай в цифрах». «Місце Китаю у світовій економіці»;

 • міні-конференція «Україна та Китай - проблеми та перспективи взаємовідносин;

 • тести, завдання для перевірки (репродуктивні, творчі, практичні завдання).

Географічні об’єкти:

міста: Пекін, Шанхай, Тяньцзинь, Шеньян, Ухань, Харбін, Гуаньчжоу, Гонконг (Сянган), Макао(Аоминь), Лхаса, Шаолінь

провінції: Сичуань, Шаньдунь, Хебей, Гуандун, Внутрішня Монголія

ріки: Амур, Хуанхе, Янцзи

острови: Тайвань, Хайнань

пустеля: Такла-Макан

рівнини: Велика Китайська рівнина

моря: Жовте, Східно-Китайське, Південно-Китайське

імена: Мао Цзедун, Цюй Юань, Лао- Цзи, Конфуцій, Чан Кайші, Сунь Ятсен, Лі Бо, Ден Сяопін (відомі поети, письменники, політики), Ван Січжі (видатний каліограф Китаю).

Обладнання:

 • карти світу: фізична, політична

 • карти Китаю – фізична, політична, економічна

 • настінна контурна карта

 • таблиці. схеми

 • картинки, ілюстрації із зображенням різних районів Китаю

 • хрестоматія, книги, довідники

 • комп’ютер

Очікувані результати:

Згідно Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учні:

 • характеризують країни;

 • пояснюють специфіку населення країни, забезпеченість трудовими ресурсами Китаю;

 • вказують на основні риси сучасного стану та розвитку економіки Китаю;

 • порівняють особливості господарства приморських провінцій Китаю і райони Західного Китаю;

 • називають особливості територіальної і галузевої структури господарства країни;

 • оцінюють роль Китаю в світі.

Структура уроку

  1. Організаційний момент – 2 хв.

  2. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів – 3хв.

  3. Сприймання та засвоєння нового матеріалу

  4. Узагальнення та систематизація – 3 хв.

  5. Оцінка діяльності учнів – 1хв.

  6. Підсумок уроку та домашнє завдання - 2 хв.

План – конспект уроку

Епіграф: Є. Халевинська, Й. Крозе у роботі «Світова економіка» відмічали: «На відміну від інших соціалістичних країн, де розвиток приватного підприємства супроводжувався демократизацією політичного життя, в колишній «Піднебесній імперії» еволюція пішла іншим шляхом».

 1. Організаційний момент – 2хв.

(розвиток соціальних та психологічних компетентностей)

Вчитель проводить соціально – психологічний тренінг з учнями. Разом створюють – «пам’ятку успіху», визначаючи, що покликаний виконувати кожен для досягнення мети:

 • посміхнутись учителю та однокласникам;

 • радіти можливості пізнати невідоме;

 • виявляти позитивні емоції;

 • відшукати у власному досвіді щось цікаве;

 • сприймати нове зацікавлено, вдумливо;

 • фіксувати інформацію в пам’яті;

 • відкривати для себе нові проблеми та шукати шляхи їх розв’язування;

 • шукати причини та наслідки;

 • продемонструвати свої теоретичні знання та здобутки;

 • класифікувати, систематизувати, узагальнювати;

 • створити свій авторський міні-підручник або тест, кросворд, таблицю, довідник, візитку

 • саморозвиватись та самовдосконалюватись;

 • вірити у свої сили та прагнення.

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів – 3 хв.

Сьогодні будемо вивчати одну із найбільших країн світу по чисельності населення – Китай. Це єдина країна на Землі, де успадкування країни і культури зберігається на протязі чотирьох тисяч років. Жителі Давнього Китаю вважали свою батьківщину центром Всесвіту і називали "Чжунго», що в перекладі означає « серединна імперія». У слов’янські мови слово «Китай» прийшло від назви племен монгольської групи – кидань. У давнину вони вели кочовий спосіб життя по території сучасного Китаю та Монголії.

Одна із національних особливостей китайців, яка має давню традицію – толерантність (терпіння). Послухайте історичну притчу:

У далекі часи жила величезна сім'я, яка об’єднувала дев’ять поколінь і нараховувала декілька тисяч чоловік. У сім’ї панувала повна згода: ніхто ні з ким не сварився, жінки ніколи ревностно не відносилися до чоловіків, діти жили у злагоді та мирі і не забирали один у одного іграшки. І навіть, собаки під впливом загальної згоди стали лагідними, спокійно спостерігали, як їх сородичі обгодують кістки. Мова про це дійшла до імператора. Він відвідав голову сімейства і запитав, як вдається у такій великій сім’ї зберегти мир та злагоду.

Голова сімейства замість відповіді попрохав аркуш паперу і став швидко писати на ньому ієрогліфи. Написавши сто ієрогліфів, він передав аркуш імператору. Імператор з подивом побачив, на аркуші сто разів написаний один і той же ієрогліф – терпіння.

 • Що це означає? – запитав імператор.

 • Ми різними засобами привчаємо усіх до терпіння, - відповів голова сімейства, - щоб кожен відносився до інших терпляче і стримано, і цим досягаємо загальної злагоди.

Терпіння – дає можливість китайському населенню витримати усі життєві негаразди.

Розвал світової соціалістичної системи примусив Китай взяти курс на корінне реформування економіки, що дозволило йому за короткий період вийти на друге місце у світі за розміром ВВП.

На сьогоднішньому уроці ми звернемося до причин, які сприяють народженню економічного гіганта у Східній Азії та у світі. Причини «китайського економічного дива» шукають науковці багатьох країн. Досвіт економічного розвитку Китаю цікавий й для України, яка знаходиться на шляху економічних реформ.

Проблемне запитання: чи можна віднести Китай, враховуючи його економічні успіхи, до розвинутих країн?

Отже, до роботи!

ІІІ. Сприймання та засвоєння нового матеріалу – 31 хв.

(розвиток полікультурної, інформаційної компетентності)

Вчитель пропонує дітям провести урок про Китай у формі дослідження: учні самостійно обирають кожен для себе роль діючої особи – політолога, фізико-географа, гідролога, демографа, економ-географа, історика, культуролога і т.д. (бажано виконувати роль з ентузіазмом, підходити креативно та творчо, вміти працювати з додатковими джерелами знань).

Діти також самостійно обирають творчу форму роботи: (створення власного авторського міні-підручника, наукової статті, доповіді, тесту, пам’ятки, візитки, таблиці, опорної схеми з обов’язковим розкриттям типового плану характеристики країни:

План

 1. ЕГП

 2. Природні умови та ресурси.

 3. Населення.

 4. Промисловість

 5. Сільське господарство.

 6. Транспорт.

 7. Зовнішні економічні зв’язки.

 8. Цікавинки.

«Візитна картка країни» - матеріал комп’ютерної презентації, який підготовлено під час випереджального творчого домашнього завдання:

Офіційна назва Китайська народна республіка

Площа 9,6 млн. кв. км.

Населення 1, 339 млн. осіб

Столиця Пекін

Тип країни країна з плановою економікою

Державний устрій соціалістична республіка, унітарна держава

 1. ЕГП – 5 хв.

Завдання 1. (робота в парах)

 • Прочитайте текст, щодо географічного положення Китаю та визначте позитивні та негативні ознаки ЕГП.

 • Працюючи з картою атласу визначити з якими державами межує КНР.

 • На контурній карті підписати країни, які межують з Китаєм.

Висновок

(актори за бажанням – політологи, фізико-географи):

Китай – одна з найбільших країн світу, що розташована у центральній та східній частині азіатського материка. До складу входять особливі адміністративні райони: з 1997р. – Сянґан (Гонконґ), з 1999р. – Макао (Аоминь). Формально провінцією Китаю вважається Тайвань, але фактично острів є окремою країною. Межує з 13 країнами. Має широкий вихід до морів Тихого океану.

 1. Природні умови та ресурси Китаю – 5 хв.

Завдання 2.

 • Пригадайте, які особливості тектонічної будови та рельєфу країни?

 • Прочитайте у підручнику про природно – ресурсний потенціал Китаю та зробіть припущення про розвиток певних галузей господарства та їх географію.

Висновок:

(фізико – географи)

- контрастність рельєфу та кліматичних умов;

 • значні запаси гідроресурсів;

 • густа мережа повноводних річок: Янцзи, Хуанхе, Сіцзян, Сунґарі, Ялуцзян;

 • великі лісові масиви;

 • родючі ґрунти на території Великої Китайської рівнини: рівнини Сунлео;

 • перше місце у світі за запасами камінного вугілля, залізної та марганцевої руд, бокситів, цинку, олова, сурми, вольфраму, молібдену, ртуті, рідкісноземельних металів, титанових руд, урану, золота.

 • недостатньо нафти та газу.

Робота виконується біля карти з розміщенням значків корисних копалин.

 1. Населення – 3 хв.

 • За текстом підручника, таблицями, діаграмами, назвами атласу скласти розгорнутий план характеристики населення Китаю та визначити головні демографічні та соціальні проблеми країни.

 • На контурній карті позначити найбільші місця Китаю.

Висновок:

(демографи)

- 21% населення Землі (1 338 612 968 осіб на кінець 2010 р);

 • демографічна політика «одна родина – одна дитина»

 • природний приріст - 9,4 проміле

 • нерівномірне розміщення - близько 80% живуть у східній частині: працьовиті, старанні, дисципліновані, трудові ресурси

 • конфуціанство, буддизм, даосизм

 • урбанізація - 40%

 • багатонаціональна країна - 56 націй і народностей, китайці – 91%

 • найбільші місця Шанхай, Ухань, Пекін, Харбін, Тяньцзін

 1. Промисловість – 5 хв.

З давніх часів Китай дивував європейців не лише своєю національною самобутністю, а й досягненнями у різних сферах життя. Зараз Китай є безперечним світовим лідером за виплавкою сталі (понад 500 млн. т. / щороку), виробництво цементу (500 млн. т. / щороку), лідер по виробництву свинцю, алюмінію, цинку, мінеральних добрив, текстилю. Всі країни світу завалені дешевими китайськими товарами. Китай випускає автобуси, автомобілі, судна, трактори, літаки, верстати, ліки, продукти харчування. У 90-х роках китайці «перехворіли» на комп’ютерну лихоманку і почали активно збирати комп’ютери, а в районі Хайдіан, створили власну «силі ковану долину».

Завдання 4.

 • Згадайте, які перетворення в економіці країни відбулися у 1949 – 57 рр.?

 • Чому в наступні 20 років у господарстві наростали кризові явища?

 • Чим відрізняється перехід до ринкових перетворень в економіці Китаю від інших постсоціалістичних країн?

 • Завдяки яким реформам країна перетворилася з аграрної на індустріальну аграрну країну?

 • Користуючись таблицею комп’ютерної презентації «Частка країн різних типів за рівнем економічного розвитку у світовому господарстві наприкінці ХХ століття, початку ХХІ століття» визначте частку Китаю у світовому ВВП та виробництві промислової та сільськогосподарської продукції. Чому КНР, входячи до першої десятки країн світу за величиною національного доходу, виробництвом промислової та сільськогосподарської продукції, відстає від розвинутих країн за цими показниками на душу населення?

 • За допомогою кар атласу і тексту підручника визначте основні галузі спеціалізації Китаю. Поясніть чинники розміщення їхніх підприємств.

 • Картографічний практикум: нанести на контурну карту основні промислові центри країни, позначити галузі промисловості, які в них розвиваються

Висновок.

(економісти)

Отже, у Китаї створено потужну багатогалузеву промисловість. Поряд із традиційними (текстильна, вугільна, металургійна) виникли й нові галузі (нафтодобувна й нафтопереробна, хімічна, космічна, авіаційна, електронна).

 1. Сільське господарство – 3 хв.

Завдання 5.

Виберіть свій варіант роботи:

  • Прочитайте текст підручника і складіть тези до тексту

  • За допомогою карт атласу і тексту підручника визначте спеціалізацію рослинництва та тваринництва Китаю. Укажіть райони їх розміщення.

Висновок

(агрономи)

 • За різноманітністю сільськогосподарської продукції Китай посідає І місце в світі.

 • Основний напрямок сільського господарства - зерновий (500 млн. т. зерна / щороку - світовий рекорд!!!)

 • Основна продовольча культура – рис (180 млн. т. / щороку – І місце у світі)

 • Розводять свиней, дрібну і велику рогату худобу.

 • І місце у світі за поголів’ям свиней і домашньої птиці.

 1. Транспорт – 3 хв.

Завдання 6. Користуючись атласом та текстом підручника охарактеризуйте розвиток сучасної транспортної інфраструктури.

- Яке значення для розвитку економіки має водний транспорт.

 1. Зовнішньоекономічні відносини – 5 хв.

Завдання7. Поміркуйте з якими країнами Китай підтримує торгово-економічні зв’язки.

 • Як змінилась структура експорту та імпорту країни за часи реформ?

Технологія «Прес – конференція» (комунікативні та інформативні компетенції).

 • Міні конференція «Україна та Китай» - проблеми та перспективи у взаємовідносинах.. Розглянути питання на конференції:

  1. Які види економічних відносин можуть бути взаємовигідними для України та Китаю у майбутньому? Чому?

  2. Які транспортні засоби і шляхи сполучення доцільно використати при такій співпраці.

ІV. Узагальнення та систематизація – 3 хв.

 1. Сформулюйте п’ятьма реченнями факти, які вас найбільше вразили під час вивчення Китаю?

 2. Дати відповідь на проблемне запитання: Так чи можна віднести Китай, враховуючи його економічні успіхи, до розвинутих країн?

V. Оцінка діяльності учнів - 3 хв.

(соціальна, аутопсихологічна, психологічна компетенції)

Діти демонструють створені творчі роботи, отримуючи оцінки.

VI. Підсумки уроку та домашнє завдання – 2 хв.

1) Отже, Китай – індустріальна аграрна соціалістична країна , провідними галузями господарства є вугільна, металургійна, текстильна, машинобудівельна, хімічна і харчова промисловість.

Основною галуззю сільського господарства є рослинництво, яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур.

У Китаї продовжується економічна реформа, завдяки якій співіснують різні форми власності.

За абсолютними показниками господарської діяльності Китай займає одне з перших місць у світі, проте з урахуванням кількості населення ВВП на душу населення ще залишається відносно низьким.

Відкриття економіки зовнішньому світу залучило Китай до світового господарства й активізувало його економічні зв’язки. Китай є одним із найбільших торговельних партнерів України.

2) Диференційоване домашнє завдання (питання за вибором)

1. Опрацювати текст підручника і дати письмово відповіді на запитання.

2. Скласти опис туристичного маршруту «Історичні пам’ятки Китаю»

3. Провести соціогеографічний практикум: визначити, які предмети та речі, що вас оточують у повсякденному житті, зроблені у Китаї. Оцінити їх якість. Поміркуйте, чи можна було б замінити їх товарами українського виробництва.

Додатки до уроку.

Це цікаво:

 • Китайська писемність базується на ієрогліфах, більшість з яких залишаються незмінними впродовж 2 тис. років. Загальна їхня кількість невідома. Для читання газет достатньо знати 3 тис. знаків. У словнику середнього об’єму їх нараховується 8 тис., а великий словник XVII ст.. містить 47 тис. ієрогліфів.

 • Показником перенаселеності країни є кількість сільськогосподарських ресурсів на душу населення. На кожного китайця припадає орних земель у 4 рази, а лісів – у 8 разів менше, ніж на 1 особу на Землі в цілому. Експерти вважають, що у 30-х роках ХХІ ст.. населенню Китаю не вистачатиме води.

 • Економічний потенціал Китаю у кінці 90-х років ХХ ст.. виріс ще більше. Весь період 80-90-х років КНР домінував у світі за темпами розвитку (+10%), у ці ж роки відбувався «механічний» приріст його могутності: у 1997 р. частиною країни став Гонконг, який займав 9-те місце у світі за вартістю експорту, а у 1999 р. – Аоминь. Не можна не враховувати «великої економіки» Китаю, тобто значних капіталовкладень у країни Південно-Східної Азії, де сильна китайська діаспора.

 • Починаючи з 1990 р., швидко розвивається чорна металургія Китаю, бо промисловість і будівництво потребують значної кількості металу. Китай вийшов на 1-е місце у світі за виробництвом сталі, залишаючись при цьому значним її імпортером. Вважається, що якщо такі високі темпи розвитку чорної металургії збережуться, то до 2020 р. Китай цілком задовольнятиме свої потреби в чорних металах.

Список використаних джерел

  1. Географическая картина мира. В 2-х книгах. Максаковский В.П. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, Кн.1 - 2008, 495с.; Кн.2 - 2009, 480с.

  2. Стадник А.Г., Довгань Г.Д. География зарубежных стран. Тетрадь для практических работ. 10 класс. - К.: Грамота с. 65.

  3. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. М.: Академия, 2008 - 464 с.

  4. Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. — К.: Либідь, 2001. — 366 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з використанням інтерактивних технологій та електронного атласу
«Транспортний комплекс України. Загальна характеристика галузевої структури комплексу»

Урок з використанням ікт, інтерактивних методів, з елементами проблемного...
Визначити та порівняти наслідки Першої світової війни для Італії, з’ясувати причини підтримки диктаторського шляху розвитку країни...

«тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 тернівської міської...
Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. В розробках уроків використовуються...

Урок узагальнення знань з використанням ікт
Обладнання: картки, плакати, географічні атласи, ребуси, компютер, мультимедійний проектор

Урок Урок-дослідження «Вода руйнівник, чи вода рятівник?»
Вона досягається шляхом постановки й реалізації освітніх, розвивальних, виховних ідей

Урок «Фізична географія Дніпропетровської області. Географічне положення,...
Курило Л. В. Формування компетентностей креативної особистості школярів через впровадження ефективних методик І технологій географічного...

Урок в 7 класі на тему «Особливості рослинно-грунтового покриву,...
Мета: ознайомити вчителів з поняттям «емпауермент педагогіка» та використанням елементів емпауермент педагогіки на уроках географії,...

Урок-дослідження «Американський лабіринт» Тема. Географічне положення,...
И географічного положення Північної Америки, закріпити практичне вміння учнів складати географічну характеристику материка за допомогою...

Урок підготувала вчитель
Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка

Академія педагогічних наук України
Застосування інтерактивних методів навчання на урокахБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка