Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародна економічна статистика» для студентів спеціальності

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародна економічна статистика» для студентів спеціальності

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»

для студентів спеціальності

7.03050301, 8.03050301 «Міжнародна економіка»Затверджено на засіданні вченої ради

економіко-правового факультету

Протокол №9 від 16.04.2014 р.МАРІУПОЛЬ - 2014


УДК 311.339.9(076)

ББК 65.051.1я73
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів спеціальності 7.03050301, 8.03050301 «Міжнародна економіка»/ укл. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Захарова О.В.- Маріуполь: МДУ, 2014. - 58 с.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо змісту навчальної дисципліни, завдання семінарських занять, плани лабораторних робіт, завдання до самостійної підготовки, варіанти завдань для виконання контрольної роботи. Рекомендовані для студентів усіх форм навчання.

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки (протокол №9 від 16.04.2014 р.)

Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Маріупольського

державного університету Марена Т.В.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Маріупольського

державного університету Мацука В.М.

© МДУ, 2014

ЗМІСТ


1. Передмова

4

2. Опис навчальної дисципліни

3. Зміст навчальної дисципліни

6

8

4. Розподіл навчального часу за видами занять

11

5. План проведення семінарських занять

6. План проведення лабораторних занять

14

26

7. Завдання для самостійної роботи

32

8. Індивідуальне розрахункове задання

41

9. Тестові завдання для самоконтролю

44

10. Контрольні питання з курсу

54

11. Рекомендована література


56ПЕРЕДМОВА

Глобалізація та посилення інтернаціоналізації міжнародної економіки призводить до підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності в розвитку країн. Зовнішньоекономічні зв’язки та міжнародна економічна діяльність в цілому відіграють важливу роль, внаслідок чого збільшується роль міжнародної економічної статистики та статистичних методів аналізу міжнародної економічної діяльності зокрема.

Метою навчальної дисципліни «Міжнародна економічна статистика» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації з методології та організації міжнародної економічної статистики.

Задачі курсу: вивчення методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, організації збирання статистичної інформації, її підготовки до аналізу, проведення аналізу та узагальнення результатів.

Предмет курсу: масові явища і процеси у світовій економіці, методологія розрахун­ків статистичних показників, що характеризують розвиток різних країн і континентів, діяльність міжнародних економічних об'єднань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні засади проведення статистичного дослідження; принципи підбору, систематизації, групування та аналізу статистичних даних; способи та методи розрахунку основних статистичних показників; методи аналізу динамічних процесів; способи вивчення тенденції в рядах динаміки; правила застосування індексного методу для аналізу економічних явищ та процесів; методологію проведення аналізу щодо вивчення взаємозв’язків між окремими соціально-економічними показниками розвитку світового господарства; теоретичні та організаційні основи проведення міжнародних порівнянь.

вміти: здійснювати збір статистичної інформації про економічний і соціальний розвиток країн світу на основі статистичних баз даних міжнародних організацій та даних національних статистичних служб країн світу, систематизувати та класифікувати її, приводити до порівнюваного вигляду; володіти методикою обробки отриманої інформації, узагальнювати її та аналізувати; самостійно, творчо використовувати дані аналізу економічного розвитку країн світу, робити на їх основі висновки та приймати рішення.

Програма навчального курсу побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена зі структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою та Міністерством освіти і науки України.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародний економічний аналіз» для студентів...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни
Підготовлена кандидатом економічних наук, професором кафедри організації туристичної діяльності В. В. Баєвим

Програма навчальної дисципліни «міжнародна економіка»
«спеціаліст» спеціальності «Міжнародна економіка» кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки розроблено фахові тестові...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт за Європейською...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт за єктс для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 020303...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окр «бакалавр»
Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окр «Бакалавр» / уклад. Н. Р. Темірова. – Вінниця,...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка