Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6





Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БОРИСПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6

Підготувала

директор Бориспільської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Мазура В.І.

Бориспіль

2014

Зміст

1. Загальна інформація про заклад 4

2. Кадрове забезпечення 5

3. Методична робота

3.1. Загальні засади організації методичної роботи. 7

3.2. Результативність участі педагогічних працівників

закладу у професійних конкурсах 10

3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій,

посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу 11

3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній

діяльності та дослідно-експериментальній роботі 13

3.5. Участь закладу в семінарах, конференціях 15

3.6.Робота з молодими учителями 16

4. Навчальна діяльність закладу

4.1. Організація навчального процесу 17

4.2. Профілізація 19

4.3. Результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах 21

4.4. Навчальні досягнення учнів 27

4.5. Участь закладу в ЗНО 2014 28

4.6. Інформаційне забезпечення навчального процесу 29

5. Виховна діяльність закладу

5.1. Основні завдання виховної роботи 31

5.2.Учнівське самоврядування 32

5.3. Соціальний захист дитини 33

5.4. Співпраця з батьками 35

5.5. Попередження девіантної поведінки учнів 35

5.6. Робота психологічної служби 37

5.7. Результативність участі учнів у творчих конкурсах 45

5.8. Результативність спортивної та краєзнавчої роботи 49

5.9. Патріотичне виховання 49

6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів закладу 51

7. Фінансово-господарська діяльність закладу 56

8. Висновок 59

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту:

 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

 • ознайомити громадськість із роботою, проведеною директором у 2013-2014 навчальному році;

 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання відповідних рішень у сфері управління;

 • посилити ресурс довіри батьків, спонсорів, громадських організацій.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І.Загальна інформація про заклад

Земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 3,5865 га. Перша будівля Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 була прийнята в експлуатацію 1950 року. У 1960 році завершилося будівництво другого приміщення. 1980 року для учнів відчинив двері новозбудований комплекс, який складався з дво- та триповерхової будівель, окремого крила зі спортивною та актовою залою, їдальнею.

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – лідер серед загальноосвітніх закладів міста, бо надає якісні освітні послуги і створює комфортні умови для своїх вихованців. Безмежний ентузіазм, невичерпна енергія потужного колективу однодумців – запорука успіху.

Навчально-виховний процес організований відповідно до навчального та річного планів навчального закладу на 2013-2014 н.р.

Учнівський колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 станом на 01.06.2014 року налічує 1240 учнів, які об’єднані у 43 класи.

Структура контингенту

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Усього по закладу

Кількість учнів

612

520

112

1240

Загальна кількість класів

20

19

4

43


Протягом року з учнівським колективом працювали 78 педагогічних та 30 технічних працівників.

З 1 січня 2014 року було зареєстровано 145 звернень громадян до адміністрації закладу.

ІІ. Кадрове забезпечення

У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками Бориспільська ЗОШ №6 була забезпечена стовідсотково.

Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує нові вимоги до працівників, тому вміння працювати з комп’ютером – вимога не лише до вчителів, а й до лаборантів, бібліотекарів, медичної сестри та кухонних працівників. Констатую, що у вересні 2013 року була впроваджена в дію комп’ютерна програма обліку продуктів харчування та загальної звітності «Меню». Працівники кухні успішно її використовують у роботі.

Цього року ще 6 педагогів школи пройшли курси за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» та 5 педагогів за програмою «Сходинки до інформатики». За результатами моніторингу, який провели у закладі представники управління освіти і науки Бориспільської міської ради виявилось, що вчителі володіють сучасними інформаційними технологіями на високому та достатньому рівнях.

Рівень володіння комп’ютерними технологіями


Не володіє

початковий

середній

достатній

високий




10

7

15

29

2


За якісним складом педагогічних працівників наша школа є одним з лідерів у місті. Із 78 педагогів 20 мають педагогічне звання «учитель-методист» та 1 педагог має звання «педагог-організатор-методист», 17 мають педагогічне звання «старший учитель» з них дев’ять є керівниками шкільних методоб’єднань, п’ять – керівники міських методоб’єднань. Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 49 педагогів, «спеціаліст першої категорії» - 15, «Спеціаліст другої категорії» - 4, «спеціаліст» - 10. Троє вчителів при цьому навчаються заочно.

Аналіз результатів атестації педагогічних працівників закладу

План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників виконаний на 94,8 %, Коваленко І.В. не пройшла курсову перепідготовку за станом здоров’я. Результати атестації за 2013-2014 н.р. наведені в таблиці:

Прізвища, ініціали вчителів, які відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню

Прізвища, ініціали вчителів, яким присвоєно

Звання

Категорії

«педагог-організатор-методист»

«учитель- методист»

І

ІІ

Вища

Верба Т.О., вища категорія, « старший учитель»







Хоменко В.П.







Городько В.М.,вища категорія, «учитель-методист»




Гаман І.В.




Бєлих Л.В.




Дзюбіна О.В., вища категорія, «учитель-методист»




Логош О.М.










Гур’єва О.І.,вища категорія, «учитель-методист»




Новікова І.В.










Зарецька Н.С., вища категорія, «старший учитель»




Шевченко Н.І.










Клименко Л.Б.,вища категорія, «старший учитель»




Приходько Л.І.










8 педагогічних працівників оздоровились у санаторії-профілакторії на базі КОІПОПК, що відповідає попередньому замовленню.

На сьогоднішній день гостро стоїть питання про кадрове забезпечення викладання таких предметів як образотворче мистецтв та трудове навчання. У зв’язку з поступовим впровадженням нових навчальних планів збільшується кількість годин саме з цього предмету. Учителів, які є в штаті, недостатньо для забезпечення продуктивного вивчення трудового навчання.

Викликає занепокоєння незначна кількість молодих спеціалістів у закладі, що пов’язано з втратою престижу вчительської професії в цілому. Я, як керівник, намагаюсь залучати до школи молоді кадри та створювати їм умови для подальшого професійного зростання.

ІІІ. Методична робота
3.1. Загальні засади організації методичної роботи

Методична робота в школі організована відповідно до загальних положень Конституції України, Закону України «Про освіту» та державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), про методичну роботу з педагогічними кадрами установ освіти України.

Школа продовжує працювати над методичною проблемою «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти».

У рамках втілення цієї педагогічної проблеми в практику роботи закладу проводилися тематичні семінари, круглі столи, конференції, предметні декади, засідання педрад, методичних рад, методичних об’єднань.

Методична діяльність школи спрямована:

 • на організацію методичної роботи за інноваційними технологіями;

 • співпраці наставників з молодшими учителями;

 • педагогічні дослідження фахівців;

 • виявлення обдарованих дітей, з якими вчителі співпрацюють за окремими планами (факультативів, МАН);

Видано наказ «Про організацію методичної роботи в школі у 2013-2014 навчальному році», яким визначено структуру методичної роботи, передбачено різні форми, спрямовані на реалізацію основних ідей та положень програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту». Учителі школи впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на розвиток здатності сприймати і впроваджувати нові освітні ідеї. Активна, творча, наукова й експериментальна робота вчителів здійснюється на методичних об’єднаннях: учителів 1-4 класів (керівник Костюк В.В.), учителів 1-3 класів (керівник Попова Н.В.) вихователів ГПД (керівник Борисенко Н.В.), іноземних мов (керівник Горбань І.А.), української мови і літератури (керівник Захарова Н.М.), природничих наук (керівник Кіптенко О.Г.), математики та інформатики (керівник Погребна Л.В.), історії та правознавства (керівник Городько В.М.), російської мови і світової літератури (керівник Шістка О.М.), фізичної культури і Захисту Вітчизни (керівник Гаман І.В.), трудового навчання і естетичних дисциплін (керівник Баталко Л.В.), класоводів 1-4 класів (керівник Приходько Л.І.), класних керівників 5-8 (Голубнича В.В.) та 9-11 кл. (Хоменко В.П.).

Науково-методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для інноваційних технологій і впровадження передового педагогічного досвіду, над яким працюють творчі групи: «Формування духовності в дітей засобами позакласної роботи» (керівник Фарина С.С.), «Прес-центр» (керівник Пономарьова О.М.), «Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Плакса В.І.), «Креативність» (керівник Городько В.М.), «Створення музею «Історія школи» (керівник Верба Т.О.), «Художня майстерня» ( керівник Гур’єва О.І. та Баталко Л.В.), «Інтернаціональний діалог» (керівник Горбань І.А.). Належна організація науково-методичної діяльності в закладі в 2013-2014 начальному році посприяла високій результативності роботи педагогів, особливо тих, які мають звання «старший учитель» та «учитель-методист». Свідченням цього є велика кількість переможців та призерів міського та обласного етапів різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад, публікацій 15-тьма педагогами статей та методичних розробок в інформаційно-методичному збірнику управління освіти і науки Бориспільської міської ради, участь у Всеукраїнській конференції, присвяченій 200-річчю з Дня народження Т.Г. Шевченка.

Методична діяльність у 2013-2014 навчальному році ґрунтуватиметься на принципах:

 • відкритості (інноваційним технологіям і передовому педагогічному досвіду);

 • мобільності (готовності до постійних і неперервних змін змісту та форми роботи);

 • толерантності (розуміння різноманітних поглядів, думок, оцінок поведінки всіх членів колективу);

 • свободи (готовності дати вчителям волю у відстоюванні своїх поглядів на форми, методи проведення уроків та позакласних заходів);

 • інформаційності (можливості вільно отримувати і поширювати будь-яку науково-методичну інформацію;

 • вільної орієнтації (вибору перспективи власного розвитку);

 • плановості (орієнтації на планування і здійснення намічених планів);

 • пошанування (впевненості, що всі нагородження надаються лише високопрофесійним фахівцям).

Пріоритетними завданнями методичної роботи будуть:

 • демократизація навчально-виховного процесу з метою різнобічного розвитку вродженого хисту кожного учня, його таланту;

 • створення інформаційних програм розвитку для найбільш обдарованих або відстаючих учнів.

У відповідності до вищесказаного будуть передбачені такі форми роботи:

 • курсова перепідготовка;

 • атестація;

 • самопідготовка;

 • участь у педагогічних радах;

 • школа педагогічної майстерності;

 • школа молодого учителя;

 • педагогічні читання;

 • педагогічні виставки;

 • участь у роботі журі різних рівнів;

 • участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах, нарадах, конференціях;

 • участь у дослідно-експериментальній роботі;

 • апробація навчальної літератури;

 • публікація художньої, публіцистичної, науково-методичної продукції;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;

 • участь у професійних конкурсах;

 • рецензування друкованої продукції, творчі звіти учителів;

 • навчання педагогічних працівників за програмами: «Intel. Навчання для майбутнього», «Сходинки до інформатики».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня...
Звіт директора Бориспільського нвк «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...

«Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради

Китай
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської області

Урок в 6 класі на тему: «Режим та живлення річок»
Люблинецький нвк «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ліцей» Ковельського району Волинської області

Географічне положення, природні умови І ресурси Тернопільської області. 9 клас
Спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів з поглибленими вивченням іноземних мов смт. Залізці

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




g.ocvita.com.ua
Головна сторінка