Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!
Дата реєстрації:

Не заповнювати!

Заповнюється Технічним Комітетом!

Реєстраційний номер:

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

  1. Назва проекту

Не більше 10 слів, що відображає суть проекту

  1. Загальний бюджет проекту (у гривнях та у євро за курсом НБУ)
  1. Назва організації, яка виконуватиме проект
  1. Організаційно-правова форма організації
  1. Код організації за ЄДРПОУ
  1. Місцезнаходження Організації за реєстраційними документами
  1. Фактичне місцезнаходження Організації
  1. Телефон, факс, ел. пошта організації, веб-сайт
  1. Відповідальні за реалізацію проекту

Керівник Організації

ПІБ:

Адреса, телефон, електрона пошта:

Керівник проекту

ПІБ:

Адреса, телефон, електрона пошта:
Контактна особа

ПІБ:

Адреса:

Електронна пошта:

Телефон:

Skype:

профіль у ФБ (за наявності):

  1. . Дата початку та закінчення проекту

Дата початку:

Дата закінчення:
Строк реалізації проекту повинен закінчуватись не пізніше 30 червня 2017 р. + 2 місяці відводиться для розгляду та оцінки фінальних звітів (звіт про виконання проекту, фінансовий звіт, фінансовий аудит)

  1. . Графік звітності
Проміжний звіт: щоквартально (описовий та фінансовий звіт, фотозвіт) та щомісячно короткий описовий звіт з календарним планом заходів на наступний місяць

Фінальний звіт: відповідно до умов Договору

  1. . Місце реалізації проекту

/населений пункт(и)/Район(и)/Область(і)/Місто (Дієцезія/парафія)

  1. . Афілійована (пов’язані) особи (якщо такі є)  1. . Бенефіціари

Загальна кількість прямих бенефіціарів (індивідуалів):

(Дивіться пункт 5)
Кількість непрямих бенефіціарів (індивідуалів):

(Дивіться пункт 5)

  1. . Мета і завдання проекту

Сформулюйте мету (на який кінцевий результат буде спрямований ваш проект) та способи її досягнення (завдання проекту). (не більше ніж 0,5 стор.)

  1. . Обов’язкові документи, які мають бути надані

Додаток 1) Бюджет

Додаток 2) План реалізації проекту

Додаток 3) Копія Свідоцтва про реєстрацію Організації

Додаток 4) Копія Статуту Організації

Додаток 5) Копія довідки з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості

Додаток 6) Вичерпний список попередніх проектів і заходів, виконаних і пов’язаних з цілями і результатами цього Конкурсу з досить докладною інформацією, яка дозволить Технічному Комітету оцінити оперативній потенціал Заявника;

Додаток 7) Резюме ключового персоналу, який в першу чергу відповідає за управління та реалізацію проекту;

Додаток 8) Довідка з банку про відкритий банківський рахунок та залишок коштів на ньому

  1. . Рекомендовані документи, які можуть бути надані

- Щорічний аудит;

- Звіти про виконану роботу за рік, що передує проекту, представленому для фінансування;

- рекомендаційний лист від місцевої церкви;

- рекомендаційні листи від попередніх донорів або партнерів за проектом

  1. Банківська інформація:


Зверніть увагу, що для отримання гранту та реалізації проекту Заявник повинен мати окремий банківський рахунок з «0» залишком коштів, який він буде використовувати лише для реалізації погодженого проекту


Назва банку:
Адреса банку:
Телефон банку:
Власник рахунку:
№ рахунку:


2. ЗАЯВКА
1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ (макс. 2 сторінки)

Опишіть головну(і) проблему(и), на вирішення якої(их) спрямований ваш проект. Зазначте, на які аспекти у вирішенні проблем впливатиме ваш проект.
Опишіть передумови виникнення проблем(и). Зазначте джерела з яких можна підтвердити наявність проблеми та її масштаби.

Аналіз проблеми повинен бути заснований на оцінці потреб:

 • Оцінка потреб: коли, хто і яким чином здійснював оцінку.

 • Які основні проблеми, з якими стикаються люди, потерпілі від кризи? (Хто, що, де)

 • Які існують прогалини в реагуванні та вирішенні проблеми?
2. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ (макс. 3 сторінки)

A. Географія реалізації проекту

 • Вказати території (адміністративно-територіальні одиниці), які будуть охоплені проектом

 • Обґрунтуйте вибір саме такої географії проекту.
Б. Безпека

 • Опишіть ситуацію в плані безпеки в цілому, і як це може вплинути на реалізацію проекту.

 • Вказати відповідний статус безпеки нижче:

Екстремальний : Серйозні ризики для безпеки; відсутній або дуже обмежений доступ в місця реалізації проекту
Напружений: ризики безпеки мінливі; може тимчасово обмежити доступ в місця реалізації проекту
Нормальний: Немає істотних ризиків безпеки, які можуть вплинути на реалізацію проекту
Вкажіть заходи щодо забезпечення фізичної безпеки виконавців та бенефеціарів проекту

В. Проектні заходи / Очікувані результати та показники проекту

Поясніть, якими методами досягатиметься мета проекту. Коротко опишіть форму та зміст кожного проектного заходу.
Зазначте конкретні, вимірювані, короткострокові результати проекту та довгостроковий вплив на цільову аудиторію проекту

Очікуваний результат

Індикатори досягнення (показники, за якими ви зможете виміряти прогрес проекту)

Базовий рівень

Заплановані показники

Підтверджуючі документи

3. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОЕКТУ

 • Опишіть, будь ласка, як Ви плануєте висвітлювати Вашу діяльність.

4. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ СЦЕНАРІЇ (макс. 1/2 сторінки)

 • Визначте ризики, з якими може стикнутися ваш проект.

 • Зазначте план на випадок непередбачуваних обставин для того, щоб проект міг працювати в умовах підвищеної небезпеки

 • Якщо надзвичайна ситуація вийде з-під контролю і потреби можуть змінитися, визначте, яким чином проект буде зберігати гнучкість і забезпечувати швидке реагування на потреби

5. БЕНЕФІЦІАРИ (мас. 1 сторінка)

5. a) Прямі бенефіціари

Зверніть увагу: Прямі бенефіціарі – це ті, котрі безпосередньо отримують допомогу
Якщо фізична особа є одержувачем різноманітної допомоги за одним проектом, то цей бенефіціар повинен враховуватися тільки один раз.

Кількість домогосподарств, які отримують допомогу:

Середня кількість членів родини на одне домогосподарство:
Загальна кількість Бенефіціарів (фізичних осіб):

Необов’язково (якщо є вторинні дані):
Жінки: Діти:

Чоловіки: Люди похилого віку:

Недієздатні: Інші (будь ласка, укажіть):

Вибір Бенефіціарів

Будь ласка, поясніть, за якими критеріями будуть обрані бенефіціари. Як бенефіціари будуть брати участь у відборі? Яким чином потенційні бенефіціари зможуть дізнатися про діяльність проекту?

5. б) Непрямі бенефіціари
Зверніть увагу: Непрямі бенефіціари – це ті, котрі опосередковано отримують допомогу та не пов’язані з проектом.
Кількість Домогосподарств:

Загальна кількість непрямих бенефіціарів (фізичних осіб):

Необов’язково: (якщо є вторинні дані)
Жінки: Діти:

Чоловіки: Люди похилого віку:

Інші (будь ласка, укажіть):

5. c) Бенефіціари по сферам діяльності

Тут список індивідуальних прямих бенефіціарів в розбивці по сферах діяльності. В даному розділі загальна кількість може перевищувати загальну кількість бенефіціарів, якщо деякі люди отримують більше, ніж один вид допомоги.


Забезпечення продовольчими товарами та харчування
Вода, санітарія та засоби гігієни
Житло (дах, опалення, відбудова, тощо);
Здоров’я
Реабілітація поранених
Інші надзвичайні випадки, пов’язані з дітьми, людьми похилого віку, особами з особливими потребами тощо
6. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА, ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ДОСВІД(ВИВЧЕННЯ)(макс. 1 сторінка)


Моніторинг


 • Як будуть вимірюватися показники, за допомогою кого, та як часто?

 • Яким чином буде відбуватись аналіз та використання отриманих даних?

 • Як бенефіціари будуть залучені до процесу моніторингу?

Оцінка:


 • Як ви будете оцінювати і вимірювати вплив вашого проекту на вирішення проблеми?


Підзвітність:

 • Які механізми має проект, щоб бути підзвітним для бенефіціарів?

 • Яким чином проект забезпечує ефективну і належну участь різних вразливих груп?

 • Як буде здійснюватись поширення інформації серед суспільства про координацію, допомогу, що надається, терміни і стратегію завершення проекту? Яким чином організація забезпечить, щоб ця інформація дійшла до різних груп?


Досвід:

 • Який досвід з попередніх проектів ви включили в цю пропозицію?
7. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЯ ЗАВЕРШЕННЯ (макс. 1/2 сторінки)

 • Визначте, які частини проекту будуть підтримуватися після закінчення проекту, якими фінансовими і людськими ресурсами. Продемонструйте те, як ці фінансові та людські ресурси будуть закладені в період реалізації цього проекту, наприклад, шляхом створення фінансування спільноти, або за рахунок інтеграції послуг в державних проектах, або шляхом встановлення партнерських відносин з новими фінансовими організаціями.
 • Опишіть стратегію завершення, зазначивши, які стійкі компоненти проекту будуть продовжені, а які будуть закриті. Важливо, щоб бенефіціари були проінформовані про це заздалегідь, а також, де подібна допомога може їм бути надана.8. КООРДИНАЦІЯ (макс. 1/2 сторінки)

Координація та співпраця з іншими гуманітарними установами, організаціями, ООН і урядовими органами має важливе значення для забезпечення якості гуманітарної допомоги.


 • Поясніть, яким чином ваш проект пов'язаний із загальною гуманітарною допомогою в країні. Які інші міжнародні організації та гуманітарні установи діють у цій надзвичайній ситуації, і де є прогалини (наприклад, в географічному охопленні, секторі, оцінці потреб або вразливі групи)?

 • У яких спільних координаційних органах або спільнотах Ви берете участь?

 • Ви берете участь у будь-якому іншому механізму координації?

9. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУ ТА ПОТЕНЦІАЛ (макс. 1 сторінка)

У цьому розділі слід зазначити минулий досвід організації і потенціал, запропоновану роль афілійованих осіб в проекті, а також управління і кадрову структуру для проекту.
Управлінський досвід

 • Який досвід має Ваша організація щодо управління великими проектами? Зазначте існуючі у Вас системи фінансового менеджменту, логістики / закупівель, технічного потенціалу, а також сфери, де, на Вашу думку, треба покращити Ваші можливості.


Людські ресурси
Тут необхідно звернути увагу на штат Вашої організації і напрямки діяльності, а особливо на систему роботи, структуру і досвід.

 • Коротко викладіть поточну організаційну структуру.

 • зазначте необхідну організаційну структуру для цього проекту. Вкажіть нові позиції, які необхідні, наприклад повний робочий день або неповний робочий день.


Логістика

 • Які ресурси і обладнання (наприклад, склади, транспортні засоби,офісна техніка, приміщення ...) Ваша організація в даний час має, які можуть бути використані в рамках даного проекту?

10. БЮДЖЕТ: ФІНАНСОВИЙ ОБЗОР ТА ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Заповніть бюджет проекту відповідно до існуючого шаблону. Будь ласка, дотримуйтесь Пам'ятки про бюджет. Використовуйте коментарі на сторінці зведення бюджету, щоб показати, які бюджетні показники розраховуються.Підписи засвідчують:

 • зобов`язання організації подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію;

 • всі фізичні особи, які названі у цій проектній пропозиції, надали письмову згоду організації щодо надання та обробки їхніх персональних даних в рамках діяльності за проектом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".


Підпис керівника проекту Дата “ ” 201 р.
Підпис керівника організації Дата “ ” 201 р.
Підпис бухгалтера організації Дата “ ” 201 р.

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

project title / date


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...

Інструкція щодо заповнення додатку до наказу про зарахування
Додаток до наказу про зарахування абітурієнтів до вищого навчального закладу у 2011 році заповнюється у форматі Microsoft Excel відповідно...

2 4 Державна політика України стосовно реалізації проекту, аналіз...
Роможна економіка, ефективна держава, що розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України І спрямована на побудову...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка