Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт директора Гайворонського

Звіт директора Гайворонського

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІТ

директора Гайворонського професійного аграрного ліцею

ЯРКО ІРИНИ ВАСИЛІВНИ

за 2014-2015 навчальний рік

м. Гайворон 2015 р.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
28 серпня 2015 року м. Гайворон


Протокол №1


зборів трудового колективу

Гайворонського професійного аграрного ліцею.
Звіт директора ліцею за 2014-2015 навчальний рік.
Перебуває на обліку – 87 чол.

Присутні на зборах – 83 чол.

Відсутні – 4 чол. (з поважних причин).

Голова зборів трудового колективу Гончарук В.В.

Секретар зборів трудового колективу Володіна О.І.

Порядок денний:


 1. Звіт директора Гайворонського професійного аграрного ліцею Ярко Ірини Василівни за 2014– 2015 навчальний рік.

Слухали:

Ярко І.В., директора Гайворонського професійного аграрного ліцею.
Метою нашого зібрання являється щільно проаналізувати роботу керівника нашого закладу за 2014-2015 навчальний рік по наступних напрямках:

  • з навчально-виробничої роботи;

  • з навчально-методичної роботи;

  • з виховної роботи;

  • з фінансово-господарської та навчально-виробничої діяльності.


Шановні колеги!

Вже за традицією на серпневій конференції ми проводимо аналіз роботи за попередній навчальний рік по всім напрямкам роботи і окреслюємо завдання на новий 2015-2016 навчальний рік.

Метою нашого зібрання являється щільно проаналізувати роботу ліцею за 2014-2015 навчальний рік по головним напрямкам діяльності нашого навчального закладу. Сьогодні, на основі аналізу роботи ліцею, ми поставимо оцінку директору, дирекції і всьому колективу.

Як же ми спрацювали в 2014-2015 навчальному році? Як вирішувати ті завдання які поклала на нас держава, які поклали на нас наші учні та їх батьки?

Закінчився 2014-2015 навчальний рік. Рік на мій погляд, не із легких. Як і кожен із попередніх, він має свої здобутки і свої витрати, як і саме життя.

Як же цей шлях пройшов наш навчальний заклад?

Перш за все, ми виконали державне замовлення, набрали 125 учнів.

По-друге, за 2014-2015 навчальний рік ми відрахували 16 учнів: 9 учнів – достроковий випуск; 4 учні – поміняли місце проживання; 3 учні – за невиконання навчальних планів і програм; 12 учнів – в академічній відпустці.

По-третє, перехідний контингент н 01.07.2015р. склав 337 учнів.

Задуматись, шановні колеги, є над чим. Ми з вами повинні так працювати, щоб кожен учень залишався в нашому навчальному закладі. Від кількості учнів будуть нараховуватись кошти на утримання кожного навчального закладу професійно-технічної освіти. Таким чином, від цих коштів залежить доля кожного з нас, тому що в житті кожної нормальної людини слово робота прирівнюється із словом життя.

Аналіз стану успішності учнів ліцею показав, що із 461 учнів ліцею не атестованих немає; 12 учнів знаходяться в академічній відпустці, 57 учнів мають початковий рівень знань, що складає 12% від загальної кількості учнів; 194 учня мають середній рівень знань, що складає 43% від загальної кількості учнів; 177 учнів мають достатній рівень знань, що складає 37% від загальної кількості учнів; 22 учні мають високий рівень знань, що складає 4,8% від загальної кількості учнів ліцею. Таким чином якість знань по ліцею складає 42%. В порівнянні із 2013-2014 навчальним роком якість знань зменшилась на 3%.

Якщо проаналізувати якість знань по курсах, то маємо таку картину:

  • якість знань учнів І курсу складає 40,9% (в порівнянні із попереднім навчальним роком якість знань першокурсників збільшилась на 3,9%);

  • якість знань учнів ІІ курсу складає 42,6% (в порівнянні із попереднім навчальним роком якість знань другокурсників збільшилась на 20,6%);

  • якість знань учнів ІІІ курсу складає 28,5% (в порівнянні із попереднім навчальним роком на 20,5% менша, ніж в попередньому році);

  • якість знань учнів ІV курсу складає 75%, що на 8% більше, ніж в попередньому році.

В попередньому навчальному році групи 121, 122, 123, 125, 127, 128 дали нам низьку якість знань і не відбулося ніякого покращення знань, умінь і навичок в 2014-2015 навчальному році. А в новому 2015-2016 н.р. – це вже четвертокурсники - випускники, і стає питання: яких же ми випускаємо висококваліфікованих робітників?

Це також важливе питання для роздумів педпрацівникам, коли в даний час Міністерство освіти і науки одним із головних завдань для освітян визначило якість освіти.

Від загального аналізу якості знань учнів ліцею переходимо до більш детального аналізу роботи ліцею по всім напрямкам.

Як же працювали над поставленими задачами інженерно-педагогічні працівники в 2014-2015 навчальному році?

Відповідно до Положення «Про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ» (наказ Міносвіти України від 30.05.2006р №419), Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення «Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно – технічну освіту»

(наказ Міністерства праці та соціальної політики України і МОН України від 31.12.1998року № 201/469), робочих навчальних планів і програм з професій, згідно графіка засідань державних кваліфікаційних комісій та наказів директора ліцею від 28.08.2014р. №176; 30.09.14р. №155; 08.10.2014р №240 була проведена ДКА в групах: 112, 113, 115, 117, 118.

До державної кваліфікаційної атестації за рішенням педагогічної ради та державної кваліфікаційної комісії було допущено 124 учні.

Проведений аналіз Державної кваліфікаційної атестації. Навчальні досягнення учнів по результатам виконання ДКА у групі №112 склали -76%, у групі №113- 59%, у групі №115 - 85%, у групі №117 - 64 %, у групі №118 – 89%.

Наші випускники показали хороші результати. В цьому навчальному році учні представили дуже гарно та естетично оформлені роботи з відповідним описом, фото, додатками. Виконання цих робіт дало змогу поповнити спец предмети, виробничу підготовку - новими навчальними посібниками, макетами, стендами, альбомами та ін.

Кожна творча та дипломна робота , яку виконали учні мають навчальний і практичний характер.

Дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою отримали 13 учнів (в порівнянні з минулим роком - 15 учнів):

112 група – Бондаренко Юра – учасник обласних змагань фахової майстерності серед учнів з професії «Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва»;

- Майоренко Ігор;

113 група – Тодоренко Віктор;

115 група - Білоусова Катерина;

Краснова Ганна;

Мухіна Наталія – учасниця обласних змагань фахової майстерності серед учнів з професії «Кухар»;

117 група - Баранець Максим;

Годованець Карина;

118 група – Бакал Каріна;

Масян Анастасія;

Мельник Катерина;

Плаксій Людмила;

Пустовойт Анастасія

- за відмінні навчальні досягнення та за активну участь у житті нашого закладу прізвища цих учнів занесені навічно на дошку пошани нашого ліцею.

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05 грудня 2012 року №737-р вчасно були підготовлені пропозиції щодо переліку підприємств, які надаватимуть робочі місця для проходження учнями ліцею виробничої практики у 2014-2015 навчальному році та проводилась робота по укладанню угод з підприємствами для проходження виробничої практики учнями.

Підготовлена навчально-методична документація для виконання програми виробничої практики. Відповідно до робочих навчальних планів та наказу директора були направлені на виробничу практику учні груп 143, 145, 146, 132, 133, 135, 137, 138, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 113, 115, 117, 118. Майстрами в/н проводився систематичний контроль за станом проходження виробничої практики.

Аналіз організації і проведення виробничої практики показав, що загальний план заходів щодо виробничої практики виконано в повному обсязі. Вчасно здані звіти про проходження виробничої практики, згідно графіка навчального процесу проведено поетапні кваліфікаційні атестації та кваліфікаційні пробні роботи.

Недоліки, які були виявлені під час організації виробничої практики:

 • невчасне проходження медичного огляду деякими учнями - це групи 123, 113, 135;

 • переукладання угод групи 113, 135;

Загалом всі учні виконали навчальну програму виробничої практики та за результатами поетапної кваліфікаційної атестації отримали кваліфікаційні розряди.

Вчасно здані підсумкові відомості, звіти викладачів та майстрів в/н.

Навчання з загально-професійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки проводилось відповідно до робочих навчальних планів і програм.

Аналіз успішності учнів з професійно-теоретичної підготовки за 2014-2015н.р. показав, що якість знань складає 47,9%;

Отже, якщо порівняти результати навчальних досягнень учнів за минулий рік

(якість знань складала49%), то якість знань знизилась на 1,1%.

Найкращі навчальні досягнення мають групи:148,137,122,133,125 а найгірші -135,121,143,146;

Успішність по курсах складає:

 • І курс – 30,4%;

 • ІІ курс – 46,6%;

 • ІІІ курс – 48,5%;

 • ІУ курс – 62%.

Учні 3 і 4 курсу мають кращі результати.

Аналіз успішності учнів з професійно - практичної підготовки показав, що якість знань складає 74,8%;

У порівнянні з минулим роком ( 80,6%), якість умінь та навичок знизалась на 5,8%.

Найгірші результати мають групи -121,123,143,146,135;

Успішність по курсах складає:

І курс – 67%;

ІІ курс - 58,7%;

ІІІ курс - 71,5%;

ІУ курс –80 %.

Найкращі результати мають учні 3 і 4 курсів, дуже відстає другий курс.

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації у Кіровоградській області від 28.01.2015р. №27 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»», наказу директора ліцею від 04.02.2015р. №17 «Про проведення І етапу конкурсу»

та з метою виявлення та підтримки обдарованих учнів в ліцеї був проведений конкурс серед учнів груп №121, 122.

Конкурс складався із теоретичного та практичного турів.

Методична комісія сільськогосподарського циклу організували розробку завдань до конкурсу в відповідності з вимогами до завдань проведення І етапу конкурсу.

За підсумками конкурсу учні зайняли такі місця:

1 місце - Бондарчук В. група 121

2 місце - Просянкін А. група 122

Для участі в обласному конкурсі був направлений учень групи 121 Бондарчук В.В. в супроводі майстра в/н Беника О.С.

За результатами обласного конкурсу Бондарчук Володимир зайняв 6 місце серед 11 учасників змагань.

15 квітня 2015 року у Гайворонському професійному аграрному ліцеї відбувся

семінар-практикум педагогічних працівників професій швейного та сільськогоспо-дарського профілю.

Прийняли участь у семінарі - практикумі викладачі, майстри виробничого навчання, голови методичних комісій професій швейного та сільськогосподарського профілів ПТНЗ області.

Тема семінару : Досвід впровадження продуктивної технології навчання на уроках професійної підготовки як шлях формування продуктивної навчальної діяльності учнів.

Учасники семінару відвідали уроки теоретичного та виробничого навчання у педпрацівників:

Викладача Бурнос В.В.

Предмет «Матеріалознавство»

Професія «Кравець, 3розряд»

Тема уроку: «Ткацькі переплетення»

Викладача Беника О.С.

Предмет «Слюсарна справа»

Професія «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування1-2 р»

Тема уроку: «Огляд універсальних засобів вимірювання: штангенінструменти»

Майстра в/н Романенко А.Г.

Професія «Кравець 3 розряду»

Тема уроку «Обробка відкладного коміра в блузах, сукнях, халатах та з’єднання його з горловиною», структурний елемент «Вступний інструктаж».

Майстра в/н Коваля В.В.

Професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва кат.А1»

Тема уроку «Освоєння операцій технічного обслуговування - 1», структурний елемент «Вступний інструктаж».

За круглим столом відбувся обмін досвідом з проблеми семінару-практикуму.

Згідно плану роботи ліцею протягом другого семестру 2014-2015 н.р. директором, заступником директора з НВР, головою МК циклу та старшим майстром було перевірено стан проведення уроків професійної підготовки циклу громадського харчування.

В основу внутрішньоліцейного контролю адміністрація поклала педагогічний аналіз праці педпрацівників і стан навчально-виховного процесу.

За період контролю циклу громадського харчування були відвідані уроки професійно – теоретичної підготовки 20 год., професійно – практичної підготовки 150 годин, також проконтрольовано організацію та проведення поетапних атестацій у групах 135,137,125,127,146.

Аналіз результатів контролю показав, що навчання учнів проводиться відповідно до ДС ПТО, робочих навчальних планів і програм. В загальному професійне навчання циклу громадського харчування проводиться на достатньому методичному рівні.

За період навчального року вчасно складений розклад занять на 1, 2 семестри та графік проведення виробничого навчання по групах.

Контроль за діяльністю викладача та майстра в/н проводився весь навчальний рік.

Систематично працюють предметні і професійні гуртки у викладачів спецдисциплін та у майстрів в\н.

Протягом 2014-2015 н.р. проводились інструктивно-методичні наради з педпрацівниками профтехциклу з питань:

«Організація і проведення виробничої практики».

«Правила ведення журналів теоретичного і виробничого навчання».

«Порядок проведення кваліфікаційних пробних робіт».

«Розгляд і затвердження переліку дипломних (творчих) робіт».

«Організація і проведення КПР, ДКА і ПА».

«Підготовка звітної документації до початку роботи ДКК».

«Планування на новий навчальний рік».

Намічені плани по удосконаленню НМБ на наступний рік, у відповідності до ДС ПТО.

Протягом року проводилась робота по удосконаленню і поповненню навчально-матеріальної бази кабінетів спец дисциплін, лабораторій, майстерень.

Педпрацівниками профтехциклу разом з учнями було зроблено косметичні ремонти кабінетів, майстерень, лабораторій.

Всі заплановані заходи на період навчального року вчасно виконані.

Аналізуючи роботу педпрацівників профтехциклу слід відмітити такі головні недоліки:

Головні недоліки по проведенню виробничої практики:

 • недостатня робота проводилась майстрами в/н по співпраці з керівниками підприємств та організацій з питань надання робочих місць для проходження виробничої практики та контролю в період практики.

Головні недоліки по проведенню професійного навчання:

 • майстри в/н не достатню увагу приділяють учням, які мають початковий та середній рівень З,У,Н з професії;

 • матеріально-технічна база кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів потребує удосконалення у відповідності до ДС ПТО;

Головні недоліки при проведенні ПА, ДКА:

 • Майстри в/н не проконтролювали належним чином підготовку учнів до захисту, а саме навчально –методичну документацію учнів, необхідний інвентар, обладнання;

 • Спецформа та змінне взуття у деяких учнів не відповідало нормативним вимогам;

Тому всім методичним комісіям профтехциклу необхідно приступити до нового навчального року з аналізу допущених помилок і в своїй роботі здійснювати комплексний підхід до можливого полегшення навчальної діяльності учнів шляхом кращої організації навчання , більше впроваджувати на своїх уроках в навчальний процес використання ІКТ та передовий виробничий досвід.

Освіта потребує постійного поліпшення організації навчального процесу. Як відомо, впровадження інноваційних технологій навчання, насамперед, особистісно-орієнтованого, диференційованого, розвивального,вміння користуватися ІКТ, є підґрунтям до впровадження компетентнісного підходу й ефективним чинником поліпшення якості освіти.

Величезний потік інформації, яка старіє швидше ніж учень закінчує навчання, вже неможливо вмістити до програми. Без навчання «вічних істин» й умінню самовдосконалюватись та самореалізовуватись, оновлювати свій культурний досвід, випускник не зможе бути готовим до життя. Важливим стає навчити дитину знаходити додаткові знання, користуватися комп’ютером, вміти знайти відповідну інформацію та скористатись нею. Саме тому, компетентнісний підхід до освіти сьогодні отримує все більше визнання, бо він є дієвим інструментом поліпшення якості освіти. Для цього у зміст освіти й організацію навчальної діяльності викладачам необхідно інтегрувати способи і досвід людської діяльності, власний досвід.

Сучасна педагогіка повинна створити активне кероване інформаційно-комунікативне навчальне середовище, яке дасть можливість для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. На зміну пояснювально-інформаційним методам навчання приходять різноманітні інтерактивні технології, які спрямовані на розвиток особистості, її самоосвіти.

Впровадження компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу - складна справа, яка потребує об'єднання зусиль методистів, педагогів, керівників професійно-технічних навчальних закладів. Зважаючи на актуальність даної проблеми педпрацівники зобов’язані широко використовувати в навчальному процесі творчі роботи учнів, а саме:

 • проектні, дослідницькі та інші форми творчої активності;

 • залучати учнів до організації їхньої самоосвітньої діяльності;

- у системі позакласної освіти використовувати так звані соціальні практики, а саме: участь у роботі гуртків, факультативів, олімпіад. конкурсів, наукових конференцій, навчальних семінарів, роботі громадських організацій тощо.

Педагогічний колектив ліцею в цьому навчальному році працював над науково-методичною проблемою “
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора Знам’янської спеціальної загальноосвітньої
Головним завданням спецшколи – інтернату є забезпечення права громадян на освіту

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»
Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня...
Звіт директора Бориспільського нвк «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Звіт директора комунального закладу освіти «середня загальноосвітня школа №94»
Школа має інтересну та драматичну історію, носить ім’я свого учня В.Є. Андрійченка, освячені та перевірені часом традиції, знаходиться...

Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю
«Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!
Строк реалізації проекту повинен закінчуватись не пізніше 30 червня 2017 р. + 2 місяці відводиться для розгляду та оцінки фінальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка