Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Донецької міської ради Донецької області з досвіду роботи Педагога-організатора Жукової Є. О. Тел Донецьк -2013 Зміст

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Донецької міської ради Донецької області з досвіду роботи Педагога-організатора Жукової Є. О. Тел Донецьк -2013 Зміст

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41

Донецької міської ради

Донецької області

З досвіду роботи

Педагога-організатора

Жукової Є.О.

Тел..05064392822
Донецьк -2013

Зміст

 1. Вступ _________________________________________________3 - 5

 2. Опис моделі органу самоврядування дітей

та учнівської молоді ____________________________________6 - 19

 1. Опис діяльності органу самоврядування дітей та учнівської молоді за напрямами: партнерство, інновації, проектна діяльність___ 20- 30

 2. Програма розвитку_____________________________________ 31 - 33

 3. Література_____________________________________________34

 4. Додатки_______________________________________________ 36 – 73

 5. Додаток 1 Нормативно-правове забезпечення роботи УС___36

 6. Додаток 2 Статут учнівського самоврядування ДЗОШ № 41_37-44

 7. Додаток 3 Структура учнівського самоврядування _________45

 8. Додаток 4 Принципи, функції «Учнівського парламенту» ___46

 9. Додаток 5 Положення «Клас року» ________________________47

 10. Додаток 6 Результативність роботи УС ____________________48-49

 11. Додаток 7 Моральний кодекс «Учнівського парламенту» ____50

 12. Додаток 8 Фотозвіт _____________________________________51-58

 13. Додаток 9 Проект «Знаємо та реалізуємо свої права» ________59

 14. Додаток 10 Права та обовязки членів УС __________________59-60

 15. Додаток 11 Проект « «Так!» здоровому способу життя» ______61

 16. Додаток12 Проект «Не дамо СНІДу жодного шансу» _________61

 17. Додаток 13 Проект «Учнівське самоврядування» ____________62

 18. Додаток 14 Проект «Обдарована дитина» ___________________63

 19. Додаток 15 План роботи учнівського самоврядування ________64-65

 20. Додаток 16 Угода про співпрацю ___________________________66-68

 21. Додаток 17 Відгук про роботу «Уп» учнів 11 класу ___________69

 22. Додаток 18 Відгук про роботу «Уп» батьків __________________70

 23. Додаток 19, 20 Анкета для лідерів УС ______________________71-72

ВСТУП

Самоврядування – це належним чином організована робота, для того, щоб однаково добре жилося всім, хто разом вчиться або працює… Щоб один одного не кривдили, не перешкоджали, не докучали… Щоб допомагали, піклувалися, стежили за порядком і правопорядком…

Януш Корчак

Уявіть собі, що наше життя – це один нейтральний колір, а всі люди за характером однакові, мають одні й ті ж самі здібності, виконують однотипну роботу… Чи людство тоді б прогресувало?!

Наш час потребує не однотипного характеру людей – а лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно та приймати нестандартні рішення. Саме таким, на мою думку, й має бути педагог-організатор, особливо в наш час, коли зруйновано межу між добром і злом, між моральним і аморальним. Педагогом, який не тільки повинен мати знання того, як повести людей за собою, а й як зробити так, щоб вони тобі повірили, як організувати їх. Саме це і вплинуло на мій вибір у роботі з учнівським колективом. Приорітетом обраної виховної моделі – учнівський парламент – є прагнення підготувати особистість підлітка до тих життєвих ситуацій, в яких йому доведеться діяти в майбутньому, доступними засобами, в контексті особистісно-орієнтованого навчання, допомогти перейти йому на якісно новий рівень розвитку, трансформувавшись у суб’єкта власної життєтворчості та життєдіяльності, здатного самотужки зайняти притаманне лише йому місце в людському соціумі, долаючи всі можливі перепони, адаптуючись до умов, що змінюються.

Перша згадка про шкільне самоврядування і його організацію відноситься до ХVI століття. У 1531-1556 рр. в Гольдберзі (Сілезія) працювала латинська школа, якою керував Валентин Тротцендорф. Він був першим педагогом, що використав у цілях громадянського виховання спеціально організоване ним шкільне самоврядування. У школі щомісячно обирався сенат з 15 учнів, який розглядав і вирішував виникаючі конфлікти. Учні притягувалися до виконання різних громадських обов'язків .
Безперечний інтерес представляють братські школи на Україні. У статуті Львівської братської школи 1586 р. разом з правами і обов'язками вчителя містяться вимоги до організації дітей.
Висунув демократичний принцип єдиної школи слов'янський педагог Я.А. Каменський. У своєму творі "Закони добре організованої школи" він сформулював короткі правила організації шкільного режиму і управління школою. Елементи самоврядування дітей були закладені М.В. Ломоносовим у підготовлений ним у 1758 р. "Регламент московських гімназій", згідно якому порядок занять у гімназії підтримується самими гімназистами.
Величезний вплив на громадськість зробили праці К. Ушинського з проблем виховання і навчання. Підходи К. Ушинського були дуже популярні та серйозно поставили педагогів перед необхідністю критичної переоцінки устояної в Росії системи виховання .
Розкриваючи своє розуміння нової школи, І.І. Горбунов у своїй статті "Декілька вступних слів" (1907 р.) підкреслював, що головною справою для вчителів буде встановлення взаємної довіри, щирої рівності між ними і учнями, без чого не може бути ніякої дійсної взаємодопомоги в роботі виховання і освіти.

Проблемою учнівського самоврядування на сучасному етапі розвитку

освіти активно займаються I. Єрмаков, Г. Кириченко, М. Приходько та

інші. Формуванням громадянськості цікавилися В. Сухомлинський,

В. Оржехівська, О. Пометун та інші. Над питаннями підготовки вчителя до управлінської діяльності працювали І. Стешенко, В. Радул.

Тому, працюючи з дітьми, мною було з’ясовано, що активності й оптимізму дітей замало, потрібний час для поступового формування лідерів, зростанню їх професіоналізму у складній справі керівництва. Цей процес не є стихійним, тому свою роботу педагога-організатора будувала поступово, відповідно до індивідуальних вікових і психологічних особливостей учнів, колективних та особистих інтересів і потреб.

Дитяче самоврядування, правильно організоване педагогами, відкриває невичерпні можливості для постійного вдосконалення виховного процесу. Воно сприяє розвитку дитячої ініціативи, яка стає джерелом нових знахідок та перемог, згуртуванню учнівського колективу.

Учнівське самоврядування — це не орган управління школою як соціальним інститутом і не «дні самоврядування». Скільки б разів на рік учні не сиділи в директорському кріслі й не вели уроки замість учителя або разом із ним,— усе це не можна назвати реальним учнівським самоврядуванням.
Учнівське самоврядування — це реальна участь школярів за допомогою своїх колективних і колегіальних органів у вирішенні завдань, що стоять перед школою. 
Основою реального існування учнівського самоврядування є його правомочність. Відсутність реальних прав і гарантій — основна причина формалізації його діяльності. Адже визнати на ділі, а не на словах, реальні права школярів у їх самостійно керованій діяльності куди важче, ніж усе зробити самому вчителеві. 
Керуючись вище сказаним, враховуючи особливості шкільного колективу, з метою активізації залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя школи вирішили обрати як модель учнівського самоврядування - «Учнівський парламент».

Структура учнівського самоврядування ДЗОШ № 41


Президент школи
Премєр міністр

Президентський інститут

(8-11)

Старостат (5-11)
ШОУ

ПОШУК
Міністерство

освіти та науки
Міністерство

внутрішніх справ

Міністерство

інформації

Міністерство

культури та дозвілля

Міністерство

фізкультури та спорту

Міністерство екології

Міністерство соціального захисту
"Учнівський парламент" - це добровільне об'єднання старшокласників ДЗОШ № 41, яке діє з 2008 року відповідно до мети та статуту, розроблених старшокласниками в 2009 році та змінених у 2013 році.

Заснований учнівський парламент уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню в них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором.

Членами учнівського самоврядування є: 
учні школи, заступник директора з виховної роботи ,педагог-організатор, 
практичний психолог, класні керівники, які виступають у ролі наставників і консультантів , надають методичну та практичну допомогу школярам , координують співпрацю міністерств.

За цією моделлю в Донецькій ЗОШ № 41 вже тривалий час існує учнівський парламент зі своєю структурою /додаток 3/, Статутом /додаток 2/, принципами, напрямками і функціями діяльності /додаток 4/, правилами організації стосунків між учнями. Така організація учнівського самоврядування формує в учнів навички правової поведінки в суспільстві, дотримання моральних норм, сприяє становленню громадської позиції та вихованню національно-патріотичних якостей. У 2009 році заступником директора з ВР та педагогом-організатором розроблений проект «Модель учнівського самоврядування – «Учнівський парламент», метою якого є:
- виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості через участь її в діяльності учнівського парламенту, що існує на принципі самоврядування;
- самоусвідомлення відповідальності за свої вчинки;
- створення умов для розвитку творчих, організаторських, спортивних здібностей, самовизначення та самовдосконалення її членів.
У процесі роботи над проектом чітко окреслюється нормативно-правове забезпечення функціонування учнівського самоврядування /додаток 1/.


Міжнародні документи

 1. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20.11.1959 р.

 2. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 p.; ратифікована в Україні 21.02.1990 р.

 3. Підсумковий документ Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для життя дітей» (травень 2002 p., Нью-Йорк)

Національні документи

 1. Конституція України.

 2. Закон України від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді».

 3. Закон України від 21.06.2001 р. № 2558:Ш «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».

 4. Закон України від 01.12.1998 р. № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

 5. Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-Ш «Про охорону дитинства».

 6. Указ Президента України від 29.03.2001 р. № 221 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».

 7. Указ Президента України від 23.06.2001 р. № 467 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями».

 8. Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-ІП «Про позашкільну освіту».

 9. Концепція загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» (затверджено розпорядженням КМУ від 22.04.2006 р. № 229-р).Створення системи учнівського самоврядування відбувалося поетапно: від опитування всіх учасників навчально-виховного процесу про необхідність самоврядування, його форми, малювання плакатів, листівок зі зверненням про створення органів учнівського самоврядування; розгляд даного питання на засіданні ради школи; створення органів учнівського самоврядування по класах, вибори загальношкільного самоврядування; визначення дієвих напрямків роботи. З класними керівниками був проведений тренінг «Самоврядування в сучасній школі», на якому всі дійшли думки, що учнівське самоврядування в школі просто необхідне.
  Перший ступінь учнівського самоврядування – класне самоврядування. Його роботу організовує рада самоврядування класу, до складу якої входять класний керівник, староста класу, члени шкільного парламенту. Рада визначає, контролює, виконує та відповідає за таку роботу:

1. Діяльність в напрямках: освіта, довкілля, творчість, здоров'я, спорт, прес-центр, праця. 
2. Створення посту бережливих, який відповідає за збереження підручників.
3. Створення санітарного посту, який відповідає за чистоту, порядок у класі, веде куток гігієни.
4. Систематичне оформлення класного кутка, де можна отримати всю інформацію про клас ( склад ради самоврядування, план роботи , графік чергування, нагороди класу, оголошення, інформування про головну творчу справу класу).
5. Випуск інформативних стіннівок.
6. Ведення «Дисциплінарного щоденника класу».
Кожен клас має головне творче завдання і наприкінці навчального року готує творчий звіт про виконання свого завдання, тобто бере участь у IV етапі конкурсу «Клас року» /додаток 5/.Кожний учень працює не тільки у своєму центрі, а й має постійне й тимчасове доручення, бере участь у роботі ініціативних творчих груп. Таким чином до класного самоврядування залучаються всі учні класу.
  Другий ступінь шкільного самоврядування — старостат. Його засідання відбуваються щомісяця, на них підбиваються підсумки роботи класів.Для цього старости класів готують рапорти, в яких міститься така
інформація:

 • робота за всіма напрямками;

 • якість знань учнів з усіх предметів;

 • нагороди за участь у загальношкільних заходах.

На засіданнях ради старост на основі записів у «Дисциплінарних щоденниках» класів та школи виставляються оцінки за його ведення:

 • участь у загальношкільних заходах;

 • чергування в школі;

 • санітарний і естетичний стан класу, закріпленої ділянки шкільної території;

 • нагороди класу, участь в олімпіадах;

 • інформацію про роботу класу, яка подана в рапортах.

За виконану роботу класу виставляється середня оцінка. Щоб наочно уявити підсумки роботи класів щомісяця, діє стенд «Рівняймось на них!», де оприлюднюються оцінки класів, визначаються кращі учні. На стенді можна знайти:

 • назви класів;

 • середній бал успішності;

 • імена кращих учнів.

За підсумками роботи виявляються кращі класи. Старостат разом із членами учнівського парламенту проводить навчання активу класів, бере участь у роботі шкільного парламенту; координує роботу самоврядування класів, керує ШОУ « ПОШУК».
Третій ступінь шкільного самоврядування — учнівський парламент на чолі з президентом. У складі парламенту— президент, прем’єр -міністр, секретар і члени учнівського парламенту (по 2 учні від кожного класу).
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні розробки правовиховної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецька міська рада донецької області донецька загальноосвітня школа І-ІІІ...

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим...
Тернопільської міської ради Тернопільської області вул. Грушевського, 3, м. Тернопіль, 46001, тел. 52-13-17, 52-68-50, 52-38-92

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Досвіду виховної роботи національно-патріотичного спрямування в Черкаській області
Чигиринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2» Чигиринської районної...

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня...
Звіт директора Бориспільського нвк «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

«тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 тернівської міської...
Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. В розробках уроків використовуються...

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської області

Ульяновське районне наукове товариство учнів «Ерудит»
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка