Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Особливості редагування текстів різних видів і жанрів - Курсова робота

Курсова робота

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

Особливості редагування текстів різних видів і жанрів


Стиль мовлення – це особливий спосіб, манера організації змісту з метою досягти відповідного результату сприймання повідомлення. Характеристика елементарних стилів мовлення: агітаційний, аналітичний, описовий, репродуктивний, експресивний. Змістові структури елементарних стилів пов’язані з видами текстів.

Поняття тексту є послідовність вербальних знаків. Елементарні види текстів є породженням елементарних стилів. Існує розмаїття класифікацій видів текстів. Розповідь, опис і роздум є провідні різновиди текстів. Основні принципи викладу матеріалу в тексті-розповіді: хронологічний, географічний, тематичний. Способи розповіді: епічний, сценічний. Класифікації описових текстів: аналітичні і синтетичні; статичні і динамічні. Характеристикою тексту-роздуму є його різновиди: дедуктивні, індуктивні.

Інтернет-текст (“павутинотекст”) – це новий різновид журналістського тексту. Типологічними особливостями Інтернет-тексту є: гіпертекстові посилання, “асорті-композиція”, специфічний темпоритм, специфічна стилістика інтерактивності. 

Жанр журналістського твору – це комбінація елементарних стилів, як змістовий тип, організований певним стилем. Стильова характеристика жанрів (замітка, репортаж, інтерв’ю, звіт, огляд листів, кореспонденція, стаття, замальовка, нарис, рецензія, памфлет, фейлетон, лист).Редактор має враховувати типові недоліки жанру.

Специфікою редакторського читання тексту є те, що є тексти довільного і обов’язкового прочитання. Типи редакторського читання: перше (ознайомче), друге (оціночне і шліфувальне).

Межами втручання редактора в текст може бути “мовчазний компроміс” як угода між автором і редактором з приводу втручання в текст, який має етапи “мовчазного компромісу”. Редакторське втручання залежить від авторської кваліфікації та самооцінки. Є тексти, що не підлягають редагуванню.

Література: 1 (С. 10–14, 16–17, 84–85, 148–149), 2 (С. 39–76), 3 (С. 37–42, 86–89, 114–120), 4  (С. 47–85), 5 (С. 143–145), 6 (С. 54–63), 15 (С. 123–132), 16 (С. 216–217), 7 (С. 36–42).

1.      Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 10–14, 16–17, 84–85, 148–149.

  1. Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С. 39–76.

  2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 86–89, 114–120.

  3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 143– 145.

  4. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.             А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 54–63.

  5. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 123–132.

  6. Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.  


Помилки в повідомленнях засобів масової інформації


Помилка є об’єктивне відхилення від норми. Є значущі і незначущі помилки. Загальна класифікація помилок така: інформаційні, модальні, фактичні, темпоральні, локальні, ситуативні, семіотичні, тезаурусні, сприйняттєві, атенційні, копіювальні (спотворення). Сутність і різновиди інформаційних помилок: у контекстній, у реципієнтській, у суспільній інформації, помилки, пов’язані з кількістю інформації в інформаційній одиниці повідомлення. Фактичні помилки як різновид модальних. Різновиди семіотичних помилок: кодувальні, відображальні, значеннєві. Атенційні помилки є наслідком порушення контактної функції мови. Важливо згадати поняття копіювальної помилки (спотворення), типи спотворень (внутрішньолексемні, полілексемні). Джерела і причини виникнення спотворень є основні види спотворень (пропуски, вставлення, заміни, перестановки).

Типологія журналістських помилок: пов’язані з особливостями творчого процесу в ЗМІ; мовностилістичні. Типологія типових помилок, пов’язаних з особливостями творчого процесу: макро- і мікроструктурні; психологічні; інтерв’ювання; змістово-структурні, жанрово-стильові, композиційні; логічні; фактичні. Типологія мовностилістичних помилок у журналістському тексті: орфографічні, орфоепічні; акцентуаційні; пунктуаційні; помилки у мовностилістичному використанні лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів.

Межі усунення помилок. Ступінь редагованості повідомлення визначається якістю авторського тексту.

4.Література: 1 (С. 85–127), 2 (С. 266–304), 3 (С. 64–65, 93–99), 4 (С. 78–146).

1.      Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 85–127.

2.      Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 266–304.

3.      Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 64– 64, 93–99.

  1. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.             А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 78–146.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни: «Міжнародна економіка» на тему: «Зовнішньоекономічні...
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та країн єс 10

Урок засвоєння нових знань І вмінь Методи та прийоми: розповідь,...
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини

Курсова підготовка. Вчитель географії Романова М. М., проблема «Компетентнісний...
Навчально-виховне об'єднання №25 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей

Тема: Папоро ті. Папорть в повір’ях І легендах
Методи І методичніприйоми: дослідницький; інтерактивні ("мікрофон", робота в парах), словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементамибесіди);...

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним...
«Соціальна робота» розроблено відповідно до програм навчальних фундаментальних та фахових дисциплін молодшого спеціаліста циклової...

Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна...
Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості. Практична робота № Порівняльна...

Урок та тести на тему: «Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку...
Тема: Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури. Робота із словниками, довідниками, енциклопедичною літературою

5 клас Предмет
Практична робота № Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

Контрольна робота № Пряма І непряма мова. Цитата як спосіб передачі...
Тема: Контрольна робота № Пряма І непряма мова. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Діалог. Контрольне читання мовчки

Контрольна робота з географії
Розташуйте послідовно регіони світи за середньорічним приростом населення, починаючи від найбільшогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка