Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

2. Завдання та діяльність організації - Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)

Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)

Сторінка2/4
1   2   3   4

2. Завдання та діяльність організації2.1. Завдання та діяльність організації спрямовані на:

- згуртування дітей, підлітків та дорослих, з метою вироблення найрізноманітніших форм, методів, програм, направлених на виконання добрих і корисних справ, розвиток різноманітних здібностей у підростаючого покоління;

- виховання у дітей віри в себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народився;

- пізнання та примноження краси природи;

- утвердження, збереження та примноження традицій свого народу;

- виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких, друзів;

- надання шефської допомоги інвалідам та пристарілим;

- прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів;

- прищеплення любові до праці.

2.2. Організація виступає проти політизації дитинства, будь-якої монополії в дитячому русі, за співробітництво на засадах партнерства з усіма гуманістичними об»єднаннями, як на Україні, так і за її межами, якщо їхня діяльність не суперечить статутним завдання організації та чинному законодавству.

3. Члени організації3.1. Членами організації можуть бути діти, підлітки і дорослі, незалежно від національності, соціального походження, відношення до релігії. Вступ в організацію дітей проводиться, як правило, зі згоди батьків або осіб, що їх замінюють.

3.2. Діяльність в організації віком не обмежується. Прийом здійснюється, як правило, з 10 років, індивідуально, на загальних зборах членів первинного об»єднання колективу.

3.3. За вчинки, неумісні зі Статутом і Програмою організації, за рішенням первинного колективу, член організації може бути виключений з її лав.

3.4. При первинних об»єднаннях можуть створюватись групи-супутники, які об»єднують за власним бажанням дітей 7-10 років за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. У них може бути своя назва, символіка, правила. Спрямованість діяльності груп-супутників повинна відповідати Статуту і Програмі організації.

3.5. Член організації має право:

- брати участь у зборах, засіданнях виборних органів організації, при обговоренні питання про її діяльність;

- обирати і бути обраним в органи самоврядування;

- отримувати інформацію про діяльність організації, відповіді з приводу своїх звернень та критичних зауважень;

- захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання в своїй організації;

- вносити пропозиції з метою покращення роботи організації.

3.6. Член організації зобов»язаний:

- дотримуватись вимог Статуту;

- піклуватися про поповнення своєї організації.

3.7. Функціональні обов’язки:

Президент:

- виносить на розгляд засідань питання, що цікавлять учнів школи;

- має брати участь у роботі педагогічних рад;

- має право голосу при розв’язуванні питання подальшого перебування учнів у школі;

- скликає чергові засідання учнівського самоврядування;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам;

  • координує діяльність центрів.

Лідер центу “Дозвілля”

  • організація класних та загальношкільних вечорів, свят, акцій;

- зовнішній вигляд школярів;

  • контроль за дисципліною учнів школи під час позакласних заходів.


Лідер центру “Кришталеві джерела”

  • санітарний стан школи та класних кімнат;

- догляд за закріпленими ділянками шкільного подвір’я;

- пропаганда здорового способу життя.

Лідер центру “Здоров’я”

- організація спортивних свят;

- пропаганда здорового способу життя;

- організація та контроль за спортивними секціями, гуртками.

Лідер прес-центру “Веселка”

- ведення документації, протоколів конференцій та зібрань;

- реклама школи та свят;

- оголошення;

- художня оформлення школи;

- випуск газет.

Лідер центру “Наука”

- організація класних та загально шкільних заходів з предметів робочого плану;

- контроль за станом успішності учнів;

- пропаганда підвищення якості освіти.

Лідер центру “Дисципліни і порядку”

- контроль за станом дисципліни і порядку в школі;

- пропаганда виконання учнями Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку.

Лідер центру “Пам’ять”

- проведення класних та загальношкільних вечорів, свят, акцій з метою вшанування учасників війни, захисників Вітчизни;

- пропаганда благодійних акцій “Ветеран живе поруч” та залучення до них учнів школи.

1   2   3   4

Схожі:

Звіт про виконання великого проекту
Документи, які повинні бути представлені після закінчення програми, в терміни, зазначені в Угоді про надання гранту

Звітність
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Не заповнювати! Заповнюється Технічним Комітетом!
Строк реалізації проекту повинен закінчуватись не пізніше 30 червня 2017 р. + 2 місяці відводиться для розгляду та оцінки фінальних...

Звіт про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи...
Тема експериментальної роботи: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на...

Звіт з міжнародної діяльності Університету „Україна”
Таблиця показників міжнародної діяльності інститутів базової структури у м. Києві за 2009-2010 н р

Звіт керівника закладу В. В. Максименко про основні напрямки його...

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Формувати знання про значення транспорту та його види, дати уявлення...
Обладнання: мультимедійний проектор, презентація «Географія світового транспорту. Міжнародний туризм», фрагменти відеофільму «Особливості...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №686-р «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням...

Звіт державного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету
Рганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується Кабінетом Міністрів України, входить до системи органів виконавчої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка