Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

VIII.Система роботи з обдарованими учнями - Гімназії: шляхи реалізації

Гімназії: шляхи реалізації

Сторінка3/8
1   2   3   4   5   6   7   8

VIII.Система роботи з обдарованими учнями

Термін

Зміст


Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Система роботи гімназії щодо виявлення обдарованих та здібних дітей:

 • проведення психодіагностичних та моніторингових досліджень під час конкурсного відбору до гімназії;

 • організація та проведення:

- анкетування;

- тренінгів з творчої психотехніки;

- інтелектуальних ігор;

- дебатів;

- гімназійні олімпіади, творчі конкурси;

- інтелектуальні турніри (в паралелях)

 • продовжити формування інформаційного банку даних на обдарованих дітей;

 • аналіз участі учнів гімназії в міжнародних конкурсах; навчання за кордоном;

 • впровадження освітнього рейтингу учня на рівні класу, паралелі, гімназії.
травень-червень

щорічно

вересень-жовтень

протягом н.р.

протягом н.р.

вересень

листопад

вересень

вересень


Голови МО.

Подгорна Т.І.

Гранкіна Л.А.
Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня


 • раціональне використання годин варіативної частини навчального плану;

 • програмно-методичне та кадрове забезпечення виконання варіативної складової робочих навчальних планів;

 • ефективне використання наявної навчально-матеріальної бази, використання мережі “Інтернет”, участь у вітчизняних та міжнародних Інтернет-проектах; ввести новий комп’ютерний спецкурс “Робота в Інтернеті”;

 • впровадження інноваційних технологій навчання та сучасних педагогічних концепцій (Розвитку критичного мислення у навчанні різних предметів. Створення ситуації успіху). Технології інтенсифікації. Проблемне навчання. Ігрові технології. Технології рівневої диференціації. Технології індивідуалізації навчання. Комп’ютерні технології навчання. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти. Технологія продуктивного навчання. Система розвивального навчання.

 • Використання ефективного педагогічного досвіду вчителів гімназії ;

 • апробація нових програм, створення авторських підручників;

 • продовження спільної діяльності з ВНЗ у системі МАНУ, профільній підготовці учнів, створення університетських кафедр у гімназії.
протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

Подгорна Т.І.,

Керівники предметних кафедр

Гранкіна Л.А.

Діяльність МАНУ в гімназії. Залучення учнів до роботи у секціях, забезпечення наукового керівництва

Декади наук (за планом)

Свято талантів

вересень-травень

за планом

Подгорна Т.І.

керівники предметних кафедр
Педагогічна підтримка обдарованих дітей


 • організація наставництва;

 • формування проблемних груп за потребами дітей;

 • практичне розв’язання індивідуальних проблем учнів;

 • розробка індивідуальних планів і програм навчання
вересень

жовтень

постійно

вересень-жовтень

Подгорна Т.І.,

Гранкіна Л.А.

Стимулювання учасників навчально-виховного процесу

 • адресна підтримка обдарованих учнів;

 • публікація кращих учнівських робіт у виданнях; • нагородження стипендіями.

Постійно

протягом н.р.

протягом н.р.

травень

Рада гімназії

Батьківська рада
Очікувані результати:

Створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку та соціалізації обдарованих дітей. Підвищення рівня науково-дослідницької діяльності учнів, співпраця з ученими; підвищення іміджу гімназії; створення комфортних умов для обдарованої дитини; використання та впровадження нових педагогічних та управлінських технологій; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середою і професійною освітою

ІХ. Управлінська діяльність з організації роботи гімназії

1. Організаційно-розпоряджувальний функціонал

Вересень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм.про виконання

1

Підготовка та проведення педагогічно-доцільної комплектації класів:

- аналіз комплектації класів;

- формування класів згідно профілю гімназії;

- уточнення списків учнів (1-8 кл.)

- здіснення комплектування груп для факультативних занять

- комплектування ГПД

Савченко Д.В.

Заст.директора з НВР

Заст.директора з НВР

2

Регламентація відповідно до нормативних документів та затвердження:

- навчального плану та програм;

- структури навчального року, режиму роботи в новому навчальному році;

- правил внутрішнього розпорядку;

- розкладу уроків;

- планів виховної роботи;

- планів фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями;

- календарного планування навчальних дисциплін за семестрами;

- плану роботи психолога;

- плану роботи бібліотеки;


Савченко Д.В.

Гранкіна Л.А.

Батукова Л.А.

Подгорна Т.І.
3

Завершення комплектації гімназії кадрами на новий навчальний рік

Савченко Д.В.
4

Залучення до роботи в гімназії науковців

Савченко Д.В.

5

Проведення медичного огляду та диспансеризації учнів

шкільний лікар
6

Організація харчування учнів:

- створення необхідних умов для організації харчування школярів;


Савченко Д.В.

7

Проведення профілактичних і ремонтних робіт по підготовці до зими

Савченко Д.В.,

Костюченко В.П.
8

Корекція бази даних навчально-виховного процесу

Заст.директора з НВР
9

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

3 аналіз ринку, концепція маркетингу, план продажів
Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації...

Роботи
Клюс Валентина Андріївна, вчитель історії Золочівської гімназії №1 Золочівської рда

Додатки Список використаної літератури
Павлова І. Ф., вчитель – методист Новобузької гімназії, призер Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2010»

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...

Уроку: Чорне І Азовське моря. Основні проблеми та шляхи їх вирішення
Модернізація управління навчально-виховним процесом на уроках географії шляхом впровадження сучасних технологій

Відкритий урок з географії 10 – й клас За темою: «Поняття про глобальні...
...

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Тема уроку: Тваринництво України. Мета
Україні; виділити міжгалузеві зв’язки тваринництва, показати, як здійснюється розвиток галузі; виявити проблеми, що виникли в ході...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка