Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

Протокол № від

Голова ради школи Л.Грубник

Директор школи В. Зінченко

ПЛАН РОБОТИ

Високопільської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Протокол № від

Голова педради В.Зінченко

Секретар педради Л.Кропова

ЗМІСТ

Розділ І.

Аналіз діяльності педагогічного колективу і результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на 2013/2014 навчальний рік
Розділ ІІ.

Мета та завдання на 2013/2014 навчальний рік
Розділ ІІІ.

Організаційне забезпечення виконання:
указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів, Міністерства освіти і науки України, рішень місцевих органів управління державних, регіональних та районних програм у галузі освітиОхорона життя, здоров’я дітей і підлітків
Розділ ІV.

Управління діяльністю закладу:
Організація виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»
Забезпечення наступності в навчанні, вихованні та розвитку учнів
Організація харчування учнів
Охорона праці
Профілактика нещасних випадків і травмування учнів
Заходи щодо забезпечення інформатизації освіти
Участь у програмах і проектах «ІСУО», «Сто відсотків», «Відкритий світ», Робота в ЄДЕБО
Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу
Фінансово-господарська діяльність
Розділ V.

Управління освітнім процесом:
Запровадження нового Державного стандарту і нових навчальних програм
Створення оптимальних умов і заходи для підвищення якості навчально-виховного процесу
Організація до профільного і профільного навчання
Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації
Заходи на виконання мовного законодавства
Робота з обдарованою молоддю, проведення шкільних етапів учнівських предметних олімпіад, МАН; підготовка до участі в учнівських турнірах
Організація громадянського, військово-патріотичного виховання
Розвиток учнівського самоврядування
Заходи щодо правової освіти, профілактика злочинних проявів в учнівському середовищі
Робота з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги
Охорона життя і здоров’я учнів:профілактика захворювань, організація медичних послуг
Заходи щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД
Заходи щодо відзначення видатних дат
Традиційні загальношкільні заходи
Розділ VІ.

Управління діяльністю педагогічного колективу
Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами
Експериментальна і науково-дослідна робота
Робота з молодими вчителями, наставництво
Підвищення кваліфікації й атестації педагогічних працівників
Педагогічні ради
Розділ VІІ.

Педагогічно-психолого-просвітницька робота з батьками учнів


Розділ VІІІ.

Система внутрішньо-шкільного контролю
1.Контрольно-діагностична та регуляторно-корекційна діяльність
2. Тематика адміністративних нарад
3.Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно-аналітичної діяльності

РОЗДІЛ І. Аналіз діяльності педагогічного колективу і результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на 2013/2014 навчальний рік

Діяльність школи у 2012/2013 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», враховуючи вимоги нового державного стандарту початкової загальної середньої освіти,державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про вечірню (змінну) школу, Концепції профільного навчання в старшій школі, Статуту школи, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Протягом року зусиллями педагогічного колективу Високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів були спрямовані на забезпечення належного рівня освіти та умов організації і здійснення навчально-виховного процесу в школі.

Педагогічний колектив працював над проблемою «Шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованого підходу».

В своїй роботі педагогічний колектив школи керувався Конституцією України (роз. ІІ, ст. 53, 52), Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативними документами. Результати роботи педагогічного колективу дають підставу говорити, що школа в основному мала задовільні умови для здійснення навчально-виховного процесу.

Школу закінчили 2 випускника денних класів та 14 випускників заочних класів. Прийшло до 1 класу 17 дітей. Всі випускники 9 та 11 класу працевлаштовані.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. Станом на 05.09.2012 року в школі навчалося 131 учень денних та 39 учнів заочних класів, з них 1-4-х класів - 41 учень, 5-9-х класів – 80 учнів, 10-11-х класів – 10 учнів; заочні класи: 10 клас – 13 учнів, 11 клас – 12 учнів, 12 клас – 14 учнів. За індивідуальною формою навчалося 2 учні 11 класу. Також за індивідуальною формою навчалася 1 учениця 4 класу Куні Марина через хворобу. Навчання цієї учениці здійснювалось вдома, відповідно до складеного розкладу та за погодженням батьків.

Середня наповнюваність учнів у класах становила – 11,4 у денних класах та 13 – у заочних класах. Це значно менше в порівнянні з попередніми роками. Спостерігається динаміка зменшення показників наповнюваності класів у школі (діаграми 1, 2)
Діаграма 1


Діаграма 2


Аналіз навчальної діяльності

Навчальний рік закінчили 132 учні денних класів та 43 учні заочних класів. З них було атестовано 168 учнів (учні 1 класу не оцінювались).

Із 168 учнів високий рівень навчальних досягнень мають 19 учнів, що становить 11% від загальної кількості, вони були нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні». 53 учні мають знання достатнього рівня, що становить 31%; 90 учнів мають знання середнього рівня, що становить 53 % і 6 учнів – з оцінками початкового рівня, що становить 3,5%. Порівняно з минулим навчальним роком якість знань учнів залишається такою ж. Якщо в минулому навчальному році якість знань становила 42%, то в цьому навчальному році вона становить теж 42 %. Як показують результати більша частина учнів має середній рівень знань.

Найкраща якість знань учнів у 3 класі – 78% (класний керівник Михайлишина Л.О.), в 6 класі – 55% (класний керівник Пікаль Г.Ю.) та у 9 класі – 69% (класний керівник Гнатченко Л.М.), найгірша якість знань у 7 класі – 33% (класний керівник Петренко В.І.). (діаграма 6)

Діаграма 6Порівняно з минулим навчальним роком успішність учнів залишається такою ж. Вона становить 98% (діаграма 7)

Діаграма 7
Державна підсумкова атестація проводилася у випускних 4, 9, 11 та 12 класах.

В 4 класі державна підсумкова атестація проводилася у вигляді контрольних робіт з української мови, читання та математики. З 10 учнів, що складали ДПА, високий рівень навчальних досягнень мають: з української мови – 3 учні, з читання – 3 учні, з математики – 5 учні, з природознавства – 4 учні. Початкового рівня навчальних досягнень не має (діаграма 8).

Діаграма 8


Державну підсумкову атестацію в 11 класі складали 2 учні. Обидва вони мають середній рівень знань. Середній бал атестата становить 5,5(діаграма 9).

Діаграма 9
Рівень знань учнів 12 заочного класу теж покращився на 3% в порівнянні з минулим роком.

Найвищий середній бал атестата у 12 заочному класі становить 7,1 у Гаркавець Світлани, найнижчий – 4,9 у Туровця Олександра (діаграма 10).


Діаграма 10

В 9 класі по п’яти предметах, які були винесені на ДПА немає оцінок початкового рівня. Порівняно з минулим роком ці результати значно кращі. Аналіз результатів річного оцінювання та ДПА показав, що учні 9 класу на державній підсумковій атестації показали такі ж результати як і в річному оцінюванні з української мови, математики, англійської мови, біології та географії (діаграма 11).

Діаграма 11В 2012/2013 навчальному році випускники школи участі в зовнішньому незалежному оцінюванні не брали.
Протягом навчального року було вивчено стан викладання хімії, української мови, етики, географії, проведено класно-узагальнюючий контроль у 5 та 11 класах, стан відвідування учнями школи, робота заочних класів та роботу з учнями схильними до правопорушень. На основі перевіреного видано відповідні накази. Відділом освіти Валківської районної державної адміністрації протягом навчального року було здійснено слідую чий контроль:

- стан викладання української мови та літератури;

- виховна робота в школі;

- організація охорони праці в школі;

- стан роботи в заочній школі;

- спільна робота школи та дошкільного навчального закладу;

- стан роботи в початковій школі.

З метою перевірки виконання навчальних програм протягом року були проведені співбесіди з учителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку уроків з розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти.

Тематичне оцінювання проводилося у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття. Навчальні програми були виконані в повному обсязі.

Відвідування учнями школи покращилось в порівнянні з минулим роком. Але ще є учні, які пропускають школу без поважних причин. Класним керівникам слід більше працювати з батьками в цьому напрямку. Найбільше пропускали школу учні 8 класу (діаграма 12)
Діаграма 12За результатами І семестру було проведено моніторинг якості знань по випускних класах з української мови, математики, біології та англійської мови (4, 9, 11, 12). Показники наступні:

Робочим навчальним планом школи у 2012/2013 навчальному році були передбачені години з варіативної складової на вивчення спецкурсів, факультативів та індивідуально - групових занять.

Як показав аналіз, доцільно були введені і дали результат спецкурси з інформатики «Основи інформатики» (8 клас), «Основи створення комп’ютерних презентацій» (11 клас), Харківщинознавство (8-9 клас); факультативи «Людина і світ професій» та «Побудова кар’єри». Добре зарекомендували себе індивідуально – групові заняття з трудового навчання. Дівчатка, які відвідували ці заняття, брали участь у районних виставках та конкурсах і були нагороджені дипломами.

Робота з працевлаштування випускників проводиться згідно наказу по школі та відповідними нормативними документами. Всі випускники школи кожного року працевлаштовані. Цьому сприяє наявність заочних класів у школі. Учні заочних класів залучаються до участі в спортивних змаганнях, шкільних вечорах, позакласних заходах, проводиться робота з правового виховання. Класні керівники вивчають умови життя учнів, проводять з ними виховні години, бесіди, позакласну роботу. Робота в заочних класах є невіддільною частиною роботи педагогічного колективу школи.

Але складною залишається проблема відвідування учнями заочних класів школи. Через те вчителі більше працюють з такими учнями індивідуально, застосовують диференційований підхід, групові та індивідуальні заняття (діаграми 13,14).

Діаграма 13


Діаграма 14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

Річний план роботи Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської...
Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської районної ради Харківської області

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської області

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Досвіду виховної роботи національно-патріотичного спрямування в Черкаській області
Чигиринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2» Чигиринської районної...

Навчальна програма курсу за вибором „Етногеографія” для загальноосвітніх...
...

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Ульяновське районне наукове товариство учнів «Ерудит»
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка